NU STARTAR JAG FRAMTID KALMAR

Idag blir det officiellt att jag startar ett nytt lokalt parti med namnet Framtid Kalmar. Partinamnet är registrerat hos valmyndigheten och överklagande tiden har gått ut, utan någon överklagan av partinamnet.

Partiets slogan blir.

Kalmar framåt, på riktigt!

Siktet är inställt på kommunvalet den 11 september 2022 och att Framtid Kalmar skall erövra ett antal mandat i kommunfullmäktigevalet.

Partiets övergripande mål är att verka för en mycket god välfärd och trygghet för kommunens medborgare till en så låg kommunalskatt som möjligt.

Det innebär att kärnverksamheterna skall ha högsta prioritet och fokus. Jag anser att det inte riktigt fungerar på det sättet idag. Kalmar kommun har under de maktfullkomliga Socialdemokraterna sakta men säkert låtit flera andra verksamheter växa fram som inte är kommunens ansvarsområde, utan det är andra statliga myndigheter som har ansvaret för dessa uppgifter. Det innebär i praktiken att Kalmar kommuns medborgare får betala två gånger för samma sak. Ett rent missbruk av medborgarnas skatteinbetalningar. Framtid Kalmar kommer belysa dessa verksamheter och ställa krav på att statliga myndigheter verkligen utför sitt uppdrag och tar sitt ansvar.

Framtid Kalmar vill att Kalmars framtid skall se annorlunda ut i förhållande till den vision som socialdemokraten Johan Persson driver idag. Enligt min uppfattning håller Socialdemokraterna på att förstöra Kalmar på flera sätt genom att skapa ett mångkulturellt samhälle där brottsligheten och otryggheten breder ut sig i en allt snabbare takt och i fler och fler stadsdelar. I huvudsak beroende på den stora invandringen av människor från MENA-länderna till vår kommun. Människors vars religion, kultur och demokratisyn inte överensstämmer med den västerländska.

Framtid Kalmars mest prioriterade frågor.

Om väljarna vill så kommer dörren inte var stängd för mig till stadshuset efter den 11 september 2022.

Invandringsstopp, till kommunen, det vill säga ingen mottagning av personer hänvisade av Migrationsverket till Kalmar kommun och att samtidigt verka för att återvandring sker av personer som inte kan anpassa sig till vårt samhälle och våra värderingar.

Sänkt kommunalskatt, Kalmar kommun har en kommunskatt på 21,81 kronor medan Växjö kommun har en kommunskatt på 20,19 kronor, en skillnad på 1,62 kronor. Det innebär ca 5 000 kronor mer i skatt i Kalmar för en normalinkomsttagare. Kalmar skall inte behöva vara sämre än Växjö då förutsättningarna är likvärdiga. Det är dessa pengar som Kalmars skattebetalare får betala två gånger varje år. Under ett arbetsliv på 40 år får en medborgare i Kalmar betala ca 200 000 kronor mer i skatt än en kommunmedborgare i Växjö.

Stadens och kommunens utveckling, Framtid Kalmar kommer också driva frågorna om förfulningen av staden med diverse byggnader som förstör Kvarnholmens kulturella karaktär. Den så kallade förtätningen med skövling av gröna lungor kommer Framtid Kalmar göra allt för att stoppa. Vi vill istället att de gröna lungorna skall få växa och att det skapas nya. Det så kallade ”Foppa hotellet” kommer partiet säga blankt nej till. Det räcker med ett nytt hotell i hamnen.

Vindkraftverk och vindkraftsparker, Framtid Kalmar kommer ställa skarpa krav på alla etableringar av vindkraftverk inom Kalmar kommun eller i angränsande kommuner. Framtid Kalmar säger nej till alla nya vindkraftsverk som söker tillstånd om etablering öster om E22:an. Inga vindkraftverk i vår kustmiljö.

Islamiseringen, Framtid Kalmar kommer motverka all form av islamisering, oavsett vilken verksamhet det gäller inom Kalmar kommun. Framtid Kalmar kommer säga nej till alla mosképrojekt som planeras i Kalmar.

Tidningen Nya Tider har idag ett helt uppslag om Framtid Kalmar där jag berättar om partiet och bakgrunden till varför jag startar ett helt nytt lokalt parti i Kalmar.

