MARKRESERVATION FÖR MOSKÉ KLUBBAD I KALMAR

Det finns en stark men dold opinion mot att det skall byggas en storskalig moské i Kalmar. Att Socialdemokraterna och kommunalrådet Johan Persson gett ett ”hemligt” vallöfte till de muslimska föreningarna i Kalmar om att ge en markreservation för en moské om Socialdemokraterna vinner valet är inget annat än en skandal. Att det verkligen förhåller sig på det sättet visar sig tydligt då ansökan om en markreservation inkom den 12 september, det vill säga dagen efter valet.

Fortsätt läsa
Annons

ÄR 57:ORNA VINNARE ELLER FÖRLORARE I BUDGETEN?

Någon påstod idag på radion att den nya regeringen var klar med budgeten för 2023 men att man skjuter införandet av en del av de utlovade reformerna ett år framåt. Dels beroende på det osäkra ekonomiska läget men säkert också på att vissa reformer behöver utredas. Jag har full förståelse för detta.

Har man tvingats leva under Socialdemokraternas och Miljöpartiets förtryck under åtta år så kan jag vänta ett år på att bra saker skall komma på plats

Men om alla kostsamma reformer inte kommer på plats under 2023 så drar jag då slutsatsen att det borde finnas ett ekonomiskt utrymme för den nya regeringen att se till att alla födda 1957 får det förhöjda grundavdraget under 2023 på sin pension.

Fortsätt läsa

EBBA SLEBBA

Är detta den största skandalen som den fina kanalen TV4 utsatt sig själva för? Kanalen med sin ”nollrasism” och sitt präktiga anseende och värdegrund. I varje fall i deras egna ögon. Ett riktigt självmål.

En journalist från TV4 har glömt ett anteckningsblock i riksdagen där hon kallar Ebba Busch för Ebba Slebba. Den journalisten har nog gjort sitt i riksdagen och bevakningen av svensk rikspolitik och i synnerhet den nya regeringen.

Det brukar vara Ann Tiberg som sköter denna bevakning men det innebär inte att det är hon som glömt sitt anteckningsblock i riksdagen. Det kan vara någon annan från TV4. Fredrick Malmberg, TV4 Nyheters chef vill dock inte uppge vem journalisten är.

Läs artikel i Samnytt

Ännu en bekräftelse på det som alla borde se! Att svenska journalister är vänster och tycker illa om den nya regeringen och dess företrädare. Det är inte bara Nobelstiftelsen som utmärker sig.

Eller handlar det om ren och skär kvinnlig avundsjuka på en vacker kvinna som Ebba Busch. Kan det vara så simpelt?

Ebba Busch i Almedalen 2022. Foto Thoralf Alfsson

FÖRBJUD ISLAMISKA LAGAR I SVERIGE

Igår visade Uppdrag granskning en repris av ett reportage med rubriken ”Skilsmässa i Allahs namn”. Det sändes första gången den 18 maj. Ett intressant inslag som visar hur svårt det är att få svensk lag att fungera när muslimer inte vill integrera sig i det svenska samhället.

Ännu ett exempel på att Islam inte hör hemma i det svenska samhället och att islam måste tryckas tillbaka och att utvecklingen eller islamiseringen måste stoppas!

I Kalmar finns det en politiker i majoriteten med utländsk bakgrund med flera betydande politiska uppdrag som enbart är gift enligt Islams regelverk. Politikerns äktenskap är inte registrerat av Skatteverket och i folkbokföringen genom hindersprövning och inlämnande av vigselbevis. Han är ogift enligt svenska lagstiftning och detta gäller givetvis även hans fru.

Fortsätt läsa

KOMMER MARKRESERVATIONEN FÖR MOSKÉ ÖVERKLAGAS?

Socialdemokraternas ”hemliga” vallöfte till Kalmars sunnimuslimer om en markreservation för en ny moské klubbades vid tisdagens möte i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet drev igenom beslutet med rösterna 8-7.

Kalmaralliansen och Sverigedemokraterna röstade nej då de ansåg att markområdet var ett grönområde som borde bevaras. Kalmaralliansen (M, KD och L) har full förståelse för att muslimerna vill ha en moské och motsätter sig inte det men platsen, ett grönområde var olämpligt. De hade med andra ord inget emot att det byggs en stor moské på 450+300 kvadratmeter.

