KOMMUNENS REVISORER STOPPADE GRANSKNING AV VINDKRAFTVERK

”1 §   Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 10 kap. 2-6 §§, även verksamheten i de juridiska personerna.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.”

För mer än ett år sedan kom det till min kännedom att kommunens revisorer hade för avsikt att granska Kalmar kommuns köp av ett vindkraftverk och hur kommunen hanterat försäljningen av sin egenproducerade elenergin internt inom kommunen och redovisat det ekonomiska resultatet för investeringen. Detta efter att Kalmar kommun bland annat tvingats skriva ned värdet med närmare 10 miljoner kronor.

Det var en fråga som jag drev för flera år sedan efter att jag upptäckt ett mycket märkligt system för interndebitering inom kommunen som gjorde att vindkraftverket gick plus ekonomiskt, oberoende av vilket det verkliga energipriset var på marknaden. Rent mygel. Läs ett av mina många blogginlägg och mitt försök till att förklara hur kommunen gjorde för att ekonomin alltid skulle se bra ut, oavsett lågt elpris på elmarknaden.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/04/24/11438322-kalmar-kommuns-vindkraftverk/

När så kommunens revisorer flaggade för att man skulle granska detta blev jag glad. Det behovet fanns och det skulle bli intressant att läsa hur ett revisionsföretag skulle se på kommunens agerande. Jag vände mig till kommunen för att försöka få ut protokoll från revisorernas möten men fick beskedet att det var arbetsmaterial, alltså inte offentlig handling. Beskedet var att protokollen kanske skulle bli tillgängliga efter mandatperiodens slut, det vill säga 2023.

Jag hade ju hoppats att kommunens revisorer skulle var en ”öppen” del av kommunens organisation och verksamhet men så tycks inte vara fallet. Kommunens revisorer skall ju dessutom vara fristående!

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari redovisade ordföranden i revisionen, Per Dahl, deras arbete under 2019. Då framkom det att det gjorts en förstudie av vindkraftverket och ordförande Per Dahl sammanfattade det på följande sätt.

” Dom normer som fullmäktige har sagt ja till, det är också de normer som tillämpas. Så här finns enligt fullmäktiges synpunkt inget att klaga på.”

Jag blev minst sagt förvånad och häpen och har försökt få fram mer uppgifter om hur revisorerna hanterat detta men det är locket på.

Jag har alltid fått uppfattningen att kommunens revisorer skall vara fristående men nu förstår jag att de bara har rätt att granska delar av kommunens verksamhet. Hur kommunens förvaltningar hanterar uppdragen som ges av kommunfullmäktige eller någon nämnd, granskar inte kommunens revisorer. Bara hur det sedan redovisas till fullmäktige och nämnderna. Med andra ord så gäller det för fullmäktige och nämnderna att vara så luddiga i sina beslut och inte gå in på detaljnivå för att sedan slippa ifrån alla granskningar av revisorerna.

Men nu stämmer ju inte detta riktigt. För ett antal år sedan gjordes en större granskning av revisorerna och en extern revisionsfirma hur Socialförvaltningens enhet Invandrarservice betalade ut bidrag till invandrare i kommunen och hur bokföringen utfördes. Revisionsrapporten fick stora rubriker i media och konsekvenser. Enheten Invandrarservice stängdes. Den gången var det uppenbarligen inget problem att granska förvaltningens arbete.

När det gäller vindkraftverket och den nedlagda granskningen är jag personligen övertygad om att det förekommit politiska påtryckningar på kommunens revisorer.

Annons

15 reaktioner på ”KOMMUNENS REVISORER STOPPADE GRANSKNING AV VINDKRAFTVERK

 1. flumnisse 2020-04-13 / 07:05

  när tas frågan upp om solceller ? och den enorma satsning som pågår på kommunnivå ?
  beslut är tagna och varenda cm2 skall täckas av solceller på kommuners fastigheter.
  vi bör iår kunna ta del av statistiken hur mycket energi som levererats av den installerade effekten och sedan ta ställning till om det blev en god investering.

  Gilla

  • Thoralf A 2020-04-13 / 07:09

   Haha… jag har faktiskt tidigare begärt ut en del information från Kalmar kommuns serviceförvaltning. Kanske dags att begära ut det senaste också.

   Gilla

 2. nilscobra 2020-04-06 / 21:04

  Det behövs ett politiskt parti som bara utgår fakta i klimatfrågan och som tar strid mot nuvarande politik som helt saknar vetenskapligt stöd. Något bevis för att koldioxidens klimatkänslighet är så stor att den styr klimatet finns nämligen inte.