Ni som prenumerera på Nya Tider får idag eller imorgon ett nytt läsvärt nummer av tidningen.

https://www.nyatider.nu/thoralf-alfsson-bildar-framtid-kalmar-staller-upp-i-kommunvalet/

BLI MEDLEM I FRAMTID KALMAR

Från och med idag är det också möjligt att bli medlem i partiet. Tyvärr gör ju dessa coronatider och restriktionerna att man inte kan träffas men det hindrar ju ingen från att bli medlem i partiet. Så snart restriktionerna släpps kommer jag ordna någon form av träffar för intresserade, för att diskutera politik och hur man kan göra Framtid Kalmar framgångsrikt.

En styrelse kommer bildas så snart det är möjligt och det finns personer som är villiga att jobba aktivt för Framtid Kalmar

En symbolisk medlemsavgift på 50 kronor per år tas också ut. Den skall oavkortat gå till att betala för valsedlar till kommunvalet 2022. Medlemsavgiften på 50 kronor motsvarar ungefär kostnaden för 1 000 valsedlar. När målet om 100 000 valsedlar är uppnått så kommer informationsblad om Framtid Kalmar att prioriteras.

Gåvor mottages också till Framtid Kalmar. Swish till 072-5179099 skriv ”Framtid Kalmar”

Vill du bli medlem så skicka ett mail till framtidkalmar@gmail.com med namn och adress.

Framtid Kalmar kommer också finnas på Facebook under namnet Framtid Kalmar, den sidan kommer uppdateras med nyheter i första hand.

Gilla sidan och länka till inläggen för att sprida informationen om partiet.

Den som har frågor om Framtid Kalmar kan skicka dem på ovanstående mejl. Är det allmänna frågor så kan svaret komma Facebook-sidan i annat fall så svarar jag personligt i ett mejl. Det går givetvis även bra att ringa på 072-5179099

Alla namn kommer behandlas anonymt och inga namn kommer lämnas ut på medlemmar eller intresserade. Utan det är upp till och var och en att berätta om att man sympatiserar med Framtid Kalmar.

Kalmar först!

Kalmar framåt, på riktigt!

Thoralf Alfsson

Annons

OPPOSITIONSRÅDET LÄMNAR LIBERALERNA

Liberalernas oppositionsråd och gruppledare i Kalmar, Carl-Henric Sölvinger lämnar politiken helt och hållet efter söndagens beslut vid Liberalernas partiråd. Han lämnar även Liberalerna.

”– Med full respekt för det fattade beslutet och att man kan landa i olika slutsatser om vad som är bäst i en framtid ingen av oss vet något om, är jag inte längre är rätt person att leda Liberalerna i Kalmar kommun. Jag kan inte stå bakom beslutet och som ett resultat av det inte heller uppbåda det engagemang som jag vet krävs till exempel i en valrörelse.”

Fortsätt läsa

SOCIALDEMOKRATERNAS VÄRDEGRUND

Kommunalrådet Johan Persson (S) skriver i praktiken att han inte har något emot flera muslimska bidragstagare från MENA-länderna till Kalmar kommun! Allt enligt hans och Socialdemokraternas värdegrund.

Det går i varje fall att tolka hans uttalande på det sättet. Alla vet säkert att Johan Persson är fixerad vid befolkningsökningen i Kalmar. Han strävar efter att den skall vara över 1 000 personer varje år. Det är en tävling för Johan Persson då han alltid jämför sig med andra residensstäder och räknar fram den procentuella ökningen varje år, enda ned till hundradels procent för att visa hur duktig han är.

Det är därför som Kalmar kommuns befolkningsökning under socialdemokraten Johan Perssons tid som kommunalråd, består till 70-80 procent av personer med utländsk bakgrund. Allt enligt ”värdegrunden”.

Jag reflekterade lite över hyckleriet och självmålet i hans text.

”Jag tror på den grundläggande värderingen om Alla människors lika värde! Det oavsett inkomst, religiös uppfattning, sexuell läggning eller etnicitet. Det är därför jag hellre går i opposition än samarbetar med SD.”

Fundera lite över den texten.

En värdegrund som inte gör skillnad på vare sig islamister eller terrorister men på sverigedemokrater. ”Tydliga och självklara besked” enligt Johan Persson på Socialdemokraternas Facebook-sida.

Om Johan Persson verkligen hade stått för alla människors lika värde hade han ju också kunnat samarbeta med SD, om väljarna önskat det i ett demokratiskt val.

Nu anser Johan Persson uppenbarligen att Sverigedemokrater inte är människor! Det går inte att tolka på något annat sätt.

