NYA MILJONER TILL INTEGRATIONSPROJEKT I KALMAR

Då har Kalmar kommunfullmäktige idag beslutat om miljontals kronor för nya integrationsprojekt inom kommunen. Som vanligt är det skattebetalarna som får stå för notan. Denna gång utan några statsbidrag. Kommunfullmäktige beslutade nämligen om en ”Strategi för etnisk och kulturell inkludering”.

Jag var den enda politikerna som ifrågasatte Strategin och yrkade på avslag på strategin om den skulle beslutas idag.

Alla partier från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna yrkade bifall till strategin för etnisk och kulturell inkludering.

Fortsätt läsa
Annons

RENA VINSTEN ATT FÖRBRUKA EL I NORR

Nu är spotpriset på el klart för januari månad för samtliga elområden (SE1-SE4). När man ser skillnaden i spotpris mellan elområden så funderar i varje fall jag på hus den socialdemokratiska regeringen tänker och vilken slutledningsförmåga de besitter.

Spotpriset inklusive moms inom SE1 och SE2, det vill säga norr om Dalälven hamnar på ca 36 öre per kWh. Ett väldigt lågt pris och jag skulle vara överlycklig med det priset på min elräkning. Eftersom jag bor inom SE4 kan jag istället förvänta mig ett pris på minst 137 öre per kWh. Till dessa pris kommer även elbolagens påslag på elpriset sannolikt bara några ören inom SE1 och SE2 men inom SE4 kan vi säkert förvänta oss ca 10 öre i påslag, då det var ca 13 öre i december.

Fortsätt läsa

INGET BIFALL TILL FRAMTID KALMARS MOTION

Framtid Kalmars motion om att utöka skyddsavståndet till vindkraftverk fick inget bifall i Samhällsbyggnadsnämnden. Utbyggnaden av förnyelsebar elenergi är viktigare än de boendes livsmiljö enligt Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Inte heller Kalmaralliansen yrkade bifall på min motion. Läs mer på Framtid Kalmars webbsida.

STÖLD FRÅN KOMMUNINVÅNARNA

Ser i Barometern att kommunalrådet Johan Persson (S) stoltserar över det ekonomiska resultatet för 2021 och en enkät som 161 av landets 290 kommuner svarat på.

Johan Persson slår sig själv för bröstet och menar att han vunnit kommunalt SM-guld!

Kalmar kommun ligger på plats 170 när det gäller lägst kommunalskatt. Knappast en hedrande plats för en residensstad men så är det också skatteindrivarpartiet Socialdemokraterna som styr i kommunen. Till och med de små kommunerna Borgholm och Torsås med sin åldrade befolkning har lägre kommunalskatt. Västervik har 65 öre lägre kommunalskatt. Något att betänka!

Kalmar kommuns jämförelsekommuner Växjö och Halmstad har 1,65 kronor respektive 83 öre lägre i kommunalskatt.

I förhållande till Växjö tar Johan Persson ut ca 256 miljoner kronor mer i kommunalskatt än Växjö.

Är det något att slå sig för bröstet för frågar jag mig? Kommunalt SM-guld?

Fortsätt läsa

NY MOTION IBN RUSHD

Som jag lovade vid kommunfullmäktige i december när min och Framtid Kalmars motion om att stoppa bidragen till IBN Rushd avslogs har jag nu skrivit en ny motion med ändrad att-sats. Där jag yrkar på att Ibn Rushds verksamhet i Kalmar skall utredas och att bidragen skall pausas till utredningen är presenterade. Förhoppning är sedan att bidragen kan stoppas permanent.

Läs mer på Framtid Kalmars webbsida.

LINKÖPING STOPPAR BIDRAG TILL IBN RUSHD

I december behandlades min och Framtid Kalmars motion angående att stoppa bidragen till det muslimska studieförbundet Ibn Rushd i Kalmar kommunfullmäktige. Tyvärr så fick jag bara stöd av Sverigedemokraterna vid voteringen.

Moderaterna, Kristdemokraterna och vad jag kommer ihåg även Liberalerna ville först att kommunen skulle göra en egen utredning av Ibn Rushd på lokal nivå, innan de kunde tänka sig att stoppa de kommunala bidragen.

Vid kommunfullmäktigemötet i Linköping i tisdags beslutade man att pausa de kommunala bidragen till Ibn Rushd och att starta en utredning för att granska Ibn Rushds verksamhet. Det var en motion från Sverigedemokraterna som behandlades om att stoppa bidragen permanent men motionen avslogs men Socialdemokraterna kom med följande tilläggsyrkande.

”Att Linköpings kommuns bidrag till Ibn Rushd pausas under tiden som en oberoende granskning genomförs för att säkerställa att kommunens pengar går till de syften som folkbildningen ska ha.”

Vilka partier stod då bakom detta beslut? Givetvis Socialdemokraterna som lagt tilläggsyrkandet men även Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

De som yrkade avslag på tilläggsyrkandet var Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Det skall bli väldigt intressant att följa resultatet av denna lokala oberoende granskning av Ibn Rushd i Linköping.

