Kära FB-vänner

Jag fick en text på Facebook som jag anser vara så pass bra och till stor del överensstämma med min egen uppfattning att jag publicerar den på min blogg, efter godkännande av skribenten.

Kära FB-vänner

Skriver detta någon vecka efter det klimathysteriska crescendot vid EU-valet. Denna text blir lång och jag vill att ni läser allt, och att Ni själva bildar er en uppfattning. Jag behöver inga likes, ni får gilla om ni vill, ni får dela, ni får tycka det är skit det jag skriver, ni får kommenterar eller helt enkelt tiga. Vi har åsiktsfrihet i landet, även om det börjar bli tveksamt. Min insändare till NT om ”Jorden blir grönare…” blev refuserade av som det heter, ”policyskäl”. Jag uppfattar det som censur. Är yttrandefriheten och därmed demokratin på väg bort. Det en av flera anledningar som jag skriver detta.

En av mina FB-vänner undrade om mitt FB-konto hade blivit kapat på grund av mina delningar om klimatet, eller har Arne blivit ”Klimatförnekare”?!! Nej mitt konto har inte blivit kapat. Alltså är jag då en s.k. ”Klimatförnekare”. Ett märkligt nyspråksord. (se boken 1984 av George Orwell). Med denna etikett bruka följa andra etiketter som högerextremist, högerpopulist, rasist, eller kanske nazist och potentiell terrorist. Det kan jag leva med. Vad betyder förresten höger och vänster i detta sammanhang. Förklara det!!

NEJ. Jag förnekar inte att vi har ett eller flera klimat på jorden, beroende på hur man definierar det. Det skulle vara lika svårt att förneka som att solen värmer jorden. Jag förnekar inte att klimatet på jorden förändras, har förändrats i alla tider och kommer med all säker att förändras i framtiden. Jag förnekar inte att jordens medeltemperatur har ökat med 0,7 till 1 grad C seden 1850 och förmodligen mer sedan lilla istiden med sin kalla lågpunkt på 1600-talet. Jag förnekar inte att i Sverige har temperaturökningen var större, 1,7 grader C. (enl. SMHI) Det märkliga är att ingen har dött av denna temperaturökning inte ens i Sverige då vi redan överstigit FN-klimatpanels mål på max 1,5 grader C. Jag förnekar heller inte att koldioxiden har en s.k. växthus påverkande effekt, och att koldioxidhalten har ökat sedan man började mäta 1958. Jag förnekar inte att människan har släppt ut koldioxid genom förbränning av bl.a. fossila bränslen och att detta har ökat. Idag ca 11GtonC/år. Det var minst 6 icke förnekanden. Jag förnekar heller inte att vattenångan (upp till 100 ggr mer än koldioxidhalten) molnbildningen och övriga naturliga variationer påverkar klimatet. Dessa naturliga variationerna verkar förnekas av Greta och hennes följe som TROR på henne. Man kan undra vem som är Klimatförnekare?
Det finns i sammanhanget, bland allt meningslöst okunnigt pladder om klimatet och sammanblandningar med andra miljöfrågor, endast en mycket viktig grundfråga; Kommer mer tillförsel av koldioxid till atmosfären göra jorden varmare? Man kan komplettera denna enkla fråga med hur mycket mer koldioxid och hur mycket varmare? Är det farligt? Är det av godo? För vem, vilka? Svaret på den första grundfrågan är helt naturvetenskaplig, inget annat! Vilken vetenskaplig evidens finns det för att besvara frågan med ett JA? Vad betyder ett JA? Är det 99%-ig evidens, 50%, 5% eller bara några delar av procent. Procentsatsen är helt avgörande för om de enorma kostnaderna på klimatåtgärder i världen, 35 000 000 000 kr/PER DAG är meningsfulla eller totalt meningslösa för klimatet.

FN-s klimatpanel (IPCC), som är en politisk organisation utan egna forskare, säger i sin senaste rapport att det sedan 1960-talet och fram till nu är; ”extremt troligt att människan, genom förbränning av fossila bränslen har en avgörande påverkan på jordens temperatur och därmed klimat.”

