DYSTER PROGNOS

Min prognos på antalet avlidna de kommande veckorna är minst sagt dyster. Prognosen bygger på utvecklingen av antalet smittade de senaste veckorna och antalet avlidna med en fördröjning på ca tre veckor från att de testats positivt för covid-19 tills personer avlider.

Alla avlidna har ännu inte registrerats för framförallt vecka 46 men även till viss del för vecka 45. Prognosen har varit i underkant och vi får hoppas att det inte stämmer även för de kommande veckorna. Jag uppdaterar diagrammet varje onsdag.

Det är en mycket dyster prognos och jag håller framförallt den saktfärdiga socialdemokratiska regeringen ansvarig för den negativa utvecklingen men givetvis också Folkhälsomyndigheten. Förtjänar den att kallas för Folkhälsomyndighet idag?

Annons

23 reaktioner på ”DYSTER PROGNOS

 1. Karl 2020-11-19 / 14:01

  Intressant statistik och dessutom tydlig. Antal smittade säger inte så mycket om farligheten av viruset. Antal inlagda på IVA säger betydligt mera. Antal döda med Covid-19 säger inte heller hur farligt själva viruset är. För detta krävs en riktig diagnostik. Helst obduktioner. En undersökning i Östergötland uppskattade att 15% av döda med Covid-19 hade dött av själva viruset. I Hamburg fann man samma nivå, men då efter att samtliga fall obducerades.

  Enligt länken till statista.com så har 79.268 personer dött per den 13 november i år. Det gör 250 personer per dag. Det är 48 dagar kvar av året. 48×250 = 12.000. Då vi lägger till 79.268 + 12.000 får vi 91.268. Några fler kan det säkert bli under slutet. Men det är väl inom medel för de sista 5 åren som ligger mellan 88.766 och 92.185 (och då har vi ändå blivit rejält många flera i Sverige)

  Enligt artikeln ska vi hamna på ett dödstal av 7-8000 med Covid-19 i år. Om vi räknar med att ca 15 % av dessa enligt Östergötland och Hamburg har dött av Covid-19 hamnar vi på 1200 döda. I så fall som ett relativt milt influensaår. 7-8000 kan inte stämma som döda av Covid-19 då vi i så fall skulle ha hamnat på rekordlåga 84-85.000 döda utan Covid-19.

  Gilla

 2. Robban 2020-11-19 / 09:43

  Det finns två teorier om dödlighet och Corona att personer som avlidit pga något sjukdomstillstånd och samtidigt haft Corona, rapporteras som avliden pga Corona, när det troligen kan ha varit en bakomliggande orsak som orsakade dödsfallet tex hjärtinfarkt!
  Vilket skulle tala för att Corona har en lägre dödlighet än vad vissa rapporter indikerar!
  Den andra teorin är att ex en person med ett sjukdomstillstånd som avlider, där sjukdomsförloppet förvärrades så svårt av Corona att man skulle kunna säga att Corona var orsaken till dödsfallet.

  Jag är inte helt sams med mig själv vilket som är mest korrekt!
  Men en sak vet jag med säkerhet! Det är att en regerings första och största skyldighet och uppdrag är att värna för sitt lands medborgare och skydda dessa från faror! Här är det uppenbart att så inte är fallet! Tegnell och hans högsta chef Stefan Löfven bör båda ställas inför rätta! Tex som ytterst ansvariga för den palliativa behandling med morfin på våra äldreboenden!

  Gillad av 1 person

 3. Fredrik Östman 2020-11-18 / 22:17

  Du tror väl inte att det var Covid som dödade dem? Alla på sjukhus testas, och testerna visar fel.

  Gilla

  • Thoralf A 2020-11-18 / 22:18

   Jo, om de inte fått covid hade de inte avlidit.

   Gilla

   • Fredrik Östman 2020-11-18 / 22:21

    Jag tror att är bedagen. Antagligen har de inte alls Covid. Testen visar fel.

    Gilla

   • Elisabet Hansson 2020-11-21 / 09:46

    Thoralf, testen visar fel. Forska lite djupare om PCR-tester.

    Gilla

   • Thoralf A 2020-11-21 / 10:01

    Som jag skrev tidigare så är det ointressant då alla länder använder samma metod och felet blir i så fall detsamma.

