VANDRINGSTIDER

I dessa coronatider är det läge att gå lite vandringar längs Ölands vackra kuster, i all ensamhet. Något som jag ägnat mig åt någon gång i veckan den senaste tiden. Jag har vandrat längs den östra kusten från cirka Norra Möckleby ned till Stenåsa. Givetvis så är alltid minst en kamera med på vandringarna. Det är ett öppet kargt och stenigt landskap med kilometer efter kilometer med stenmurar. Ibland riktiga konstverk.

Stemnur

Det finns många som har drömt om en stuga vid havet. Lite förvånad över att den som äger vissa stugor struntar så fullständigt att underhålla sina små stugor eller fiskebodar vid havet.

Läs mer

LÖFVEN OCH TEGNELL

Jag har idag sett både regeringens presskonferens och Folkhälsomyndighetens. Jag måste säga att det är lite underhållande. Stefan Löfven står och pratar om hur allvarligt läget är men kommer inte med några åtgärder, förutom att regeringen skall kunna besluta om nya åtgärder utan att först gå till riksdagen. Inte en stavelse om hur Sveriges strategi mot coronasmittan fungerar.

De senaste dagarnas siffror på avlidna borde lysa i neon på Rosenbad!

Sverige 191 avlidna de senaste två dygnen

Norge 18 avlidna

Danmark 24 avlidna

Finland 6 avlidna

Vilka länder har valt rätt strategi? Sverige?

När sedan Anders Tegnell på sin presskonferens står och säger att antalet avlidna är ca 40 per dag. Då får jag utslag och jag bara skakar på huvudet. Det går knappast att räkna de senaste 7 dygnen med den snabba utveckling som just nu pågår i Sverige. Men när jag räknar på samma sak får jag det till ca 60 avlidna per dygn som medelvärde får de senaste sju dygnen. Och för de två senaste dygnen är medelvärdet 95 avlidna per dygn.

Står Anders Tegnell och blåljuger under presskonferensen? Försöker han snygga till siffrorna över sitt eget misslyckande? Eller vad sysslar karln med? Han har ju en hel myndighet som kan förse honom med rätt uppgifter!

Läs mer

NORGE SER UT ATT LYCKAS BÄST

”Norge har bromsat smittspridningen så att varje coronainfekterad norrman nu i snitt överför viruset till mindre än en person. 

– Det betyder att vi har coronaepidemin under kontroll, säger hälsoministern Bent Høie.” 

Situationen ser dock helt annorlunda ut i Sverige. Men även i Danmark och Finland ser det betydligt bättre ut än i Sverige. Säkerligen beror detta på de betydligt hårdare restriktionerna som införts i våra nordiska grannländer. När man sedan ser reportaget i Aktuellt från Stockholm så förstår jag att smittspridningen kommer fortsätta.

Idag är det återigen dags att visa den uppdaterade statistiken med trender som jag dagligen sparar i ett dokument. Även om antalet totalt bekräftade smittade är väldigt beroende av hur många som testas så ger den ändå en fingervisning om vart Sverige är på väg!

Norden antal smittade 20200406

Jag har även lagt till ett nytt diagram med antalet nya smittade per dygn.

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER STOPPADE GRANSKNING AV VINDKRAFTVERK

”1 §   Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 10 kap. 2-6 §§, även verksamheten i de juridiska personerna.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.”

För mer än ett år sedan kom det till min kännedom att kommunens revisorer hade för avsikt att granska Kalmar kommuns köp av ett vindkraftverk och hur kommunen hanterat försäljningen av sin egenproducerade elenergin internt inom kommunen och redovisat det ekonomiska resultatet för investeringen. Detta efter att Kalmar kommun bland annat tvingats skriva ned värdet med närmare 10 miljoner kronor.

