97 PROCENT EXPORTERAS

Har tittat lite på statistiken från Nordpool. Sverige exporterar el som aldrig förr. Man kan i princip säga att all elproduktion vid alla vindkraftverk i Sverige exporteras till andra länder.

Sverige har under det första halvåret exporterat ca 12,5 TWh och under samma period producerade vindkraftverken 12,9 TWh. Man skulle kunna uttrycka det som att ca 97 procent av all elproduktion vid vindkraftverken exporterades till andra länder.

Verkningsgraden har dessutom bara varit ca 26 procent av installerad effekt för vindkraften. En mycket svag siffra som samtidigt också visar hur opålitlig vindkraften är som energikälla.

Vi förstör alltså vår miljö och landskap, vi förstör levnadsmiljön för väldigt många människor för att kunna exportera elenergi.

Grafiskt ser det ut enligt nedanstående diagram. När värdet är positivt så importerar Sverige elenergi och när det är negativt värde så exporteras elenergi. Det som anges är dygnsmedelvärdet. Det kan alltså varit import av el under t.ex. några morgontimmar med vindstilla väder någon dag men totalt över hela dygnet så är det ändå export av elenergi.

Under perioden Januari – Maj 2021 importerades 141 GWh och det betalades ca 179 miljoner kronor för denna elenergi vilket ger ett pris på ca 1,27 kr/kWh.

Det exporterades dock betydligt mer 10 049 GWh. För denna elenergi fick man 3 541 miljoner kronor i ersättning men det ger bara ett pris på ca 0,35 kr/kWh.

Man kan väl säga att det är vindkraftens förbannelse. När det blåser, så blåser det även i våra grannländer.

Annons

31 reaktioner på ”97 PROCENT EXPORTERAS

 1. turrim 2021-07-18 / 18:34

  Vem skulle satsa egna pengar i en maskin med en verkningsgrad på endast 26%?

  Men miljöpartisterna som sitter med egna hutlösa löner i beslutsfunktioner i Sverige och Bryssel satsar gärna andras skattepengar på sina egna drömmar.

  Där man samtidigt förtränger miljö, natur, fåglar och människors förhoppning om lugn i sin egen omgivning. De älskar av någon anledning höga stålstolpar med propeller om de bara slipper bo där själva.

  Gillad av 1 person

  • Karl W 2021-07-19 / 02:17

   ”Vem skulle satsa egna pengar i en maskin med en verkningsgrad på endast 26%”, en stor del av svenska folket gör det mycket villigt, dom satsar friskt på maskiner med under 12% verkningsgrad med alla faktorer inräknade. Dom maskinerna kallas bilar.

   Gilla

 2. Karl W 2021-07-18 / 04:26

  97% är rätt om du använder totalsiffrorna över en längre period. Lägg till tidsskalan i timmar och bilden blir en annan. ”När det blåser, så blåser det även i våra grannländer.” Lika lite som att när det regnar regnar det samtidigt i hela Sverige och alla grannländer. Det är i verkligheten mycket stora skillnader vid varje tidpunkt. En del intressanta länkar till SMHI.
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/kartor/manadens-medelbyvind/
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/vind
  https://www.smhi.se/data/meteorologi/vind/normala-vindenergiforhallanden-1.4078
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat/vind-i-sverige-1.31309
  https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/nya-funktioner-i-karttjanst-som-visar-sveriges-vindkraftverk/
  Din generella ståndpunkt tycks vara att vindkraftverk är inte bra lösning för svenska förhållanden, och där håller jag helt med. Vindkraftverk passar bäst där det finns mycket stora obebodda och obeväxta ytor, och där det blåser konstant. Så är inte fallet i Sverige där vädret kan skifta på minuter ibland. Nu har MP bestämt vad som är bäst för alla, och därför behöver det politisk systemet ändras.

  Gilla

  • ivarandersson 2021-07-18 / 08:51

   Att vindkraft ska ersätta kol, olja och gas är ok men att ersätta kärnkraft är helt galet. Tyskarna måste ha rysk gas för att ersätta kolkraften eftersom vindkraften bara levererar ibland och inte vid behov. Efterfrågan på el måste anpassas till produktionen med ransonering när vi låter vind och sol ersätta kärnkraften om vi inte gör som tyskarna och importerar rysk gas.

   Gilla

   • tompas11 2021-07-18 / 12:23

    Om vi eftersträvar ett stabilt elsystem, som kan leverera el dygnets alla timmar året runt, så faller sol- och vindkraft bort direkt.