TJÄRNA ÄNGAR

Jag tittade med ett halvt öga på Uppdrag granskning om Tjärna ängar i Borlänge. För mig var det ingen överraskning eller något nytt som kom fram under programmet. Det var precis det som jag förväntade mig och precis som det ser ut i utanförskapsområden som domineras av personer med islam som religion.

De vill vare sig anpassa eller integrera sig i det svenska samhället!

De driver istället kampanjer för att motverka integration för att inte deras muslimska identitet och deras kulturella seder skall rubbas. Men framför allt att de kan leva efter sharialagar och därmed sitt eget rättssystem där klaner styr i stor utsträckning. Det svenska rättssystemet skall hållas borta.

Fortsätt läsa

JAG HAR FÅTT SVAR FRÅN SMHI

Det här är SMHI:s falska bild av verkligheten där man inte tar med landhöjningen i sin redovisning av havsnivåhöjningen i vad man kallar ”Klimatindikatorn”.

Grafen är enligt min mening manipulerad med att landhöjningen är borttagen och att man inte kan se den sänkning av havsnivån som skedde från 40-talet fram till 70-talet vilket kan ses i mätdata från mätstationer.

Nedanstående två foto summerar dock verkligheten väldigt bra. Ett foto från 1974 och sedan ett foto på samma plats 2021.

Fortsätt läsa

NY ALARMISTISK WEBBSIDA HOS SMHI

SMHI har kommit med ett nytt verktyg för att alla kustkommuner skall kunna se framtida havsnivåhöjningar. Nu har man till och med förlängt sina prognoser ändra fram till 2150 för att höja det alarmistiska budskapet. Framtida medelvattenstånd.

Nu anger man till och med en höjning på 2 meter av medelvattenståndet i Malmö till 2150. Till detta skall sedan givetvis temporära höjningar beroende väder och vind på en dryg meter också läggas till, vilket innebär mer än 3 meters havsnivåhöjning i Malmö. Även om detta scenario anges som mindre troligt så finns det med i det alarmistiska budskapet.

På den nya webbsidan kan man se hela 7 olika scenarier som bygger på IPCC:s senaste rapport AR6.

Fortsätt läsa

VARFÖR RÖSTA PÅ FALSKA POLITIKER

Jag har tvingat mig att se 30 minuter och Anders Holmbergs utfrågning av Märta Stenevi.

Jag klarade ca 14 minuter av 28 minuter. Sedan var jag så förbannad över hur Märta Stenevi ljög och undvek att svara på Anders Holmbergs frågor. Jag blev dessutom lika irriterad på Anders Holmberg som inte pressade henne till att svara på frågorna.

När jag lugnat mig lite så försökte jag fortsätta lyssna men jag klarade bara knappt en minut till sedan var jag full av förakt och avsky över detta kvinnliga språkrör för Miljöpartiet!

Rösta inte på politiker/partier som inte svarar på programledarens frågor. De är så förljugna och falska.

Fortsätt läsa

KAN DET BLI MER SVENSKT ÄN SÅ HÄR

Jag håller på med att digitalisera en del av min fars alla diabilder. Min far gick bort 2015 och jag har ca 10 000 diabilder att gå igenom.

När jag såg ovanstående diabild så tänkte jag ”kan det bli mer svenskt än så här”. Ju mer jag tittar på bilden desto mer nostalgisk blir jag. När jag la upp bilden på Facebook så gissade många att den var tagen i Dalarna eller Värmland eller längre norrut. Men den är från norra Kalmar län vid Södra Vi, där jag är uppväxt. Eller rättare sagt så ligger gården 5-6 km utanför Södra Vi och sjön som syns i bakgrunden är Krön.

Min far tog bilden våren 1992 med sin Leicakamera. Då var Sverige fortfarande Sverige! Sedan började katastrofen och sönderfallet i landet.

Fortsätt läsa

BLI MEDLEM I FRAMTID KALMAR

Vi vill bli fler medlemmar i Framtid Kalmar. Är du intresserad av att bli medlem så skicka ett mejl till framtidkalmar@gmail.com

Medlemsavgiften är bara 50 kronor per år.

Vill du bara stödja partiet med ett bidrag så funkar Swish bra till 072-5179099 och skriv FK eller Framtid Kalmar som meddelande.

Läs mer om Framtid Kalmar på vår webbsida

framtidkalmar.wordpress.com

FULLSTÄNDIGT IDIOTISKT AV SOCIALDEMOKRATERNA

Idag presenterade finansminister Mikael Damberg regeringens förslag till kompensation för det höga elpriset. Förslaget är enligt min mening fullständigt idiotiskt.

Förslaget kompenserar inte det höga elpriset som framför allt drabbat södra Sverige utan förslaget kompenserar hög förbrukning oavsett elpris eller elområde SE1-SE4.

Det är enligt mig fullständigt ologiskt och jag hoppas verkligen att oppositionen i riksdagen kritiserar utformningen av kompensationen stenhårt. Så här ser förslaget ut.

