VET MILJÖPARTIET HUR STORT GOTLAND ÄR?

Ett inlägg från Miljöpartiet på Gotland har börjat cirkulerat runt på sociala medier. Min försiktiga reaktion på texten är att den har mycket att önska. Frågan är vad regeringspartiet Miljöpartiet gjort för att ersätta cementen från Gotland. Miljöpartier anklagar ju byggbranschen för dålig beredskap men jag skulle säga att ansvaret ligger faktiskt på regeringen i en sådan viktig fråga.

Fortsätt läsa
Annons

KVINNOFÖRENING FÖR SEGREGATION?

”Över 100 kvinnor med utländsk bakgrund i Kalmar har bildat en kvinnoförening. De vill göra det lättare att bli en del av det svenska samhället.”

Hur blir man integrerad i det svenska samhället genom att bilda en förening med enbart över 100 kvinnor med utländsk bakgrund?

En förening med den sammansättningen kommer enbart förstärka segregationen och de religiösa och kulturella skillnaderna cementeras. Frågan är om inte det är det egentliga syftet. En förening mot de otrogna svenskarna!

Fortsätt läsa

WSP-RAPPORTEN SÄNKER FOPPAHOTELLET

Då har även rapporten kommit från konsultföretaget WSP om de kumulativa effekterna av Foppahotellet, Stordalenhotellet och de övriga byggplanerna i området. WSP-rapporten skulle inte kommit förrän i början av september.

För mig var det inga överraskningar i rapporten utan den var precis som jag förväntat mig men den borde vara en stor överraskning eller chock för länsarkitekten Pär Hansson, länsantikvarie Birgitta Eriksson och för samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S). Rapporten sänker deras trovärdighet till nollpunkten.

Fortsätt läsa

DUM CENTERPARTIST

”Vid den här tiden förra året var det rörliga elpriset runt 30 öre kilowattimmen. Nu ligger det på över en krona i elområde 4, som Kalmar län tillhör tillsammans med övriga södra Sverige.”

Jag har ju skrivit om hur elpriset utvecklas i Elområde 4 flera gånger, detta trots att Sverige exporterar mängder av elenergi från eller via elområde 4. Minst sagt paradoxalt enligt min mening. Ännu en ett exempel på att Sveriges egen industri och befolkning i södra Sverige missgynnas.

Nu tar Barometern upp detta i en artikel och då får givetvis centerpartisten Anders Åkesson uttala sig. Kom ihåg att nyhetschefen på Barometern är gift med Centerpartiets mediestrateg. Det hade funnits betydligt bättre personer i riksdagens näringsutskott att kontakta än trafikutskottets Anders Åkesson, om tidningen ville ha en kommentar från en riksdagsledamot.

Fortsätt läsa

SPRÅKRÖRET IMPONERAR INTE

När man läser språkröret för Miljöpartiet i Kalmar län, Caroline Axelssons insändare så framstår det som fullständigt overkligt att Miljöpartiet ingår i regeringen, inte bara overkligt utan fullständigt sanslöst! Med den nivån på politiska företrädare är Sverige snart ett u-land.

Gud bevare fosterlandet och konungen från dessa miljöpartister.

Åbro bryggeri har satt upp solceller på taken till sina fabriksbyggnader och nu menar Caroline Axelsson att det är framtiden.

”Solenergi är på stark frammarsch, ren och med stor potential att bygga i stor skala. Fråga Åbro bryggeri i Vimmerby! Hela taket på denna jätteindustri är täckt av solpaneler. Där ligger framtiden.” 

Är man så okunnig som Caroline Axelsson är det bättre att avstå från att skriva insändare. Hon vill ersätta kärnkraften med solceller på taken och hänvisar till Åbro. Hur skall vi få elenergi på natten eller under de mörka vintermånaderna? Så långt klarar uppenbarligen inte en miljöpartist att tänka. Under vintermånaderna är kärnkraft och vattenkraft de enda riktigt stora energikällorna som vi kan lita till. Inte solkraft eller vindkraft, det borde väl även en miljöpartist förstå.

Under en solig sommardag kommer Åbros solceller klara av att producera drygt 30 procent av bryggeriets elbehov. Men under vintermånaderna kommer det sannolikt inte klara mer än 1 procent eller kanske inte ens det om jag skall bedöma det efter min egen solcellsanläggning.

Solceller är inte framtiden utan endast ett komplement till elförsörjning under sommarhalvåret. Caroline Axelsson kan ju svara på hur Åbro skall få sin elenergi under vintermånaderna, det vill säga främst november till och med februari. Eller menar Caroline Axelsson att Åbro skall stänga sin verksamhet under dessa månader?

