MÄRKLIGA OMSTÄNDIGHETER PÅ LÄNSSTYRELSEN

Rubrik och brödtext till Barometerns artikel den 30 september.

Kalmar kommuns nummer ett är socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johan Persson. Länsstyrelsens nummer två är länsrådet Malin Almqvist som är gift med Johan Persson. Ett ”klockrent jäv”.

Mattias Adolfsson är socialdemokrat och är just nu regionråd sedan i januari 2020. Tidigare var Mattias Adolfsson samhällsbyggnadsnämndens ordförande under drygt 10 år i Kalmar. Magnus Uhr är också socialdemokrat och ordförande för Södermöre kommundelsnämnd som tillhör Kalmar kommun. Alla tillhör med andra ord den maktfullkomliga socialdemokratiska klanen i Kalmar.

Barometerns artikel fortsätter enligt följande.

Malin Almqvists försäkran att hon inte är inne i Kalmarärenden hjälper inte, menar Olle Lundin. Alla som arbetar under henne drabbas av hennes jäv.

– Du kan ju inte skicka ärendet neråt i organisationen. För chefen är ju jävig. Då kan inte underhuggarna hantera det.

Orsaken är att Almqvists underordnade är ekonomberoende av sin chef, som har makt över deras löner och anställningar.

– Hur tror du det känns? Det rinner väl svett på ryggen antar jag när man hanterar ett ärende när man vet att: min chef har ett intresse i den här frågan.

Alla Kalmarärenden skulle i så fall behöva skickas uppåt – direkt till landshövdingen.

– Men den stackars landshövdingen… Han kan inte ens be någon anställd bereda ärendena heller, eftersom de har en jävig chef. Så landshövdingen sitter där helt solokvist när det gäller ärenden som rör Kalmar.

https://www.barometern.se/kalmar/professor-chefen-ar-ju-javig-094f2ff9

Den här bakgrunden måste du ha innan du läser fortsättningen på mitt blogginlägg. Det handlar om ett kalmarärende där ett flertal socialdemokratiska politiker är inblandade och ärendet hanteras av tjänstemän/tjänstekvinnor på länsstyrelsen.

Hur kan man då vara så dum att man skriver flera saker i ett intyg till länsstyrelsen, som man inte kan bevisa eller som har stöd i vetenskapen. Utan det är bara lösa fantasier och ett försök att rädda sitt eget skinn. Förstår man inte att man kommer avslöjas förr eller senare. Eller är det så att Socialdemokraterna i Kalmar suttit vid makten så länge att de tror sig vara orubbliga oavsett hur de agerar. Är maktfullkomligheten så utbredd i de socialdemokratiska leden att de med hjälp av nepotism och vänskapskorruption inom kommunen, länsstyrelsen och företag inbillar sig att de kan komma undan med vad som helst?

I länsstyrelsens tjänsteanteckning efter platsbesöket angående den avverkade eken kan följande läsas.

”Mattias önskar en snabb handläggning av ärendet, och vi säger att vi kommer att återkoppla till honom så snart vi har kommit fram till hur vi ska hantera ärendet.”

Formulering ”hur vi ska hantera ärendet” är minst sagt märklig. Länsstyrelsen skall bedöma om ett brott har begåtts eller inte. Inget annat eller handlar det om att några personer skall skyddas?

Platsbesöket gjordes den 5 oktober av länsstyrelsens tjänstemän, beslutet fattades den 7 oktober och den 8 oktober frästes ekstubben bort av det socialdemokratiska regionrådet Mattias Adolfson. Länsstyrelsens tjänstemän kan knappast ha hunnit att diskutera de nya uppgifterna från platsbesöket innan beslutet fattades. Rekordsnabb hantering på länsstyrelsen.

”Mattias säger att han har talat med Johan Wendell, tidigare avdelningschef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen, som har meddelat att det är ok att avverka ek som är mindre än 1 meter i diameter i brösthöjd.”