Fortsätt läsa

IPCC NONCHALERAR GLOBALSTRÅLNINGEN

Mitt inlägg om globalstrålningen, enkelt uttryckt att solinstrålningen är en delorsak till den ökande medeltemperaturen har blivit månadens mest lästa blogginlägg.

Jag har skrivit om detta tidigare på bloggen men jag har även fått en artikel publicerades i Nya Tider (juni 2020). Den blev också läst av många och någon skickade artikeln vidare till Lennart Bengtsson. Han är professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, och var föreståndare för institutet 1991–2000. Sedan 2000 är han professor vid University of Reading.

Fortsätt läsa

VAD BEROR DEN ÖKANDE MEDELTEMPERATUREN PÅ?

Att medeltemperaturen ökat under de senaste tre-fyra decennierna i Sverige visar all statistik men vad är den riktiga orsaken?

Enligt IPCC och givetvis det politiskt korrekta etablissemanget så beror det mer eller mindre enbart på koldioxidutsläpp eller som de mycket slarvigt och okunnigt kallar för klimatutsläpp. Det är en hypotes som inte håller enligt min uppfattning. Först måste man på ett trovärdigt sätt förklara varför ”global dimming” eller med andra ord varför den ökande globalstrålningen inte påverkat medeltemperaturen.

Det har ännu inte IPCC lyckats med i sina rapporter. Istället nonchalerar man detta faktum och mer eller mindre utelämnar det i sina rapporter. Man döljer helt enkelt fakta, då det kan omkullkasta hela koldioxidhypotesen!

Tänk er vilka enorma konsekvenser det skulle få om koldioxidhypotesen skulle spricka!

Fortsätt läsa

INGEN KLIMATKRIS, INGET KLIMATNÖDLÄGE

Kan någon svara på hur en klimatkris definieras? Vilka kriterier skall vara uppfyllda för att det skall betecknas som en klimatkris?

Exakt det samma gäller för Kalmars klimatnödläge. Hur definieras ett klimatnödläge?

När Elsa Widding i riksdagens talarstol säger att det finns inga vetenskapliga bevis för att det råder en klimatkris så bryter hon en vedertagen vänsterpraxis i riksdagen. Hon ifrågasätter den konsensus som ingen Sverigedemokrat tidigare vågat ifrågasätta i talarstolen.

Varför redovisar ingen de vetenskapliga bevisen för att det är en klimatkris?

Fortsätt läsa

HAVSBASERADE VINDKRAFTSPARKER

I Tidöavtalet kan nedanstående läsas.

”Planen att låta elnätskollektivet subventionera den havsbaserade vindkraftens elnätsanslutningar stoppas. Principen att den som ansluter till elnätet ska stå för de kostnader anslutningen orsakar ska upprätthållas även till havs.”

Den förra S/MP regeringen beslutade och gav ett uppdrag till Svenska Kraftnät att börja utreda och bekosta anslutningarna till havsbaserade vindkraftsparker. Nu river den nya regeringen upp detta beslut och uppdrag till Svenska Kraftnät.

Svenska Kraftnät presenterade dock en del uppgifter angående sitt uppdrag den 16 juni 2022 där man bland annat skrev följande.

Fortsätt läsa

100 NYA VINDKRAFTVERK PÅ SÖDRA ÖLAND

När jag av ren nyfikenhet började syna planerna på nya vindkraftverk på Öland så blev jag minst sagt förvånad över att det fanns så många små projekt men också ett större projekt med 32 vindkraftverk.

När jag summerade alla mindre projekt och det större så blev det ca 100 nya vindkraftverk om alla blir verklighet. Alla placerade inom Mörbylånga kommun, från Glömminge i norr till Hulterstad i söder enligt nedanstående kartbild, där de mörkblå fälten är områden där det planeras för nya vindkraftverk enligt Vindbrukskollen.

Fortsätt läsa

REGERINGSFÖRKLARINGEN OCH MIN KAMPANJ FÖR 57:ORNA

Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson presentera sin regeringen men han kommer också läsa upp sin regeringsförklaring. Det kommer bli väldigt intressant. Kommer han nämna 57:orna och den straffbeskattning på 3 100 miljoner kronor som 57:orna drabbas av under 2023 i höjd skatt.