Är det just det som är framtiden enligt Miljöpartiet?

MÖTE UTAN TILLSTÅND

Jag har försökt att att få fram lite fakta och uppgifter om det muslimska bönemötet som hölls på Bergaviks idrottsplats i tisdags morgon. Vilket fick många boenden i stadsdelarna Berga och Bergavik att reagera kraftigt på den höga ljudnivån. Men som vanligt så tar inte Barometern eller Dagens Kalmar upp och kollar fakta när det gäller islam/islamisering, det får jag göra.

Jag tror att det var den Islamiska kulturföreningen Salem som arrangerade bönemötet. Föreningen driver även den sunnimuslimska källarmoskén på Storgatan. Enligt min mening är det ingen kulturförening utan en förening som bara ägnar sig åt spridda religionen islam och islams bedrövliga värderingar och värdegrund.

Fortsätt läsa

LÄNSSTYRELSEN SPLITTRAD OM FOPPAHOTELLET

”Länsarkitekt Pär Hansson har beslutat att detaljplanen för Foppa-hotellet i Ölandshamnen inte ska överprövas. Men föredragande planarkitekt, och antikvarie, menar annorlunda – ett genomförande skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset och planen borde därför överprövas.”

https://www.barometern.se/kalmar/foppahotellet-splittrar-lansstyrelsen-delade-meningar-om-detaljplanen-ska-overprovas-b829102b/

Mycket bra att journalisten Emma Arenius på Barometern lyfter fram detta. Det är därmed uppenbart att det finns olika uppfattningar på Länsstyrelsen Kalmar län. Det gör utan tvekan att förutsättningarna för att Mark- och miljödomstolen skall bifalla överklagandet och upphäva beslutet om att godkänna detaljplanen för Foppahotellet. Tjänstemännen har även anmält en avvikande mening som bifogas till beslutet. Måste vara väldigt ovanligt.

Tjänstemännen har anmält avvikande mening som bifogas som en bilaga till beslutet. Här framgår att ”I området har tidigare exploateringar i form av sjöfartshögskola och universitet medfört att området har flera stora byggnadskomplex. Detta gör tillsammans med den nu planerade exploateringen att den kumulativa effekten på riksintresset nått en gräns. Ytterligare exploateringar måste därför göras mycket varsamt och med den medvetenheten att riksintressets utrymme för påverkan till viss del redan är förbrukad […] Sambandet mellan den äldre staden och nyare element bryts och siktlinjer försvinner vilket innebär att kopplingen mellan bland annat Kalmar slott, den gamla staden, och den övriga bebyggelsen inte längre är läsbar”.

För cirka en månad sedan ställde jag en del frågor till Länsstyrelsen angående detaljplanen och deras handläggning. Så här svarade bland annat Pär Hansson.

Fortsätt läsa

POLISMYNDIGHETENS VÄRDEGRUND

Polischefen Stefan Gustafsson i Borås har fullt förtroende för polismannen Nadim Ghazale, trots alla hans osmakliga inlägg på Twitter. Det handlar om hat, rasism och till och med antisemitism i dessa Tweet.

Till och med justitieminister Morgan Johansson har gett Nadim Ghazale sitt stöd. Därmed så måste väl polismyndigheten uppdatera sin värdegrund!

Några mer kommentarer behövs inte. Nadim Ghazales tweet talar sitt eget språk.

Morgan Johansson erkänner i praktiken att han är en hatare. Hur många gamla Tweet och kommentarer har han och Socialdemokraterna publicerat för att smutskasta i synnerhet Sverigedemokrater.

Polismannen Nadim Ghazale borde sparkas från sin tjänst snarast.

UPPDATERING

Artikel i Expressen

ETT SÅ TOKIGT BESLUT MÅSTE DET MARKERAS MOT

Barometern skriver idag om att även jag har lämnat in en överklagan mot beslutet i kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen för det så kallade ”Foppahotellet”.

I mitt överklagande tar jag upp hur Kalmar kommun mörkat den Miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts och som flera politiker efterfrågat under tiden som ärendet behandlades. Vi var flera politiker som efterfrågade MKB:n i underlagen men den utelämnades helt från beslutsunderlagen. Jag begärde ut den från Kalmar kommun men fick den först efter att beslutet var taget i kommunfullmäktige. Uppenbarligen var Peter Akinder, som är ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, rädd för att de negativa skrivningarna i MKB:n skulle användas i debatten. Bara det en anledning till att överklaga beslutet.