ALLA, hela etablissemanget, från regering till alla riksdagspartier, myndigheter, universitet, mainstream media, SVT, TV4 och t.o.m. industrins ledningar refererar till och litar fullt ut på FN-s klimatpanel. (IPCC). Man säger att debatten är över och att det råder forskarkonsensus att mer tillförsel av koldioxid gör jorden allt varmare och med ökat extremväder som följd. Ingenting kan mer felaktigt och lögn än detta. För det första, det har aldrig förekommit någon debatt i Sverige. Jag har sett debatter i USA, där alarmisterna argument är luddiga. Inga riktiga klimatforskare har fått möjlig att i svensk TV presenterar data och forskningsresultat som bestrider vissa av IPCC-s påstående. Inga svenska journalister, vad jag vet, har gjort någon kritisk granskning av IPCC-s förehavande. IPCC är kantat av flera skandaler med bl.a. manipulation av temperaturdata. (Climate Gate 2009).

Däremot säger över 31 000 av världens klimatforskare, däribland mer än 9000 med doktorsgrad att; ”Ökad tillförsel av koldioxid till atmosfären har en MYCKET BEGRÄNSAD PÅVERKAN PÅ JORDENS MEDELTEMPERATUR OCH KAN INTE LEDA TILL NÅGON KATASTROF. Den ökande koldioxidhalt vi haft under de senast 70 åren vi mätt har varit av godo och GJORT JORDEN GRÖNARE med ökade skördar och krympande öknar som följd.

Se http://ossfoundation.us/projects/environment/global-warming/myths/31000-scientists-say-no-convincing-evidence

Det saknas vetenskaplig evidens för IPCC-s påstående om en kommande katastrof. Det tar för mycket text nu att förklara alla fakta. Den som vill veta mer gå in på den svenska faktasidan ”Klimatupplysningen”.

Det som talar emot IPCC-s hypotes gäller förhistoriska data, data från människan egen historia, temperaturdata från vår tid. datamodeller för framtida prognoser, koldioxidens fysikaliska egenskaper, kolets kretslopp, naturens egna variationer i form av solaktiviteter, molnbildning, vulkanaktiviteter mm.

För ett år sedan resonerade jag och tänkte ungefär som Du och som de allra flesta gör åtminstone i Sverige, angående klimatet. I mina kurser i miljöteknik i fanns bl.a. Al Gores film ”En obekväm sanning”, och självklart propagerade jag för s.k. grön el från sol och vind.

Av en ren tillfällighet såg jag en föreläsning av Fred Goldberg, svensk polarforskare på en internationell klimatkonferens i USA från 2016. Fred ifrågasatte FN-s klimatpanels tes att människans utsläpp av koldioxid skulle har en avgörande påverkan på jordens temperatur. Detta blev inledningen till mina flera månaders studier av ämnet. Fram till idag har jag lagt ner flera hundra timmar på nätet, läst böcker och vetenskapliga artiklar. Jag har lyssnat på ett stort antal klimatforskare, (jag skickar info om ni vill se vilka) sett deras presentationer, utfrågningar i amerikanska senaten, datasammanställningar och med väl kända fysikaliska och kemiska samband. Jag har även studerat bakgrunden till bildandet av IPCC. Läst IPCC-s policydokument för beslutsfattare samt SMHI-s och naturvårdsverkets presentationer av dessa. Allt detta har varit mycket omtumlande och en ögonöppnare. Att okunnigheten i samhället är så stor, hade jag inte kunnat tänka mig, att begrepp och data kring miljö och klimat blandas ihop så fullständigt, blev för mig helt uppenbart. Det har gett mig ett helt annat perspektiv på denna s.k. klimatkris! Det gäller såväl orsaker, verkan och lösningar på de problem och möjligheter som mänskligheten står inför. Mitt stora intresse för naturvetenskap och historia har varit drivande. Jag är definitiv inte någon expert, men jag har upptäckt att frågan som i grunden är naturvetenskaplig med tiden blivit mer och mer politisk och är nu en religion, där pengar och makt är drivkraften.

