EN HOTFULL ARTIKEL

I lördagens Barometern fanns en artikel om huset vid slottet/stadsparken som drabbats hårt av problem sedan Kalmar kommun anslutit fler fastigheter till dagvattensystemet och förändrat gatunivåerna, vilket inneburit att dagvatten rinner in på fastigheten med efterföljande problem med kraftiga sättningar i husgrunden i det gamla 1700-talshuset. En konflikt har pågått under snart fem år mellan fastighetsägaren och Kalmar kommun.

Nu verkade det som Kalmar kommun hade tagit sitt förnuft till fånga och erkänt att det är kommunen eller rättare sagt kommunbolaget Kalmar Vatten AB som orsakat problemen för fastighetsägaren och att man nu skulle återställa och sänka gatorna till tidigare nivå för att dagvattnet skall följa gatan och inte rinna in till fastigheten. Ett bra beslut om det fullföljs av Kalmar kommun.

Men sedan avslutades artikeln med något som jag tolkar som rena hot mot fastighetsägaren!

”Ägaren föreläggs att inom en månad lämna in tekniska redogörelser för hur grunden och stomkonstruktionen för en tillbyggnad ser ut, hur fukt från mark och nederbörd kan påverka byggnaden, även under byggnadstiden.

För det första så förutsätter jag att Kalmar kommun redan har beviljat bygglov för utbyggnaden av fastigheten och då kan man inte i efterhand kräva in några ”tekniska redogörelser”. Det borde man begärt in då bygglovet söktes.

Skälet till redovisningskraven är byggnaden anses ha förvanskats då arbeten som påbörjats inte färdigställts, eller har varit bristfälliga. Det anses också sannolikt att grunden för tillbyggnaden inte stämmer överens med gällande konstruktionsstandarder och att fasadrenoveringen inte gjorts enligt Boverkets byggregler.

Det finns ett pågående bygglovsärende om utbyggnad och byte av utseende med krav om att det ska vara färdigställt inom fem år. Eftersom åtgärderna har lett fram till en förvanskning så måste tillsynen stramas upp. Vi anser att vi kan ställa det kravet för vi ser inte några yttre faktorer som skulle omöjliggöra för henne att se till att det inte blir en förvanskning.”

Vad sysslar Kalmar kommun med? Fastighetsägaren har ju avbrutit sin renovering och utbyggnad av huset på grund av den pågående tvisten. Det är ju Kalmar kommuns långsamma handläggning som orsakat fastighetsägaren alla nya problem. Menar Kalmar kommun att fastighetsägaren skall färdigställa renoveringen av huset och samtidigt hoppas att Kalmar kommun löser dagvattenproblemet. Något som kommunen har motsatt sig under flera år.

Jag tolkar det som ett rent hot från bygglovschef Mikael Kaiser på Kalmar kommun! Det var sorgligt att läsa. Jag hoppas att det är en feltolkning av journalisten men betvivlar det dock starkt.

Om jag vore fastighetsägaren skulle jag stämma Kalmar kommun och kräva att de betalade alla kostnader som uppkommit och inte minst att ägaren inte kunnat färdigställa sin renovering av fastigheten under minst fyra år.

HUR ÄR DET MÖJLIGT?

Vi var säkert väldigt många som blev förvånade i torsdags när nyheten kom att den socialdemokratiska regeringen utsett Malin Almqvist som nytt länsråd i Kronobergs län från den 1 december. På vilka meriter hade civilminister Lena Micko utsett Malin Almqvist till denna tjänst?

För min egen del är svaret enkelt. Det handlade inte om meriter utan om att den jävsituation som finns på Länsstyrelsen i Kalmar är mycket infekterad och att det funnits flera märkliga omständigheter där det inte kan uteslutas att Malin Almqvist varit inblandad. Bland annat avsättningen av före landshövdingen Thomas Carlzon på grund av samarbetsproblem.

En märklig omständighet är också denna uppgift. Länsstyrelsen i Kronoberg anlitade Mercuri urval för att hantera ansökningarna till tjänsten som länsråd. Enligt uppgift skall ca 40 ansökningar kommit in och av dessa valdes sex personer ut som intressanta. Ansökningstiden gick ut den 3 maj enligt både Mercuri urval och Länsstyrelsen Kronobergs annonser.

I Barometern säger Malin Almqvist följande i fredagens tidning.

”Jag fick frågan i juni om jag vore intresserad av att söka tjänsten när den kom ut.”

Med andra ord hade ansökningstiden gått ut sedan över en hel månad. Det här luktar mygel. Man glömmer inte bort en ansökningstid till en tjänst som man har sökt. Här finns en anledning till överklagan av någon av de andra sökande till tjänsten. Men det finns mer!

Läs mer

DIAGRAM GLOBALSTRÅLNING

Väldigt roligt att Elsa Widding har med mitt diagram om globalstrålningen och relationen till utvecklingen av medeltemperaturen i Sverige i sin senaste video om klimatmyterna. Historien bakom diagrammet finns i följande blogginlägg.

https://thoralfsblogg.com/2020/06/29/globalstralningen-har-okat-med-10-procent/

Här är Elsa Widding video som publicerades idag.

Det finns ytterligare en historia som har med detta diagram att göra som jag tänkt skriva om en tid men ännu inte fått tid till. Men nu har jag ytterligare en anledning att skriva om mitt diagram.

