MÖTE UTAN TILLSTÅND

Jag har försökt att att få fram lite fakta och uppgifter om det muslimska bönemötet som hölls på Bergaviks idrottsplats i tisdags morgon. Vilket fick många boenden i stadsdelarna Berga och Bergavik att reagera kraftigt på den höga ljudnivån. Men som vanligt så tar inte Barometern eller Dagens Kalmar upp och kollar fakta när det gäller islam/islamisering, det får jag göra.

Jag tror att det var den Islamiska kulturföreningen Salem som arrangerade bönemötet. Föreningen driver även den sunnimuslimska källarmoskén på Storgatan. Enligt min mening är det ingen kulturförening utan en förening som bara ägnar sig åt spridda religionen islam och islams bedrövliga värderingar och värdegrund.

Fortsätt läsa

LÄNSSTYRELSEN SPLITTRAD OM FOPPAHOTELLET

”Länsarkitekt Pär Hansson har beslutat att detaljplanen för Foppa-hotellet i Ölandshamnen inte ska överprövas. Men föredragande planarkitekt, och antikvarie, menar annorlunda – ett genomförande skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset och planen borde därför överprövas.”

https://www.barometern.se/kalmar/foppahotellet-splittrar-lansstyrelsen-delade-meningar-om-detaljplanen-ska-overprovas-b829102b/

Mycket bra att journalisten Emma Arenius på Barometern lyfter fram detta. Det är därmed uppenbart att det finns olika uppfattningar på Länsstyrelsen Kalmar län. Det gör utan tvekan att förutsättningarna för att Mark- och miljödomstolen skall bifalla överklagandet och upphäva beslutet om att godkänna detaljplanen för Foppahotellet. Tjänstemännen har även anmält en avvikande mening som bifogas till beslutet. Måste vara väldigt ovanligt.

Tjänstemännen har anmält avvikande mening som bifogas som en bilaga till beslutet. Här framgår att ”I området har tidigare exploateringar i form av sjöfartshögskola och universitet medfört att området har flera stora byggnadskomplex. Detta gör tillsammans med den nu planerade exploateringen att den kumulativa effekten på riksintresset nått en gräns. Ytterligare exploateringar måste därför göras mycket varsamt och med den medvetenheten att riksintressets utrymme för påverkan till viss del redan är förbrukad […] Sambandet mellan den äldre staden och nyare element bryts och siktlinjer försvinner vilket innebär att kopplingen mellan bland annat Kalmar slott, den gamla staden, och den övriga bebyggelsen inte längre är läsbar”.

För cirka en månad sedan ställde jag en del frågor till Länsstyrelsen angående detaljplanen och deras handläggning. Så här svarade bland annat Pär Hansson.

Fortsätt läsa

POLISMYNDIGHETENS VÄRDEGRUND

Polischefen Stefan Gustafsson i Borås har fullt förtroende för polismannen Nadim Ghazale, trots alla hans osmakliga inlägg på Twitter. Det handlar om hat, rasism och till och med antisemitism i dessa Tweet.

Till och med justitieminister Morgan Johansson har gett Nadim Ghazale sitt stöd. Därmed så måste väl polismyndigheten uppdatera sin värdegrund!

Några mer kommentarer behövs inte. Nadim Ghazales tweet talar sitt eget språk.

Morgan Johansson erkänner i praktiken att han är en hatare. Hur många gamla Tweet och kommentarer har han och Socialdemokraterna publicerat för att smutskasta i synnerhet Sverigedemokrater.

Polismannen Nadim Ghazale borde sparkas från sin tjänst snarast.

UPPDATERING

Artikel i Expressen

ETT SÅ TOKIGT BESLUT MÅSTE DET MARKERAS MOT

Barometern skriver idag om att även jag har lämnat in en överklagan mot beslutet i kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen för det så kallade ”Foppahotellet”.