Fortsätt läsa

BÖNEUTROP VÄCKTE KALMAR

Idag väcktes många i bostadsområdet Berga och Bergvik av högljudda böneutrop som hördes långväga omkring. Flera personer har hört av sig till mig och varit mycket irriterade och upprörda. Polisen tillkallades till Bergaviks idrottsplats där det uppenbarligen pågick ett stort muslimskt bönemöte med männen längst fram och kvinnor och barn längst bak enligt muslimskt könssegregering.

Många har ifrågasatt om det fanns ett polistillstånd för mötet. Så här skriver ansvariga för källarmoskén på Storgatan.

”Fred, barmhärtighet och välsignelser för Allah kommer att vara med dig.

Information om Eid-bön. Observera att Eid-bönen kommer att hållas den 20 juli med samlingen klockan 8:30 Bönen är inställd på att börja 09:00, så kom i tid för att göra plats.

Plats: Bergaviks idrottsstadium Adress: Tallhagsvägen 76 B, 393 51 Kalmar.

Ta med din egen böne matta och kom ihåg att vi måste hålla avstånd från din vän”

En som kontaktade mig skrev följande i ett mejl.

Blev så förbannad över att i sitt eget hem behöva höra vrålet. Höll på i en halvtimme så undrar hur länge han fortsatt om inte polisen stoppat det? Bra att flera är vakna i Berga.

Varför upplåter Kalmar kommun en idrottsplats till detta könssegregerande bönemötet?

Ni kan ju själv bedöma ljudnivån i detta ljudklipp som en person skicket till mig.

UTAN CEMENT STANNAR SVERIGE

”Hur ska det gå med vindkraften när cementen är slut? Nog dags att byggfacket tar av sig fittmössorna och visar att de är män.”

Ovanstående är en kommentar på bloggen.

Uppenbarligen har Miljöpartiet fått in aktivister i Mark- och Miljööverdomstolen som för några dagar sedan avvisade Cementas ansökan om att fortsätta och utöka täktverksamheten vid Slite på Gotland. Domstolen anser att den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts inte är godtagbar.

Detta trots att Mark- och miljödomstolen förra året beviljade Cementa tillstånd för verksamheten i ytterligare 20 år.

Cementas fabrik i Slite producerar ca 75 procent av all cement som används i landet. Eftersom det befintliga tillståndet löper ut den 31 oktober 2021 så är det ett krisläge. Det kan bli stopp redan till hösten i många byggprojekt och priserna på cement kommer sannolikt stiga snabbt med fördyrningar som följd.

Det som förvånar mig är dock att ingen i media lyfter fram hur livsviktig cement är för Sveriges ur beredskaps hänseende, säkerhet och trygghet. Att landets behov av cement produceras inom landets gränser är ur beredskapsskäl otroligt viktigt.

Fortsätt läsa

KVÄLLSPOSTENS LEDARSIDA

Ibland händer det något överraskande som också är positivt. När jag kom hem ikväll efter att jag varit ute i skogen och plockat ca 2 liter blåbär så fick jag ett meddelande från min dotter att jag var med på ledarsidan i Kvällsposten (kanske även Expressen).

Nu hade man på ledarsidan noterat att jag startat ett nytt lokalt parti i Kalmar, Framtid Kalmar.

All publicitet är bra publicitet. Om riksmedia fortsätter uppmärksamma Framtid Kalmar så kan det säkert bli jobbigt för Sverigedemokraterna i Kalmar i valet 2022. Det är inte omöjligt att riksmedia kan vara intresserade av några av mina kommande avslöjanden eller artiklar om Kalmars maktfullkomliga socialdemokrater.

För några veckor sedan hörde några gamla vänner av sig från tiden i SD med ett erbjudande. De lämnade faktiskt SD för flera år sedan. Paret ville nu köpa min bok och om jag levererade den skulle jag även bli bjuden på lunch. Något som jag givetvis tackade ja till. I måndags levererade jag boken och blev bjuden på lax i deras fantastiskt trevliga trädgård och hus.

Idag på morgonen fick jag följande meddelande. Först hajade jag till men sedan blev jag lugn och fick ett litet leende på läpparna.

PS

Jag har fortfarande några böcker kvar att sälja. Jag har sänkt priset till 150 kronor. Skicka ett mejl till thoralf.alfsson@telia.com om du är intresserad att köpa en bok.

97 PROCENT EXPORTERAS

Har tittat lite på statistiken från Nordpool. Sverige exporterar el som aldrig förr. Man kan i princip säga att all elproduktion vid alla vindkraftverk i Sverige exporteras till andra länder.