PS

Johan Perssons utspel hänger givetvis samman med Liberalernas ställningstagande om att stödja en borgerlig regering. Nu försöker Johan Persson och Socialdemokraterna att kannibalisera på Liberalerna och deras väljare.

OFF TOPIC VECKA 13

Detta inlägg är till för att mina läsare skall kunna skriva off-topic kommentarer. Därmed blir mina andra inlägg på bloggen mer renodlade för mina läsare men det finns alltså ändå en möjlighet att skriva kommentarer eller tipsa om artiklar i helt andra ämnen. Du hittar alltid senaste off-topic inlägg i högermarginalen under hela veckan.

LIBERALERNA UT UR RIKSDAGEN

Oenigheten inom Liberalerna kommer leda till att partiet ramlar ur riksdagen i valet 2022. Den insikten står helt klart för mig men den insikten tycks endast ett fåtal av Liberalernas ombud och förtroendevalda förstått. Partiets velande först till vänster och ett stöd till Socialdemokraterna och Stefan Löfven som statsminister och sedan nu omsvängningen till att ge sitt stöd till en borgerlig regering där SD kommer vara en förutsättning för att bilda regeringen inger inget förtroende.

Hur skall väljarna kunna lita på Liberalerna?

Fortsätt läsa

NÄST HÖGSTA GLOBALSTRÅLNINGEN UNDER 2020

Igår var det Earth hour. Det gick helt obemärkt förbi. I varje fall om man tittar på energiförbrukningen i Sverige.

Årets tre första månader har inletts betydligt kallare än föregående år. Under 2020 var medeltemperaturen i Kalmar 3,9 grader för januari-mars. Just nu ligger medeltemperaturen för samma period på 0,2 grader. Alltså hela 3,7 grader lägre än 2020. Är det en tillfällighet? Det handlar om väder och inte klimat!

Fortsätt läsa

JOHAN PERSSONS TORG

Det har varit en hel del debatt om att Kalmar kommun namnger gator och torg efter nu levande personer. Debatten har till och med nått riksmedia.

”Beslutet får kritik av Lantmäteriet, som ifrågasätter policyn att döpa gator och torg efter nu levande personer med hänvisning till beslut på FN-nivå.

– Det tycker vi är direkt olämpligt, säger Lennart Dehlin på Lantmäteriets ortnamnsfunktion.

För det första har aldrig Kalmar kommuns beslut att namnge gator och torg efter nu levande personer beslutats av Kalmar kommunfullmäktige. Alla beslut är tagna av kommunstyrelsen.

Fortsätt läsa

INGEN NYHET FÖR PUBLIC SERVICE

Hur många tror att public service på riksnivå kommer göra ett reportage om att den centerpolitikern Staffan Danielsson från Östergötland lämnar Centerpartiet efter 50 år i partiet på grund av att partiet kommer gå till val på att stödja Stefan Löfven som statsminister.

En sådan nyhet vill inte vänstervridna public service ge någon uppmärksamhet i sina kanaler och nyhetsprogram. Och definitivt ingen intervju där Staffan Danielsson får berätta varför han lämnar Centerpartiet.

Webbkanalen Riks har intervjuat Staffan Danielsson.

STATISTIK COVID-19

Igår lyssnade jag till Folkhälsomyndighetens presskonferens om covid-19 och vaccineringen. Tänk om man hade fått ställa frågor till ansvariga tjänstemän. Det finns flera frågeställningar som journalisterna inte tar upp, utan de springer alla på samma boll. Igår ställdes det dessutom dumma frågor som föranleder mig att tro att flera journalister har problem med att lyssna och tänka logiskt, om jag nu uttrycker mig lite försiktigt.

Varför är det ett sådant fokus på Astra Zeneca när det avlidit nästan 30 gånger fler som fått Pfizers vaccin? En del av förklaring ligger säkert i att betydligt fler fått det vaccinet och att det är många riktigt gamla som fått Pfizers vaccin men varför ställs inga frågor om detta. Är journalisterna helt ointresserade? Eller beror det på att de inte klarar av att leta upp statistiken själva och att den inte presenteras mitt framför näsan på dem?

Dela gärna detta inlägg på Facebook, Twitter och i sociala medier. Facebook och Google försöker på alla sätt stoppa denna information!

Men det finns mer statistik och fler frågeställningar.

Fortsätt läsa

SVT JOBBAR PÅ MED SIN AGENDA

Jag tittade på 30 minuter där Richard Jomshof frågades ut av Anders Holmberg. Uppenbarligen har Jomshof fått en del intern kritik från andra ledande sverigedemokrater eftersom han var så undfallande om både Ungern och svensk vänstermedia.