    Gilla

 4. Lasse 2020-11-18 / 17:54

  Det här är en fullständig katastrof! Sverige befinner sig i fritt fall!

  PS. En bög som julvärd i SVT, oväntat? Nej!

  Gillad av 1 person

 5. Laglydig 2020-11-18 / 17:50

  I likhet med Thoralf har jag följt den här utvecklingen sedan mitten av januari. Till en början uppdaterade jag smittspridningen i ett stort antal länder men märkte ganska snabbt att man fick gå över till att registrera antalet döda också och begränsa antalet länder.

  Totalt följer jag ett tiotal länder och uppdaterar mina excelark en gång i veckan med antal smittade och antalet avlidna. För Sveriges del registrerar jag också det kumulativa antalet som vårdats på IVA.
  Givetvis gör även jag prognoser över vad vi kan förvänta oss den närmaste tiden. Jag tittar då dels på smittspridningen (per vecka), dels på antalet nyinlagda på IVA men också på hur dödstalen uppför sig i andra länder.

  Sverige har på ett förbluffande sätt följt Italiens kurva med en fördröjning på ganska exakt 3 veckor. Det som händer i Italien händer i Sverige 3 veckor senare.

  Om vi fortsätter att följa Italiens kurva (vilket vi kommer att göra) så indikerar detta 7 600-7 700 avlidna i Sverige efter vecka 49 (6 december). Thoralfs prognos pekar på ca 8 300 döda vid samma tidpunkt, vilket låter högt men det finns tecken på att vi faktiskt kan avvika uppåt från Italiens kurva så det kan mycket väl bli så att Thoralf får rätt.

  Jag räknar med att vi just nu ligger på ca 6 500, men alla har inte registrerats ännu och att vi ligger på ca 40 avlidna per dag, en siffra som fortfarande stiger kraftigt varje dag och som vi inte vet något om förrän i efterhand. Jag vill betona att detta är försiktigt räknat.
  Jag räknar också med att FHM:s eftersläpning i antalet avlidna i dagsläget ligger kring 200 personer, en siffra som också är i stigande.

  Tyvärr kan vi inte längre använda oss av smittspridningen i Sverige som prognosunderlag eftersom vi nu inte längre testar alla som vill, det märktes redan på förra veckans siffror.

  Vi kommer att nå upp till 8 000 avlidna i december, frågan är om vi även kommer att passera 9 000.

  Totalt kommer alltså när året är slut minst 7 000 svenskar ha avlidit p g a avsaknad av strategi, bristande eller snarare avsaknad av testning samt ständigt försenade och för små åtgärder för att begränsa smittspridningen. Det finns en rad andra orsaker också men ytterst landar allt ansvar på den sittande regimen i Sverige som hellre pratar om något diffust påstått framtida klimathot än det som får folk i dess närhet att dö och få svåra men för livet rakt framför näsan på dem.

  Till sist några ord om dödligheten. Det finns tyvärr personer som fortfarande påstår att dödligheten är långt mycket mindre än vad den de facto är. Tyvärr har den i övrigt så kloke Lars Bern trampat i galen tunna när han fortfarande hävdar att dödligheten är som en något värre influensa och ligger på 0,2 %.
  Detta är helt galet! Redan i våras så kunde man konstatera att dödligheten ligger någonstans kring 0,6-0,7 %. Jag räknar själv med 0,65 % och FHM räknar med 0,6 %.
  I Belgien har hittills 0,13 % av hela befolkningen dött i Covid-19, vilket gör att man kan räkna med att ca 20 % av befolkningen haft sjukdomen, men vi vet dock inte om de som överlevt är immuna.

  Det som kommer att behövas är ett vaccin som tyvärr kommer att ta 6-9 månader innan svenskarna kommer att bli vaccinerade i en tillräckligt stor skala för att smittspridningen skall gå ner drastiskt för att på sikt få ner smittspridningen till nära noll.

  Gillad av 1 person

 6. Lollo 2020-11-18 / 17:41

  Här är ett utdrag från en artikel som är rätt träffande om den svenska coronastrategin:

  https://detgodasamhallet.com/2020/11/18/patrik-engellau-sveriges-problem-beror-numera-pa-att-folket-ar-olydigt/#more-35664

  ”Faktiskt verkar ju nästan ingenting ha fungerat. Testsystemet kom inte igång och när det äntligen kom igång saknas tester. Folkhälsomyndighetens prognoser slår nästan alltid fel. Sverige ligger nästan högst i världen i antal coronadöda per miljon invånare. Men vi lyckades i alla fall med en sak.”