Den religiösa dogmen får inte ifrågasättas eller diskuteras. Detta gäller i västvärlden och i allra högsta grad i Sverige. Liknelserna och begrepp med kyrkan på medeltiden är slående.

Klimatavtryck = Arvsynd;

Utsläppsrätter = Avlatsbrev,

Klimatlagen = dåtidens kyrkolagar,

Koldioxidskatterna = Tiondet till kyrkan.

Flygskam = Vi skall känna skuld och skam för att vi syndat mot Klimatguden/Demonen.

Gör vi inte bot och bättring väntar domedagen den s.k. tippingpoint, Vi kan, liksom fariseerna på Jesu tid, rädda oss från klimatdemonens straff genom goda klimatsmarta gärningar och lyssna på våra profeter = alarmisterna. Ni känner igen profeterna/alarmisterna i Per Holmberg, Johan Rockström från TV. Den störste översteprästen är Al Gore. Dessa profeter och präster hovar in stora pengar. AL Gore har blivit mångmiljardär på sina lögner om klimatet. Detsamma var det på kyrkan tid. Prästerna levde gott på folkets pengar.

Det värsta är att man skrämt upp en hel generation unga med frälsargestalten Greta i förgrunden. De strejkar i stället för att studera naturvetenskap och historia. Jag läste i NT härförleden. ”Greta är ett föredöme för oss socialdemokrater”. Jag baxnade! Det kunde nästan varit vilket parti som helst i dagens politiska Sverige. Det betyder med andra ord att tro, skrämsel, propaganda, vidskepelse och ett fullständigt förkastande av fakta och vetenskap är våra politikers ledstjärnor. Vi är på god väg in i medeltidens mörker! Klimatsekten har helt tappat verklighetskontakten. Jag blir rädd på riktigt!

Vi kan bara titta på den utbildningsnivå som våra beslutsfattare har ang. miljö- och energifrågor. Isabella Lövin, f.d. journalist på svensk damtidning och Alice Ba Kunke barnprogramledare för BoliBompa. Bland politiker och myndigheter finns en fruktansvärd naiv tro på FN som något rättrådigt, sanningsenligt, närmast ädelt och fredsbevarande.

Lever minnet av Dag Hammarsköld kvar? Själv var jag en stolt ”fredsbevarande” FN-soldat på Cypern 1974. DÅ tyckte jag FN var något fint! Vi vet att FN är en gigantisk byråkrati, och min uppfattning har ändrats.

Med domedagsskräcken inhamrad (läs hjärntvätt) i svenskarnas medvetande störtar Sverige in i det fossilfria vind- och solkraftssamhället, med MILJÖMÄSSIGA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER VI INTE HAR EN ANING OM. Studera modiga civ.ing Elsa Widding, som bl.a. jobbat på Vattenfall och Näringsdepartementet och hennes artikel på klimatupplysningen. Hon är en av många tusentals som genomskådat pågående galenskap. Min oro är definitiv inte klimatet. Det kan vi inte göra något åt. Jag oroar mig för vår framtida energi- och matförsörjning och andra miljöproblem som helt kommer i skymundan p.g.a. klimathysterin.

 Varför har vi hamnat här? Regering, politiker och folk må vara naiva och okunniga! Finns det krafter i världen som driver detta helt medvetet? Förtiger statstelevisionen och gammelmedia vad som pågår? Jag återkommer i nästa och kommande inlägg om bakgrunden till klimathotet samt frågan om de förnyelsebara energikällorna verkligen är så miljösmarta!

Att uttala sig som jag gör och gå emot etablissemanget, kräver mod. Inte av mig eftersom jag har karriären bakom mig. Men av alla er andra som har jobb, familj och karriär att tänka på. Som jag sa ovan, du får gilla, du får ogilla, dela eller kommentera eller tycka det jag säger är dumheter. Var och en borde skaffa sig så mycket kunskap som möjligt i ämnet och ställa våra politiker till svars. Det är vår förbannade plikt. Vi, folket är medberoende till de politiker och den regering vi har. Gillar vi inte det vi har måste vi sluta rösta på dem, eller lämna landet. Jämför analogin med att vara medberoende till en alkoholist.