HJÄLP MIG MARKNADSFÖRA MIN BOK!

Jag har nu lyckats packa och posta alla förbeställda böcker. Jag har även hunnit få lite reaktioner från de som redan hunnit läsa boken.

”Jag har precis läst klart din fantastiska bok! Du skriver verkligen på ett otroligt lättläst och trevligt vis! Jätteintressant att läsa om din resa och allt som skett emot dig från MBJ och andra! Tråkigt hur partiet utvecklats.”

Nu har nog ca 30 procent av de som förbeställt boken fått den i sin hand och övriga kommer få den på måndag eller senast tisdag i sin postlåda om Postnord lever upp till sina löften.

Jag får absolut inte någon draghjälp från media med att marknadsföra min bok. Väldigt tråkigt agerande av Barometern, Kalmarposten och andra lokala mediekanaler.

Jag skulle vara otroligt tacksam om ni som läser detta och som läser boken vill hjälpa till att marknadsföra min bok. Det kan vara genom ett inlägg eller kommentar på Facebook, Instagram, Twitter eller på bloggar eller kommentarsfält på sociala medier.

Boken kan ju köpas direkt av mig eller på Dillbergs bokhandel i Kalmar eller hos Bokus internetbokhandel.

TVINGADES MALIN ALMQVIST BORT?

I slutet av förra veckan ställde jag frågan hur många gånger som länsrådet Malin Almqvist anmält jäv under sin tid på Länsstyrelsen i ett mejl. Nu har det gått en hel vecka och jag har inte fått något svar. Enligt den information jag har så har Malin Almqvist aldrig anmält jäv under sina åtta år på Länsstyrelsen. Trots att Länsstyrelsen behandlat en lång rad ärenden som berör Kalmar kommun, där hennes man, Johan Persson är kommunalråd.

Idag meddelar regeringen helt överraskande att man utsett Malin Almqvist till länsråd i Kronoberg!

För Länsstyrelsen i Kalmars trovärdighet är detta givetvis ett mycket bra beslut men ändå luktar det riktigt illa om utnämningen. Det luktar nepotism och svågerpolitik!

Malin Almqvist har gjort flera klavertramp det senaste året och enligt min uppfattning så medverkade hon till att före landshövdingen Thomas Carlzon avsattes av regeringen i slutet av september 2019. Hennes falska referenser till Lernia angående den sparkade husfrun som anmälts för stölder var heller inget som man vill ha med i sitt CV. Men det brydde sig inte Johan Perssons kompisar om i regeringen. Man kan må illa för mindre.

Personligen tror jag att Malin Almqvist tvingades bort från sin tjänst som länsråd i Kalmar län. Mina blogginlägg och Anders Blanks artikel i Dagens Vimmerby kommer sannolikt följas av fler besvärande artiklar och granskningar. Bättre fly än illa fäkta. Det kan till och med vara så att den nya landshövdingen Peter Sandwall, som tillträde den 21 september inte ville ha den jäviga Malin Almqvist kvar på länsstyrelsen. Med alla de problem som det innebar, inte minst länsstyrelsens trovärdighet. Han ville kanske ha rent bord när han började. Stämmer det så kan det vara något bra på gång på länsstyrelsen i Kalmar.

”Det är verkligen tråkigt att jag inte kommer ha kvar Malin som länsråd. Samtidigt förstår jag att hon efter åtta år på Länsstyrelsen i Kalmar län vill utmana sig själv på en ny arbetsplats, säger Peter Sandwall, landshövding i Kalmar län.”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/almqvist-blir-kronobergs-nya-lansrad

Jag tror detta är ett spel för gallerierna, något som tillhör när någon högt uppsatt skall förflyttas. Tvingas bort. Det här är en överenskommelse för att lösa en problematisk situation. Det märkliga är att regeringen medverkar genom att ge Malin Almqvist jobbet som länsråd i Kronoberg. Fanns det inga med högre utbildning och erfarenhet? Men det kommer säkert granskas och då kommer det framgå om det handlar om nepotism inom Socialdemokraterna.

En intressant fråga är ju om det var detta som den avgående landshövdingen ville förmedla vid förra veckans möte med Barometerns ansvarige utgivare och chefredaktör Anders Enström. Som ett led i att stoppa granskningen av alla tips runt avsättningen av förre landshövdingen Thomas Carlzon. Frågan är nu om Barometerns så kallade grävgrupp har lagt ned sitt arbete när det gäller detta?

I nedanstående länk/blogginlägg finns alla mina inlägg om ”Carlzongate” i Kalmar, där Malin Almqvist varit inblandad.

https://thoralfsblogg.com/2020/09/21/sa-blev-det/

Frågan är om någon i media vågar granska vilken roll före civilministern Ardalan Shekarabi (S) hade vid avsättningen av Thomas Carlzon. Om han styrdes av sina vänner i Kalmar.

PS

Jag hoppas att alla förbeställda böcker skall vara packade och inlämnade till Posten imorgon. Jag lämnade in de första paketen igår och idag har jag lämnat in ganska många. Några har säkert fått boken redan idag om ni bor i södra Sverige och en hel del kommer få den imorgon.

Jag har redan fått en del väldigt positiva kommentarer från de som kastade sig över boken direkt.