Det var en fråga som jag drev för flera år sedan efter att jag upptäckt ett mycket märkligt system för interndebitering inom kommunen som gjorde att vindkraftverket gick plus ekonomiskt, oberoende av vilket det verkliga energipriset var på marknaden. Rent mygel. Läs ett av mina många blogginlägg och mitt försök till att förklara hur kommunen gjorde för att ekonomin alltid skulle se bra ut, oavsett lågt elpris på elmarknaden.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2017/04/24/11438322-kalmar-kommuns-vindkraftverk/

När så kommunens revisorer flaggade för att man skulle granska detta blev jag glad. Det behovet fanns och det skulle bli intressant att läsa hur ett revisionsföretag skulle se på kommunens agerande. Jag vände mig till kommunen för att försöka få ut protokoll från revisorernas möten men fick beskedet att det var arbetsmaterial, alltså inte offentlig handling. Beskedet var att protokollen kanske skulle bli tillgängliga efter mandatperiodens slut, det vill säga 2023.

Läs mer

EN SJUK PERSON

Idag fick jag in en kommentar på bloggen som jag blev lite fundersam över. Den kändes helt enkelt inte riktigt rätt. Jag godkände den givetvis inte.

Kommentar Tegnell

I mitt senaste blogginlägg gissade jag lite över den framtida utvecklingen när det gäller avlidna. Jag kontrollerade om mejladressen var riktig och det verkade stämma. Därför skickade jag ett mejl till Anders Tegnell med en skärmdump på kommentaren och en fråga om det verkligen var han som skrivit kommentaren. Svaret kom ganska snabbt.

Mejl Tegnell

Med andra ord så är det en mycket sjuk person som uppger sig för att vara Anders Tegnell och använder sig av hans namn och mejladress för att identifiera sig på min blogg. Syftet är uppenbarligen att försöka lura och provocera mig så att jag skall skriva något dumt och felaktigt som skulle kunna skada mig.

Vem hatar mig så mycket? Vem är så sjuk?

Läs mer

CORONASTATISTIK FÖR NORDEN

Som jag befarade så blev även det senaste dygnet riktigt mörkt. Det som förvånar mig väldigt mycket är att ingen i media tycks se detsamma som jag gör i statistiken. Om 4-5 dagar kommer vi ha ca 100 avlidna varje dygn och om ytterligare ca en vecka kommer vi ha ca 200 avlidna personer varje dygn. Våra tidningar kommer fyllas med dödsannonser om några veckor. Precis som i norra Italien. Ändå tycks alla vara nöjda med den smittspridningsstrategi som Sverige bedriver. Förtroendet för Stefan Löfvens regering ökar enligt opinionsinstitut. Något som är fullständigt obegripligt enligt min uppfattning. Finns det ingen politisk opposition i det här landet?

Jag visar återigen ny statistik med dagens siffror.

Först börjar jag med antalet bekräftade smittade.

Norden antal smittade 20200403

Sverige har nu flest bekräftade coronasmittade i Norden, trots att vi i Sverige bara testar i begränsad omfattning.

Se fler diagram.

Läs mer

200 MILJONER KRONOR TILL PK-MEDIA

Kulturminister Amanda Lind (MP) presenterade idag ett nytt mediestöd på 200 miljoner kronor. Anledningen skulle vara att media bland annat har fått lägre annonsintäkter under coronakrisen. Samtidigt som behovet är större än någonsin av nyhetsförmedling enligt regeringen.

Jag är mycket kritisk till att regeringen delar ut detta extra presstöd på 200 miljoner kronor. Ett kostnad som Sveriges skattebetalare tvingas betala. Utöver den skatt som skattebetalarna redan tvingas betala för public service. Public service täcker mer än väl det behovet som svenska skattebetalare skall ta ansvar för. Dit hör inte kvällspressen och alla andra odemokratiska aktörer i media.

Sveriges skattebetalare har inte det ekonomiska ansvaret för all media i vårt land. I synnerhet inte pk-media som ljuger, förvanskar och undanhåller sanningen för befolkningen i vårt land.

Helt vansinnigt!

Men det är ju självklart att den rödgröna regeringen vill rädda alla rödgröna journalister. Tjänster och gentjänster eller ren korruption! Välj själv!

EREMITLIV

Det klagas mycket på dåliga kommunikationer i vår region. Det är väl knappast någon som har påstått motsatsen, däremot har det höjts många röster för bättre kommunikationer. Vi har dock haft två flygbolag, SAS och BRA som trafikerat Arlanda och Bromma med hög turtäthet. BRA har ställt in alla sina flyg från Kalmar och SAS har bara en avgång per dag till Stockholm.