Sök på några av dessa sidor; ”Klimatupplysningen” ”Klimatsans” ”Heartland Institute USA” ”NIPCC” (Non Govermental Panel on Climate Changes), WUIT,
Sök även på alternativa media; Swebbtv, med många intressanta intervjuer och samtal, inte bara klimatet, utan även annat som händer i Sverige idag. Kolla oberoende alternativa media; Nya dagbladet, Nya tider, Samhällsnytt, Fria tider m.fl. och jämför med SVT, TV4, DN, SvD, NT eller de tidningar Du läser.

Ha det bra.
Mina bästa hälsningar

40 reaktioner på ”Kära FB-vänner

 1. Roland Salomonsson 2019-06-09 / 17:17

  H2O = den enda verkliga ”växthusgasen”. Detta ämne är det enda som filtrerar de flesta och centralaste av det frekvensspektrum solen strålar in mot jorden.

  Vem som helst kan göra som de professionella växthusodlarna, d v s plantera gröda i några krukor, som innesluts i plast-tält. Sedan sprutas olika mycket CO2 regelbundet in i några av tälten. Ingen gödsel tillsätts. Placeras relativt varmt. De krukor som får CO2 kommer att växa så det knakar. De krukor som inte fått CO2 kommer att växa, men efter någon vecka kommer plantan att förtvina – CO2 har tagit slut.
  ATT UTRADERA CO2 ÄR DETSAMMA SOM ATT DÖDA JORDENS LIV – JORDEN BLIR KOPIA AV MARS! Det finns massor av bevis för att CO2 absolut inte skall ses som ”växthusgas”.

  ALLA vet att vårt väder – och mätt på ett par hundra års sikt – vårt klimat, är en produkt av en stor mängd cykliska processer, vilka sker i ett system av ”kaos-system”. Att ens nedlåta sig till att definiera ”klimat” till något som sker i rullande 30-årsperiod, har bara med manipulerbarheten att göra – och saknar vetenskaplig grund (kan i o f s ha att göra med att när 30-årsperioden beslutades, så klarade inte datorkraften längre perioder resp att det inte finns tillräckligt många och långa mätdataserier). Men å andra sidan så saknar klimatlögnarna i princip all ”äldre” mätdata från 70% av jordens yta (oceanerna) och även från större delen av Afrika, Indien, Australien, Sydamerika, Antarktis, Centralasien-Sibirien, Arktis. ÄNDÅ PÅSTÅR BEDRAGARNA ATT DERAS PROGNOSER (ett 70-tal modeller) HAR ETT VETENSKAPLIGT VÄRDE. Skrattretande – det finns bara EN enda modell, som publicerades för 10-15 år sedan som fortfarande nära nog följer den verkliga datautvecklingen – DEN RYSKA. Men Ryssland är politiska parias, så då är det kört.

  Det mesta av, speciellt de amerikanska, lögnerna och förfalskningarna har avslöjats och tillbakavisats detaljerat av TONY HELLER, som publicerar sig via Youtube. Han kommer sannolikt snart att avplattformeras, så ägna några kvällar åt att gå igenom hans publiceringar.

  Gillad av 2 personer

  • Roland Salomonsson 2019-06-09 / 18:17

   Här kommer för säkerhets skull även en listning av ”kolbaserade livets formel”.
   Livet = Klorofyll * (H2O+CO2+(Sol-) energi)

   0,00% CO2 = kolbaserade livet utdött
   0,01% CO2 = Kolbaserade livet med några undantag utdött (typ björndjur), jorden kopia av Mars
   0,02% CO2 = Högre kolbaserade livet, inkl mänskligheten, utdött, jorden mest öknar och tundror
   0,0286% CO2 = Jorden ca 1900, 2,5 miljarder inv, varav hälften ständigt svältande
   0,0416% CO2 = Jorden av idag, ca 8 miljarder, ingen svält (utom i krigszoner, Indiens, Kinas, Rysslands kolkraft förgrönar resp länder, öknar, tundror retarderar, inlandsisar växer, beskogningar ÖKAR.
   0,08% CO2 = 80 miljarder kan försörjas – förutsatt GMO förbjuds, samtidigt kan hälften av all dagens brukade marker återställas till naturen. I stort alla öknar och tundror beskogade/borta, Glaciärer växer.