I mitt överklagande tar jag upp hur Kalmar kommun mörkat den Miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts och som flera politiker efterfrågat under tiden som ärendet behandlades. Vi var flera politiker som efterfrågade MKB:n i underlagen men den utelämnades helt från beslutsunderlagen. Jag begärde ut den från Kalmar kommun men fick den först efter att beslutet var taget i kommunfullmäktige. Uppenbarligen var Peter Akinder, som är ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, rädd för att de negativa skrivningarna i MKB:n skulle användas i debatten. Bara det en anledning till att överklaga beslutet.

Fortsätt läsa

BÖNEUTROP VÄCKTE KALMAR

Idag väcktes många i bostadsområdet Berga och Bergvik av högljudda böneutrop som hördes långväga omkring. Flera personer har hört av sig till mig och varit mycket irriterade och upprörda. Polisen tillkallades till Bergaviks idrottsplats där det uppenbarligen pågick ett stort muslimskt bönemöte med männen längst fram och kvinnor och barn längst bak enligt muslimskt könssegregering.

Många har ifrågasatt om det fanns ett polistillstånd för mötet. Så här skriver ansvariga för källarmoskén på Storgatan.

”Fred, barmhärtighet och välsignelser för Allah kommer att vara med dig.

Information om Eid-bön. Observera att Eid-bönen kommer att hållas den 20 juli med samlingen klockan 8:30 Bönen är inställd på att börja 09:00, så kom i tid för att göra plats.

Plats: Bergaviks idrottsstadium Adress: Tallhagsvägen 76 B, 393 51 Kalmar.

Ta med din egen böne matta och kom ihåg att vi måste hålla avstånd från din vän”

En som kontaktade mig skrev följande i ett mejl.

Blev så förbannad över att i sitt eget hem behöva höra vrålet. Höll på i en halvtimme så undrar hur länge han fortsatt om inte polisen stoppat det? Bra att flera är vakna i Berga.

Varför upplåter Kalmar kommun en idrottsplats till detta könssegregerande bönemötet?

Ni kan ju själv bedöma ljudnivån i detta ljudklipp som en person skicket till mig.

UTAN CEMENT STANNAR SVERIGE

”Hur ska det gå med vindkraften när cementen är slut? Nog dags att byggfacket tar av sig fittmössorna och visar att de är män.”

Ovanstående är en kommentar på bloggen.

Uppenbarligen har Miljöpartiet fått in aktivister i Mark- och Miljööverdomstolen som för några dagar sedan avvisade Cementas ansökan om att fortsätta och utöka täktverksamheten vid Slite på Gotland. Domstolen anser att den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts inte är godtagbar.

Detta trots att Mark- och miljödomstolen förra året beviljade Cementa tillstånd för verksamheten i ytterligare 20 år.

Cementas fabrik i Slite producerar ca 75 procent av all cement som används i landet. Eftersom det befintliga tillståndet löper ut den 31 oktober 2021 så är det ett krisläge. Det kan bli stopp redan till hösten i många byggprojekt och priserna på cement kommer sannolikt stiga snabbt med fördyrningar som följd.

Det som förvånar mig är dock att ingen i media lyfter fram hur livsviktig cement är för Sveriges ur beredskaps hänseende, säkerhet och trygghet. Att landets behov av cement produceras inom landets gränser är ur beredskapsskäl otroligt viktigt.

Fortsätt läsa

KVÄLLSPOSTENS LEDARSIDA

Ibland händer det något överraskande som också är positivt. När jag kom hem ikväll efter att jag varit ute i skogen och plockat ca 2 liter blåbär så fick jag ett meddelande från min dotter att jag var med på ledarsidan i Kvällsposten (kanske även Expressen).

Nu hade man på ledarsidan noterat att jag startat ett nytt lokalt parti i Kalmar, Framtid Kalmar.

All publicitet är bra publicitet. Om riksmedia fortsätter uppmärksamma Framtid Kalmar så kan det säkert bli jobbigt för Sverigedemokraterna i Kalmar i valet 2022. Det är inte omöjligt att riksmedia kan vara intresserade av några av mina kommande avslöjanden eller artiklar om Kalmars maktfullkomliga socialdemokrater.