    Gilla

   • Benny 2021-07-18 / 12:45

    Vindkraftverk kan inte ersätta någon annan typ av kraft för elförsörjning i ett industriland som är beroende av avbrottsfri kraft! Att ha en intermittent kraftkälla som vindsnurror är ju komplett galenskap, det finns ju en orsak till varför väderkvarnar ersattes av mer pålitliga kraftkällor när tekniken uppfunnits. Och vem ska bekosta all den backupkraft som behövs i reserv när det inte blåser? Den notan hamnar hos konsumenterna i slutändan! Så otroligt inkompetent som svensk energipolitik bedrivits sedan årtionden bäddar för en krasch av episka mått…

    Gilla

   • Karl W 2021-07-19 / 02:26

    Både solkraft och vindkraft fordrar stora obebodda och obeväxta områden, och konstant vid eller sol, men dom förutsättningarna finns inte i Sverige. Besluten tas i realiteten enbart på ideologiska och emotionella grunder, inte vetenskapliga och realistiska, av ett enda minoritetsparti där all kompetens i ämnet saknas. Svensk industri och välfärd byggdes av ingenjörer, och politiker ställde sig inte i vägen för utvecklingen. I dag är det annorlunda. De flesta politiker är obildade och okunnig aktivister som fattar beslut på emotionella och ideologiska grunder. Sverige är mitt i sin egen Kulturrevolution.

    Gilla

  • tompas11 2021-07-18 / 09:15

   Oseriöst att länka till SMHI, som presenterar statistik som passar deras agenda. De är inte neutrala, de har med hull och hår försvurit sig till klimatalarmisterna precis som MSM.

   Gilla

   • Karl W 2021-07-19 / 02:31

    SMHI presenterar inte statistik. Det är fysikaliska mätningar och mätningar går inte att argumentera med. Mäter man en vindhastighet på 7 m/sek, då är det 7 m/sek, även om någon gärna skulle se något annat mätvärde. Fysikaliska mätvärden är inte som politik, det går inte att vinkla till dom till vad man skulle vilja att dom vore.

    Gilla

 3. Cosmik Debris 2021-07-18 / 01:48

  På tal om export.

  Gilla

 4. Roland Salomonsson 2021-07-17 / 20:42

  Du som har så bra koll på statistiken kan kanske tillfoga bilden, hur mycket som betalades till vindkraftens ägare, för denna export. Jag har mina aningar, men vill höra det från dig eller en insatt!

  Gilla

  • Thoralf A 2021-07-17 / 22:13

   Vindkraftsägarna får det spotpris som gäller om de inte har förhandlat till sig något avtal med någon köpare. Elcertifikaten ger bara ca 2 öre/kWh så det blir ingen rik på längre. De som äger äldre vindkraftverk har det därmed ganska jobbigt ekonomiskt. Men nu har ju elpriserna å andra sidan varit höga i södra Sverige så det kompenserar för elcertifikaten.

   Gilla

 5. Sven d.ä. 2021-07-17 / 19:31

  Istället för att exportera varför drar man inte ned på vattenkraften, dvs spara på vattenförråden. Eller är det så att Sverige behöver alla intäkter de kan få?

  Gilla

  • Karl W 2021-07-18 / 04:08

   Det är just precis det man gör. Att köra vindkraft sparar energi på andra håll. Det betyder att man inte behöver bygga fler vattenkraft stationer, fossilkraftverk, eller kärnkraftverk. Älvarna sägs vara helt utbyggda, så det går inte att bygga mer vattenkraft, och då finns bara fossilt, kärnkraft eller vindkraft kvar. Eftersom MP inte gillar vare sig kärnkraft eller fossilt, blir det vindkraft. Innevånarna tillåts som vanligt inte ha något att säga till om.

   Gilla

   • Sven d.ä. 2021-07-18 / 11:48

    Jo jag har sett på Kontrollrummet online att man gör justeringar. Men inte fullt ut. Låt säga att man exporterar 500 MW, då gör man inte neddragningar på vattenkraften med 500 MW. Dvs neutraliserar helt fullt ut, så att expotern blir 0 MW. Jag tror att det kan att ha ngt med Frekvensen att göra dvs att hela systemet måste hållas i balans. Eller Karl W har du en annan fundering?

    Gilla

   • Thoralf A 2021-07-18 / 11:57

    Vattenkraft ger svängmassa i elsystemet och den svängmassan blir viktigare och viktigare ju mer kärnkraft som stängs ned. Samtidigt så måste vissa vattenflöden upprätthållas i älvar och åar enligt vattendomar och därmed kan inte vattenkraften skruvas ned hur mycket som helst.

    Gilla

   • Benny 2021-07-18 / 12:53

    Karl, du verkar inte förstå att om du kopplar på för många vindsnurror så blir elnätet instabilt och frekvensen varierar för mycket! Sverige har helt enkelt för lite baskraft numera för att stabilisera elnätet och idiotpolitikerna tänker stänga av än mer baskraft vilket ofelbart kommer att leda till fler strömavbrott…Vad är det som regimen i Stockholm inte fattar? Makten är tydligen viktigare för sossarna än Sveriges väl och ve det är uppenbart eftersom man låter MP styra och ställa med energipolitiken!

    Gilla

   • Sven d.ä. 2021-07-18 / 15:52

    Man säger att ‘man målat in sig i ett hörn’ . Nu ser dig ut som svenska Regeringen (som är huvudansvarig) lyckats måla sig in i flera hörn samtidigt. Nedstängda kärnkraftverk, utbyggd vindkraftverk, minskad svängmassa och förmodligen fler.