Socialdemokraterna belönar med andra ord hög elförbrukning i dubbel bemärkelse!

Fortsätt läsa

VACCINERNA VERKNINGSLÖSA MOT OMIKRON

När man läser veckorapporten från Folkhälsomyndigheten så kan man dra slutsatsen att vaccindoserna inte skyddar mot smitta av omikronmutationen. Antalet bekräftade smittade för vaccinerade respektive ovaccinerade följer nu samma andel mellan grupperna.

Under förra veckan bekräftades närmare 165 000 smittade och det var en ökning från föregående vecka då 124 000 bekräftades smittade. Ökning var dock bara 33 procent mot tidigare drygt 100 procent ökningstakt per vecka.

Fortsätt läsa

ÄNNU EN MUHAMMED

”Risken är mycket större att bli ihjälskjuten om du heter Mohammed än om du heter Anders!”

Idag på morgonen sköts en Mohammad till döds i Helsingborg. Det var den tredje dödsskjutningen under januari som enligt media har kopplingar till gängkriminalitet. Vi kan väl säga att det har blivit en rivstart även på år 2022, trots regeringen årligen återkommande löften om att man skall knäcka gängkriminaliteten.

Om man nu verkligen vill göra det så kan man inte ordinera mer av samma medicin som man ordinerat de senaste 10 åren. Det krävs helt andra åtgärder. Det första borde var livstids utvisning för dessa gängkriminella individer.

Det räcker inte att vända på alla stenar.

Av 46 personer som jag har registrerat som ihjälskjutna vid gängkriminalitet så heter 9 av dessa Mohammed eller något snarlikt, då det finns en hel mängd olika stavningar.

Abdimalik Liban Mohamed, Ali Mohammed, Mahamed Dirshe, Malek Hawjin Mohammed, Mohammed Hemaid, Ramil Mahmudov, Mohammed Alawis, Mohammad Suleman Khan och Shapol Mahmoud Salah

Av de 46 personerna så har fyra personer svenska namn. Polisen Andreas Danman, rapparen Nils Grönberg och tjejen som sköts i Luleå, Frida Landin. De övriga 42 har utländsk bakgrund om man går efter namnen. Det innebär att drygt 91 procent har utländsk bakgrund.

Av de tre som redan skjutits under 2022 så har samtliga utländsk bakgrund.

Grattis Sverige! Det blir en vinst lite längre fram!

HELT OLOGISK KOMPENSATION

När man betraktar utvecklingen av spotpriserna på elenergi på Nordpool under januari så blir man minst sagt tveksam till hur Socialdemokraternas förslag till att kompensera hushållen. Förslaget innebär ju att man kompenserar förbrukningen, inte i första hand de med de högsta elpriserna som har drabbats hårdast. Just nu ligger det beräknade spotmånadspriset i januari (1-17 januari) på följande nivåer i de fyra elprisområden som vi har.

SE1 38,3 öre/kWh

SE2 38,3 öre/kWh

SE3 111,4 öre/kWh

SE4 119,7 öre/kWh

Fortsätt läsa

INKOMPTENTA OCH TRÖGFATTADE S-POLITIKER

Jag blir minst sagt upprörd och förbannad när socialdemokratiska riksdagsledamöter ljuger och undanhåller sanningen när man skriver debattartiklar som publiceras i nationell media eller i andra medier med stor spridning. Nu tror jag dock att Dagens Industris läsare inte är lika lättlurade som Aftonbladets läsare men det begriper sannolikt inte socialdemokraterna Åsa Westlund (S), ordförande finansutskottet och Jennie Nilsson (S), vice ordförande näringsutskottet.

Debattartikeln i DI är egentligen ett riktigt magplask med flera självmål för den som har sin egen tankeförmåga i behåll och läser mening för mening kritiskt. Läs mina kommentarer till debattartikeln.

Fortsätt läsa

MILJÖPARTIETS LÖGNER OM KÄRNKRAFTEN

I sin nya video tydliggör Henrik Jönsson miljöpartiets lögner om kärnkraften och hur Vattenfall styrdes av regeringen men även Socialdemokraternas svek mot sin egen politik för att kunna ta makten efter valet 2014.

Egentligen är det sorgligt att det behövs alternativa medier för att avslöja och synliggöra dessa lögner när det finns att finna på nätet efter bara några googlingar.

Fortsätt läsa

BOOSTERDOSER KAN FÖRSVAGA IMMUNFÖRSVARET

Igår såg jag ett nyhetstelegram på en ekonomisida på nätet. Jag tyckte innehållet var intressant då den uppgiften florerat på diverse sajter på nätet som skriver om vaccinering mot covid och vilka biverkningar som kan uppstå. Dessa sidor är givetvis tabu för många men jag försöker bilda mig en egen uppfattning och litar därmed inte på vad public service eller övrig media som DN, SvD, TT, Expressen och Aftonbladet lyfter fram.

Fortsätt läsa