För några veckor sedan hörde några gamla vänner av sig från tiden i SD med ett erbjudande. De lämnade faktiskt SD för flera år sedan. Paret ville nu köpa min bok och om jag levererade den skulle jag även bli bjuden på lunch. Något som jag givetvis tackade ja till. I måndags levererade jag boken och blev bjuden på lax i deras fantastiskt trevliga trädgård och hus.

Idag på morgonen fick jag följande meddelande. Först hajade jag till men sedan blev jag lugn och fick ett litet leende på läpparna.

PS

Jag har fortfarande några böcker kvar att sälja. Jag har sänkt priset till 150 kronor. Skicka ett mejl till thoralf.alfsson@telia.com om du är intresserad att köpa en bok.

97 PROCENT EXPORTERAS

Har tittat lite på statistiken från Nordpool. Sverige exporterar el som aldrig förr. Man kan i princip säga att all elproduktion vid alla vindkraftverk i Sverige exporteras till andra länder.

Sverige har under det första halvåret exporterat ca 12,5 TWh och under samma period producerade vindkraftverken 12,9 TWh. Man skulle kunna uttrycka det som att ca 97 procent av all elproduktion vid vindkraftverken exporterades till andra länder.

Verkningsgraden har dessutom bara varit ca 26 procent av installerad effekt för vindkraften. En mycket svag siffra som samtidigt också visar hur opålitlig vindkraften är som energikälla.

Vi förstör alltså vår miljö och landskap, vi förstör levnadsmiljön för väldigt många människor för att kunna exportera elenergi.

Grafiskt ser det ut enligt nedanstående diagram. När värdet är positivt så importerar Sverige elenergi och när det är negativt värde så exporteras elenergi. Det som anges är dygnsmedelvärdet. Det kan alltså varit import av el under t.ex. några morgontimmar med vindstilla väder någon dag men totalt över hela dygnet så är det ändå export av elenergi.

Under perioden Januari – Maj 2021 importerades 141 GWh och det betalades ca 179 miljoner kronor för denna elenergi vilket ger ett pris på ca 1,27 kr/kWh.

Det exporterades dock betydligt mer 10 049 GWh. För denna elenergi fick man 3 541 miljoner kronor i ersättning men det ger bara ett pris på ca 0,35 kr/kWh.

Man kan väl säga att det är vindkraftens förbannelse. När det blåser, så blåser det även i våra grannländer.

JULAFTON FÖR KLIMATALARMISTERNA I MEDIA

Klimatalarmisterna har julafton efter regnen i Tyskland och klimatalarmisten Johan Rockström intervjuas flitigt och han kopplar allt till klimatförändringar.

I dagens Studio Ett menade han att så kraftiga regn som 90mm eller 150 mm på ett dygn normalt sett bara inträffar i tropiska områden, inte i Tyskland. Jag kunde inte låta bli att kolla upp stora regnmängder i Sverige och i Kalmar.

Jag kommer ihåg sommaren 2003 när jag var ganska ny i Kalmar men jag själv befann mig på Gotland och jobbade med en driftsättning vid Arlas mejeri i Visby när Kalmar drabbades av ett häftigt skyfall den 31 juli. Där det skall ha kommit 100-120 mm regn på bara några timmar. Min arbetskamrat Fredrik hade sin bil på en parkering vid Oxhagen som översvämmades och bilarna stod i 70-100 cm djupt vatten.

Eller varför inte titta på dygnsrekorden i nederbörd per månad i Sverige. Notera att vissa rekord är ett hundra år gamla. Långt före några så kallade klimatförändringar.

Här kommer också listan på de 30 högsta regnmängderna under åren 1961-2011. Hur var det Johan Rockström sa i Studio Ett. Sådana regnmängder inträffar bara i tropiska områden.

Jag visste inte att Sverige låg i tropikerna!

Tro inte på klimatalarmisterna, de lever enbart i nuet och har ingen koll på vår historia och statistiken. De förnekar den till och med.

