NÄR SKALL 7-KLÖVERN VAKNA I KALMAR

Barnslöja KM
Ett sexobjekt enligt 7-klöverns politiker i Kalmar.

I måndags var det kommunfullmäktigemöte i Kalmar. Sverigedemokraternas motion om slöjförbud i grundskolan debatterades. När man lyssnar till hur ledamöterna för 7-klövern debatterar ett slöjförbud så blir jag deprimerad. De tycks vara fullständigt naiva och verklighetsfrånvända. Den som hade hoppats att kanske någon moderat eller kristdemokrat hade varit intresserad av att i varje fall i viss mån stödja motionen blev i så fall djupt besviken. Aldrig har väl religionsfriheten varit så viktig i kommunfullmäktige, till och med för Vänsterpartiet.

Utbildningsförvaltningens ordförande Lasse Johansson har nu utvecklats till en fullfjädrad socialdemokrat efter ca 10 år i politiken. Den sympatiske Lasse Johansson har förvandlats till en arrogant och maktfullkomlig socialdemokrat som inte respekterar andra åsikter än det egna partiets socialistiska värderingar.

På nationell nivå har flera partier börjat dra sig mer och mer mot en kritisk hållning gällande invandringen och dess konsekvenser i det svenska samhället. I Kalmar kommunfullmäktige syns och märks inget av detta. Ledamöterna för Moderaterna och Kristdemokraterna är en stor besvikelse i mina ögon. Jag ser ingen anledning att tro att det skulle ske någon förändring med Måns Linge (M) som kommunalråd efter Christina Fosnes som avgår i slutet av februari.

Hotet från islam och islamiseringen tycks de ännu inte ha förstått eller blivit drabbade utav.

Flickor som går i förskolan, lågstadiet eller mellanstadiet är inga sexobjekt som måste skyllas med slöja och andra tygstycken.

Fortsätt läsa

FÖRFALSKAD AVSÄGELSE

”Undrar om den som förfalskat Per-Gunnars avsägelse till fullmäktige vet om att straffpåföljden kan bli sex års fängelse?”

Det skrev Peter Boström i en ledarartikel i Ölandsbladet och han fortsätter med följande.

Men visst anar man att någon inte så noga tänkt igenom sitt handlande när man förfalskat en annan persons namnteckning för att på så sätt ”få bort” personen ifråga från en demokratiskt framröstad position i kommunen? Det är en idiotisk gärning från en människa utan respekt för den demokrati vi lever i.”

”Vi vet inte vem som ligger bakom förfalskningen av Per-Gunnars namnteckning. Polisen lär ha två teorier som de testar. Antingen handlar det om någon som anser att Per-Gunnar borde avsäga sin plats för att lämna rum åt en Sverigedemokrat. Eller är det någon som står mycket långt från Sverigedemokraterna och vill förstöra så mycket som möjligt.”

Eftersom avsägelsen är en offentlig handling så begärde jag ut den från Mörbylånga kommun. Dels för att se om den var skriven med någon mall som använts tidigare och dessutom för att få koll på den handstil som den förfalskade handlingen var skriven med. Jag förutsätter att en äldre svensklärare säkert kan avgöra i vilket åldersspann som förfalskaren tillhör genom att studera handstilen. Därför tänkte jag publicera avsägelsen på min blogg. Skulle någon känna igen handstilen så får ni gärna tipsa polisen eller skicka mig ett mejl.

Fortsätt läsa

REGERINGENS SJUKA LOGIK

”Regeringen måste storsatsa på att avskilja och lagra koldioxid för att kunna nå Sveriges klimatmål – över tio miljoner ton koldioxid per år skulle kunna lagras under bland annat Östersjöns botten. Det är en av slutsatserna i regeringens utredning kring klimatmålen som släpps på onsdag och som SVT har tagit del av.”

”Enligt utredningens beräkningar kan avskiljning, transport och lagringen av koldioxiden kosta upp mot 1300 kronor per ton. Det betyder totalt över tio miljarder kronor per år.”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utredning-foreslar-mojlig-koldioxidlagring-i-sverige

 Samma regering har beslutat att kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 skall stoppas och ställas av i förtid.