I Kantar SIFO senaste mätning så ansågs SVT var klart vänstervridna av 39 procent men endast 2 procent ansåg SVT vara klart högervridet. Siffrorna var även liknande för SR. Det är ju minst sagt ett stort problem för public service. Varför lyfte inte Richard Jomshof detta till svar när Anders Holmberg undrade vad han menade med media.

När det sedan kom till islam blev det väldigt tydligt att Richard Jomshof försökte tona ned allt han tidigare sagt och skrivit om islam. Han borde sagt att islam är grunden för den avskyvärda islamismen.

Uttalandet om islam är islam och att det inte finns någon moderat islam kommer från president Erdogan i Turkiet. Om Richard Jomshof använt det så är det i så fall ett citat. Varför sa inte Richard Jomshof det som svar till Anders Holmberg.

Jag kan bara konstatera att intervjun blev precis som jag förväntade mig. Hela upplägget gick ut på att skrämma alla tittare för de otäcka och islamofobiska sverigedemokraterna. Det var heller ingen tillfällighet att intervjun kastades in denna onsdag med tanke på att Liberalerna har sitt partiråd på söndag. Allt för att ”tvinga” tillbaka Liberalerna i vänsterfåran.

Bra jobbat av vänstervridna SVT!

EXTREMA GUBBHÖGERN

Idag visade journalisten Anders Blank att takterna från Barometern fortfarande sitter kvar när han springer socialdemokraten Anna Thores ärenden.

Det handlar om mitt blogginlägg om varför kvinnor blivit mer positiva till islam mitt under rådande krig med islamiska staten i Syrien och Irak. I samma undersökning har män blivit betydligt mer negativa till islam. Alla dessa förbluffande uppgifter kommer från en undersökning vid Göteborgs universitet.

Källa, Göteborgs universitet.
Fortsätt läsa

OFF TOPIC VECKA 12

Detta inlägg är till för att mina läsare skall kunna skriva off-topic kommentarer. Därmed blir mina andra inlägg på bloggen mer renodlade för mina läsare men det finns alltså ändå en möjlighet att skriva kommentarer eller tipsa om artiklar i helt andra ämnen. Du hittar alltid senaste off-topic inlägg i högermarginalen under hela veckan.

BANANHUSET I OXHAGEN SKROTAS

I eftermiddag kom nya handlingar till kommunfullmäktige i nästa vecka. Majoriteten gör helt om i frågan om det omtalade ”bananhuset” med ca 120 lägenheter som skulle byggas i Oxhagen. Nu skrotar Johan Persson (S) och hans partikamrater projektet som kritiserats så hårt.

Den pensionerade journalisten Ulf Carlsson har idag en krönika publicerad i Barometern där han undrar varför inga politiker bor i Oxhagen, Norrliden och Funkabo, det vill säga invandrartäta områden som framförallt rödgröna politiker tycker är så fantastiska bostadsområden men där ingen av dem vill bo. Så här skriver Ulf Carlsson.

Fortsätt läsa

DET RÄCKER NU

Först var det lågvattenmärket med statsminister Stefan Löfven i programmet 30 minuter med Anders Holmberg som utfrågare. Stefan Löfven fick sitta fritt och fabulera om ett hot mot demokratin vid en valvinst för det konservativa blocket.

Sedan hade vi Carina Bergfeldt med sin gäst Fredrik Federley som fick fabulera om sin pedofilvän eller pedofilkärlek.

Sedan avslutades det med att Sverige Radio P3 utser en brottsling som just nu är häktat på sannolika skäl för grovt människorov till vinnare av P3 Guld i två kategorier om jag förstått det rätt. Det är så sjukt så det finns inte på kartan.

Det är hög tid att reformera det vänstervridna Public service!

VAD ÄR DET FÖR FEL PÅ KVINNOR

I lördags kablades nyheten om att Turkiets president Erdogan beslutat lämna den så kallade Istanbulkonventionen, vars syfte är att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I svensk politiskt korrekt media har det inte gett så stora rubriker, även om public service rapporterat en del.

https://svenska.yle.fi/artikel/2021/03/20/turkiet-drar-sig-ur-istanbulkonventionen-som-bekampar-vald-mot-kvinnor

Erdogans agerande visar islams rätta ansikte! Det visar med eftertryck kvinnans ställning inom denna avskyvärda religion/ideologin.