OFF TOPIC VECKA 28

Detta inlägg är till för att mina läsare skall kunna skriva off-topic kommentarer. Därmed blir mina andra inlägg på bloggen mer renodlade för mina läsare men det finns alltså ändå en möjlighet att skriva kommentarer eller tipsa om artiklar i helt andra ämnen. Du hittar alltid senaste off-topic inlägg i hög

FOPPAHOTELLETS DETALJPLAN ÖVERKLAGAD

Idag skriver Barometern att detaljplanen för det så kallade Foppahotellet har överklagats av två organisationer som också enligt de uppgifter jag har fått också har talerätt, det vill säga de är sakägare i juridisk mening om jag förstått allt rätt.

Jag har begärt ut överklagandena från Kalmar kommun och jag har nu läst dem. Det är dels Svenska byggnadsvårdsföreningen och Kalmar stads hembygdsförening som enligt de uppgifter jag har fått stöds av Kalmar läns museum.

Det överklagande som jag tror väger tyngst är Svenska byggnadsvårdsföreningen. De är väldigt saklig och formella i sin kritik men när det kommer till deras syn på Länsstyrelsen Kalmar län som skall vara tillsynsmyndighet så blir kritiken riktigt vass. Rent ut sagt förödande. Jag citerar ett stycke från överklagan.

Mot denna bakgrund bör nämnas att länsstyrelsen trots sin lagstadgade tillsynsroll ägnat endast tre rader i sitt granskningsyttrande åt det kraftiga ingreppet i riksintresset som förslaget till detaljplan innebär.

Länsstyrelsen bedömer att exploateringen med sin höjd, volym och siktlinjer negativt påverkar riksintresset, men inte i sådan omfattning att påtaglig skada uppstår. Länsstyrelsen berör överhuvudtaget inte den viktiga frågan om att den historiska läsbarheten av försvarsfunktionen försvåras genom att det fria utrymmet i anslutning till slottet tas i anspråk för hög bebyggelse.

Det är synnerligen anmärkningsvärt att länsstyrelsen, vars roll är att bevaka statens intressen, uppenbarligen bedömer att den negativa påverkan är obetydlig, vilket ju är kriteriet enligt Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets tolkningar för att inte påverkan ska bedömas som påtaglig. Enligt SBF:s mening har länsstyrelsen åsidosatt sitt uppdrag som tillsynsmyndighet i detta ärende.”

Jag skulle vilja påstå att Svensk byggnadsvårdsförening sågar Länsstyrelsen Kalmar län efter fotknölarna och de gör det med all rätt och på goda grunder.

Jag och många andra vet att det Kalmar kommuns nummer ett, Johan Persson (S) är gift med det dåvarande länsrådet Malin Almqvist, alltså Länsstyrelsens näst högste chef.

Hur många tror att detta påverkat Länsstyrelsens underlåtenhet? Jag tror i varje fall det!

PS

Vi får se om det kommer in fler överklaganden innan tiden går ut för att överklaga detaljplanen.

VALMYNDIGHETEN UTREDER GÄRNA FINLANDS VALSYSTEM

Jag noterar att ganska många intresserat sig för vår vallag som styr hur vårt valsystem ser ut och jag tror att det är väldigt många som tror att val i andra EU-länder görs på samma sätt som i Sverige. Men så är inte fallet! Sverige är även i detta fall ett undantag med ett i allra högsta grad osäkert och odemokratiskt valsystem enligt min uppfattning.

Det tragiska i det hela är att det är regeringen som styr om det skall bli några ändringar i valsystemet och med socialdemokraten Morgan Johansson som justitieminister så tillsätts inga utredningar med direktiven att utreda en gemensam valsedel. Jag vet inte ens om det vore en moderat justitieminister om det skulle ens hända då. De stora partierna är så måna om att behålla så mycket makt som möjligt inom partierna och inte låta folket, det vill säga väljarna får för mycket makt.

De skall bara ha lagom mycket att säga till om och bara vart fjärde år!

Jag skickade mina tankar och några frågor till valmyndigheten. Bland annat hur de såg på en gemensam valsedel och det finska valsystemet.

