PROFESSOR ARNSTBERG OM DEMOKRATI

Och så en dalmas där polletten ramlat ner.

 

6 reaktioner på ”PROFESSOR ARNSTBERG OM DEMOKRATI

 1. Roland Salomonsson 2019-03-23 / 10:19

  Arnstberg ser ett antal alternativ till Sveriges framtid.
  Först måste dock förutsättningarna kompletteras. Samtidigt med att Sverige skall försörja 1 miljon invandrare på ett eller annat sätt, så är snart hälften av dessa en särskild hård kärna, som troligen har kraften att skapa SIN egen ordning under ett kaos, vilket är viktigt att förstå. Sannolikheten blir då hög att Sverige faller samma i ett antal ”partiella”, erfarenhetsvis från global historia närmast rena rövarnationer, nationer utanför nuvarande nationalstats kontroll. Rövare då de fortfarande m anl av sin ”kultur” kräver försörjning.

  Det andra är att genom s k ”Grön Hållbarhet” så förbrukas, eller snarare förstörs, så enorm mängd av nationalstatens resurser, att alla reserver, som skulle kunnat användas för att återta nationalstaten Sveriges roll, redan är förbrukade när implosionen kommer.

  Sverige har redan varit med om en liknande situation som nu verkar vara på gång. Liberalerna i mitten av 1800-talet verkade för ”fri” handel (Européiska Frihandelsunionen – den tidens EU) och fick ca 1860 majoritét att genomföra detta (och en del annat). Beslutet var givetvis gynsamt för en liten klick borgerliga köpmän. Resten av folket sannolikt inte. Vid den tiden var ca 70% av befolkningen jordbrukare med varierande storleksgrad av gårdar. Av dessa 70%, så var typ 20%-andelar nybyggare/nyuppodlare – andra jobb fanns heller inte ännu. 1865, -66, -67 var svagår (Lilla Istidens sista köldutbrott skedde och i den återhämtning som skett tills nu så har medeltemperaturerna ökat med 0,7 grader) och skördarna räckte inget av åren till för att hindra svält. Alla livsmedelsreserver uttömdes, vilket dock inte stadsbefolkningarna eller industriarbetande befolkningar i söder märkte av helt, då det fanns billig importerad livsmedel att tillgå. De nyodlare som var helt beroende av att kunna sälja sin produktion till gamla priser, hade ingen stans att sälja det lilla de ändå producerade. Utsädet måste också ätas upp och moderdjuren slaktas.
  1867 hade 100000 svenskar dött i ren svält enbart i Norrland, så den sommaren lämnade Sverige Européiska Frihandelsunionen. Även andra landsdelar än Norrland hade svält. Sveriges sammanhållning drabbades av svåra kravaller (av hunger/svält), vilka slogs ned MYCKET hårt – så hårt att myndigheterna till stor del begravde vad som hände för framtidens svenskar. Det blev dock inget reellt uppror denna tid, eftersom Sverige var homogent i befolkningen.

  Befolkningen tvingades dock protestera på sitt eget sätt när de självägande jordbrukarna inte kunde försörja sig längre. Den ”medelklass” av jordbrukare som dock ändå fanns, tog sitt pick och pack (de hade något lite ekonomiska resurser), samt lämnade landet – inte sällan för ”Amerika”. Från ca 1850 till WW2 utbrott utvandrade således ca 50000 svenskar årligen – totalt ca 3 miljoner. Den ekonomiska resp demografiska katastrof dessa utvandringar innebär lider Sverige än idag av.

  Om man vet att överdödlighet av kyla är ca 20 ggr högre, enligt FN, än överdödlighet av extrem hetta, så inser man att om Sveriges som nationalstat kollapsar i en framtid, så lär även denna gång de etniska svenskarna tvingas att massutvandra. Norge har då lovat i uttalande att DIT kan inga svenskar (mass-) utvandra – gränsen kommer att stängas. Finlands resurser är begränsade, men bli inte förvånade om det sker en massutvandring genom Finland ÖSTERUT – Sibirien är numera öppet för nybyggare.

  Gilla

 2. Kalle 2019-03-23 / 08:26

  Thoralf, såg att du varit inne på petterssons och skrivit en rad. Det raderades… Det gör mycket ont i mig att se detta då ni, de få som vågar stå upp för Sverige och era åsikter inte kan jobba mer ihop, det skulle ni garanterat vinna på istället för att se varann som konkurenter.

  Ni få som agerar på den svenska marknaden borde gå ihop om nästa grej, ni kör era bloggar och hemsidor som vanligt men drar igång en TV-kanal för att verkligen nå in i vardagsrummen. Låt era läsare bli aktieägare tillsammans med er, konceptet får dock inte vara vinstdrivande. Du har huvud, tänk ut nåt! Vänd er till ALMI, Vinnova, innovationsbron etc för stöd och lite bidrag.

  Gilla

Kommentarer inaktiverade.