PRESSFRIHET OCH OBEROENDE JOURNALISTIK

Jag tror inte att det är så många i vårt land som funderar över hur media styr våra nyheter. Men är du politiskt engagerad och inte rödgrön politiker så tror jag att alla har funderat över begreppen pressfrihet och oberoende journalistik. Existerar detta överhuvudtaget?

Om man tittar på nationell nivå så är väl det bästa exemplet hur kampanjen mot Donald Trump bedrivs i svensk riksmedia och i lokaltidningarna genom TT:s artiklar. Det kan väl snarast beskrivas som en hatkampanj. Om allt stämde skulle ju inte det kommande presidentvalet vara speciellt jämnt, det skulle bli en jordskredsseger för Biden. Kommer det bli det?

Jag har kritiserat Barometern och deras journalister många gånger på grund av deras vinklingar i sina artiklar eller utelämnande av fakta. I min bok ”Mina politiska fighter” tar jag upp flera exempel på detta. Många gånger ansåg jag att den socialdemokratiska tidningen Östran gjorde bättre granskningar än vad Barometern gjorde. I synnerhet gällde det journalisten Ulf Carlsson på Östran.

Det som jag finner mycket obehagligt är den mediekoncentration som blir mer och mer markant. På nationell nivå har vi Bonnier och Schibsted som dominerar och filtrerar alla nyheter efter sin egen agenda. Bonnier och Schibsted äger sedan ca 80 procent av nyhetsbyrån TT och styr därigenom också nyhetsrapporteringen även i många lokaltidningar när det gäller framförallt nationella nyheter.

Men det är inte bättre på lokalnivå i Kalmarregionen. Här har vi Gota Media AB som har ensamrätt och monopol på nyheter och nyhetsförmedling i Sydöstra Sverige. Gota Media äger Barometern, Oskarshamns tidningen, Ölandsbladet, Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning och sedan också gratistidningen Kalmarposten. Det råder nyhets o mediadiktatur i Kalmar.

Sedan kan man givetvis också lägga till Smålandsposten i Växjö och Blekinge Läns Tidning och Sydöstran i grannlänet Blekinge som också ägs av Gota Media AB. Monopolet är fullständigt. Frågan är vem som styr Gota Media AB?

För snart ett år sedan försvann Östran/Nyheterna från Kalmar och Oskarshamn. Även om dessa tidningar ägdes av Gota Media AB så var det ändå en konkurrent till övriga tidningar. Nu har Gota Media AB totalt monopol på mediemarknaden i Kalmar. Det är fullständigt upp åt väggarna.

Vi har nu sett ett riktigt skräckexempel i granskningen och avsättningen av landshövding Thomas Carlzon utförd av Barometern. När nu nya uppgifter framkommer så vägrar Barometern att återuppta granskningen. Det visar på en total respektlöshet mot sanningen!

Kalmar behöver verkligen en konkurrent till Gota Media AB och deras pk-trumpeter i sydöstra Sverige!

IDAG KOM BOKEN FRÅN TRYCKERIET

Idag känns det som jag gick i mål med min bok. Jag är både glad och väldigt nöjd med resultatet. Nu skall boken levereras till alla som förbeställt boken. Det kommer säkert ta mig resten av veckan att packa om och lämna in alla paket till Posten. Jag kommer jobba efter principen att den som beställde först kommer packas och postas först.

Jag är också väldigt glad över att Dillbergs bokhandel i Kalmar säljer min bok! Boken finns där nu.

Jag kommer också vara tillgänglig/hemma imorgon kväll (från ca 17:00 till 19:30) för de som förbeställt boken och vill hämta den hemma hos mig på Ängö. Även om någon vill köpa den direkt imorgon kväll så funkar det.

Från måndag den 28 september skall det även gå att beställa boken hos Bokus internetbokhandel.

Givetvis kan du beställa boken direkt ifrån mig också. För min egen del är det givetvis bäst ekonomiskt om ni köper den av mig direkt.

För den som hämtar boken i Kalmar blir priset alltså 215 kronor och för den som jag skickar en bok till blir totalpriset 279 kronor och för två böcker totalt 515 kronor inklusive frakt (krävs en större förpackning vid två böcker).

Följande gäller vid förbeställning och förbetalning. Skicka nedanstående uppgifter till mig på Messenger eller på mejl till thoralf.alfsson@telia.com. Men det funkar i nödfall även med ett sms till 072-5179099

  1. Ange antal böcker.
  2. Ange om du hämtar den i Kalmar eller om du vill att jag skickar den. Ange då leveransadress.
  3. Förbetalning gäller.
  4. Betalning till Swish 123 011 48 01 eller Bankgiro 5527-1589 eller direkt till mitt företagskonto med Clearing nr. 83931 Konto nr. 2530030291
  5. Ange vem som betalat, när och hur ni betalat.

För den som hämtar boken i Kalmar blir priset alltså 215 kronor och för den som jag skickar en bok till blir totalpriset 279 kronor och för två böcker totalt 515 kronor inklusive frakt (krävs en större förpackning vid två böcker).

Vill du läsa mer om boken så läs mitt blogginlägg om boken.

https://thoralfsblogg.com/2020/08/31/min-bok-ar-klar/

SÅ BLEV DET

Så presenterades det för politiken.

