GER DELTAVIRUSET EN NY TREND?

Det är ofta väldigt intressant att studera statistiken över något som man tycker är intressant, gärna presenterad grafiskt då man på ett enkelt sätt kan följa trender.

Jag har själv dokumenterat data från Folkhälsomyndigheten för att kunna göra mina egna grafiska studier över utvecklingen av coronaviruset och covid-19. Det krävs lite arbete men ibland så får man också intressanta resultat. För någon dag sedan så slog det mig att det skulle vara intressant att se andelen smittade per åldersgrupp och hur utvecklingen påverkats av vaccineringen, eftersom man började med de äldsta och sedan så sakteliga gått ned i åldrarna beroende på tillgången av vaccin. Min frågeställning var om man även kunde se förändringar i andel smittade i varje åldersgrupp och se förskjutningen för varje åldersgrupp när en större andel blivit vaccinerade. Resultatet var väldigt intressant!

Så här ser grafiken ut för de under 60 år.

Väldigt intressant! Man kan tydligt se hur andelen smittade började minska i åldersgruppen 50-59 redan i slutet av maj medan samma effekt för åldersgruppen 40-49 år kom några veckor senare. Men för åldersgruppen under 40 år har andelen smittade ökat under hela perioden. Den har gått från ca 50 procent till närmare 70 procent. Det finns ännu ingen vaccinationseffekt i denna grupp.

Tittar man sedan på de äldre grupperna så blir mönstret ännu tydligare. Observera att y-axeln har andra värden innan du jämför med de yngre åldersgrupperna.

Vaccinationseffekten syns väldigt tydligt och man kan se att i de äldre åldersgrupperna började andelen smittade sjunka tidigare.

Men det mest intressanta är kanske att andelen smittade börjat öka den senaste tvåveckorsperioden för alla över 70 år. Det syns inte lika tydligt för åldersgruppen 60-69 år men minskningen är inte längre lika stor för den sista tvåveckorsperioden i den åldersgruppen som den varit tidigare veckor. Vad beror detta på?

Är förklaringen att alla som är 65 år eller äldre fått AstraZenecas vaccin och alla yngre än 65 år fått Pfizer eller Modernas vaccin? Hypotesen skulle kunna vara att AstraZenecas vaccin har sämre effekt mot deltavarianten av viruset!

Eller beror det på att många äldre efter att restriktionerna minskade den 1 juli och att de därmed började röra sig mer ute i samhället men borde då inte den effekten även synas i de andra ålderskategorierna?

De kommande veckorna kommer visa på om trenden består eller om det bara var en tillfällig förändring.

Annons

16 reaktioner på ”GER DELTAVIRUSET EN NY TREND?

 1. OT 2021-07-14 / 22:08

  Det har med COVID ar for var och en att bedoma.

  For min egen del (med familj) sa har vi haft den.

  Jag var trott i tva dagar, min fru var sjuk i tre veckor och fick KOL som foljd.

  Och min slutsats efter detta ar att vi troligtvis ar immuna mot COVID for lang tid framover (mer an tio ar).

  M.a.o: Vi behover inte vaccineras nu.

  Gillad av 1 person

 2. Sven d.ä. 2021-07-14 / 16:57

  Jag tittar på UK eftersom de flesta, över 90%, är Delta fall.

  Det skrivs att den är 60% mer smittsam. Kanske sant, men smittan sprids snabbt.

  Men är Deltan mer dödlig, är det fler på sjukhus? Det verkar inte så, inte lika många dör nu som under Alfan. Man har kommit fram till att Deltan är betydligt mindre Men kan det bero på att:
  – fler nu är vaccinerade,
  – många sköra är redan döda,
  – många smittade nu kan vara yngre och de dör inte så lätt av Covid.

  Gilla

 3. Roland Salomonsson 2021-07-13 / 10:58

  Vi hade Covid i Europa redan 2019-03. Men under sommarvärmen hämmas Covid smittsamhet. Sedan kom vintern med höstkyla, varvid smittan ökar kraftigt. Samma under 2020. Sannolikt är statistiken i graferna bara ”skenbar” p g a vi gått in i sommar. I Oktober-November blir det PANIK igen, eftersom liksom tidigare mönster, Covid-smitta kommer att öka igen. Till paniken kan läggas att nya mutationer snabbt lär upptäckas. Covid-19 är extremt utformad för extra snabb mutering.

