PLÅNBOKEN

Miljöpartiet backar till sin lägsta nivå i opinionen på 16 år enligt media. Miljöpartiet får 3,0 procent i Demoskops senaste undersökning.

Har äntligen det svenska folket förstått konsekvenserna av Miljöpartiet som ett regeringsparti! Vi är många som påtalat att ett så litet parti haft så stor inverkan på den politik som regeringen fört. I synnerhet när det gäller invandringspolitik, energipolitik och ”klimatpolitik”.

När det gäller invandringspolitiken har vi redan sett effekten av att flera väljare gått över till andra partier, framför allt Sverigedemokraterna men nu kommer sannolikt effekten av klimatpolitiken och den vansinniga energipolitiken med enbart investeringar i vindkraft och solkraft men också nedstängningen av fullt fungerande kärnkraft.

Effekten har nu blivit rekordhöga elpriser. Det svider i plånboken!

Fortsätt läsa

VARFÖR SÅ MÅNGA BRISTER

Jag fortsätter med granskningen av Kalmar kommun. Jag fick ett mejl under sommaren på svar på en fråga jag tidigare ställt till en myndighet. Det tog förvisso myndigheten över en månad att svara men svaret var minst sagt intressant och kommer leda till att jag kommer ställa en fråga eller en interpellation under hösten i kommunfullmäktige. Jag kan väl säga att förtroendet för vare sig myndigheten eller ansvariga på Kalmar kommun stärker sitt förtroende! Snarare så framträder inkompetensen och brister i handläggningen.

Det är märkligt att man kan hitta så mycket fel i ett enda ärende, både hos kommunen och myndigheten.

Fina titlar har de men räkna och framför allt räkna rätt har de svårt med.

Jag ställer mig frågan gång på gång. Ju mer jag gräver desto mer fel hittar jag. Varför är det så mycket fel i handläggningen av vissa ärenden inom kommunen. Vad beror det på? Är det inkompetens? Brist på noggrannhet? Brist på rutiner? Brist på gott ledarskap? För lågt ställda krav på tjänstepersoner och politiker? Överbelastning?

OFF TOPIC VECKA 40

Detta inlägg är till för att mina läsare skall kunna skriva off-topic kommentarer. Därmed blir mina andra inlägg på bloggen mer renodlade för mina läsare men det finns alltså ändå en möjlighet att skriva kommentarer eller tipsa om artiklar i helt andra ämnen. Du hittar alltid senaste off-topic i högermarginalen.

REKORDHÖGA ELPRISER IMORGON

Enligt Nordpool så har elpriserna fastställts för den 7 oktober och det blir rekordhöga elpriser!

Mellan klockan 07:00 – 08:00 kommer elpriset vara 3,53 kronor/kWh inom elområde SE4, det vill säga södra Sverige, till detta kommer sedan energiskatt och överföringsavgift på ca 1 krona/kWh och sedan skall det läggas på moms på detta vilket innebär att för konsumenten kommer det totala elpriset vara ca 4,53*1,25= 5,66 kronor/kWh.

I Norrland inom elområde SE1 och SE2 kommer elpriset vara ca 0,50 kronor/kWh

Det innebär att elpriset kommer vara ca 6-8 gånger högre i södra Sverige än i Norrland! Se nedanstående diagram

Industrin får slå igen i södra Sverige!

Det är det här samhället som Miljöpartiet vill ha och som Socialdemokraterna genomför! Vill du ha detta samhälle?

DET BRINNER MÅNGA BILAR

Inatt brann 4 av Kalmar kommuns bilar vid Vänskapens väg som ligger i Norrliden. Tre av bilarna var elbilar och den fjärde var en gasbil, dessutom skadades två andra av kommunens bilar. Natten innan brann två bilar i Lindsdal.

När det gäller Kalmar kommuns bilar så var det som sagt elbilar och det är ju inte ovanligt att dessa brinner. Det har ju hänt mer än en gång att de börjat brinna under laddning. Jag skulle aldrig våga ha en elbil på laddning i en carport eller liknande. Minst 10-15 meter till närmaste byggnad som säkerhetsavstånd.

”Polisen misstänker dock att branden var anlagd och rubricerar händelsen som mordbrand.”