Så här blev det.

Foto Thoralf Alfsson

Stämmer proportionerna?

Mitt intryck är att arkitekterna hade minskat både diametern och höjden på den runda byggnaden för att den skulle smälta in bättre i miljön i sin illustration.

Ganska trött på den mediamakt som Gota Media AB skaffat sig i min region. Det är inte bra för demokratin.

Det kommer sannolikt något mer angående hur landshövding Thomas Carlzon avsattes av regeringen på bloggen. S-klanen i Kalmar skall inte komma undan så lätt. Det finns mer att ta upp. Läs mina tidigare blogginlägg.

Del 1, https://thoralfsblogg.com/2020/09/11/vanskapskorruption-i-kalmar/

Del 2, https://thoralfsblogg.com/2020/09/12/tvivelaktiga-anklagelser/

Del 3, https://thoralfsblogg.com/2020/09/13/fullstandigt-oacceptabelt-av-lansradet-malin-almqvist/

Del 4, https://thoralfsblogg.com/2020/09/14/kuppen-mot-landshovding-thomas-carlzon/

Del 5, https://thoralfsblogg.com/2020/09/16/insynsradet/

Del 6, https://thoralfsblogg.com/2020/09/17/en-har-gatt-tva-ar-kvar/

Del 7, https://thoralfsblogg.com/2020/09/19/landshovdingen-i-mote-med-chefredaktoren/

MIN BLOGG FILTRERAS BORT!

Jag är allvarligt bekymrad eller mycket bekymrad över hur media styrs i landet. Inte minst på lokalnivå. Många människor eller det stora flertalet förstår inte hur illa situationen är och hur lokalmedia styr nyhetsflödet och debatten.

När jag för en vecka sedan började skriva blogginlägg om kuppen mot landshövding Thomas Carlzon så var det med syftet att förekomma Barometerns granskning och eventuella desinformation om hur det gick till i verkligheten och vilka som låg bakom förtalskampanjen, som media svalde med hull och hår. Barometern och P4 Radio Kalmar agerade nyttiga idioter.

Vad har hänt sedan jag publicerade uppgifterna? Journalisten Anders Blank har skrivit en bra artikel som publicerats i Dagens Vimmerby. Är det allt? Ja, så är det tyvärr. Media sluter sig samman och skyddar sig själva och makten. Andra källor skall tystas!

Jag upplever det som att Facebook stoppar mina inlägg om ”Carlzongate” från att spridas i sociala medier! I min bloggstatistik framgår det klart och tydligt att Facebook begränsar spridningen av mina inlägg i synnerhet de där jag länkar till min blogg. Vissa dagar har det varit så få som 50 personer som läst mina blogginlägg via Facebook. Det är helt osannolikt!

Personligen är jag helt övertygad om att någon ”högt däruppe” försöker stoppa spridningen av uppgifterna i mina blogginlägg. Det skulle inte förvåna mig om det gått ut direktiv om att stoppa spridningen av blogginläggen via sociala medier. Vi vet ju att Morgan Johansson har haft många möten med Facebook och Google.

https://www.dn.se/nyheter/politik/johansson-satter-press-pa-google-och-facebook/

https://www.expressen.se/nyheter/morgan-johansson-i-mote-med-facebook/

https://mickek69.com/2019/08/03/morgan-johansson-regeringen-facebook-google-youtube-och-natjattarna-och-kraven-pa-censur-och-swebbtvs-nedstangning/

Mina misstankar blev ännu större efter att jag fått tips om att landshövding Cecilia Schelin Seidegårds möte med Barometerns chefredaktör Anders Enström. En avgående landshövding som på eget initiativ vill prata med chefredaktören. Var det för att stoppa en fortsatt granskning?

Om det skulle vara så skall alla vara medvetna om att en landshövding är regeringens högra hand i regionen och att hon handlar på initiativ från regeringen. Om det är sanningen förstår jag att min blogg och Facebook har strypts på sociala medier.

Ett första steg togs redan i januari 2020 vilket statistiken talar sitt egna tydliga språk. Det råder inte det minsta tvivel om att min blogg är utsatt för restriktioner sedan januari 2020.

Notera att september 2020 bara har data fram till dagens datum.

Den här veckan försvann informationen på min blogg över hur många gånger som mina blogginlägg delats på Facebook. Det är en uppgift som är väldigt intressant men nu är den borta. Se bild nedan där FB-dela är noll.

Den är dessutom nollställd för samtliga mina blogginlägg sedan januari 2019. Det fungerade bara för några dagar sedan. Jag tror inte att det är någon tillfällighet, utan ett medvetet val som gjorts av Facebook att stänga av funktionen när det gäller min blogg.

Sedan finns det ministrar och andra rödgröna politiker som kritiserar Ungern, Polen och Tjeckien och menar att demokratin hotas i dessa länder. De borde fundera över hur det fungerar i Sverige först!

Har Sverige en rödgrön regering som ser diktaturer som Nordkorea och Kina som föredömen?

LANDSHÖVDINGEN I MÖTE MED CHEFREDAKTÖREN

Vad sa landshövdingen till chefredaktören som fick Barometern att stoppa granskningen av kuppen mot Carlzon?