  NÄR SKALL MYNDIGHETERNA INSE ATT VACCINERING INTE ÄR LÖSNINGEN: DET FINNS JU BOTANDE MEDICINER OCH EN 100% SÄKER MEDICINSK BEHANDLINGSMETOD. EN DÖENDE MED/AV COVID TILLFRISKNAR T EX HELT PÅ 3 DYGN VID BEHANDLING MED SPECIELLT KEMISK FÖRPACKAD C-VITAMIN INTRAVENÖST.

  MEN BOTANDE MEDICINER ÄR FÖRBJUDNA ATT ANVÄNDA I VÄSTLÄNDER RESP SVERIGE. VARFÖR?

  Gillad av 1 person

  • Thoralf A 2021-07-13 / 11:10

   Så du menar att coronaviruset tar hänsyn till vilken åldersgrupp det är? Läs grafiken lite bättre!

   Gilla

   • Roland Salomonsson 2021-07-16 / 10:55

    Självklart INTE! Men Yngre personer, som inte är riskgrupp, märker knappt av att de är infekterade. Däremot är experimentvaccinerna ett hot genom triggad spikproteinproduktion och spikproteinet är farligare än de infektioner viruset ger. Faktiskt är viruset i sig relativt harmlöst.

    *När spikproteinet ansamlas i t ex könscellerna är INFERTILITÉT en stor fara. Kan inte låta bli att tänka på Agenda 2030 – vilka skall de utvalda 500 miljoner människorna som får leva vidare vara?
    *Sedan har vi spikproteinets blockering av näringsutbytet mellan ”kroppen” och hjärncellerna. Detta skapar effekter som liknar epilepsi resp demens. På magnetröntgen syns de som små, små vita fläckar, d v s hjärnfunktionen är skadad. Ger även strokeliknande attacker.
    *Spikproteinet samlas även i den nervknut i hjärtat som styr hjärtrytm (puls). Pulsen blir oregelbunden och så låg att stroke inträffar.
    *Ansamling sker även i benmärgen. Det är där blodbildning sker (i hög grad) och komponnenter i immunfösvaret skapas. Men detta störs. Hotar hur kroppen tar sig ann andra infektioner än Covid-19.

    Ovan stående är exempel på effekter som skulle vara önskvärda i ett virus, som skall användas som biologiskt stridsmedel, och där viruset transporterar de skadliga faktorerna.

    Den viktiga frågan återstår – VARFÖR FÖRBJUDS BOTANDE MEDICINSK BEHANDLING I VÄSTLÄNDER? När det finns åtskilliga varianter på sådan behandling.

    Gilla

 4. Martin 2021-07-12 / 19:23

  Kriget mot smittan kommer att pågå under mycket lång tid. Kriget mot terrorn har hållit på i drygt 20 år. Kriget mot knarket har pågått sen början av 70-talet. Guldläge för alla som gillar kontroll

  Gillad av 1 person

 5. Andersson 2021-07-11 / 14:09

  Min sambo och jag kan nog glömma att hälsa på barn och barnbarn och andra släktingar som bor utomlands. Min ena dotter kan åka fram och tillbaka till Sverige utan problem. Alltid något. Från Tyskland till Sverige och hem igen har fungerat om man rest med båten. I varje fall om man är bosatt i Tyskland. Men allt verkar ändras lite hur som helst när som helst.

  Gillad av 2 personer

 6. Sven d.ä. 2021-07-11 / 12:04

  Jag tror man kan finna en lösning i UK. Där har ca 86% tagit första sprutan och över 60% den andre. Jag tror att de flesta tagit Astra Zeneca. Jag har inte hitta data om det. i UK är ca 9 av 10 fall delta.
  Ser man på https://coronavirus.data.gov.uk/ så har antal fall ökat, men antal döda och antal i sjukvården inte ökat mämnvärt.
  Vad kan det bero på?
  – Är deltavarianten mer smittsam, men inte så farlig. Viruset har inget att vinna på om personer dör, då blir det en återvändsgata. Att gå ut med att deltan inte är farlig tror jag inte man kommer att läsa i media.
  – Jag har sett att det är många yngre (ej vaccinerade) som får Covid. De har inte större symptom och kommer inte in på sjukhusen.
  – Kan de vara en vaccinationseffekt. Vaccinet tränger tillbaks smittan.
  – I UK har jag sett att fler testas vecka efter vecka, och ju fler man testar ju fler fall hittar man.