”Den kommande stängningen av kärnkraftsreaktorerna i Ringhals kan öka EU:s totala utsläpp av växthusgaser med flera miljoner ton. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar är det bättre för klimatet att vänta med stängningen till år 2025.

– Grovt räknat kommer EU:s totala utsläpp att öka med åtta miljoner ton fram till mitten av seklet om Ringhals 1 och 2 stängs som planerat, jämfört med om vi skulle driva reaktorerna vidare till år 2025, säger Svante Mandell, forskningschef inom miljöekonomi på Konjunkturinstitutet.”

Vilken smart rödgrön regering vi har i Sverige! (O.B.S. ironi)

Den rödgröna regeringen tycks vara fullständigt hjärndöd. Varje bortslösad skattekrona, är en stöld från folket!

DET HÄR (S)TINKER NÅGOT FRUKTANSVÄRT

Jag blir minst sagt förvånad när jag läser om att Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Mattias Adolfsson (S), har beviljats ett positivt förhandsbesked på en bygglovsansökan. Det var på ett minst sagt häpnadsväckande sätt också.

Häng med på dessa märkliga turer.

Mötet i Samhällsbyggnadsnämnden hölls den 23 januari.

Tjänstemännen hade förberett ärendet väl och deras förslag på beslut var ett negativt beslut. Det grundade man bland annat på att Svenska Kyrkan några år tidigare på grannfastigheten fått ett negativt förhandsbesked. Ordförande när Svenska Kyrkan fick sitt negativa beslut var just Mattias Adolfsson. Mattias Adolfssons tänkta byggnaden som presenterats för nämnden följde inte heller riktlinjerna för en byggnad i den känsliga miljön vid Hossmo Kyrka som är närmaste granne, med anor från 1100-talet. En fantastisk stenkyrka och fin kulturmiljö!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hossmo_kyrka

Vid nämndens möte valde alliansens företrädare och SD:s ledamot att anmäla delikatessjäv medan Mattias Adolfssons partikamrater och majoritetens övriga ledamöter i Vänsterpartiet och Centerpartiet satt kvar. Ordförande Mattias Adolfsson anmälde givetvis också jäv och lämnade rummet. Nu fick andre vice ordförande Laila ben Larbi (V) ta över och då gick de kvarvarande ledamöterna emot tjänstemännens förslag till beslut och gav istället ett positivt förhandsbesked till Mattias Adolfsson. Helt sanslöst!

Fortsätt läsa

BINDEFELD SÅGAR REEPALU

Idag har de goda visat sitt fula tryne. Det är förintelsens minnesdag och då visar de goda upp hud goda de är. Det tar i synnerhet chansen att med lögner och falsarier beskylla i synnerhet Sverigedemokraterna för både det ena och det andra. Det hände även vi kommunfullmäktigemötet i Kalmar idag.

Jag kan inte annat än att tänka på den antisemitiska demonstrationen i Kalmar i januari 2009 då demonstranterna skanderade ”no more peace with Israel”. På den demonstration talade flera av Kalmars röda kommunalråd. Bland annat kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff och vänsterpartiets kommunalråd Bertil Dahl. De tillhör de goda! Men det var fler socialdemokrater som talade på demonstrationen.

Roger Kaliff fick till och med egen gata uppkallade efter sig idag då han verkat 50 år i politiken. Han har med andra ord aldrig haft ett riktigt jobb. Nu får vi se var man placerar ”Roger Kaliffs gata” någonstans i Kalmar.

När jag framåt kvällen satt i bilen och lyssnade på Studio Ett så hajade jag till under en intervju med Micael Bindefeld med anledning av förintelsens minnesdag. Här kommer ett litet utdrag jag skrivit av från intervjun.

”Hur ser du på utvecklingen i samhället när det gäller antisemitismen. Vad är det som oroar mest?

  • Personligen så ser jag ett otroligt hot från den antisemitism som liksom kommer med invandrare som kommer från Mellanöstern länderna där man för med sig en statsfinansierad antisemitism som man inte har lyckats sätta stopp för här i Sverige, utan den har blossat upp och till och med blivit större här. Vi skulle liksom mycket tidigare satt stopp för det och talat om att här i Sverige så tillåter vi inte den typen av sätt att dela in människor på.