Vi är med andra ord lite isolerade i vår landsända! Men vi skall faktiskt inte klaga. Det är sannolikt därför som Kalmar län och Blekinge har lägst antal coronasmittade per capita i hela landet! Idag kanske vi för en gångs skull skall vara glada för våra dåliga kommunikationer.

Frågan är vad som händer i påskhelgen? Om alla 08:or och andra struntar att åka till vår region och då framförallt Öland. Det är ju inte så ofta man hoppas på dåligt väder till påsk men nu hoppas jag på riktigt skitväder, i varje fall riktiga skitprognoser så folk stannar hemma och inte åker till Öland. Såg att regeringen och myndigheterna funderade på att bara tillåta gotlänningar på färjorna i nästa vecka för att inte sjukvården på Gotland skall utsättas i onödan av alla 08:or under påskveckorna. Tror knappast Löfven vågar fatta det beslutet själv. Han väntar nog på att Anders Tegnell skall komma med en hemställan innan regeringen vågar agera.

Har ni tänkt på att regeringen blint följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell. Anders Tegnell är tjänsteman och tjänstemannaansvaret avskaffades för flera decennier sedan.

Dagens statistiksiffror var lika mörka som gårdagens. Morgondagens siffror ser ut att bli lika mörka eller ännu mörkare. Kurvans lutning blir bara brantare och brantare. Inte flackare som Anders Tegnell påstår då och då, även idag. Fortsätter han med det ytterligare någon dag så är jag rädd för att han mer och mer börjar likna Bagdad Bob.

Idag hade jag sista mötet (regionfullmäktige), på närmare fyra veckor. Så nu blir det eremitliv en tid framöver, inte ens familjesammankomster. De får bli digitalt istället.

Jag isolerar mig själv efter bästa förmåga!

REGERINGEN FÅR TA ANSVARET

Har lyssnat på intervjun med statsminister Stefan Löfven i SVT Aktuellt. Inte ett enda skarpt besked om man då inte räknar statsministerns beslut att inte delta vid årets Almedalsvecka men det är ju flera år sedan han gjorde det, så det är knappast ett skarpt besked.

Hur kan någon ha förtroende för statsminister Stefan Löfvens svammel?

Jag förväntar mig betydligt mer av en statsminister i den situation som landet befinner sig. Inte minst med tanke på den strategi som regeringen antagit på inrådan från Folkhälsomyndighetens expert Anders Tegnell.

Tyvärr så pekar statistiken de senaste dagarna på att strategin är på väg att misslyckas och att Sverige kan vara på väg mot samma situation som Italien och Spanien, kanske till och med värre. Med tanke på de begränsade åtgärder som regeringen beslutat om.

Här nedan kommer alla diagram över utvecklingen i de nordiska länderna.

Läs mer

TROLL

Ju längre tid som gått har jag blivit mer och mer övertygad om att det handlar om ett eller flera troll, med samma syfte. Att provocera mig!

Men varför gör personen/personerna detta? De måste tycka väldigt illa om mig eller rent ut sagt hata mig.

Syftet med alla ”falska kommentarer” som skrivs i någon annans namn är uppenbarligen till för att provocera fram en kraftig reaktion från min sida, som i sin tur skulle kunna skada mig eller göra så att andra vänder sig emot mig.

Trollet har skrivit ett stort antal falska kommentarer i andras namn ända sedan i juli 2019. I november övergick det i rena dödshot som jag då började polisanmäla. Trollet har riktat in sig på dels muslimska företrädare och men också falska påståenden om sverigedemokraten Mattias B Johansson. När trollet även skickade mejl med påståenden så lyckades han lura mig att publicera ett falskt påstående angående Mattias B Johansson. Men samtidigt så innebar flera mejl att jag fick tillgång till mera ”datauppgifter” som jag kunde överlämna till polisen.

Personen har till och med redigerat inlägg på sociala medier i Photoshop för att konstruera falska inlägg, för att jag skall gå i fällan och publicera det på min blogg. Syftet kan bara vara att skada mig genom att jag då skulle bli anmäld och uthängd i media. Men nu har jag genomskådat detta tillvägagångssätt vid flera tillfällen.