Svaret kom efter bara några timmar från kanslichefen Anna Nyqvist på valmyndigheten. Jag tolkar det som att valmyndigheten delar min uppfattning att man gärna skulle titta/utreda det finska valsystemet och införa det i Sverige.

Nackdelen med att ”beroendet av att kunna skriva rätt siffra mm” ser jag som en bagatell i det hela. Men jag gissar att Anna Nyqvist var tvingad att skriva någon nackdel. Men jag förutsätter att alla röstberättigade har vissa elementära läs- och skrivkunskaper. Har man inte det så skall man nog heller inte rösta.

Så länge Socialdemokraterna sitter vid makten kommer det inte bli någon större förändring av det svenska valsystemet. De ser gärna att mindre partier missgynnas eller utsätts för valfusk!

Vi får hoppas att Socialdemokraterna snart är ett litet parti!

SVERIGES VALLAG ÄR ODEMOKRATISK

Finlands valsystem är ett föredöme! Sverige borde kopiera det rakt av!

Efter valet 2018 riktade den danska politikern och valobservatören Michael Aastrup Jensen (Venstre) hård kritik mot det svenska valsystemet. Han kommer ta upp frågan på nästa möte i Europarådet säger han.

”Under alla valobservationer jag har varit på har jag aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska, säger han.”

Den svenska vallagen klassificerar partierna i olika klasser beroende på deras storlek och resultat i tidigare val. En del partier får valsedlarna utlagda i vallokalerna och dessutom betalda av staten, andra partier får sköta logistiken själva och till och med betala valsedlarna ur egen ficka. Det är ett pinsamt självmål för ett land som påstår sig vara demokratiskt och stå för jämställdhet och jämlikhet. Ett land med politiker och en statsminister som allt som oftast slår sig för bröstet och vill framhålla sig som en demokratisk högborg, samtidigt som man slår på andra EU-länder. Det faller platt till marken redan när det gäller vallagen.

Fortsätt läsa

SVERIGE GALNASTE NATIONEN INOM EU

Det största problemet för Sverige är den vänstervridna mediekåren men public service i spetsen. Det är de som har ansvaret för att ha indoktrinerat det svenska folket med klimatalarmism, i varje fall de svenskar som inte klarar av att tänka själv. Tyvärr finns det alldeles för många av den sorten i vårt land och nation.

Sedan får vi inte glömma barnet Greta Thunberg som inte en enda svensk journalist har ifrågasatt. Häpnadsväckande men inte förvånande med tanke på mediekårens flathet.

Om man skall tro på klimatalarmismen så borde det ju framförallt vara befolkningen i medhavsländerna som borde vara mest oroliga då de länderna skall bli obeboeliga inom några decennier enligt svenska klimatexperter. Men befolkning i Grekland, Spanien, Italien och och Cypern är minst oroliga av alla. Det beror säkert på att de inte har medier som ljuger för dem dagligen.

I Sverige tror uppenbarligen en stor del av befolkningen på denna havsnivåutveckling i södra Sverige. Uppmätt medelvattenstånd per år 1885-2019 och prognos IPCC 2020-2100. Källa SMHI.

Fortsätt läsa

GER DELTAVIRUSET EN NY TREND?

Det är ofta väldigt intressant att studera statistiken över något som man tycker är intressant, gärna presenterad grafiskt då man på ett enkelt sätt kan följa trender.

Jag har själv dokumenterat data från Folkhälsomyndigheten för att kunna göra mina egna grafiska studier över utvecklingen av coronaviruset och covid-19. Det krävs lite arbete men ibland så får man också intressanta resultat. För någon dag sedan så slog det mig att det skulle vara intressant att se andelen smittade per åldersgrupp och hur utvecklingen påverkats av vaccineringen, eftersom man började med de äldsta och sedan så sakteliga gått ned i åldrarna beroende på tillgången av vaccin. Min frågeställning var om man även kunde se förändringar i andel smittade i varje åldersgrupp och se förskjutningen för varje åldersgrupp när en större andel blivit vaccinerade. Resultatet var väldigt intressant!