Och varför har det blivit så då?

  • Undfallenhet, rädsla, vi är väl konflikträdda antar jag. Ilmar Reepalu får väl ta en del av det ansvaret tycker jag.”

Micael Bindefeld talade ur skägget. Det är muslimska invandrare som är det stora hotet enligt Bindefeld. Jag delar hans uppfattning. Att han sedan även pekar ut palestinakramaren, Ilmar Reepalu för att inte ha stoppat antisemitismen i Malmö var ju en riktig överraskning. Men väldigt sant!

Men lite senare i programmet införde det röda Sveriges Radio ett uttalande som försvarade Ilmar Reepalu och att han skulle ändrat uppfattning om antisemitismen. Vad har SR för anledning att försvara Ilmar Reepalu?

NEJ TILL DETALJPLANEN FÖR SIMHALLEN

Jag yrkade idag avslag på detaljplanen för ny simhall och friskvårdsanläggning. Som enda ledamot röstade jag nej vid voteringen.

Anledningen till mitt yrkande är att majoriteten (S, V och C) inte följer tidigare beslut i kommunfullmäktige. När detaljplanen för verksamhetsområdet togs den 30 oktober 2017, ett verksamhetsområde där Modig har byggts sin nya industrilokal och där Norden just nu bygger sin jätteanläggning. När beslutet om detaljplan togs fanns följande skrivning i beslutet.

”Angöring till verksamhetsområdet sker via Prästkragevägen. Framöver ska anslutning ske mot framtida verksamhetsgata i väster. Denna hanteras i en kommande detaljplan.”

I Samhällsbyggnadsnämnden skrev ledamöterna från Moderaternas och Liberalerna 18 oktober 2017 följande protokollsanteckning.

”Det är viktigt vid exploatering av ett nytt verksamhetsområde att infrastruktur i form av verksamhetsväg tidigt i projektet är på plats. I denna plan ska Prästkragevägen nyttjas för byggtrafik och angöring till industrifastigheterna. Prästkragevägen är utlagd som angöringsgata till de nya bostäderna i Snurromområdet och således ej tänkt som en industriväg. Det är olyckligt att blanda dessa olika trafikslag. Vi anser att planutskottet skall prioritera planläggning för en verksamhetsväg till det nya industriområdet.”

Fortsätt läsa

IBN RUSHD BLUFFAR DEL 3

Som det framgått av mina tidigare blogginlägg så hyr studieförbundet inga lokaler av Kalmar kommun. Jag har kollat det med både Serviceförvaltningen och Utbildningsförvaltningen som är de enheter inom kommunen där studieförbundet då skulle kunna tänkas hyra lokaler för sin studieverksamhet. Läs tidigare blogginlägg.

https://thoralfsblogg.com/2020/01/18/ibn-rushd-bluffar/

https://thoralfsblogg.com/2020/01/19/ibn-rushd-bluffar-del-2/

Jag skickade då ett mejl till den person som studieförbundet Ibn Rushd anger som studiekonsulent i Kalmar, Mahmoud Salad Ali. Jag hade inga större förväntningar på ett svar men det kom ganska snart.

Mejl Ibn Rushd

Wismarsvägen 3 och Två Bröders väg 24b. Jag började med att kolla upp den senare då jag visste att det var Norrliden och att det var HSB som ägde huset med nummer 24. Jag frågade om studieförbundet Ibn Rushd hyrde en lokal av dem med adressen 24b. Svaret var kort.

Fortsätt läsa

SVENSK POLIS ETT SKÄMT

Jag tror inte att detta är sant när jag läser om polisens information som förvarnar kriminella i Malmö.

https://www.skd.se/2020/01/24/massiva-polisinsatser-under-hela-nasta-vecka/?

En person har ironiserat lite över polisens informationsfolder.

”Kära brottsling

Under nästa vecka kommer vi att genomföra razzior på kända kriminella adresser.
Det är därför lämpligt att flytta stöldgods, droger, kompisar som befinner sig illegalt i landet och annat som du tror kan vara av intresse för oss till annan plats.
Lämpliga platser kan vara hos en förälder, släkting eller annan inom familjen.