   Gillad av 1 person

 2. Ivar Andersson 2019-06-09 / 09:28

  Klimathotet finns bara i IPCCs klimatmodeller och inte i verkligheten. Folk i allmänhet inklusive politiker och journalister kan inte skilja på klimat och väder. Väder kan mätas t.ex. temperatur medan klimat beskriver vädret under en period av minst 30 år och kan inte mätas utan beräknas.

  Gillad av 2 personer

 3. Johan Pamp 2019-06-09 / 02:19

  Bråk igår på Larmtorget och hotfull man på Malmen. Det går lite för bra för Johans kommun.

  Gilla

  • E 2019-06-09 / 10:16

   Bor i kommunen (tillfälligt) Det här är inte populärt, men när de ändå håller på…de som bestämmer, kan kommunen inte köpa upp lite villor i ALLA stadsdelar för ändamålet också? Då först kanske det blir fart på Svensson med obligatoriska studsmattor/badtunnor/poler och polerade trädgårdar…vakna!!?? Våra skattepengar alltså Johan Persson

   Gilla

 4. Sven 2019-06-08 / 21:34

  Jag struntar helt och hållet i klimatet, jag är däremot intresserad av vädret.

  Gillad av 2 personer

 5. Gunnar Karlsson 2019-06-08 / 21:20

  Off Topic.

  Den av sossarna importerade valboskapen tyr sig till sina klanvänner i allt flera och växande NoGo-zoner i Sverige. I dessa zoner har den grova kriminaliteten helt tagit över och inte ens tungt beväpnad polis vågar sig in.

  Ett av dessa områden är Vivalla norr om Örebro, jag har svårt att tänka mig att det finns ett värre område i Sverige, här har hela samhället totalt kollapsat, i klanstrider och mycket grov kriminalitet.

  https://nyheteridag.se/allard-op-har-fatt-nog-stang-vivallaskolan/

  //Gunnar

  Gilla

 6. Tony Ingman 2019-06-08 / 20:16

  En Moderat kommunpolitiker har hamnat i blåsväder för att han skämtat om,
  invandrare:

  Han skrev att TV4 lägger ner bonde söker fru, och ersätter det med Flykting
  söker bidrag?

  Och att äntligen hemma ersätts med äntligen framme.?

  Klassikern 5 myror är fler än fyra elefanter, och ersätts med
  4 flyktingar är mer värda än fem Skattebetalare.

  Nu tvingas han pudla, och får åka gatlopp bland åsiktsprofeterna
  i Media där humor varit förbjuden dom sista 10 åren.

  Läst på Samhällsnytt.

  Gillad av 4 personer

 7. turrim 2019-06-08 / 19:35

  Jag läser på Text-TV. Där vet man att torskarna flyr Västkusten. Det beror på klimatförändringarna.

  Intressant, jag har alltid tyckt att det varit kallt att ta ett bad i Bohuslän även i högsommarvärme.

  Kan Text-TV referera till forskaren som kan belägga hur mycket varmare? Sedan när? Torskarna simmar väl inte i ytvattnet så forskaren måste ha mätt på annat djup? Vilket? Var går gränsen då torskar flyr?

  Gillad av 2 personer

 8. Onkel Björn 2019-06-08 / 19:08

  Det är ju ganska märkligt egentligen. Vi, och då antar jag en stor del av följarna på Toralfs blogg, som inte är klimatalarmister upplever det som fb-skribenten för fram som något mer naturligt än den ”sanning” som alarmisterna försöker påtvinga oss.