  Jag kan inte se att något av nuvarande riksdagspartier är beredda att ta den striden. Därför skulle det behöva startas ett nytt politiskt parti i Sverige som bara utgår från fakta, gjorda observationer och uppmätta data. I förlängningen skulle ett sånt faktabaserat parti också kunna driva andra frågor.

  Gilla

 3. Tony 2020-04-06 / 19:27

  Sossieseringen har gått väldigt långt på både Statlig och kommunal nivå, det är
  på så vis dessa odemokratiska figurer håller varann om ryggen genom att bara
  anställa likasinnade så kan man genomdriva vad fan som helst, hur skumt det
  än verkar, på så vis stänger man ute sådana krafter som skulle klara det bättre!

  Finns det inte någon granskning av Revisorerna??

  Gilla

 4. Cosmik Debris 2020-04-06 / 18:13

  Polisen larmad till Norra Grängesbergsgatan https://www.expressen.se/kvallsposten/polisen-larmad-till-norra-grangesbergsgatan/

  ”Enligt polisen ska mannen inte ha betett sig hotfullt och ingen ska vara skadad. – Men det ska ha varit lite tjafs utanför en svartklubb där, säger Patric Fors.”

  ”lite tjafs utanför en svartklubb”?

  Och polisen/myndigheter har stängt ”svartklubben”? Eller får den invandrade kriminaliteten pågå precis som vanligt?

  Gilla

 5. martiusus 2020-04-06 / 16:57

  Har ni märkt hur SVT och SVT-text fokuserar på USA och på dom problem som finns där?
  Det är som om vi inte hade några problem i Sverige.

  Gillad av 1 person

  • Maja Dacke 2020-04-06 / 18:15

   Jag gillar att du tar upp frågan, men har ingen TV sen urminnes tider och vet inte mer om SVT än det som tas upp i alternativmedia och kommentarer. Och vad de tar upp om USA har de fått order om … Sliskigt! Men vad mer att förvänta sig när hela Sverige dragits in till Fjollträsk som vinklar och delar ut …

   Gilla

  • Benny 2020-04-06 / 21:44

   Glöm inte att Sverige numera anses vara USA:s femtioförsta delstat av resten av EU (ja man kan tro att det redan genomförts med tanke på medias enorma focus på vad som händer i USA). Och så kan man flytta intresset från den svenska regimens totala misslyckanden på alla områden. Det är ju alltid värre någon annanstans!

   Gilla

 6. Robban 2020-04-06 / 16:56

  Det värsta är att de alla håller varandra om ryggen, oavsett parti och om det tex är en sosse, M eller V!
  Korruptionen är total! Gäller inte bara Kalmar, utan tyvärr hela Sverige!
  Tror tyvärr inte det kommer att gå att lösa, ens med tex att SD skulle få 51%.
  Det här går antagligen inte att komma tillrätta med, med demokrati!

  Gillad av 1 person

 7. martiusus 2020-04-06 / 16:13

  Ödslig är den stig jag vandrar, mellan lögn och sanning.
  Insvept i en regnrock som är gammal. Men det är det enda jag har.
  Ett cyklopöga får duga
  som skydd, i min lilla stuga.

  Vi är lämnade vind för våg åt andras felsteg och beslut,
  så nu kvittar det samma hur jag ser ut.

  Gillad av 1 person

 8. Bullen 2020-04-06 / 14:11

  Vilken jävla ankdamm Kalmar är! Alla ryggdunkar varandra och håller varandra om ryggen. Ofattbart!

  Gillad av 1 person

 9. Roland Salomonsson 2020-04-06 / 13:28

  Att det är korruption står klart!

  Gillad av 2 personer

 10. turrim 2020-04-06 / 12:08

  Hemliga revisioner av skattebetalarnas pengar. Det blir värre och värre. Snart är det straffbart att ifrågasätta som du gör här.

  Gillad av 4 personer

 11. Ivar Andersson 2020-04-06 / 12:04

  Det är inte många gröna projekt som tål att granskas. Fiffigt sätt att vindkraftbolaget försörjs av övrig kommunal verksamhet via ett högre elpris än marknadens. Kräv att kommunen handlar upp elen och träffar ett avtal med fast pris.

  Gillad av 4 personer

 12. ROLLE 2020-04-06 / 11:12

  Mygel i vanlig ordning för att dölja.

  Gillad av 2 personer

Kommentarer är stängda.