Den 11 september skrev Barometern en hyllningsartikel om den tillfälliga och avgående landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård, som slutar den 30 september. I samma artikel bad Barometern om tips angående orsakerna till före landshövdingen Thomas Carlzon avskedande. Barometern sa sig hålla på med en ny granskning och tidningen utlovade nya artiklar till den kommande veckan.

Eftersom jag fått tips om detta för flera månader sedan från flera olika källor tänkte jag inte låta Barometern vara först. Jag blev blåst av Länsstyrelsen och P4 Radio Kalmar när det gällde den tidigare landshövdingen Stefan Carlsson och hans telefonsexsamtal.

Därför skrev jag flera blogginlägg under förra helgen för att förekomma Barometern och deras granskning av kuppen mot Thomas Carlzon. Jag har väntat hela veckan på att Barometern skulle komma med sin granskning eller att någon skulle kommentera mina uppgifter i media. Men det har varit dödstyst i Barometern hela veckan, även idag.

Jag har nu fått tips från två olika källor att landshövding Cecilia Schelin Seidegård träffade Barometerns chefredaktör Anders Enström i mitten av veckan, och att det var på Cecilia Schelin Seidegård initiativ.

Vad ville landshövdingCecilia Schelin Seidegård tala om med chefredaktören Anders Enström. Var det på grund av mina blogginlägg och Barometerns nya granskning? Har landshövding Cecilia Schelin Seidegård lyckats stoppa granskningen? Har Barometerns chefredaktör Anders Enström stoppat granskningen efter påtryckning från landshövdingen och kanske regeringen, eftersom inga artiklar publicerats denna vecka? Frågorna är många och svaren är få.

Försöker landshövding Cecilia Schelin Seidegård nu skydda de inblandade på länsstyrelsen när det gäller hur det gick till när Thomas Carlzon fick sparken av regeringen?

Eller är det till och med så att landshövding Cecilia Schelin Seidegård försöker skydda före detta civilminister Ardalan Shekarabi som sparkade Thomas Carlzon?

Jag uppmanar både landshövding Cecilia Schelin Seidegård och Barometerns chefredaktör att berätta om sitt möte!

Är det ett lokalt ”Carlzongate” under uppsegling?

UTFLYKT TILL SÖDRA ÖLAND

Igår gjorde jag en utflykt till södra Öland i det fina vädret för att vandra lite längs den östra kusten och leta upp några mindre kända sevärdheter.

Gräsgårds hamn. Foto Thoralf Alfsson

Jag lyckades också leta upp en offersten som jag läst om. Man kunde ju tänka sig att länsstyrelsen skulle ha satt upp några skyltar men så var inte fallet men jag hittade flyttblocket ute på alvaret.

Offersten med så kallade älvkvarnar (skålgropar). Foto Thoralf Alfsson

Skålgrop (i folktron även kallad älvkvarn) är ett fornminne i form av en i sten huggen grop i storlekar från 5 till 10 mm diameter upp till över 300 mm diameter. Djupet på groparna varierar på samma sätt mellan någon millimeter upp till över 50 mm. Formen är i regel rund liksom gropen i en äggkopp, men den kan även vara oval eller avlång.

Ett annat exempel på hur skålgropar kunde användas i folktron inträffade i Dalsland under missväxtåren 1867–1869. Då de hungriga byborna i Tisselskog inte tyckte sig få några svar på sina böner till Gud, bestämde de sig i ett desperat försök att med hedniska metoder få ökad fruktsamhet ute på åkrarna. Man lät därför ett par ungdomar ha ett rituellt samlag på en skålgropshäll. Sädesvätska blandades sedan med sädeskorn i en skålgrop. Blandningen lades sedan i utsädet och spreds så på åkrarna. Detta skedde utan kyrkans vetskap. Källa Wikipedia

Just nu samlas också tusentals tranor på södra Öland, ute på alvaret för nattvila under sin flytt söderut. Det är ett otroligt ”trumpetande” från dessa tusentals tranor när de samlas framåt kvällen. Lite av ett skådespel.

Tranor på alvaret. Foto Thoralf Alfsson

MIN BOK PÅ BIBLIOTEK

Min bok är på gång nu och kommer från tryckeriet i nästa vecka och jag kan då börja skicka ut boken till de som förbeställt den.

Jag har också anmält boken till BTJ som levererar böcker till bibliotek, skolor och företag. Därför vore det väldigt bra om mina läsare efterfrågar den på sina respektive bibliotek, vilket kommer innebära beställningar av boken. Jag kommer sannolikt inte marknadsföras av media och förlagen, så jag behöver all hjälp jag kan få för att marknadsföra boken.

Än så långa har inte en enda journalist hört av sig för en intervju om boken. Något jag finner ganska märkligt, inom alternativmedia finns det dock ett visst intresse.