När Mattias Adolfson avverkade eken under våren 2019 arbetade inte Johan Wendell på Länsstyrelsen. Den 1 januari 2019 tillträdde Johan Wendell en tjänst som förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen Kalmar kommun. Som en händelse var då Mattias Adolfson ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. Snacka om att det var delikatessjäv men det låtsas inte handläggarna om som skrivit tjänsteanteckningen. Jag känner dock lukten av vänskapskorruption, det räcker knappast att hålla för näsan då det sticker ordentligt.

Men de mest oriktiga påståendena står socialdemokraten och företagaren Magnus Uhr för enligt länsstyrelsens tjänsteanteckning. Trots att länsstyrelsen mätt upp ekstubben till en diameter på 140 cm och ekstubbens höjd 80 cm.

”Magnus Uhr hade framställt ett dokument baserat på ett foto av eken, som visar att han bedömer trädets diameter i brösthöjd till 98,5 cm. Magnus har räknat årsringar och bedömer att eken var ca 80 år gammal. Magnus menar utifrån erfarenhet att en ek i basen minskar med 20-30 % uppe i brösthöjd.”

Det är nu bevisat att diametern är grovt felaktig och åldern är helt åt skogen, om uttrycket tillåts. Att en ek i basen minskar med 20-30 % uppe i brösthöjd är också totalt fel enligt flera experter vid bland annat SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Men innan jag totalt sågar Magnus Uhr så vill jag även nämna hur Länsstyrelsens enhetschefen för naturskyddsenhet Martin Unell försökte bluffa mig och min vän Lars Engström, som har hjälpt mig i ärendet.

Lars Engström hade ställt ett antal frågor till Martin Unell och jag återger här frågorna 5-7.

 • Hur ser ni på uppgiften från Magnus Uhr om 80 årsringar och en diameter på 140cm (radie 70cm)? Det ger i så fall en genomsnittlig diametertillväxt på 8,75mm per år.
 • Anser ni att en genomsnittlig diametertillväxt på 8,75mm har vetenskapligt stöd?
 • Finns det någon annan 80-årig ek som uppvisar en diameter av 140cm på 80cm höjd? Referens mottages tacksamt.

Hur svarade då Martin Unell på dessa frågor? Svaret var kort och ofullständigt.

”Fråga 5-7. Vi utgår från våra beräkningar i vår bedömning.”

Vi var givetvis inte nöjda med detta svar då flera experter förkastade de uppgifter som Magnus Uhr lämnat till Länsstyrelsen. Vi begärde då att vi skulle få ut länsstyrelsens beräkningar då vi ansåg att dessa måste vara offentliga handlingar i ärendet. Nu blev det dock väldigt kärvt. Plötsligt ville ingen svara eller skicka beräkningarna till oss. Sedan var det mer eller mindre omöjligt att komma i kontakt med berörda tjänstemän, ingen återkopplade. Men efter närmare en vecka så kom följande mejl från enhetschef Martin Unell.

Det fanns med andra ord ingen beräkning av diametern i brösthöjd gjord av länsstyrelsens handläggare. Trots att Martin Unell hänvisat till detta i sitt första svar på frågorna. Det var med andra ord en ren lögn från enhetschefen Martin Unell på naturskyddsenheten. Han påstår att man räknat årsringarna för att bestämma åldern på eken men detta är inte dokumenterat i tjänsteanteckningen från platsbesöket. Det framgår heller inte i det beslut som länsstyrelsen fattade då min anmälan avskrevs.

Jag förstår att Länsstyrelsen inte dokumenterat den ålder man kommit fram till då den så kraftigt överstiger den ålder som Magnus Uhr uppgett efter att han räknat årsringar på stubben innan den frästes bort. I den kommunikation vi haft med Martin Unell har han uppgett att man kommit fram till att eken var 127-130 år när den avverkades. Det vill säga 50 år mer än vad Magnus Uhr uppgett.