Dessa razzior kommer att genomföras under perioden 27/1 kl 00:00 till och med 2/2 kl 23:59

Ladda gärna ned vår app , ”badboyz”, så du kan se exakta datum och tider för just din adress. Där kan du också se när vi har lunch, rast och skiftbyten utifall att du inte hunnit flytta allt olämpligt till annan adress.

Från och med måndagen den 3/2 återupptar vi vår normala verksamhet med hemkörning av pizza.

Mvh Polisen”

Text skriven av Johan Widén

Ytterligare kommentarer är inte nödvändigt.

Peter Wolodarski avslöjas!

PATETISKT OCH PINSAMT

Det är ju oppositionen, det vill säga SD, M, KD och V som tvingat igenom 7,5 miljarder till välfärden i en extra budget.

”Bra samtal med statsminister Stefan Löfven på Sagerska Huset!
Överens om behovet av mer resurser till välfärden!”

Det är ju både patetiskt och pinsamt! Eller har Johan Person och Stefan Löfven kommit överens om mer pengar än 7,5 miljarder kronor till välfärden, det vill säga för att täcka kostnaderna för massinvandringen som slår hårt mot kommunerna.

SUBVENTIONER OCH MUTOR

Mellböda

Då var det uppenbarligen klart att Stena Renewable skall bygga en vindkraftspark med 36 st och 200 meter höga vindkraftverk mellan Fliseryd och Mönsterås. Till en kostnad av närmare 2 miljarder kronor. Som brukligt så slår media på stora trumman och skriver att projektet kommer ge 350 årsarbeten men det är ju förstås under en väldigt begränsad tid eller under ca 18 månader, sedan ger det inte så många arbetstillfällen. Givetvis skriver man också att det kommer produceras ca 500 miljoner kWh/år elenergi från dessa vindkraftverk, vilket kommer ge 100 000 hushåll el och 300 000 ton mindre koldioxidutsläpp.

Samma media skrev inte så mycket om att Ringhals 2 som stoppades vid nyår producerade närmare 7 000 miljoner kWh/år och minskade koldioxidutsläppen med ca 4 000 000 ton. Det krävs med andra ca 15 vindkraftsparker av denna storlek för att ”ersätta” Ringhals 2 om man skall tro medias siffror, om det alltid blåser. Tyvärr brukar det ofta vara lite glädjekalkyler när det gäller nya vindkraftsprojekt.

Det stora problemet med vindkraften är dock att det inte alltid blåser. Ett visst antal timmar om året är det mer eller mindre vindstilla. Då blir det ingen hushållsel till de 100 000 hushåll som media skriver om! Detta gäller även vid för hård vind.

Med samma matematik som Stena Renewable använder skulle Ringhals 2 ge ca 1 500 000 hushåll sin hushållsel. Även när det inte blåser!

Fortsätt läsa

TÄNK OM…..

Tänk om ledamöterna från partierna i 7-klövern hade lyssnat på David Långs anförande i riksdagen den 11 april 2012.

Tänk om Alliansregeringen hade lyssnat och agerat i enligt med Sverigedemokraterna och David Långs anförande.

Tänk om vi haft en Sverigedemokratiskt regering!

Då hade samhället sett helt annorlunda ut idag. Vi hade inte haft skjutningar, sprängningar och gängkriminalitet i den fruktansvärda omfattningen som vi upplever idag. Åtta år efter att David Lång höll sitt tydliga och utmärkta anförande i riksdagen.

Det är faktiskt intressant att lyssna även idag på detta mycket insiktsfulla anförande av David Lång.

Tänk vad jag hittar i min research i mitt bokprojekt.

FÖRBJUD MUSLIMSKA FRISKOLOR

”Ett etableringsstopp för religiösa friskolor var en av punkterna i januariavtalet. Den utredning som sett över förslaget föreslår nu att det genomförs – men säger också att det finns flera utmaningar med att stoppa de religiösa friskolorna.”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utredning-om-religiosa-friskolor-presenteras

Enligt en nyligen genomförd undersökning så finns det 71 st religiösa friskolor, grundskolor eller gymnasieskolor. Av dessa är 59 kristna, 11 muslimska och en judisk friskola.