Jag har under sista veckan publicerat två blogginlägg där jag publicerat några av kommentarerna jag fått. Dels i inlägget med rubriken ”Fuck islam” och inlägget med rubriken ”Islams rätta ansikte”. Syftet med inläggen var att få reaktioner från mina läsare. Flera personer har också hört av sig genom mejl och skrivit att man ser ett mönster i alla kommentarer, språkligt, stavning, kommatering, ordval o.s.v. Jag delar deras uppfattning om att det sannolikt rör sig om en och samma person.

En person som är riktigt sjuk i huvudet!

Jag har alla dessa kommentarer sedan i juli 2019 sparade. I vissa fall har jag varit i kontakt med de som påstås ha skrivit kommentarerna men samtliga förnekar att de skrivit kommentarerna.

Vem tycker så illa om mig eller hatar mig så mycket att han eller hon ägnar sig åt denna sjukliga aktivitet? Den frågan har jag ägnat en hel del tid.

En muslim och islamist? Knappast troligt. Varför ange en hel rad muslimska företrädare som avsändare av alla hot, till och med dödshot. Varför provocera om islam?

En politisk motståndare? Knappast troligt. Jag är inte så aktiv politisk just nu då jag lägger mycket tid på min bok.

En sverigedemokrat i Kalmar? Ja, det finns en del som faktiskt skulle kunna tyda på det. Personen har uppenbarligen en del lokal kännedom.

En sak är i varje fall helt säker. Trollet är inte frisk.

PS

En förklaring kan vara att jag planerar starta ett nytt lokalt parti i Kalmar till valet 2022. Det kommer bli en konkurrent till SD Kalmar i kommunvalet. Kan det oroa någon med SD- sympatier?

Jag har många tankar och funderingar i huvudet om orsaken till alla dessa provocerande och hatiska kommentarer.

 

EN REFLEKTION

Fick lite information från en vän. Läkare som jobbar på intensivvården i Stockholm har börjat oroa sig för om man måste börja triagera, det vill säga om man måste välja vem som skall få fullgod vård och vem som blir utan till exempel en respirator. Ett tufft beslut som läkare kan tvingas ta om situationen förvärras ytterligare. För några dagar sedan kunde vi läsa i media att sex av de avlidna i Stockholm var somalier. En väldigt hög andel vid det tillfället. Enligt uppgift så är andelen fortfarande hög bland somalier som får intensivvård i Stockholm men sannolikt även andra invandrargrupper från samma utanförskapsområden.

Läkarna har dock börjat tänka ett steg längre. Vad händer om de beslutar att ta bort respiratorn från en äldre somalier och flyttar den till en yngre svensk person? Vad händer om släkten och klanen får vetskap om detta? Kommer de hämnas på läkaren och anklaga läkaren för rasism? Eller kommer klanen hämnas på läkarens  familj?

Vi har ju sett mer eller mindre upplopp vid sjukhus när hela släkten tränger sig in på akuten eller på en avdelning för att övervaka en familjemedlem.

Jag förstår att läkarna funderar över de eventuella konsekvenserna.

Lite mer statistik över antalet avlidna i coronaviruset per en miljon invånare i några länder. Ingen har dock kunnat förklara varför Italien och Spanien är så drabbade.

Länder avlidna per capita 20200330

JAG BLIR MÖRKRÄDD

Jag måste säga att jag blir mörkrädd när jag läser vad vissa människor skriver på Facebook. Skulle man sedan försöka påtala deras bristande logik blir man påhoppad i en minst sagt obehaglig ton.  En person påstod att fler personer dör av bilkörning än coronaviruset. I Sverige har ca 100 personer avlidit av coronaviruset de senaste två veckorna.

FB Kalmar 20200330

Kan bara konstatera att det finns förnekare och de som tror sig ha en hjärna av stora mått.  Och i vilken grupp tror ni denna intelligenta konversation pågått. Gruppen ”Kalmar”.

Jag tänkte redovisa lite ny statistik. Men att dessa personer skulle läsa statistiken förväntar jag mig inte då de anser att Sverige klarar sig mycket bättre än andra länder. Jag har dock svårt att se det i statistiken.

