HELT OLOGISKT

Idag är det stora rubriker angående klimatet och en rapport från IPCC:s möte i Sydkorea. De svenska ”klimatexperterna” får stora rubriker i media. Malena Ernman tycks nu också räknas in som en ”klimatexpert” om man skall tro hur kvällspressen toppar sina artiklar. Jag tror inte Malena Ernman läst så mycket som 1 procent av det jag har läst under alla år i detta ämne.

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/klimatexperternas-varning-kravs-dubbelt-sa-mycket/

Det är dock en sak som jag inte begriper! Om dagens situation är så allvarlig som Johan Rockström, Pär Holmgren och Markku Rummukainen gör gällande i artikeln och att hela orsaken är de globala utsläppen av koldioxid.

Varför förordar de då inte att vi behåller våra kärnkraftverk, istället för att stänga t.ex O1 och O2 i Oskarshamn och R1 och R2 vid Ringhals?

 Vid livstidsanalyser av olika energislag så framstår kärnkraft som det klart bästa alternativet. 3 gånger bättre än vindkraft när det gäller koldioxidutsläpp. Dessutom är kärnkraft en så kallad baskraft, till skillnad mot vindkraft och solkraft som är väderberoende och årstidsberoende energikällor.

De statliga företaget Vattenfall har gjort flera utredningar och jämförelser mellan olika energikällor som borde betraktas som objektiva. Här kommer några diagram från dessa rapporter.

Livscykelanalys VattenfallDetta diagram finns i följande rapport.

https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor/elens-ursprung/

En annan mycket bra rapport från Vattenfall med rubriken ”Livscykelanalys” om olika energikällor. Den borde läsas av alla som har åsikter om klimatförändringar och hur vi skall producera elenergi i framtiden, innan de uttalar sig. Inte minst med tanke på att framtiden för alla transporter verkar just vara elenergi och behovet bli stort om alla skall ladda sina fordon under speciellt natten då de flesta sover.

Bara genom att studera nedanstående diagram borde det logiska beslutet vara att hålla igång O1, O2, R1 och R2 hela deras livslängd och sedan investera i nya reaktorer om inte ny teknik utvecklats. Två av dessa är tyvärr redan stoppade och reaktorerna vid Ringhals skall stoppas under 2019 och 2020 om de uppgifter jag har stämmer. Skall vi istället importera kolkraft från Polen och Tyskland för att ersätta våra avstängda reaktorer? Vilka effekter får det i så fall på klimatet?

Livscykelanalys Vattenfall alla energikällor

https://corporate.vattenfall.com/globalassets/corporate/sustainability/reports/livscykelanalys.pdf

Jag undrar vem det egentligen är som driver den svenska energipolitiken i en riktning som är fullständigt ologisk?

Men det här med skrämselpropaganda från vissa myndigheter och media är ingen ny företeelse.

Artikel i DN från 1972.

Miljö 10 år

En reaktion på ”HELT OLOGISKT

  1. Anders Erlandsson 2018-10-09 / 12:09

    Ser bra ut

    Gilla

Kommentarer inaktiverade.