Om någon missat att förbeställa boken så finns all information på nedanstående länk.

https://thoralfsblogg.com/2020/08/31/min-bok-ar-klar/

EN HAR GÅTT, TVÅ ÄR KVAR

Journalisten Anders Blank summerar mina blogginlägg om kuppen mot fd. landshövding Thomas Carlzon, utan att nämna min blogg förstås. Men han vågar inte riktigt sticka ut hakan. Enligt mina uppgifter var det tre kvinnor anställda på länsstyrelsen som drev kampanjen mot Thomas Carlzon. En har redan lämnat men de övriga två borde också få lämna sina tjänster. Tjänstekvinnor som ljuger borde få lämna sin tjänst.

https://www.dagensvimmerby.se/nyheter/granskning/e/62691/granskning-konsten-att-avsatta-en-landshovding-vi-berattar-spelet-bakom-kulisserna/

Den enda uppgiften som jag inte kände till var denna om Malin Almqvist. Men med hennes låga utbildningen så fanns det nog inte så många jobb. Det ryktas att hon har försökt att få ett högre jobb på Linneuniversitetet.

Har du under Thomas Carzons tid som landshövding pratat om hans förmåga att leda länsstyrelsen?

– Jag har fått lite frågor i samband med tidningsuppgifterna för ett år sedan. Och ärligt talat  var jag inte helt tillfreds med hans ledningsfilosofi. Jag sökte faktiskt ett annat jobb under hösten 2018. 

Det var ju intressant. Då fanns det ju en anledning att får bort honom om han skulle få förlängt förordnande under ytterligare tre år.

Undrar hur det går för Barometern och deras nya granskning. Det utlovades artiklar under denna vecka men än så länge har det varit helt tyst från tidningen! Men det är ju två dagar kvar.

PS

Roligt att se mina T-tröjor under protesterna i Stockholm under riksdagens öppnande och att de kom med i flera videoklipp. Det är några som sett dem och hört av sig och vill köpa.

Är det fler som vill köpa någon av mina T-shirts så är ni välkomna att höra av er på Messenger eller på mejl thoralf.alfsson@telia.com

Priset är 170 kronor + frakt 59 kronor. Vid flera tröjor kontakta mig för pris och fraktkostnad.

INSYNSRÅDET

”Insynsrådet har insyn i Länsstyrelsen Kalmar läns verksamhet och ger råd till landshövdingen.”

Jag har begärt ut protokollen från landshövdingens möten med Insynsrådet de senaste två åren. Det första jag reagerar på är sammansättningen av ledamöterna i Insynsrådet.

Anders Henriksson, socialdemokrat från Kalmar

Laila Naraghi, socialdemokratisk riksdagsledamot från Oskarshamn

Matilda Wärenfalk, socialdemokrat och kso Mörbylånga kommun

Anders Åkesson, centerpartiet och riksdagsledamot

Det är alltså tre socialdemokrater och sedan centerpartisten Anders Åkesson, som samarbetar med Socialdemokraterna i riksdagen. Det minsta man kan säga är att det är en kraftig politisk slagsida i Insynsrådet.

Jag var intresserad av om Insynsrådet har diskuterat det jävförhållande som råder med Malin Almqvist som länsråd och kso Johan Persson i Kalmar. Det fanns inte ett ord om detta i de protokoll som jag fått ut och enligt koordinator Charlotte Bergne Breitholtz har det inte diskuterats tidigare heller. Jag finner det ytterst märkligt att detta inte togs upp under landshövding Stefan Carlssons tid, då det var då som Malin Almqvist tillträdde tjänsten som länsråd.

Jag noterar också i protokollen från hösten 2019 att landshövding Thomas Carlzon inte får något vidare stöd från Insynsrådet. Men med den sammansättningen så kanske det inte överraskar någon.

(S)VAGT AV (S)

Jag måste även ta upp att åklagaren nu väckt åtal mot socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) efter att han brutit mot sekretessen och skrivit uppgifter om en klient på Facebook, vilket är ett brott mot tystnadsplikten. Jag tänkte dock inte ägna mig åt åtalet utan hur Socialdemokraterna hanterar situationen.

Om nu Socialdemokraterna i Kalmar vill försvara sin ordförande så borde det givetvis vara kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) som försvarar sin ordförande men det är inte praxis i Kalmar. Johan Persson framträder bara när det är en positiv nyhet eller något roligt att marknadsföra, som till exempel ett event i Kalmar. Vad gjorde då Socialdemokraterna?

De skickade fram sin ombudsman Linus Hellman att försvara Roger Holmberg i media. Helt häpnadsväckande! Jag skulle säga att det är riktigt fegt av Johan Persson och det är inte första gången. Det är ett mönster som går igen, gång efter gång.

https://www.barometern.se/kalmar/s-anklagar-m-for-kappvandning-om-inlagg-svartmalning-91236df4

Nu försöker Socialdemokraterna till och med skylla över ansvaret även på moderaternas vice ordförande i socialnämnden, Lisa Jalmander. Det är ett pinsamt agerande av Socialdemokraterna då det är Roger Holmbergs Facebooksida det gäller. Lisa Jalmander slår tillbaka och menar att Roger Holmberg fick ok av Johan Persson innan han publicerade sitt inlägg på Facebook.

Detta är ett typiskt agerande av Johan Persson!

Efter drygt ett år har nu Kalmar kommun lyckats sälja Kolbodagården som köptes in under migrationskaoset 2015/2016, enligt Barometern. Det är beklämmande att läsa att Kalmar kommun påstår att man gjort en reavinst på ca 1 miljon kronor vid försäljningen.

Kolbodagården köptes för 8 miljoner kronor och säljs nu för 8 miljoner kronor men den bokförda värdet är lägre därav anser kommunen att man gjort en reavinst.