Nu ligger detta vårdboende där bilarna var parkerade i invandrartäta Norrliden. Då börjar man ju fundera över brandorsaken. Jag gör faktiskt en koppling till de narkotikabeslag som gjorts i Norrliden under helgen och framförallt det under måndagen men där uppger inte polisen var det påträffats. Lite märkligt av polisen. Det sannolika är väl Norrliden eller Oxhagen

Fortsätt läsa

INFORMATIONSBLAD

Ikväll har Stena Renewable informationsmöten om den stora vindkraftspark med ca 75 st vindkraftverk som skall vara 270 meter höga vid Läckeby/Rockneby i norra Kalmar kommun. Man har delat upp informationsmötet i tre olika möten och man måste boka plats för att få deltaga. På det sättet undviker man säkert en hel del kritik vilket skulle uppstått om man ordnat ett riktigt stormöte. Stena Renewable hänvisar till pandemin, trots att alla restriktioner nu är släppta.

Med anledning av detta tog jag för Framtid Kalmars räkning fram ett informationsblad som jag tryckt upp 1 500 exemplar och som jag nu delat ut till nästan alla fastigheter i det aktuella området, med omnejd. Dels är det ju en mycket aktuell fråga för de boende i området men jag vill givetvis också informera om att det finns ett nytt kommunalt parti i Kalmar.

Se och läs informationsbladet här nedan.

Fortsätt läsa

LARS VILKS DÖD

Jag kan inte uttrycka det bättre själv än den kommentar som jag fick av ”Hacke” på bloggen.

”Äcklas över alla i de politiska-/kulturella-/mediala etablissemangen som nu kliver fram och beklagar sig över Lars Vilks död.
Samma etablissemang som under alla år hukat/tigit/tagit avstånd från honom och därmed yttrandefriheten på riktigt. De har genom sitt totala svek aktivt stöttat och bidragit till att denna i religion förklädda ideologi med sjumilakliv flyttat fram sina positioner och kväver allt vad mänsklig frihet, demokrati och yttrandefrihet heter.
Skämmes ta mig faen. Men inte heller det har naturligtvis dessa ynkryggar och Quislingar vett eller ryggrad till.”

Fortsätt läsa

BLA, BLA,BLA

Näringslivets medieinstitut var en ny och trevlig bekantskap. Jag undrar varför jag inte sett något från denna källa tidigare? Men efter lite funderande förstår jag att deras artiklar knappast är politiskt korrekta och därför har de säkert drabbats av någon politisk korrekt algoritm som begränsar spridningen av deras artiklar och rapporter.

Jag har i helgen läst flera intressanta artiklar där man granskat inte minst statsmedia!

Klimatjournalistiken sätts också under lupp.

”Efter en femton år lång spärreld av rubriker som säger ungefär de sakerna utgår nog de flesta mediekonsumenter från att läget är så där. Det är alltså inte mer nyhet än att kabla ut att Kina är odemokratiskt eller att USA är rikt. Ändå är rubrikerna lika stora varje gång. För den som är insatt i ämnet börjar referaten om FN:s klimatpanel och dess möten och rapporter se ut som copy-paste. Och ändå finns det så mycket okänt att rapportera om i den här frågan. Varför inte börja med att granska sanningshalten i de där rubrikerna?”

Läs artikeln.

Barometerns egen klimatalarmist Jan Lindsten skriver idag återigen i tidningen. Han är dessutom en av skribenterna på Supermiljöbloggen, en sajt för klimatextremister.

Idag får vi veta biltrafiklederna består koldioxidsprutande betong. Det var en nyhet för mig men så kan klimatalarmister uttrycka sig.

Kärt barn har många namn.

Koldioxidskuld, klimatomställning, klimatkommuner, klimatanpassningsplan, klimatbonus, klimatklivet, klimatångest, klimatkris, klimatnödläge, klimatneutral, klimatsmart, klimatapp…..Jag säger som Greta Thunberg bla, bla, bla, bla…..

DISKUTERA KALMARS FRAMTID

Vill du diskutera Kalmars framtid med mig? Vilka är de viktigaste politiska frågorna inför kommunvalet 2022?

Jag berättar givetvis också lite om det nystartade partiet Framtid Kalmar. På måndag kväll (4 oktober) från ca 17:30 tänkte jag vara tillgänglig för den som vill diskutera Kalmars framtid.