Läs mer

HAR NJUTIT AV SOLEN I HELGEN

Har njutit en del av solen i solstolen de senaste dagarna. Fredagen och lördagen var väldigt fina med mer eller mindre vindstilla. Igår blev det till och med frukost i trädgården. Sedan har jag jobbat en del med min bok. Hade tänkt låta en person börja läsa delar av boken som jag känner att jag bearbetat en del. Vill höra en annan åsikt om vad jag lyckats med så här långt. Så därför har bloggen fått stå tillbaka lite.

I fredags var det dock en fantastisk kväll på Öland och stranden vid Kalmarsund. Jag har aldrig sett kalkstenarna så vita.

Vit stenstrand

Jag träffade en fågelskådare som hade en teori. Eftersom det har varit så högt vattenstund under flera månader och stenarna varit under vattenytan, så har det bildats alger på stenarna. När nu vattenståndet sjunkit med 50-70 cm och solen gasat i flera dagar så har algerna bleknat. Någon annan teori?

Läs mer

INGET PARTI VÅGAR SÄGA SANNINGEN

Islam har en värdegrund (sharialagar) som inte följer Sveriges rikes lag. Islamismen, det vill säga politisk islam är ett hot mot det svenska samhället.

Islam hör inte hemma i Sverige!

Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna i Halmstad har uppenbarligen inte förstått det. Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har förstått men vågar inte säga det!

Börjar faktiskt bli ganska trött på dessa kommentarer. Är det en enda sjuk person som skriver alla dessa kommentarer eller finns det fler sjuka människor. Jag tror att i många fall handlar det om falska identiteter. Den som skriver kommentaren utger sig för att vara någon annan. Eller är det islams rätta ansikte?

Kommentar 20200327

ISLAMS RÄTTA ANSIKTE?

Börjar faktiskt bli ganska trött på dessa kommentarer. Är det en enda sjuk person som skriver alla dessa kommentarer eller finns det fler sjuka människor. Jag tror att i många fall handlar det om falska identiteter. Den som skriver kommentaren utger sig för att vara någon annan. Eller är det islams rätta ansikte?

Kommentar 20200327

SPRICKER REGERINGENS STRATEGI MOT CORONAVIRUSET?

Folkhälsomyndighetens strategi har ifrågasatts av väldigt många, inte minst experter från andra länder. Danmark, Norge och Finland har valt en helt annan väg. Nu har det dock gått en dryg vecka och frågan är om vi nu kommer att se i statistiken vem som har valt rätt strategi.

Om vi börjar med bekräftade antalet smittade så säger den inte så mycket då den siffran i väldigt hög utsträckning beror på hur många som testas. Vet vet att Sverige har begränsat antalet tester men är på väg upp i antalet tester just nu.

Norden antal smittade 20200326

Sverige har betydligt fler smittade än Danmark trots att vi testat mer begränsat.

Ett annat mått på den verkliga situationen kan var hur många som vårdats på en intensivvårdsavdelning, IVA.

Läs mer

SVT GÖR DET IGEN

SSU tjej om regeringen och corona

Ännu en gång låter SVT en socialdemokrat recensera regeringen i ett nyhetsprogram. Det handlade om hur regeringen hanterar coronakrisen. Enligt SVT:s undersökning hade 59 procent förtroende för regeringen och Stefan Löfven, dessutom ökade S i opinionen och SD minskade.

Denna gång handlar det om en SSU-tjej. Hon har tidigare ingått i styrelsen för SSU.Norra real i Stockholm. Det lite roliga är att hela SSU-styrelsen dömdes för upphovsrättsbrott 2016. I domen kan följande läsas.

”Av förhören med Oona Dyrander, Matilda Erichs Lång, Felicia Bergendal, Johanna
Dannemann och Elliot Lorentz framgår att de tillsammans utgör styrelsen i SSU
Norra Real. Av dessa förhör framgår vidare att Oona Dyrander, Felicia Bergendal,
Johanna Dannemann och Elliot Lorentz vid ett styrelsemöte under sportlovsveckan
(29 februari – 6 mars 2016) beslutade att föreningens demonstration den 8 mars
2016 skulle föregås av den aktuella filmvisningen samt att de var inblandade
i marknadsföringen och närvarade när filmvisningen genomfördes, även om alla
inte närvarade hela tiden. Det är därigenom styrkt att Oona Dyrander, Felicia
Bergendal, Johanna Dannemann och Elliot Lorentz har genomfört den påstådda
gärningen tillsammans och i samförstånd.”