Det man inte låtsas om är att kommunen under dessa år tvingats investera någonstans mellan 10-15 miljoner kronor i underhållsåtgärder. Det handlar om byte av värmesystem, ventilation, isolering, avlopp och så vidare.

I praktiken är nog verkligheten en förlust och kostnad för Kolbodagården på ca 10 miljoner kronor för Kalmar kommuns skattebetalare. Det är ett jäkla hyckleri från de som påstår att det skulle vara en reavinst för Kalmar kommun!

https://www.barometern.se/kalmar/kolbodagarden-sald-for-inkopspriset-ae068f6f

KUPPEN MOT LANDSHÖVDING THOMAS CARLZON

Jag tror att det var så här. Läs först mina tidigare blogginlägg.

Del 1, https://thoralfsblogg.com/2020/09/11/vanskapskorruption-i-kalmar/

Del 2, https://thoralfsblogg.com/2020/09/12/tvivelaktiga-anklagelser/

Del 3, https://thoralfsblogg.com/2020/09/13/fullstandigt-oacceptabelt-av-lansradet-malin-almqvist/

Diskussionen angående om länsrådet Malin Almqvist är jävig i beslut rörande Kalmar kommun eftersom hon är gift med kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) har lyfts ett flertal gånger i olika sammanhang, även i media och statsvetare har uttalat sig i den mycket olämpliga i situationen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/malin-almqvist

Jag är övertygad om att detta också har diskuterats inom regeringen men nu är den ju socialdemokratisk så då sker ingen åtgärd. Jag är övertygad om att denna diskussion även förekommit på Länsstyrelsen och särskilt efter att Thomas Carlzons tillträde. Han var noga med det formella regelverket till skillnad mot sin företrädare, Stefan Carlsson.

”Hur kan regeringen utse ett länsråd som har jäv i alla ärenden som rör Kalmar kommun, i och med att hon är gift med kommunstyrelsens ordförande. Ett Länsråd måste vara precis som Landshövding helt rena utifrån myndighetsutövning.”

Om det skulle ställas krav på en förändring av jävsförhållandet vem skulle då få vika sig. Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson eller länsrådet Malin Almqvist. Jag tror de flesta vet svaret på den frågan. Malin Almqvist. Jag är övertygad om att Malin Almqvist upplevde detta som ett hot mot sin position som länsråd på Länsstyrelsen. Företrädaren Stefan Carlsson hade inte haft den uppfattningen, utan istället festat med paret Almqvist o Persson. Men jag gissar att det var helt annorlunda med Thomas Carlzon. Något som också Malin Almqvist bekräftat i mejl till mig att Thomas Carlzon tagit upp och att han sannolikt varit mycket kritisk till situationen, något som är min tolkning.

Läs mer

FULLSTÄNDIGT OACCEPTABELT AV LÄNSRÅDET MALIN ALMQVIST

Det uppdagades också under samma tidsperiod att en anställd på residenset stulit från sin arbetsgivare. Den 1 oktober 2019 startades en internutredning angående dessa stölder, alltså bara en vecka efter att Thomas Carlzon avskedats av civilminister Ardalan Shekarabi. När utredningen var klar så gjordes det en polisanmälan och brottsrubriceringen fastställdes till förskingring då det bland annat handlade om stulen sprit från residenset. Den anställde avskedades omgående den 11 november.

Innan du fortsätter läsa bör du läsa mina tidigare blogginlägg.

Del 1, https://thoralfsblogg.com/2020/09/11/vanskapskorruption-i-kalmar/

Del 2, https://thoralfsblogg.com/2020/09/12/tvivelaktiga-anklagelser/

Vem var då den anställde som avskedades?

Det var husfrun på residenset. Hon anställdes som husfru i januari 2015 enligt en artikel i Barometern.

https://www.barometern.se/bonus-weekend/vett-och-etikett-behover-inte-betyda-trakigt/

Den som anställde husfrun var Malin Almqvist. Husfrun var nämligen en god vän till henne och hon fick en väl tilltagen lön. Ernst & Young kom redan 2016 med allvarlig kritik över hur företagskort och redovisning utfördes av länsstyrelsen när det gällde residenset och dåvarande landshövding Stefan Carlsson. Malin Almqvist sa då till media att man skulle se över rutinerna. Men så verkar inte vara fallet enligt de uppgifter som jag fått.

Vilka meriter hade då husfrun när hon anställdes av Malin Almqvist? Det är det uppenbarligen många som funderat och undrat över. Handlade det enbart om vänskap/nepotism?

Jag har begärt ut polisanmälan från Länsstyrelsen men fått följande mejl till svar.

Läs mer

TVIVELAKTIGA ANKLAGELSER

Vad anklagades före detta landshövding Thomas Carlzon för i dessa ”anonyma” brev till media? Innan du läser det blogginlägg rekommenderar jag att du läser det föregående blogginlägget.

https://thoralfsblogg.com/2020/09/11/vanskapskorruption-i-kalmar/

Det första som Barometerns journalister anklagade Thomas Carlzon för var att han anlitat en konsult som han tidigare arbetat med under sin tid som VD på ett IKEA-bolag. En konsult vid namn Anna Ugander som Thomas Carlzon och de anställda på IKEA varit mycket nöjda med. Nu menade Barometern att Thomas Carlzon skulle ha begärt in offerter från andra. Avtalet med konsulten kostade 323 000 kronor. Men lagen föreskriver bara att myndigheten måste annonsera ut uppdraget om det överstiger 600 000 kronor. Man bör dock ta in fler prisuppgifter om kostnaden överstiger 100 000 kronor. Observera att man ”bör”.

