BEFOLKNINGSUTVECKLING

Som jag skrev i ett blogginlägg för några dagar sedan så har jag funderat lite över att ta fram statistik för andra kommuner än Kalmar kommun och andra kommuner i Kalmar län. Jag tror det finns ett stort intresse att få statistik över viktiga faktorer som påverkar kommunernas ekonomi och framförallt våra välfärdssystem. Jag har lite tankar om hur jag skulle kunna utveckla det.

För många år sedan sa någon att det finns tre sorters lögner. Lögn, förbannad lögn och så statistik. Fullt så illa är det inte men statistik kan användas på många olika sätt. Det gäller även svenska myndigheter och hur riksdag och regering väljer att framställa fakta.

Jag tycker att det absolut bästa sättet att framställa statistik är genom grafik. Då får man snabbt en översyn och samtidigt ser jag utvecklingen och vilka trender som finns och har funnits om grafiken sträcker sig en längre tid tillbaka.

Jag tänkte vissa det med några enkla och synnerhet verkliga exempel över befolkningsutvecklingen i Kalmar kommun. Vi som bor i Kalmar kommun och säkert också grannkommuner vet att det just nu är en väldig ökning av befolkningen varje år. Det rör sig om ca 800-1 000 personer/år. Något som kommunalrådet Johan Persson slår sig för bröstet ett antal gånger varje år i samband med att befolkningssiffrorna offentliggörs. Under 2019 når sannolikt Kalmar kommun 70 000 invånare.

Men hur ser det ut i verkligheten?

Befolkningsmängd 2017

Det är de här siffrorna som Johan Persson med flera är så glada över. Befolkningsmängden. Ja, det blir också ökade statsbidrag.

Jag anser dock att man skall titta lite djupare på dessa siffror för att man skall förstå utvecklingen av befolkningen i Kalmar kommun. Det första man ganska lätt kan hitta är hur många i befolkningen som är inrikes födda eller utrikes födda. Då får man ett mått på hur invandringen påverkat befolkningsmängden under de senaste decennierna.

Inrikes_Utrikes födda 2017

Nu kan man börja få lite mer förståelse för utvecklingen. Sedan år 2002 har antalet personer som är födda i Sverige ökat med ca 3 000 personer men personer som är födda utomlands har ökat med nästan hela 5 000 personer. Då kan man enkelt konstatera att ca 60 procent av befolkningsökningen sedan 2002 beror på invandring och då i huvudsak utomeuropeisk invandring.

Väljer man sedan att gå ännu djupare så kan man istället för födelseland ta fram statistik över det som kallas svensk respektive utländsk bakgrund. Som svensk bakgrund räknas den som är född i Sverige med två inrikes födda föräldrar. Men till denna grupp räknas också personer som är födda i Sverige där en av föräldrarna också är född i Sverige. Alla övriga räknas således som utländsk bakgrund.

Svensk_Utländsk 50_50 bakgrund 2017

Då framträder en liten annorlunda befolkningsutveckling sedan 2002.

Svensk bakgrund har ökat med ca 1 500 personer.

Utländsk bakgrund har däremot nu ökat med nästan 6 000 personer.

Många menar att det är fel att redovisa i statistiken att de som är födda i Sverige men av en förälder som är född i Sverige och en förälder som är född utrikes som personer med svensk bakgrund.

Om man då istället redovisar 50 procent av denna kategori som personer med svensk bakgrund och 50 procent som personer med utländsk bakgrund borde det bli mer rättvisande enligt väldigt många. Om jag då visar detta grafiskt enligt denna beräkningsmetod så blir det enligt nedan.

Svensk_Utländsk bakgrund 2017

Då minskar befolkningsökning inom gruppen med svensk bakgrund till ca 1 200 personer.

Utländsk bakgrund ökar nu istället till hela 6 300 personer.

Eller om man vill räkna om det till procent, 84 procent.

Hela 84 procent av befolkningsökning i Kalmar kommun är kopplad till invandringen.

Riksdag och regering ändrat dock riktlinjerna för hur statistiken skulle beräknas 2001-2002. Före 2002 räknades personer som var födda i Sverige med en inrikes född förälder och en utrikes född förälder som en person med utländsk bakgrund. Läs dokument från SCB.

När regeringen och riksdag införde den nya statistiken 2002 minskade antalet personer med utländsk bakgrund dramatiskt i statistiken. Här finns med andra ord ett exempel på lögn, förbannad lögn och statistik, för den som inte känner till detta.

Men om man då redovisar Kalmars befolkningsutveckling enligt det gamla sättet, som användes fram till 2002. Då får vi följande grafik.

Svensk_Utländsk före 2002 bakgrund 2017

Personer med svensk bakgrund har bara ökat med ca 700 personer sedan 2002.

Men personer med utländsk bakgrund har ökat med hela 6 800 personer.

Räknar vi om denna befolkningsutveckling till procent får vi drygt 90 procent.

Om jag vore det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson skulle jag absolut inte vara stolt över den befolkningsutvecklingen. Hur kommer Kalmar se ut om 10 år?