FRAMTID KALMAR

Siktet är inställt på kommunvalet den 11 september 2022 och att Framtid Kalmar skall erövra ett antal mandat i kommunfullmäktigevalet.

Partiets övergripande mål är att verka för en mycket god välfärd och trygghet för kommunens medborgare till en så låg kommunalskatt som möjligt.

Det innebär att kärnverksamheterna skall ha högsta prioritet och fokus. Jag anser att det inte riktigt fungerar på det sättet idag. Kalmar kommun har under de maktfullkomliga Socialdemokraterna sakta men säkert låtit flera andra verksamheter växa fram som inte är kommunens ansvarsområde, utan det är andra statliga myndigheter som har ansvaret för dessa uppgifter. Det innebär i praktiken att Kalmar kommuns medborgare får betala två gånger för samma sak. Ett rent missbruk av medborgarnas skatteinbetalningar. Framtid Kalmar kommer belysa dessa verksamheter och ställa krav på att statliga myndigheter verkligen utför sitt uppdrag och tar sitt ansvar.

Framtid Kalmar vill att Kalmars framtid skall se annorlunda ut i förhållande till den vision som socialdemokraten Johan Persson driver idag. Enligt min uppfattning håller Socialdemokraterna på att förstöra Kalmar på flera sätt genom att skapa ett mångkulturellt samhälle där brottsligheten och otryggheten breder ut sig i en allt snabbare takt och i fler och fler stadsdelar. I huvudsak beroende på den stora invandringen av människor från MENA-länderna till vår kommun. Människors vars religion, kultur och demokratisyn inte överensstämmer med den västerländska.

Framtid Kalmars mest prioriterade frågor.

Om väljarna vill så kommer dörren inte var stängd för mig till stadshuset efter den 11 september 2022.

Invandringsstopp, till kommunen, det vill säga ingen mottagning av personer hänvisade av Migrationsverket till Kalmar kommun och att samtidigt verka för att återvandring sker av personer som inte kan anpassa sig till vårt samhälle och våra värderingar.

Sänkt kommunalskatt, Kalmar kommun har en kommunskatt på 21,81 kronor medan Växjö kommun har en kommunskatt på 20,19 kronor, en skillnad på 1,62 kronor. Det innebär ca 5 000 kronor mer i skatt i Kalmar för en normalinkomsttagare. Kalmar skall inte behöva vara sämre än Växjö då förutsättningarna är likvärdiga. Det är dessa pengar som Kalmars skattebetalare får betala två gånger varje år. Under ett arbetsliv på 40 år får en medborgare i Kalmar betala ca 200 000 kronor mer i skatt än en kommunmedborgare i Växjö.

Stadens och kommunens utveckling, Framtid Kalmar kommer också driva frågorna om förfulningen av staden med diverse byggnader som förstör Kvarnholmens kulturella karaktär. Den så kallade förtätningen med skövling av gröna lungor kommer Framtid Kalmar göra allt för att stoppa. Vi vill istället att de gröna lungorna skall få växa och att det skapas nya. Det så kallade ”Foppa hotellet” kommer partiet säga blankt nej till. Det räcker med ett nytt hotell i hamnen.

Vindkraftverk och vindkraftsparker, Framtid Kalmar kommer ställa skarpa krav på alla etableringar av vindkraftverk inom Kalmar kommun eller i angränsande kommuner. Framtid Kalmar säger nej till alla nya vindkraftsverk som söker tillstånd om etablering öster om E22:an. Inga vindkraftverk i vår kustmiljö.

Islamiseringen, Framtid Kalmar kommer motverka all form av islamisering, oavsett vilken verksamhet det gäller inom Kalmar kommun. Framtid Kalmar kommer säga nej till alla mosképrojekt som planeras i Kalmar.

Tidningen Nya Tider har idag ett helt uppslag om Framtid Kalmar där jag berättar om partiet och bakgrunden till varför jag startar ett helt nytt lokalt parti i Kalmar.

Ni som prenumerera på Nya Tider får idag eller imorgon ett nytt läsvärt nummer av tidningen.

https://www.nyatider.nu/thoralf-alfsson-bildar-framtid-kalmar-staller-upp-i-kommunvalet/

BLI MEDLEM I FRAMTID KALMAR

Från och med idag är det också möjligt att bli medlem i partiet. Tyvärr gör ju dessa coronatider och restriktionerna att man inte kan träffas men det hindrar ju ingen från att bli medlem i partiet. Så snart restriktionerna släpps kommer jag ordna någon form av träffar för intresserade, för att diskutera politik och hur man kan göra Framtid Kalmar framgångsrikt.

En styrelse kommer bildas så snart det är möjligt och det finns personer som är villiga att jobba aktivt för Framtid Kalmar

En symbolisk medlemsavgift på 50 kronor per år tas också ut. Den skall oavkortat gå till att betala för valsedlar till kommunvalet 2022. Medlemsavgiften på 50 kronor motsvarar ungefär kostnaden för 1 000 valsedlar. När målet om 100 000 valsedlar är uppnått så kommer informationsblad om Framtid Kalmar att prioriteras.

Gåvor mottages också till Framtid Kalmar. Swish till 072-5179099 skriv ”Framtid Kalmar”

Vill du bli medlem så skicka ett mail till framtidkalmar@gmail.com med namn och adress.

Framtid Kalmar kommer också finnas på Facebook under namnet Framtid Kalmar, den sidan kommer uppdateras med nyheter i första hand.

Gilla sidan och länka till inläggen för att sprida informationen om partiet.

Den som har frågor om Framtid Kalmar kan skicka dem på ovanstående mejl. Är det allmänna frågor så kan svaret komma Facebook-sidan i annat fall så svarar jag personligt i ett mejl. Det går givetvis även bra att ringa på 072-5179099

Alla namn kommer behandlas anonymt och inga namn kommer lämnas ut på medlemmar eller intresserade. Utan det är upp till och var och en att berätta om att man sympatiserar med Framtid Kalmar.

Kalmar först!

Kalmar framåt, på riktigt!

Thoralf Alfsson

Annons