Sverige har under det första halvåret exporterat ca 12,5 TWh och under samma period producerade vindkraftverken 12,9 TWh. Man skulle kunna uttrycka det som att ca 97 procent av all elproduktion vid vindkraftverken exporterades till andra länder.

Verkningsgraden har dessutom bara varit ca 26 procent av installerad effekt för vindkraften. En mycket svag siffra som samtidigt också visar hur opålitlig vindkraften är som energikälla.

Vi förstör alltså vår miljö och landskap, vi förstör levnadsmiljön för väldigt många människor för att kunna exportera elenergi.

Grafiskt ser det ut enligt nedanstående diagram. När värdet är positivt så importerar Sverige elenergi och när det är negativt värde så exporteras elenergi. Det som anges är dygnsmedelvärdet. Det kan alltså varit import av el under t.ex. några morgontimmar med vindstilla väder någon dag men totalt över hela dygnet så är det ändå export av elenergi.

Under perioden Januari – Maj 2021 importerades 141 GWh och det betalades ca 179 miljoner kronor för denna elenergi vilket ger ett pris på ca 1,27 kr/kWh.

Det exporterades dock betydligt mer 10 049 GWh. För denna elenergi fick man 3 541 miljoner kronor i ersättning men det ger bara ett pris på ca 0,35 kr/kWh.

Man kan väl säga att det är vindkraftens förbannelse. När det blåser, så blåser det även i våra grannländer.

JULAFTON FÖR KLIMATALARMISTERNA I MEDIA

Klimatalarmisterna har julafton efter regnen i Tyskland och klimatalarmisten Johan Rockström intervjuas flitigt och han kopplar allt till klimatförändringar.

I dagens Studio Ett menade han att så kraftiga regn som 90mm eller 150 mm på ett dygn normalt sett bara inträffar i tropiska områden, inte i Tyskland. Jag kunde inte låta bli att kolla upp stora regnmängder i Sverige och i Kalmar.

Jag kommer ihåg sommaren 2003 när jag var ganska ny i Kalmar men jag själv befann mig på Gotland och jobbade med en driftsättning vid Arlas mejeri i Visby när Kalmar drabbades av ett häftigt skyfall den 31 juli. Där det skall ha kommit 100-120 mm regn på bara några timmar. Min arbetskamrat Fredrik hade sin bil på en parkering vid Oxhagen som översvämmades och bilarna stod i 70-100 cm djupt vatten.

Eller varför inte titta på dygnsrekorden i nederbörd per månad i Sverige. Notera att vissa rekord är ett hundra år gamla. Långt före några så kallade klimatförändringar.

Här kommer också listan på de 30 högsta regnmängderna under åren 1961-2011. Hur var det Johan Rockström sa i Studio Ett. Sådana regnmängder inträffar bara i tropiska områden.

Jag visste inte att Sverige låg i tropikerna!

Tro inte på klimatalarmisterna, de lever enbart i nuet och har ingen koll på vår historia och statistiken. De förnekar den till och med.

OFF TOPIC VECKA 28

Detta inlägg är till för att mina läsare skall kunna skriva off-topic kommentarer. Därmed blir mina andra inlägg på bloggen mer renodlade för mina läsare men det finns alltså ändå en möjlighet att skriva kommentarer eller tipsa om artiklar i helt andra ämnen. Du hittar alltid senaste off-topic inlägg i hög

FOPPAHOTELLETS DETALJPLAN ÖVERKLAGAD

Idag skriver Barometern att detaljplanen för det så kallade Foppahotellet har överklagats av två organisationer som också enligt de uppgifter jag har fått också har talerätt, det vill säga de är sakägare i juridisk mening om jag förstått allt rätt.

Jag har begärt ut överklagandena från Kalmar kommun och jag har nu läst dem. Det är dels Svenska byggnadsvårdsföreningen och Kalmar stads hembygdsförening som enligt de uppgifter jag har fått stöds av Kalmar läns museum.

Det överklagande som jag tror väger tyngst är Svenska byggnadsvårdsföreningen. De är väldigt saklig och formella i sin kritik men när det kommer till deras syn på Länsstyrelsen Kalmar län som skall vara tillsynsmyndighet så blir kritiken riktigt vass. Rent ut sagt förödande. Jag citerar ett stycke från överklagan.

Mot denna bakgrund bör nämnas att länsstyrelsen trots sin lagstadgade tillsynsroll ägnat endast tre rader i sitt granskningsyttrande åt det kraftiga ingreppet i riksintresset som förslaget till detaljplan innebär.