Så här ser grafiken ut för de under 60 år.

Fortsätt läsa

DEMOKRATI OCH RÄTTSSTATENS PRINCIPER

En rad politiker har de senaste veckorna hackat på Ungern och Viktor Orbán för den nya lagen som landet infört om att förbjuda HBTQ-propaganda till barn. Man menar till och med att demokratin håller på att avskaffas i Ungern och att landet bryter mot rättsstatens principer.

Inte minst svenska politiker kritiserar Ungern och public service gör sitt för att lyfta fram dessa påståenden. Men man kanske inte skall kasta sten när man sitter i glashus. Hur står det till med den svenska demokratin och rättsstatens principer i Sverige? Det kanske public service och svenska politiker borde ägna sin tid åt i lite större omfattning.

Titta bara på en sådan sak som hur valsedlarna utformas, distribueras och läggs ut i vallokalerna. För vissa partier sköts det av samhället, andra partier får göra allt själva. Är det demokratiskt? Hur det skall fungera med de nya ändringarna i vallagen förstår jag inte. Risken är stor att valfusket ökar markant!

EU har dock frågat nästan 27 000 EU-medborgare om vad som oroar dem mest. De tillfrågade fick 11 svarsalternativ. Ett av svarsalternativen var ”Försämring av demokratin och rättsstatsprincipen”.

Hur svarade då EU-medborgarna i de olika länderna?

13 procent av svenskarna såg det som allvarligaste problemet 2021. I Ungern svarade endast 4 procent av ungrarna att detta var det allvarligaste problemet.

Det borde få svenska politiker och media att tänka till lite!

NYGAMLA REGERINGEN

Stefan Löfven behöll samma sorgliga regering/statsråd som tidigare med ett undantag. Före detta Landsbygdsministern Jennie Nilsson fick inte tillbaka sin statsrådsplats. Det är många politiska kommentatorer som beklagat detta då det funnits en Landsbygdsminister/Jordbruksminister i varje regering sedan 1900.

Nu var det dock ingen överraskning för mig. Stefan Löfven behöver Jennie Nilssons röst i riksdagen för att kunna få igenom en budget. Det går heller inte någon ekonomisk nöd på Jennie Nilsson då hon behåller sin lön som statsråd på 142 000 kronor per månad under ett år efter hon avgått som statsråd, enligt inkomstgarantin för statsråd.

Jag gissar att om Stefan Löfven mot all förmodan lyckas få igenom sin budget under hösten så kommer Jennie Nilsson återgå till Landsbygdsminister så fort budgeten är säkrad. Varför då tillsätta ett annat statsråd under bara några månader? Skulle förvåna mig om inte både Vänsterpartiet och Centerpartiet lovat rösta på en S+MP budget om några detaljer/villkor är uppfyllda. Så falsk är i synnerhet Annie Lööf.

Det svenska tillståndet kommer fortsätta under minst ett år till.

UNGERN, HBTQ, POLITISK KORREKT ELIT

Lärarförbundet i Kalmar deltar i prideparaden.

Innebär rättsstatens principer enligt EU, att man skall tvinga på andra människor sina åsikter och värderingar? Då finns det ytterligare en anledning att lämna EU!

Jag litar inte det minsta på svensk media och hur de beskriver den nya lagstiftningen i Ungern mot HBTQ-propaganda till barn. Jag är övertygad om att svensk vänstermedia vinklar nyheten och att det handlar om att smutskasta Viktor Orbán och Ungern. Synd att man inte kan ungerska och kan läsa lagförslaget själv.

Att sedan EU-parlamentariker börjar gorma om rättsstatens principer är också ett missvisande beteende och visar på hur EU försöker tvinga på medlemsstaterna sina värderingar. EU skall inte bestämma över medlemsländernas värderingar och lagstiftning.

Nyligen kritiserade JO en skola i Växjö som tvingat alla elever att tillverka regnbågsflaggor som de sedan skulle vifta med på skolgården.

Fortsätt läsa