    Gilla

   • Thoralf A 2021-07-18 / 16:03

    Det skulle kunna bli ett skarpt läge om det drog in flera åskväder med blixtnedslag som slår ut delar att det svenska elnätet. Skulle det kunna utlösa en black out?

    Gilla

   • Karl W 2021-07-19 / 02:39

    Benny Som ingenjör vet jag mycket väl hur reglersystemen fungerar och det har ingenting att göra med vindsnurror eller inte. Man önskar ibland att det fanns reglersystem på politiker.

    Gilla

   • Karl W 2021-07-19 / 02:58

    ”blixtnedslag som slår ut delar att det svenska elnätet” Det var precis vad som hände 1977 i USA. Elsystemet kom i självsvängning och kraschade. Alla elsystem har skyddsfunktioner som ska koppla ur för att förhindra att elsystemet självförstör. Förr var det reläer, och relä baserade regelsystem är väldigt långsamma och svåra att få att fungera väl i alla situationer. Idag borde alla dessa vara utbytta mot elektroniska system som är betydligt bättre att ställa in och mycket snabba. Om ett elsystem börjar självsvänga ska elektroniken koppla ur det inom millisekunder, vänta till självsvängningen stannat vilket kan ta mellan 5 sekunder till ett par minuter, och sedan automatiskt fasa in det igen. Det är det som händer när du ibland upplever mycket korta elavbrott. Om Sverige har gjort det rätt torde risken för att elnätet ”kraschar” vara mycket liten idag.

    Gilla

 6. stigrydmark 2021-07-17 / 17:06

  Främst tack vare MP förs det en fientlig energipolitik emot medborgarna, samtidigt som man subventionerar kraftigt till utländska företag. Ett slags smilande som när det Google tyder på korruption. Billig el till industri och befolkning fanns förr i ryggmärgen även hos politiker. MP är verkligen extremister som lyckats skaffa sig otillbörligt inflytande. Sossarna maktbegär får kosta vad som helst.

  Gillad av 3 personer

 7. Thor 2021-07-17 / 17:01

  Sverige borde ta ut samma skatter för den el som exporteras. Men det går ju inte för EU. Ytterligare ett skäl för att få ur.

  Gillad av 1 person

  • Thor 2021-07-17 / 17:02

   Ytterligare ett skäl för att gå ur.

   Gilla

 8. turrim 2021-07-17 / 16:46

  Tänk om Sverige hade fortsatt att satsa på vattenkraft och kärnkraft och därvid tagit täten för nästa generation kärnkraft. Allt utan straffskatter. Nu är kunskapscentrum i Västerås borta efter Birgitta Dahls lag om tankeförbud.

  Vi hade då haft billig och säker elförsörjning för gemene man och industrin. Utan subventioner för att locka t ex batteriföretag och serverhallar. De nya företagen hade kommit ändå och berikat landet. Med lågt elpris så kan löner höjas.

  Sådant som en miljöpartist inte begriper och som centern tycker är mindre viktigt än egen personlig makt för ledaren.

  Idiotin kan vi se på våra elräkningar, som Bolund ”uppskattar”, och i kommande elavbrott.

  Gillad av 2 personer

  • Karl W 2021-07-18 / 04:11

   Vattenkraft sägs inte gå att satsa på för det finns inga mer platser att bygga ut. Då återstår bara fossilkraft, kärnkraft och vindkraft och som ofta här politikerna valt åt dig utan att du får säga ditt.

   Gilla

   • Benny 2021-07-21 / 07:24

    Karl, visst är det så att kopplar du på för mycket vindsnurror så blir nätet instabilt om man saknar tillräcklig reglerkraft och det beror på att vinden inte blåser med konstant hastighet! Och nej, det hjälper inte med den varvtalsreglering som ska motverka svängningarna som finns i vindmöllorna!

    Gilla

 9. Skogsmulle 2021-07-17 / 14:04

  Noterade att på senaste fakturan från E-On så var elpriset 80,20 öre/Kwh för Juni månad. I januari var elpriset 57,36. Nog är det lite svårt att förstå eventuell logiken i prissättning…..?

  Gillad av 1 person

  • Roland Salomonsson 2021-07-17 / 20:44

   Logiken är att om EU importerar, så sätts ett ”marknadspris” där, och då får de 2 södra el-områdena också betala minst detta pris, om kunderna vill ha någon el.

   Gilla

  • Roland Salomonsson 2021-07-17 / 20:45

   Det kan finnas ytterligare en faktor, som kanske Thoralf med sina kontakter kan berätta för oss.

   Gilla

  • Karl W 2021-07-18 / 04:02

   Logiken i prissättningen är att systemet är medvetet så designat priset skall automatiskt sättas så att maximalt med pengar avledes till saten. Elpriset är alltså en förtäckt beskattning.

   Gilla

Kommentarer är stängda.