Om Magnus Uhr inte ens kan räkna årsringar rätt på en stubbe vem tror då att han kan mäta diametern och omkretsen på en ek på ett riktigt sätt?

Någon beräkning av det absolut viktigaste, det vill säga diametern vid brösthöjd har man inte gjort på Länsstyrelsen. Varför? Har man inte kunskapen? Eller var man medveten om vad svaret skulle bli vid en sådan beräkning och att man inte ville ha det dokumenterat i sina handlingar? Handlar det återigen om vänskapskorruption inom myndigheten med kopplingar till Socialdemokraterna i Kalmar?

Uppenbarligen var det även ett kafferep vid platsbesöket hos fastighetsägaren Mattias Adolfson om man skall döma av Länsstyrelsens egna foton med muggar från Rörstrands Mon Amie. Diskuterades hanteringen av ärendet över en kopp kaffe hos regionrådet Mattias Adolfson.

Är det länsrådet Malin Almqvist som återigen ”spökar” på länsstyrelsen? Fan vet! Det stinker i varje fall!

Annons

28 reaktioner på ”MÄRKLIGA OMSTÄNDIGHETER PÅ LÄNSSTYRELSEN

  • Maja Dacke 2020-11-01 / 22:06

   Ruskigt rörig hemsida – om det ska kallas så …
   Stackars man! Man förstår också varför …
   Undrar varför han kallas schäfer – har han eller har han haft en sådan …
   Ja, jisses då!

   Gilla

 1. Mulle 2020-10-31 / 18:01

  Thoralf, du har 100% rätt i det du skriver. Ingen som vågar gå emot Malin på länsstyrelsen eftersom hon är lönesättande chef.
  Intressant att följa länsstyrelsen efter Malin flyttat till Kronoberg. Nytt Länsråd, ny ledning.

  Gilla

  • turrim 2020-10-31 / 19:36

   En ”jävigel” flyttar till Växjö. Där sitter den domstol som ska besluta om överklagandet. Jag vet inte var, men säkert inte i samma hus som länsstyrelsen. Växjö är inte så stort. Där finns säkert informella kontakter inom nomenklaturan. Vi får avvakta beslut med motivering.

   Gilla

  • messkalle 2020-11-01 / 08:04

   @Mulle och alla Thotalfs beundrare.

   – Thoralf är lysande. Han måste bli ”kvasten” som sopar bort all skit i Kalmar och i Riksdagen. Med tanke på Thotalfs blygsammare ålder i jämförelse med B and T ser jag i honom ett folkets ledare som borde kunna accepteras av de flest. Han är utesluten ur SD.
   P.S. En kvast som sopar är bättre än okunnig arbetare.

   Gillad av 1 person

  • Thoralf A 2020-10-31 / 16:48

   Och den bästa lösning om den huvudsak riktas mot MENA-länder

   Gilla

 2. Cosmik Debris 2020-10-31 / 15:13

  För en rättvis bild av vad som händer i USA.

  Podd 1214: Kaliforniens mörka baksida – konsekvensen av Demokraternas politik
  https://tinyurl.com/y23me9uo

  Gillad av 1 person

 3. Otto 2020-10-31 / 13:27

  Någon heter det. 🙂

  Gilla

 4. Otto 2020-10-31 / 13:20

  Stod det inte i Barometern för c:a ett halvår sedan att Abaza hade hjälpt någon bekant att få jobb i kommunen, eller försökt i alla fall? Man är helt körd på arbetsmarknaden i Kalmar om man inte har kontakter.

  Det räckte ju inte ens med juristexamen och erfarenhet från Regeringskansliet när Malin Almqvist fick sitt nya jobb.

  Gillad av 1 person

 5. Vax 2020-10-31 / 11:42

  Mordtalen i våra getto är högst på jorden.

  Gillad av 3 personer

 6. Ivar Andersson 2020-10-31 / 09:30

  Maktfullkomligheten är så utbredd i de socialdemokratiska leden att de med hjälp av nepotism och vänskapskorruption inom kommunen, länsstyrelsen och företag inbillar sig att de kan komma undan med vad som helst.