När det bara fanns kristna friskolor så var det nog inget problem. När jag bodde i Silverdalen på 80-talet så fanns det en liten religiös friskola där. Aldrig några problem utan barnen var väldigt artiga och duktiga. Väluppfostrade.

Problemen med religiösa friskolor har uppkommit sedan det börjat startas muslimska friskolor, där koranen och sharialagar styr verksamheten. Med könssegregering och avvikelser från den svenska läroplanen. Egentligen är det just muslimska friskolor som borde förbjudas, inte kristna eller judiska friskolor. Men det vågar ingen politiker säga då risken för att bli kallad rasist är så uppenbar. Det skulle dessutom vara att gå emot religionsfriheten som tycks vara väldigt helig.

Därför kommer alla religiösa friskolor sannolikt förbjudas. Men samtidigt kommer inte friskolor att förbjudas. Hur kan man kontrollera att en friskola inte har religiösa inslag?

Fortsätt läsa

JAG ÄR FÖRBANNAD

Det finns uppenbarligen muslimer som tror att de kan hota mig till tystnad. Idag har jag återigen varit och lämnat in en ny polisanmälan om hot. Men så snart jag startade min dator ikväll så hade jag nya hot att ”islamofober som jag skall bestraffas.”

Idag blev jag tillfrågad av den polis som tog emot anmälan om jag kunde tänka mig vilka som skulle kunna ligga bakom hoten. Mitt svar var att jag inte ville peka ut någon, eftersom jag inte har några bevis eller misstankar. Men när jag senare idag gjorde ett besök i Hultsfred och satt i bilen under några timmar så funderade jag lite över frågan. Jag har tidigare blivit kontaktat av ledande personer från sunnimoskén (källarmoskén) i Kalmar som krävt att jag skulle sluta skriva om källarmoskén och att jag skulle ta bort foto på min blogg. En annan muslim som är boende i Kalmar har i lokalmedia och i sociala medier ljugit om min person ett flertal gånger. Oavsett om dessa personer har något att göra med hoten mot mig så kommer jag namnge dessa personer för polisen.

Hoten kommer heller inte stoppa mig från att fortsätta att skriva om islam och granska religionens företrädare i Kalmar. Hoten gör mig bara mer motiverad och bevisar att religionen islam inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle, där yttrandefriheten och åsiktsfriheten är inskriven i grundlagen!

Jag är förbannad!

KLIMATALARMISTER PÅ SR BLEKINGE

 

Jag fick ett tips idag om att Karlskrona kommun skall höja Hoglands parken.

”För att göra den redo för framtidens stigande havsnivåer så påbörjas nu  arbetet med att höja stora delar av Hoglands Park i Karlskrona.”

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7388979

Men när man läser hela artikeln och lyssnar till inslaget så får jag uppfattningen av att det även finns andra orsaker till att man villa lägga på ett nytt lager med jord i parken. Men i Sveriges Radios rubriker och ingress så pekar man enbart på havsnivåhöjningar.

Är det Sveriges Radio i Blekinge som är de riktiga klimatalarmisterna?

För bara någon vecka sedan skrev jag ett blogginlägg om havsnivåhöjning vid Kungsholmsfortet i Karlskrona.

https://thoralfsblogg.com/2020/01/10/det-hande-inget-fore-aret-heller/

I grafen för havsnivån framgår det att det inte hänt något med havsnivå i Karlskrona under de senaste 120 åren.

Fortsätt läsa

VÄLFÄRDSMILJARDERNA

Flera partier i riksdagen träter nu om mer pengar till kommunerna. 3,7 miljarder, 5 miljarder, 6,7 miljarder eller 10 miljarder kronor och dessutom hur man beräknar dessa pengar. Alla verkar också kalla det för välfärdsmiljarderna som skall ”rädda” kommunerna och regionernas ekonomi och arbetstillfällen. Krisen beskylls som vanligt på unga och gamla.

Jag ser det dock som att nu kommer ännu en räkning från massinvandringen de senaste åren. Jag är dessutom att regeringen kommer bli tvungen att skjuta till 10-tals nya miljarder de kommande åren då kostnaderna kommer fortsätta att stiga när alla lämnar etableringsreformen. Men hur många journalister är det som uppmärksammar den sanningen? Ingen skulle jag vilja påstå. Jag har varje fall inte sett en enda sådan artikel i mitt flöde.