  Alltså dem och vi. Där vi anser att de har fel. Och de anser sig besitta sanningen.

  På Miljö och energidepartementet tjänstgjorde under 2017 202 personer. Jag undrar, finns det inte en enda vettig människa där ? Vad kostar inte departementet att driva per år. Vad får vi för våra skattekronor egentligen ?

  Al Gore, mannen som inte lever som han försöker lära. Flyger runt i världen med eget jetplan. Bor i en alldeles för stor kåk med en uppvärmning som säkert skulle räcka till att värma upp ett flertal normalstora hus. Hur mycket av våra skattekronor har inte bara han fått genom åren ?

  Gillad av 2 personer

  • Tony 2019-06-09 / 10:47

   Al Gore borde platsa som miljöpartist, för det är så som I. Lövin
   gör med, hon vill hårdbeskatta flyget för vanliga människor, själv åker
   hon Busines class på flyget, Hon vill hårdbeskatta drivmedel för folk
   som använder bilen till att köra till jobbet, men hennes Gubbe kör omkring
   i en stor Suv, den behöver han när han kör Sten?? Och sådana behov kan
   inte vanliga människor ha?

   Gillad av 1 person

 9. Gunnar Karlsson 2019-06-08 / 18:15

  Off Topic.

  Sossetidningen Östra Småland har idag en artikel om hur man i Kalmar vill smörja sina nya kärnväljare. Ett ordentligt avsteg från mantrat om ”allas lika värde” , eller rent ut sagt en riktig diskriminering av svenskar.

  http://www.ostrasmaland.se/kalmar/vill-ha-fortur-for-nyanlanda-till-nya-lagenheter/

  Utgår ifrån att den överväldigande majoriteten av tidningens läsare utgörs av den före detta gruppen kärnväljare, dvs. gamla hederliga arbetare.

  Men hur reagerar dessa när de ser att de helt plötsligt har degraderarats till andra klassen medborgare ?? Håller Sossarna på att gräva sin egen grav ??

  “All animals are equal, but some animals are more equal than others.”

  //Gunnar

  Gilla

 10. Evert Ronaldo 2019-06-08 / 18:00

  Tänk om detta skulle bli allmänt känt då skulle ju hela Gretas karriär äventyras.

  Gillad av 1 person

 11. Dag Selander 2019-06-08 / 16:40

  FRÅGA: Vad heter skribenten till FB-artikel ”Kära FB-vänner”?

  Gilla

  • Thoralf A 2019-06-08 / 17:30

   Har det någon betydelse? Det är inte Johan Rockström eller Per Holmgren.

   Gilla

 12. Robban 2019-06-08 / 15:31

  ”Tipping point” kommer! Det är något vi kan vara säkra på!
  Men av en helt annan sort, än den alarmisterna tror på!

  Gilla

 13. Hans Erling Jensen 2019-06-08 / 14:19

  Är det möjligt att få upplyst författarens namn? Det är tyvärr ett måste om man skall vidarebefordra något idag.

  Gilla

  • Anonym 2019-06-08 / 18:47

   Det är ett nöje att läsa kloka ord oavsett vem som är författaren. Menar du Hans Erling att någon skulle kunna förbjuda mig att skicka de kloka orden till en vän?

   Vem kan förbjuda mig? Är det EU? Eller Morgan? Vad är straffet enligt svenska Brottsbalken förankrat i Grundlagen?

   Gilla

 14. Putte 2019-06-08 / 13:50

  Jag undrar om det är klarlagt att Johan Persson har en dokumenterad personlighetsstörning, typ narcissism?!?

  Gilla

  • Dyngbagge 2019-06-08 / 17:14

   Med den grandiosa och verklighetsfrånvända själv- och verklighetsbild kan det inte stå rätt till. Totalt oförmögen att ta till sig kritik, allt är andra fel, vägrar inse egna fel och brister, manipulerar, skryter, onormalt bekräftelsebehov…

   Just saying….