  Gilla

 7. Onkel Björn 2020-10-31 / 03:39

  Det är bra TorAlf. Håll igång blåslampan. Politiker i div befattningar ät tillsatta av medborgarna för att sköta kommun, region, rike. Inte för att sko sig själva på ett eller annat sätt.
  Det är bra att det finns människor som kan, orkar och vill gräva fram dessa missförhållanden.

  Gillad av 3 personer

 8. Cosmik Debris 2020-10-31 / 02:10

  Vår man i Rosenbad.

  Gustav Kasselstrand: ”Ett stort antal muslimer måste lämna Sverige, måste lämna Danmark och måste lämna Europa om vi ska ha någon framtid”

  #26 Välkommen till Alternativ för Sverige, Rasmus Paludan
  https://tinyurl.com/y28kcu9n

  Gillad av 3 personer

 9. en småländska 2020-10-31 / 00:19

  Underbar insats av dig, de tror de ordnat det för sig. Hoppas de får sig en törn, Barometern gör definitivt inte sitt jobb. Spännande om det leder till nåt med polisanmälan mot samhällsbyggnadsnämnden.

  Gillad av 2 personer

 10. Sven d.ä. 2020-10-30 / 23:57

  Jag vet inget om Kalmar. Vet inte vem Adolfson, Uhr, Unell är. Sedan finns det en Pehrsson, socialdemokrat. Som är gift med en Malin som spelar en roll i det hela. Senast jag var i Kalmar var för 40 år sedan. Så jag vet inget om aktörerna. Men men ett härligt drama spelar upp sig. Väntar med spänning på nästa akt i dramat från Kalmar. Jag vet inte riktigt om det är komik eller tragegi – men det kanske inte har betydelse.

  Gillad av 1 person

 11. Imam 2020-10-30 / 23:28

  Ska sossepampen Persson ställa upp nästa mandatperiod också? I så fall lär han sitta i 20 år, vilket måste vara lite av ett rekord? Kalmarborna lär inte rösta bort honom!

  Gilla

  • Otto 2020-10-31 / 13:23

   Finns det något kommunordförande som suttit längre? Frågan är vilken sosse som tar över, för Kalmar blir aldrig blått. Jag känner t.o.m. moderater i Kalmar som röstar på Johan, det säger allt.

   Gillad av 1 person

   • Otto 2020-10-31 / 13:23

    Någon heter det. 🙂

    Gilla

 12. Stollerier 2020-10-30 / 22:50

  S är då stora i Kalmar att det stigit dem åt huvudet.
  Ländins tveksamma lotteri, Hellbergs hatdrev och Adolfssons trädförehavade är exempel på maktfullkomlighet.

  Finns ingen politisk opposition värd namnet i Kalmar.

  Förvånar mig inte om S överstiger 45 % 2022.

  Gilla

 13. Halal 2020-10-30 / 22:19

  Det råder riktig rättsröta i Kalmaaa!

  Gilla

 14. PK 2020-10-30 / 19:00

  I Kalmar är det i stort sett bara kontakter som gäller för att få jobb. Meriter är inte så viktigt. Det gäller även på bostadsmarknaden.

  Gillad av 1 person

 15. Matts 2020-10-30 / 18:52

  Snaran kring de socialdemokratiska dras åt mer och mer. Hur länge ska dom klara av att vrida sig i sina lögner?

  Väntar med spänning på nästa inlägg ang. detta.

  Gillad av 1 person

 16. turrim 2020-10-30 / 18:10

  Skrattretande, om det inte vore så allvarligt i ett land som externt skryter med att man inte har någon korruption.

  Gillad av 2 personer

 17. Håkan Spångberg 2020-10-30 / 18:03

  Det är farligt när ett parti sitter vid makten för länge.
  Med sozzeriet förvandlas Sverige till en variant av Nordkorea.

  Gillad av 4 personer

Kommentarer är stängda.