  ”Vadå?” frågade läkaren.

  ”Vi lyckades platta till kurvan över intagna på sjukhuset genom ett snilledrag värdigt Heinrich Himmler, nämligen att ge dödlig palliativbehandling till smittade äldre på äldreboendena för att slippa skicka dem till vård på sjukhus. På det viset blev det ingen brist på vårdplatser.”

  Gilla

 7. Ölandsbonde 2020-11-18 / 17:24

  Japp. Sossedöden kämpar på.

  Det är bra om man kan se ett diagram med antalet avlidna per miljon för de nordiska länderna. En svag känsla säger att Sverige är i ledningen, men jag har inte sett något om det i media.

  Gillad av 1 person

 8. Lollo 2020-11-18 / 17:07

  Den gamla visan ”Mördar Anders” passar utmärkt som varumärke för statsepidemiolog Tegnell.

  83 nya dödsfall hitills idag. Det här landet med den här regeringen är en fullständig katastrof.

  Gillad av 2 personer

 9. Malin 2020-11-18 / 17:04

  Ja,då kan ännu fler äldreboenden omvandlas till migranternas gratis hem.. 🤔

  Gillad av 1 person

 10. Tony 2020-11-18 / 16:45

  Men statsministern håller presskonferens varje dag för att vi inte ska
  glömma hur han ser ut? Önskar bara att han varit lika aktiv med att
  informera om vilka åtgärder Sossarna har mot den ökande brottsligheten!
  Eller är det just för att hålla ögonen ifrån detta som han håller presskonferens
  en gång om dagen ??Covid-19 är förödande för landets medborgare men det
  är även den eskalerande brottsligheten!

  Gillad av 1 person

 11. Ò Hyra 2020-11-18 / 16:36

  Byt strategi. Ta avstånd från flockimmunitets galenskapen.
  Sparka Tegnell och ta in en riktig expert gärna från Island eller Norge.

  Gillad av 2 personer

  • Thoralf A 2020-11-18 / 16:35

   Vecka 40-43 var ju antalet avlidna av covid-19 mycket lågt.

   Gilla

   • Andersson 2020-11-19 / 12:32

    Varför har man inte gjort något för att höja beredskapen när det har varit stiltje under sommar. Ingen utökning av IVA-platser, inga nya eftervårdsplatser, syrgas på äldreboenden. Ingen komplettering av hotell och idrottsanläggningar för provisoriska sjukstugor. Har man utbildat några i sjukvården? Gamla som nytillkomna. Har man byggt om något lager med skyddsutrustning? Har man börja bygga några sjukhus? Kineserna bygger ett sjukhus.

    Inte ett dugg har man gjort. Är Sverige bankrutt? Vad händer om det kris på riktigt? Krig och andra farsoter.

    Gilla

 12. Kalle 2020-11-18 / 15:57

  ##Det måste nog kallas ett haveri
  Testningen av covid-19 fungerar inte – efter åtta månader##

  ## Smittskyddsläkaren Lars Wesslén i Gävleborg svävar inte på målet. Vi är inne i den andra vågen av pandemin. Antalet smittade skjuter i höjden, sjukhusplatserna fylls i snabb takt.​ Liksom dödstalen.

  Många hoppades att Sverige skulle förskonas från en andra våg. Statsepidemiolog Anders Tegnell sade så sent som i september att han inte trodde på en sådan i Sverige. ##

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/QmxyrP/det-maste-nog-kallas-ett-haveri

  Tegnell…igen. Han motsätte sig allt och alla som kommer med goda råd som WHO bland annat.
  Tegnell är som en beskyddande skyddsbarriär för sverige och regeringen när det inte finns kapacitet, vilja eller kunskap hur de äldre medborgarna skal räddas i sverige av någon outgrundlig anledning.

  En sak är säker att ju fler gamlingar som går hädan dessto mindre behöver sverige punga ut i pensioner!!!

  Gilla

  • turrim 2020-11-18 / 17:50

   De fylls på med många fler som inte arbetat in något till fonder i Sverige.

   Gilla

Kommentarer är stängda.