För den som är intresserad så träffas vi på Pipes vid Stadshotellet. Jag finns där från ca 17:30

KLIMATALARMISMEN I MEDIA FASTLAGD I RAPPORT

Har precis läst en väldigt intressant rapport och en granskning som jag tidigare efterfrågat och haft förhoppningar att kanske någon journalist på statsmedia skulle gjort. Men statsmedia är ju en del problemet så det krävs att någon annan gör granskningen/undersökningen.

Näringslivets Medieinstitut har undersökt alla artiklar om stigande havsnivåer som skrivits under perioden 1 januari 2019 och 1 januari 2021 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Sveriges Radio. Länk till rapporten.

Man har granskat totalt 329 redaktionella artiklar. Insändare och debattartiklar och annat icke redaktionellt material är inte med i granskningen.

Fortsätt läsa

STATLIGA VATTENFALL VARNAR IDAG FÖR HÖGA ELPRISER

Regeringen, det vill säga Socialdemokraterna och Miljöpartiet men även stödpartierna Centerpartiet och Vänsterpartiet har ansvaret för prisutvecklingen på elenergi genom den politik som gjort att 4 kärnkraftsreaktorer lagts ned i södra Sverige och att det istället byggts opålitlig väderberoende vindkraft. Nu får det svenska folket stå för notan. Sverige kommer få elfattigdom den kommande vintern, det vill säga människor kommer inte ha råd att värma sina bostäder.

Jag undrar var är de svenska journalisterna? De borde ställa ansvariga politiker mot väggen! Löfven, Ygeman, Bolund, Baylan med flera.

Statliga Vattenfall varnar idag i ett pressmeddelande om höga elpriser.

Fortsätt läsa

BIDRAG TILL SITT EGNA STUDIEFÖRBUND

Till kommunfullmäktige i juni hade jag ställt en fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S). Hon var dock inte närvarande i juni, utan min fråga kom istället upp vid måndagens kommunfullmäktige.

Det här var min fråga.

Fråga till Maia Dahlberg angående bidrag till studieförbundet ABF                       2021-06-17

När jag granskade Kalmar kommuns ekonomiska bidrag till de olika studieförbunden upptäckte jag att Kultur- o Fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg även är ordförande för ABF Kalmar län.

Med andra ord så beslutar Maia Dahlberg om ekonomiska bidrag till sitt eget studieförbund. Det handlar om jäv enligt min mening.

”Med jäv avses omständighet som kan rubba förtroendet till en beslutsfattares, ledamots eller handläggares opartiskhet/objektivitet vid handläggningen av ett ärende.”

Med anledning av detta så vill jag ställa följande fråga till Maia Dahlberg.

  • Tycker du att det är lämpligt att du som ordförande för Kultur- o Fritidsnämnden även är ordförande i ABF Kalmar län, som tar emot bidrag från Kultur- o Fritidsförvaltningen?

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar

I måndags fick jag svar från Maia Dahlberg.

Fortsätt läsa

BAROMETERN UTELÄMNAR

Igår var det regionfullmäktige. SD hade lämnat in en motion om krav på svenska kunskaper inom vården med följande två att-satser.

Att regionen kartlägger svenskkunskaperna såväl som andra språkkunskaper hos personalen inom
sjukvården och analyserar om det finns behov av att stärka dessa.
Att regionen utreder möjligheten till att införa krav på svenskkunskaper, inklusive möjligheten till
testning av sådana kunskaper vid anställning, inom sjukvården.

Debatten började lugnt och städad och man debatterade patientsäkerheten kopplad till bristande språkkunskaper men när centerpartisten Bengt Thörnblad tog till orda så spårade debatten ur fullständigt. Bengt Thörnblad sa bland annat följande.

Fortsätt läsa

EN REFLEKTION OM PERIODER I IMPERIER

I brevet till bloggen igår efterfrågade brevskrivaren en författare och det kom väldigt snabbt svar att det sannolikt handlade om ett blogginlägg som Karl-Olov Arnstberg skrivit under 2019. Länk finns sist i inlägget.

När jag läste Arnstbergs inlägg över de fem olika perioderna/stadierna så slog det mig att detta inte bara gäller imperiers uppgång och fall. Jag såg flera likheter med politiska partier och deras uppgångar och tillbakagångar.

Jag kände igen mycket i hur partier och Sverigedemokraterna utvecklats. Kort sammanfattas de fem stegen så här.