Jag kommer lyssna väldigt noggrant!

Jag har dock lite information från en källa inom de nya partierna i regeringen som säger att Ulf Kristersson inte kommer nämna det i regeringsförklaringen. Något som jag hade hoppats på. Det hade varit så skönt och många hade blivit väldigt glada och deras oro för sin ekonomi hade säkert kunnat lugnats.

Men samtidigt så tror samma källa att frågan hamnar i budgeten som presenteras om några veckor!

Jag tolkar det som att den nya regeringen kommer rätta till denna orättvisa mot 57:orna i budgeten.

Fortsätt läsa

MYCKET SOLENERGI UNDER 2022?

En fråga till er som har solceller och som har haft det under ett antal år så att ni kan utvärdera om era solceller gett mer elenergi under 2022 än tidigare år.
Jag har haft mina solceller sedan 2019 och i år har jag redan satt ett nytt rekord för producerad elenergi och det kommer bli lite till under de sista månaderna även om produktionen minskar drastiskt under årets sista veckor.
Hur har era solcellsanläggningar producerat under 2022? Mer eller mindre än tidigare år?

3,1 MILJARDER I STRAFFSKATT FÖR 57:ORNA UNDER 2023

Nu har riksdagens utredningstjänst räknat på hur mycket skatt som staten och kommunerna kommer snuva 57:orna på under 2023, när de inte får det förhöjda grundavdraget.

Staten kommer dra in 100 miljoner kronor och kommunerna kommer dra in hela 3 000 miljoner kronor i skatt från oss som är födda 1957. De som är födda 1957 kommer därmed förlora 3,1 miljarder kronor i köpkraft under 2023 på grund av pensionsöverenskommelsen. Ett dråpslag mot 57:orna! Det är en horribel effekt som i rättvisans namn inte skulle drabba 57:orna överhuvudtaget.

Ingen betvivlar väl beräkningarna från Riksdagens utredningstjänst? Det är ju de som gör alla riksdagspartiers beräkningar inför budgeterna.

Fortsätt läsa

MARKRESERVATION FÖR EN MOSKE I KALMAR

Det har cirkulerat ett rykte om att Socialdemokraterna i Kalmar lovat muslimerna i Kalmar en markreservation för att kunna bygga en moské om Socialdemokraterna vinner i kommunvalet.

”Johan Persson gav dem en muta för att lyckas i valet”

”Han kommer att ge dem marken till en moské för ett mycket litet pris.”

Så skriver en person till mig med insyn hos muslimer i Kalmar.

Jag tror inte shiamuslimer är välkomna i detta trossamfund, utan det är nog bara sunnimuslimer.

När man efter lite efterfrågan hos ansvariga på Kalmar kommun får det bekräftat att denna ansökan om en markreservation inkom den 12 september till Kalmar kommun, alltså dagen efter valdagen den 11 september. Behöver nog ingen betvivla att det handlar om ett vallöfte från Socialdemokraterna! Det är anmärkningsvärt.

Fortsätt läsa

DRAG QUENN STORY HOUR FÖR BARN 2-7 ÅR

Jag undrar om det har gått en ”säkring” på de anställda på Kalmars Stadsbibliotek som nu anordnar ”Normkreativa sagostunder” på Stadsbiblioteket för barn i åldern 2-7 år. Det är alltså mina och dina surt förvärvade och inbetalade skattemedel som används på det här sättet.

Står den politiska majoriteten med det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson bakom denna verksamhet?

Lady Busty och Lady Shameless eller ska vi säga Lady storbröstad och Lady Skamlös.

”Här har fantasin och sagan inga normer eller gränser.”

Fortsätt läsa

JOHAN PERSSON TROR INTE PÅ SIG SJÄLV

Socialdemokraten Johan Persson tror inte på sin egen majoritet, som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. De tre partierna har 32 mandat av kommunfullmäktiges 61 mandat.

Nu ingår Johan Persson även ett samarbete med Miljöpartiet, trots att majoriteten inte behöver detta. För att få med MP så har Johan Persson lovat bort en ersättarplats i kommunstyrelsen och fyra ersättarplatser i nämnderna. Vilka nämnder framgår inte av artikeln i Barometern.

Fortsätt läsa