Vem tog då beslutet om att köpa in konsulten Anna Ugander? Det gjorde inte Thomas Carlzon, utan det gjorde ledningsgruppen på Länsstyrelsen. Vem skrev då under köpeavtalet och kontraktet? Det gjorde länsrådet Malin Almqvist. Är det någon som skulle ha koll på regelverket så är det inte Thomas Carlzon, utan länsrådet Malin Almqvist och den ekonomiansvariga/inköpsansvariga på Länsstyrelsen. De är de som skall belastas för att avtalet upprättades och inga andra tillfrågades.

Läs mer

VÄNSKAPSKORRUPTION I KALMAR

Fd. landshövding Thomas Carlzon.
Foto Thoralf Alfsson

Under början av året fick jag några tips om att det var ett riktigt fulspel bakom avsättningen av landshövding Thomas Carlzon. Det intryck jag fått av Thomas Carlzon var att han stod i en helt annan klass än hans föregångare suputen Stefan Carlsson, som sparkades av regeringen för sina telefonsexsamtal som han lät skattebetalarna betala. Något som jag avslöjade efter ett tips. Jag skriver ett kapitel om detta i min bok.

Jag skrev ett kort blogginlägg den 3 maj om att jag fått tips om att det inte stod rätt till med uppgifterna i Barometerns och P4 Radio Kalmars drev mot landshövding i september 2019 och jag efterlyste tips om detta.

https://thoralfsblogg.com/2020/05/03/varfor-avskedades-landshovding-thomas-carlzon/

Thomas Carlzon gjorde tydligen en del förändringar när han tillträdde som landshövding. Någon person fick lämna sin tjänst och fick andra arbetsuppgifter på länsstyrelsen. Detta gillades inte av flera personer som hade ledande positioner.

Det skickades en rad anonyma ”tips” till Barometern och P4 Radio Kalmar som utan att källgranska informationen slog upp det stort i tidningen och i radion. Hade dessa journalister gjort en liten granskning så hade de säkert varit lite mer försiktiga. Men de var uppenbarligen förblindade av möjligheten att sänka ännu en landshövding eller så var det vänskapskorruption, med de som låg bakom tipsen till media. Tipsen kanske inte var så anonyma i själva verket. Dessutom ska man vara väldigt försiktig med anonyma tips.

Idag skriver Barometern en hyllningsartikel om den vikarierande landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård vars förordande nu är slut. Vad hon åstadkommit vet jag inte! Det enda positiva är ju att det inte varit några skandaler men hon har heller inte rensat upp. Utan hönsgården tycks kvarstå.

https://www.barometern.se/kalmar/luttrad-vikarie-lamnar-hovdingeuppdraget-3fc7034b

Det mest anmärkningsvärda är dock följande märkliga avslutning på artikeln, ”Tipsa oss!” Det verkar med andra ord som att Barometern nu själva börjar inse att de varit ett verktyg eller ”nyttiga idioter” åt de som ville få bort Thomas Carlzon som landshövding. Barometern och P4 Radio Kalmar var högst behjälpliga i detta genom sina artiklar och inslag. Jag förstår att sanningen och verkligheten är nu på väg ifatt dem. Så frågan är om Barometern är ute efter att rädda sitt eget anseende eller om Barometern kommer sprida desinformation för att skydda de anonyma tipsarna. Vad är det för tips de förväntar sig att få. Jag vet att det fanns uppgifter redan i slutet av förra året som pekade i en helt annan riktning men som Barometern inte tog tag i och vägrade att skriva om.

Berodde det på vänskapskorruption eller att man ville skydda några högt uppsatta personer i Kalmar och en minister i den socialdemokratiska regeringen?

Barometern måste då även granska sig själva och det tiotal artiklar som man skrev. För Barometerns räkning var det Héctor Barajas, Karin Lagerström och Rasmus Jeppsson som skrev artiklarna som gjorde att Thomas Carlzon avskedades av civilminister Ardalan Shekarabi. För P4 Radio Kalmar var det Lennart Palm, han fick till och med ett pris för att han bidrog till avsättningen av Thomas Carlzon. Allt ett jäkla fulspel från några inflytelserika personer.

Personligen tror jag vänskapskorruptionen är betydligt mer utbredd än vad många tror. Till och med i Kalmar eller kanske speciellt i Kalmar med de förutsättningar som föreligger.

BOKUS VAR SNABBA

Internetbokhandeln Bokus var snabbast med att lägga upp min bok på sin webbsida. De har satt priset till 289 kronor. Nu får jag hoppas att även Adlibris lägger ut min bok till försäljning. Boken kommer också säljas i en bokhandeln i Kalmar för den som inte vill köpa den direkt av mig.

Jag föredrar dock att ni köper den direkt av mig. Läs mer på följande länk.

https://thoralfsblogg.com/2020/08/31/min-bok-ar-klar/

https://www.bokus.com/bok/9789151960968/mina-politiska-fighter/