Länsstyrelsen bedömer att exploateringen med sin höjd, volym och siktlinjer negativt påverkar riksintresset, men inte i sådan omfattning att påtaglig skada uppstår. Länsstyrelsen berör överhuvudtaget inte den viktiga frågan om att den historiska läsbarheten av försvarsfunktionen försvåras genom att det fria utrymmet i anslutning till slottet tas i anspråk för hög bebyggelse.

Det är synnerligen anmärkningsvärt att länsstyrelsen, vars roll är att bevaka statens intressen, uppenbarligen bedömer att den negativa påverkan är obetydlig, vilket ju är kriteriet enligt Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets tolkningar för att inte påverkan ska bedömas som påtaglig. Enligt SBF:s mening har länsstyrelsen åsidosatt sitt uppdrag som tillsynsmyndighet i detta ärende.”

Jag skulle vilja påstå att Svensk byggnadsvårdsförening sågar Länsstyrelsen Kalmar län efter fotknölarna och de gör det med all rätt och på goda grunder.

Jag och många andra vet att det Kalmar kommuns nummer ett, Johan Persson (S) är gift med det dåvarande länsrådet Malin Almqvist, alltså Länsstyrelsens näst högste chef.

Hur många tror att detta påverkat Länsstyrelsens underlåtenhet? Jag tror i varje fall det!

PS

Vi får se om det kommer in fler överklaganden innan tiden går ut för att överklaga detaljplanen.

VALMYNDIGHETEN UTREDER GÄRNA FINLANDS VALSYSTEM

Jag noterar att ganska många intresserat sig för vår vallag som styr hur vårt valsystem ser ut och jag tror att det är väldigt många som tror att val i andra EU-länder görs på samma sätt som i Sverige. Men så är inte fallet! Sverige är även i detta fall ett undantag med ett i allra högsta grad osäkert och odemokratiskt valsystem enligt min uppfattning.

Det tragiska i det hela är att det är regeringen som styr om det skall bli några ändringar i valsystemet och med socialdemokraten Morgan Johansson som justitieminister så tillsätts inga utredningar med direktiven att utreda en gemensam valsedel. Jag vet inte ens om det vore en moderat justitieminister om det skulle ens hända då. De stora partierna är så måna om att behålla så mycket makt som möjligt inom partierna och inte låta folket, det vill säga väljarna får för mycket makt.

De skall bara ha lagom mycket att säga till om och bara vart fjärde år!

Jag skickade mina tankar och några frågor till valmyndigheten. Bland annat hur de såg på en gemensam valsedel och det finska valsystemet.

Svaret kom efter bara några timmar från kanslichefen Anna Nyqvist på valmyndigheten. Jag tolkar det som att valmyndigheten delar min uppfattning att man gärna skulle titta/utreda det finska valsystemet och införa det i Sverige.

Nackdelen med att ”beroendet av att kunna skriva rätt siffra mm” ser jag som en bagatell i det hela. Men jag gissar att Anna Nyqvist var tvingad att skriva någon nackdel. Men jag förutsätter att alla röstberättigade har vissa elementära läs- och skrivkunskaper. Har man inte det så skall man nog heller inte rösta.

Så länge Socialdemokraterna sitter vid makten kommer det inte bli någon större förändring av det svenska valsystemet. De ser gärna att mindre partier missgynnas eller utsätts för valfusk!

Vi får hoppas att Socialdemokraterna snart är ett litet parti!

SVERIGES VALLAG ÄR ODEMOKRATISK

Finlands valsystem är ett föredöme! Sverige borde kopiera det rakt av!

Efter valet 2018 riktade den danska politikern och valobservatören Michael Aastrup Jensen (Venstre) hård kritik mot det svenska valsystemet. Han kommer ta upp frågan på nästa möte i Europarådet säger han.

”Under alla valobservationer jag har varit på har jag aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska, säger han.”

Den svenska vallagen klassificerar partierna i olika klasser beroende på deras storlek och resultat i tidigare val. En del partier får valsedlarna utlagda i vallokalerna och dessutom betalda av staten, andra partier får sköta logistiken själva och till och med betala valsedlarna ur egen ficka. Det är ett pinsamt självmål för ett land som påstår sig vara demokratiskt och stå för jämställdhet och jämlikhet. Ett land med politiker och en statsminister som allt som oftast slår sig för bröstet och vill framhålla sig som en demokratisk högborg, samtidigt som man slår på andra EU-länder. Det faller platt till marken redan när det gäller vallagen.

Fortsätt läsa