DRAGHJÄLP AV BAROMETERN

När våra politiska motståndare och media delar information från mig om befolkningsutvecklingen i Kalmar kan jag nog bara kalla det för en mycket lyckad kampanj. Jag kan till och med sträcka mig så långt som till att det är en lyckad PR-kupp!

Befolkningsökningen har varit drygt 2 procent för personer med svensk bakgrund sedan 2002. Men för personer med utländsk bakgrund har den varit drygt 80 procent under samma tidsperiod. Sedan får var en analysera om det är positivt eller negativt och vilka effekter det ger för samhället och välfärden i Kalmar. Jag presenterar bara statistik från SCB.

 

Annons