Sverigedemokraterna sitter tydligen helt tysta. Jag har i varje fall inte sett och läst att någon från SD uttalat sig, utan Ekot uttryckte att SD inte ville uttala sig. SD borde gå ut och tala om att orsaken till dessa nya miljardbelopp till kommunerna är en effekt av massinvandringen och kommunernas egna skatteintäkter inte längre räcker till för att bedriva kärnverksamheterna. I synnerhet för de mindre kommunerna som haft stor invandring i förhållande till sin storlek.

Fortsätt läsa

IBN RUSHD BLUFFAR DEL 2

I mitt första inlägg om Ibn Rushd så skrev jag om en valutbildning. Av den information som fanns på socialmedier så framgick det att studieförbundet Ibn Rushd hade haft sin ”valutbildning” vid Kalmarsundsskolan i Norrliden. Det förvånade mig inte det minsta att man valde den invandrartäta stadsdelen för att värva röster till de partier som ligger dem närmast.

Det skulle dock vara intressant att få reda på hur många tillfällen Ibn Rushd bedrivit ”valutbildning” eller annan utbildning i Kalmarsundsskolans lokaler. Jag ställde därför frågan till förvaltningschef Mats Linde hur många gånger Utbildningsförvaltningen hyrt ut lokaler till Ibn Rushd. Jag fick följande svar.

Mats Linde mejl 1

Svaret förvånade mig lite men svaret gällde ju bara 2019 så jag bad Mats Linde att även kolla upp 2017 och 2018. Jag fick då följande svar.

Fortsätt läsa

SKAMLIGT SVERIGE

P3 Guld-galan

När jag ser videoklippet från P3 Guld-galan så förstår jag varför Jimmie Åkesson ville lägga ned kanalen. Vilka intelligensbefriade nötter man får se, som dessutom visar upp röven.

SVT (Hanna Stjärne) borde be svenska folket om ursäkt!

Detta tvingas jag sannolikt betala 1 300 kronor för varje år, så länge inte de ”röda politikerna” väljer att höja TV-skatten. Jag vägrar betala för sådan skit. Jag kräver att public service betalar tillbaka delar av TV-skatten för den kränkning jag utsatts för! Dessutom kräver jag att kvinnan ber om ursäkt offentligt i statstelevisionen på bästa sändningstid.

https://samnytt.se/artist-tillats-skrika-fuck-jimmie-i-direktsand-statstelevision/

Som grädde på moset kan jag också läsa om en annan gala under namnet ELLE-galan där ett pris delats ut till ”årets look”. Priset delas ut till en muslimsk kvinna i slöja. Helt sjukt. Har den kristna västvärlden fullständigt kapitulerat inför den muslimska invasionen?

Vem fan ligger bakom ELLE-galan?

Fortsätt läsa

SAMHÄLLSNYTTS DOKUMENTÄR

KentEkeroth stor i käften

Jag har läst att flera personer har blivit blockerade/avstängda på Facebook sedan de delat Samhällsnytts dokumentär där Kent Ekeroth har åkt till England för att träffa en mycket kontroversiell person som har drabbats väldigt hårt av ett rättssystem som knappast kan kallas för rättvist. I intervjun får vi följa När Kent Ekeroth och Tommy Robinson vandrar runt i Luton.

Jag har sett att många därför inte vågat dela dokumentären på Facebook och riskera att man blir avstängd från Facebook. Det är inget nytt utan Facebook har algoritmer som scanner allt som läggs upp på Facebook med namnet Tommy Robinson och säkert andra ”nyckelord” som kan användas. Nu får vi se hur Facebook kommer hantera mitt blogginlägg som jag kommer dela på Facebook. Men ingressen är medvetet gjort lång så att namnet Tommy Robinson inte skall komma med i inlägget på Facebook.

Av den anledningen så publicerar jag dokumentären på min blogg. Jag står upp för yttrandefriheten.

Se den!

https://youtu.be/XhHBjIBTRq0

Dansk public service har intervjuat Tommy Robinson i programmet Deadline efter att han fått ett pris av Yttrandefrihetsföreningen i Danmark.

https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-tommy-robinson-haedres-med-ytringsfrihedspris_163772