Det råder väl knappast någon osäkerhet om var Oona Dyrander hör hemma politiskt.

 

FUNGERAR SVERIGES CORONASTRATEGI?

För en vecka sedan skrev jag ett blogginlägg med rubriken ”Våghalsig strategi” när det gällde att Sverige valde en helt annan väg när det gäller att minska spridningen av coronaviruset än övriga länder i Europa. Våra nordiska grannländer har valt en mer strikt och förbudstaktik. Något som invånarna i våra grannländer har ställt sig helt och hållet bakom. Sveriges strategi som styrs helt och hållet av experterna på Folkhälsomyndigheten har fått mycket kritik från andra länder.

Nu har det gått en dryg vecka sedan de nordiska länderna valde olika vägar och nu närmar sig sanningens minut allt mer. Vad kommer statistiken visa?

Idag hade Sverige det största antalet nya smittade på ett dygn med 240 personer, även det största antalet avlidna med 9 personer. Är det ett första tecknen på en misslyckad taktik. Den här veckan kommer kommer sannolikt ge oss svaret. Jag hoppas givetvis på det bästa men befarar det värsta.

Det finns dock tecken som tyder på att kurvan på antal smittade i Italien är på väg att vända. Antalet avlidna kommer sannolikt fortsätta öka eller ligga kvar på en hög nivå under minst en vecka även om antalet smittade börjar vända ned.

Sedan får vi hoppas att övriga länder i så fall följer efter.

Italien 20200324

FUCK ISLAM

Jag är så jäkla trött på alla hot och alla sjuka kommentarer som några muslimer ständigt och jämnt utsätter mig för mer eller mindre varje dag. Ibland handlar det om kommentarer som kan uppfattas som dödshot. Jag har polisanmält ett stort antal hot under de senaste månaderna.

Kommentar 20200323_4

Ibland handlar det också om hot mot helt andra grupper i samhället. ”Bögar och otrogna”!

Kommentar 20200323_2

Den här muslimska personen eller personerna gillar heller inte att jag granskar islam och dess företrädare som Mehmet Kaplan, Abderizak Waberi, Omar Mustafa och Rashid Musa. Alla med före detta politiska uppdrag som de fått lämna på grund av sin islamism.

Se mitt blogginlägg om islamismen i Sverige som givetvis fick till följd att jag utsattes för nya hot i kommentarerna

https://thoralfsblogg.com/2020/02/25/islamismen-i-sverige/

Kommentar 20200323_1

De tror också att de genom massinvandringen och ett högt barnafödande skall kunna ta över makten i Sverige och införa islam som en statsreligion och därmed kasta ut kristendom från landet.

Kommentar 20200323_3

Det blir aldrig min tur. Jag har mitt förstånd i behåll till skillnad mot alla dessa muslimer som har slutat att tänka själva. De har en värdegrund som går precis tvärtemot den västerländska värdegrunden. Tyvärr har 7-klöverns politiker inte förstått vilken värdegrund som gäller inom islam och hos muslimer. Jag säger bara en sak!

Kommentar 20200323_5

FUCK ISLAM!

PS

Jag kommer inte låta dessa individer tysta mig, snarare tvärt om. Jag funderar på att under fredagsbönen demonstrera mot islam på Storgatan i Kalmar. Med andra ord utanför sunnimuslimernas källarmoské.

Budskapet skulle kunna vara ”Islam ut ur Sverige!”

LÅGT AV SVT

SVT:s klimatexpert Erika Bjerström går nu ut i en artikel på SVT Nyheter och kopplar samman coronautbrottet med klimatförändringarna. Artikeln är minst sagt ett stort falsarium och helt ovetenskaplig. Sedan sätter SVT följande rubrik på artikeln.

”För tidigt att säga om coronaviruset kan kopplas till klimatförändringarna”

Sedan är det precis det som Erika Bjerström ändå försöker göra i artikeln. Eller försöker få läsarna att tro.

Bara en i raden av klimatalarmistiska artiklar från rödgröna SVT.

Det är så lågt av SVT!

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-for-tidigt-att-saga-om-coronaviruset-kan-kopplas-till-klimatforandringar