Är president Erdogan en vanlig troende muslim eller är han en islamist? President Erdogans eget svar är mycket enkelt.

Fortsätt läsa

MYGEL BAKOM VINDKRAFTSTILLSTÅND

Intressant reportage i Sveriges Radio Klotet om tillståndsgivning för en vindkraftpark i Härjedalen. Där vindkraftsföretaget OX2 och IKEA är inblandade. Vindkraftsparken är redan byggd men reportaget avslöjar myglet bakom tillståndet och att de som gjorde en studie idag hyr ut sin mark till IKEA och sannolikt får flera hundra tusen kronor i ersättning varje år från IKEA.

I slutet av programmet anser en jurist att tillståndsprövning mycket väl skulle kunna återupptas och kanske kunna komma fram till slutsatsen att dra tillbaka tillståndet för de 30 vindkraftsverken. Det skulle bli en miljardsmäll för IKEA. Lyssna på reportaget.

https://sverigesradio.se/embed/episode/1689020

Det skulle vara intressant med en ny prövning- Litet förvånande att klimatalarmisterna som jobbar med Klotet gjort detta reportage.

Skojarna i företaget OX2 bygger just nu en vindkraftspark ca 10 km väster om Kalmar.

PROPAGANDAKANAL FÖR JA-SÄGARE

Socialdemokraterna i Kalmar skall börja med webbsändningar en gång i veckan. Igår kallade de till en presskonferens och berättade om sina planer.

”– Vi ser det hårda tonläget i sociala medier, bloggar med sina ofta anonyma kommentarer, och media. Gärna debatt och diskussion men med god ton och utan hårda personangrepp. Man ska inte smutskasta varandra. Det vi vill göra är att samtala om hur man ska utveckla Kalmar, säger Johan Persson, kommunalråd.”

Jag vill påstå att det är hyckleri från Johan Persson. Han vill bara ha en dialog med ja-sägare, absolut inga andra. På sin blogg har Johan Persson stängt av kommentarsfunktionen! Han tillåter inte ens modererade kommentar på bloggen. På sin Facebook sida blockerar han alla som skriver kritiska kommentarer. Jag blev blockerad för många år sedan och varje gång jag nämner att jag är blockerad så hör någon av sig och berättar att de också blivit blockerade av Johan Persson. Men han är inte den enda socialdemokraten som agerar på det sättet, det finns flera ledande socialdemokrater som bara vill ha ja-sägare.

Fortsätt läsa

BEFOLKNINGSÖKNINGEN KALMAR KOMMUN 2020

Kommunalrådet Johan Persson (S) har som vanligt varit ute flera gånger och slagit sig för bröstet angående befolkningsökningen under 2020 för Kalmar kommun. Men han nämner aldrig någon gång hur sammansättningen i befolkningsökningen ser ut. Jag brukar alltid vänta med att ge min riktiga kommentar angående befolkningsökningen innan alla fakta har släppts. Nu har den slutgiltiga statistiken blivit officiell.

Befolkningsökningen blev enligt SCB 862 personer enligt nedanstående sammansättning.

Det innebär att 66 procent (570 personer av 862) av befolkningsökningen är personer med utländsk bakgrund enligt dagens definition av utländsk bakgrund. Om man använder den gamla definitionen så är hela 78,5 procent (677 personer av 862) av befolkningsökningen personer med utländsk bakgrund.

Inte mycket att vara stolt över som kommunalråd! Det gäller inte bara detta år, utan många år! Se nedan.

Fortsätt läsa

UPPDATERAD VECKORAPPORT

Hur många tror på statsminister Stefan Löfven förutom alla som röstar på sossarna? Statsministern börjar mer och mer likna en mytoman!

Idag har statistiken angående biverkningar vid vaccination mot smittan blivit fullständig med alla data. Enligt statistiken har 861 000 personer i Sverige fått minst en dos av något av de tre godkända vaccinerna.

I förra veckan var det 12 769 inkomna rapporter om biverkning. Det har nu ökat till hela 18 326 på en enda vecka. En ökning med hela 33 procent på bara en vecka. Det är framförallt AstraZenecas vaccin som står för den stora ökningen, från 7 490 rapporter i förra veckan till hela 12 319 rapporter om biverkningar på bara en vecka. Det motsvarar en ökning med hela 64 procent på en enda vecka.

Frågan är om etablerad media och statsmedia medvetet mörkar statistiken om biverkningar?

Fortsätt läsa