   Gillad av 1 person

   • valentin 2019-06-10 / 00:39

    bara en helt vanlig socialdemokrat som kommit upp sig

    Gilla

 15. Svante 1 2019-06-08 / 13:36

  Klimatbluffare Johan Rockström,Pär Holmgren m.fl -Al Gore,IPCC……Klimatprofessorn Lennart Bengtsson,Lars Bern,Elsa Widding sedan sent 1970-tal har koll på klimatet…

  Gillad av 1 person

 16. Janne 2019-06-08 / 12:21

  Den kommande tipping Point kommer inte att bero på klimatet utan på helt andra orsaker
  om man inte börjar att repartiera alla dessa myglare fuskare rånare lurendrejare mördare
  våldtäktare bilbrännare sprängare snyltare,här finns det en hel del att prata om men alla
  dessa oduglingar till politiker är så FEGA att inse vad som behöver göras för att få rätsida
  på landet igen så dom skyller på klimatet,så jag tycker att samtliga ska avgå utan avgångsvederlag och ta fantasifiguren Greta med er på samma gång,och vem fan försörjer
  henne och hennes predikoturer kors och tvärs över världen,är det Soros eller rent av
  regeringen.Jag håller med Saboni om att mångkulturen måste stoppas omgående till
  skillnad från Drullenhag som vill ha hit fler av den varan,han kan jämföras med ett kokt
  Torskhuvud för det är tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något,det var lite
  för er sk beslutsfattare att fundera på om ni klarar att göra det om eran IQ räcker så långt.

  Gillad av 4 personer

 17. Hacke 2019-06-08 / 11:55

  GAL-vridningen på public service är t o m värre än slagsidan på den klassiska vänster-högerskalan. Föga förvånande utgör Sverigedemokraterna och Trump de tydligaste exemplen på misshandeln av uppdraget.
  Lyssna på SR:s Medierna i P1 (där Jan Helin vägrar medverka) och läs rapporten ”Public service – bastion för vänsterliberala” som Näringslivets medieinstitut tagit fram.
  Ännu ett tungt belägg för den växande opinionen som kräver nedläggning av den tvångsfinansierade propagandabunkern.

  https://sverigesradio.se/medierna

  https://naringslivets-medieinstitut.se/ny-rapport-visar-pa-gal-vinkling-i-public-service/

  Gillad av 1 person

 18. Tony Ingman 2019-06-08 / 11:45

  Känner mig upprymd när jag läser det han skriver, för att så mycket
  stämmer in på mina egna tankegångar, men som inte går att diskutera
  med folk i gemen, för då kommer ofta orden, jaså du bryr dig inte om
  klimatet? Jo det är ju just det man gör, men vidskepelse och ren hysteri kommer
  inte på något vis hjälpa klimatångesten som många lider av!
  Han har även rätt i att mycket stämmer in på kyrkan förr i tiden!

  Sen tycker jag det är konstigt att aldrig den stora befolkningsökningen diskuteras,
  eller ens nämns i sammanhanget, precis som om en dubblering av invånarantalet
  på jorden inte skulle sätta spår i form av matproduktion o Avfall o.S.v.

  Gillad av 4 personer

 19. Rolle 2019-06-08 / 11:43

  Mycket bra. Vore bra om det fanns en PDF-fil som man kunde ladda ned. Lätt att skicka vidare och skriva ut för alla som har svårt att läsa på datorn.

  Gilla

  • Onkel Björn 2019-06-08 / 18:49

   Rolle.

   När jag på min dator markerar en text och sen trycker på höger musknapp får jag upp en dialogruta med ett antal val bla kopiera, markera allt och skriv ut. trycker jag då på skriv ut kommer det upp en ny dialogruta dör det finns ett antal val bla print to PDF och document writer.
   Om du då trycker på print to PDF så skrivs texten ut i PDF format och det är bara att välja vart man vill placera sin fil.

   Gilla

 20. Magnus Eriksson 2019-06-08 / 10:55

  ”Halleluja, halleluja, med skräckpropaganda ska jag tala er tillbaka till dygdens stig.” Detta passar väl in på klimatalarmisterna.

  Gillad av 2 personer

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton och språk så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s