Fortsätt läsa

ETT ÅR SEDAN MIN BOK KOM UT

Igår hämtade jag tillbaka ett antal exemplar av min bok som Dillbergs bokhandel inte sålt. Så nu har jag ett antal böcker till försäljning. Jag har sänkt priset till 150 kronor + frakt 69 kronor. Boken är på ca 470 sidor och är rikligt illustrerad med foto och grafik.

Skicka mig ett mejl till thoralf.alfsson@telia.com med din adress så svarar jag med betalningsalternativen (Swish eller Bankgiro).

Boken går fortfarande att köpa även hos Bokus.com

ETT BREV TILL BLOGGEN

Hej Thoralf

Du gör ett fantastiskt jobb, allt ditt grävande och skrivande. Ibland undrar jag hur du orkar. Bara att läsa och följa med i dagens Sverige får en att tappa hakan och undra om det här är på riktigt. Ibland får den logiskt tänkande hjärnan ta paus från allt. När man börjar känna uppgivenhet. Att ta in allt som sker och försöka förstå vad som händer. Politikers uttalande och ageranden. Om maten är för salt, inte är lösningen att salta lite till så man inte känner det salta från början ? Det är ungefär så här landet styrs idag. Det ena tokiga efter det andra. 

Fortsätt läsa

NEJ TILL 2-PROCENT SPÄRR I KOMMUNVALET

Idag startar politiken om på allvar för mig i Kalmar med höstens första kommunfullmäktige. Idag tas beslutet om Kalmar kommun skall vara en eller två valkretsar i nästa års val. I praktiken handlar det om Kalmar skall ha en småpartispärr på 3 procents röster eller 2 procents röster. Majoriteten med Johan Persson vill ha kvar den höga 3-procentspärren och majoriteten får även stöd av Sverigedemokraterna.

Jag lämnade in en motion redan i februari om att Kalmar kommun skulle ändra till en valkrets men min motion har inte behandlats tidigare. Den kommer upp idag men presidiet har i dagordningen lagt min motion efter att beslutet till Länsstyrelsen om alla valdetaljer tagits i punkten innan. Därmed är min motion helt överspelad när den behandlas. Så agerar de maktfullkomliga Socialdemokraterna!

De partier som stödjer en 2-procentspärr förutom Framtid Kalmar är också Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Så det kommer inte bli någon förändring vid nästa års val, utan 3-procentsspärren kommer vara kvar. I praktiken innebär det att ett parti måste få 1300-1400 röster för att ta plats i kommunfullmäktige.

Johan Persson hade inga argument under debatten för att behålla två valkretsar utan tyckte bara att Kalmar var en så stor kommun att man kunde ha en spärr på 3 procent. Han glömde bort att betydligt större kommuner som Göteborg, Uppsala, Karlstad. Södertälje, Västerås, Lund, Helsingborg med flera i valet 2018 ändrade till en valkrets, det vill säga en spärr på 2 procent. Demokratiska beslut av dessa kommuner.

Det var endast 22 av landets 290 kommuner som hade en 3-procentspärr i kommunvalet 2018. Kalmar kommun var en av dessa kommuner.

Frågan är hur många av dessa 22 kommuner som kommer ändra till en valkrets inför valet 2022. Det blir säkert färre än 22.

Vid dagens kommunfullmäktige debatterades och voterades det om en eller flera valkretsar. Så här utföll voteringen. Ja innebär att Kalmar kommun även i fortsättning skall vara uppdelad i två valkretsar.

Ja, 41 röster (S, C, V och SD)

Nej, 19 röster (M, L, KD, MP och FK)

1 frånvarande.

PS

Jag hade inte förväntat mig något annat från Johan Persson och Socialdemokraterna.

Nu hoppas jag på stort stöd för Framtid Kalmar i valet 2022.

SHIAMUSLIMER I MALMÖ

Med tanke på filmen i förra inlägget med titeln ”När kvinnorna avvecklade Sverige” så kanske ni förstår vad som avses när jag nu ger er denna film från Malmö idag den 25 september 2021.

Missa inte barnvagnsparaden som börjar efter ca 23 minuter.

Om man inte förstår efter att man sett dessa två filmer så har man nog något allvarligt problem med sin tankeförmåga. I synnerhet om man trots det ändå tänker rösta på något av de rödgröna partierna!

PS

Både filmerna finns även på min Facebooksida. Om någon hellre vill dela eller kommentera där.