  Jag tror att alla dessa fyra förhållanden påverkar.

  Jag har ännu inte hittat (men det finns säkert någonstans) att personer över 70 ökar fallen.

  ———————————-
  Jag ser du använder % i tabellen. Är det även så att i reella tal så är det fler i den bruna stapeln är den föregående gråa i t ex 70-79 år, eller 80-89 år? Det kan ju tom vara så att antalet i den bruna stapeln är lägre än föregående tidsperiod.

  Gilla

  • Thoralf A 2021-07-11 / 12:24

   Jag har främst tittat på andelen men eftersom antalet smittade under en tvåveckorsperiod minskat från 10 000 – 15 000 ned till ca 3 000 smittade har givetvis det totala antalet smittade minskat i så gott som alla äldersgrupper.

   Gilla

   • Sven d.ä. 2021-07-11 / 13:46

    Jag tycker det är märkligt att vad de kallar för ‘People tested positive’ (Det är absoluta tal. Se länken ovan) har gått upp kraftigt de senaste 4 månaderna. Samtidigt har vaccineringen gått på högvarv, ca 65% är dubbelvaccinerade idag.

    Ju fler vaccinerade ju fler fall, men det kan inte stämma. I UK är ca 90% av fallen delta. Tar inte vaccinet på delta? Men det kanske underlättar svåra verkningar av Covid eftersom antal till sjukvården har inte ökat nämnvärt.

    Alla siffror är UK. Jag tycker det är intressant eftersom deras fall är till 90% delta. Det är det scenariot Sverige kommer att befinna sig i.

    Gilla

   • Roland Salomonsson 2021-07-13 / 11:00

    Antalet tester minskar också – ett snabbt sätt att få smittan att minska.

    Gillad av 2 personer

   • Thoralf A 2021-07-13 / 11:11

    Varför skall man testa personer som inte har några symptom eller inte är föremål för smittspårning?

    Gillad av 1 person

   • Sven d.ä. 2021-07-14 / 16:43

    Roland, jag beskrev UK och testerna ökar där.

    Gilla

   • Roland Salomonsson 2021-07-17 / 12:32

    Bl a därför att numera, enl WHO, så är det inte avlidna som skall registreras utan (endast?) antal smittade som skall registreras. Detta innebär att ALLA regelbundet måste registreras för att rättvisande information om pandemiläget skall erhållas, samt inte minst jämförelser skall kunna ske.
    Givetvis är WHO beslut som togs INNAN Covid-19 var aktuellt, helt åt h-e! Nu går det ju att manipulera med avlidna också. Som i Sverige när man inte skiljer på avlidna UTAN, MED eller AV COVID-19 i statistiken. Ett sätt att skrämma hårdare med statistik.

    Vad gäller att inte testa de som känner sig friska, så är detta fel om man vill veta smittläget. Hur många har varit infekterade utan att veta om det? Hur många är inte smittade (ännu)? Hur många är smittbärare trots att de vaccinerats. Frågorna är många fler.

    Utan att återkommande testa ALLA så kommer smittläget aldrig kunna klarläggas. Misstänker dock att svenska myndigheter eg inte VILL klarlägga ett smittläge, då det är oönskat av Big Pharma.

    Gilla

 7. Lillemor Marcus Jonsson 2021-07-11 / 10:25

  Kan det kanske bero på att vaccinets verkning” , redan, börjat minska/försvinna?

  Gilla

 8. Ulrika H 2021-07-11 / 08:23

  Jag tycker mig även märka att tillgången på handsprit blivit si och så i allt fler butiker, är ofta slut. Det har blivit slappare liksom och jag läste någonstans en teori att när man fått vaccinet blir man ”vårdslösare”. Som jag uppfattat det kan man ju ändå bli sjuk, men mildare, och smitta andra och hur de olika varianterna som anses kunna komma där ev inte vaccinet hjälper ska kunna stävjas om inte hygienen upprätthålls vet då inte jag. Vinterkräksjukan tycks ha uteblivit vintern 20/21 och det tror jag vi delvis kan tacka handspriten och avstånden för också. Bra då även den kan vara en pärs som får sköra att ”tippa över kanten”:

  Gilla

Kommentarer är stängda.