PÅVERKAR SOLEN KLIMATET?

IMG_1244
Foto  Thoralf Alfsson

Svaret är givetvis ja på den frågan. Solens vandring mellan vändkretsarna och därmed årstiderna kan väl ingen människa ha missat. Ju närmare ekvatorn, desto varmare. Allt beroende på solens påverkan i första hand. Det var just därför jag tog en semestervecka på Kreta vid min födelsedag för ett par veckor sedan. Jag njuter av när solen värmer min hud.

Det som är allra märkligast är att IPCC påstår i sina rapporter att solens energi alltid är konstant och aldrig förändras. Det hävdar istället att det är människans utsläpp av koldioxid som till 95 procents säkerhet är orsaken till den lilla ökning vi haft av den globala temperaturen under de senaste 150 åren. Denna lilla variation i temperatur beror inte på solen enligt alla dessa rapporter och klimatforskare inom IPCC. Solens variation skulle bara vara ca 1 W/m2 på årsmedelvärde som ligger på ca 1365 W/m2. Men nu varierar ju solinstrålning med t.ex. molnigheten i väldigt stor utsträckning.

Att jag för några månader sedan beslutade att investera i solceller för att hålla nere mina elkostnader har också fått mig intresserade av solinstrålningen då flera bolag som säljer solceller också visar upp diagram över solinstrålningen. Nu litar jag inte riktigt på dessa företag utan jag har kollat detta mot de data som SMHI tillhandahåller och då hittade jag intressanta saker hos SMHI och deras mätdata.

Följande finns på SMHI:s webbsida.

”SMHI har nära homogena mätserier av globalstrålning sedan 1983. Sedan mitten av 1980-talet och fram till omkring 2005-2006 ökade den årliga globalstrålningen med nära 8 % i Sverige. Liknande tendens ser man i stora delar av Europa.”

Väldigt intressant och mycket märkligt att jag aldrig har hört talas om detta i media eller på sociala medier. Att solinstrålning ökat med 8 procent borde påverka klimatet rejält.

”Den totala mängden solstrålning som träffar en horisontell (mark-)yta kallas globalstrålning. Globalstrålningen utgörs alltså av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.”

Globalinstrålning 1983-2018

SMHI kommenterar diagrammet enligt följande.

”De två viktigaste faktorerna som påverkar globalstrålningen är solhöjden och molnigheten. Medan förändringen i solhöjd (och dagslängd) ger den stora regelbundna variationen över året ger variationen i molnighet variationen i års- och månadsvärden mellan olika år. Sommaren 1998 var riktigt mulen medan särskilt maj och juli var riktigt soliga 2018 i Sverige. Eftersom den allra största delen av den årliga instrålningen erhålls under sen vår och sommar så sticker dessa båda år ut även i årsstatistiken.”

SMHI har även diagram som visar att ökningen av solinstrålning framförallt ökat under sommarmånaderna men även under våren och till viss del även under hösten. Vintermånaderna december till februari ser däremot mer konstanta ut över tid men det säger inte så mycket om hur molnigt varit då solen ändå står så lågt under dessa månader.

Jag laddade hem dessa data på globalinstrålning för att kunna ha dem i ett excel-dokument och rita lite egna kurvor. Sedan laddade jag även hem temperaturserien för Sverige under samma tidsperiod som globalinstrålningen. När jag sedan skapade ett diagram med båda dessa kurvor i samma diagram och lät excel räkna fram även trendkurvan fick jag nedanstående resultat.

Globalstrålning Temperatur

Jag tycker att korrelationen mellan kurvorna är väldigt intressant och ännu mer intressant är att trendlinjerna som är mer eller mindre till hundra procent korrelerar med varandra.

En ren tillfällighet eller ett samband?

I förra veckan skickade jag mitt diagram med uppgifter om vilka data jag laddat hem från SMHI och bad att få deras kommentar. Det har dock varit dödstyst från SMHI i snart en hel vecka. 

En ren tillfällighet eller?

 

 

44 reaktioner på ”PÅVERKAR SOLEN KLIMATET?

 1. Sepi 2019-11-11 / 14:08

  2012-2013 skrevs en rapport som NASA lyfte upp, solens variation och jordens klimat:
  https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/08jan_sunclimate

  Ganska lång artikel och mest spekulationer. Det har säkert kommit nyare rön sen dess. Det som utvecklats är snabbare datorer. Man behöver ju kraftfulla superdatorer för att analysera solens strålning samt att kunna simulera globala samt lokala väderfenomen för att kunna påvisa korrelation. Vad som antyds är att solen har fler lokala effekter än globala.

  Gilla

 2. Roland Salomonsson 2019-11-08 / 15:53

  Ni förstår väl varför klimathysterikerna genom att blint följa sina influencer, som nyttiga idioter pläderar för att just CO2 är så farligt.

  Ett av FN:s viktigaste mål uttryckt i Agenda 2021 och vidareutvecklat i Agenda 2030 är att arrangera utrotning av världens befolkningar. Kan de förmå världens länder att reducera CO2 ned till ca 0,02% så återfår världen alla dessa hungersnöder som var fallet fram till WW1. D v s då har man ett medel att utrota med. Att jordens befolkningar på allvar börjar öka ungefär under WW1 beror på en kombination av ökad CO2 resp teknisk utveckling, d v s de måste sänka CO2, så att hungern återkommer.

  Agendorna är alltså en plan för en omställning av världen till en nazistisk världsdiktatur. Nazism är en kommunistisk variant, där S, C, MP är en del av rörelsen. V är stalinister. L ligger i dödsryckningar.

  Tony Heller visar i sina videos hur kommunistiska (nazistiskt influerade) akademiker, och demokrater, i USA systematiskt har propagerat för än ena och än andra falska ”vetenskapliga” slutsatser. INTE ETT ENDA HAR I VERKLIGHETEN UPPNÅTTS enligt vad de förutspått. De ledande idioterna är ägarna av MSM, Public Service, västvärldens bankoligarker! Resten av hysterikerna är bara simpla ”pinocios”.

  NOT! Om CO 2 ÖKAS till mer än 0,08 %, så har någon räknat ut att jorden kan försörja ca 80000 miljoner, SAMTIDIGT som hälften av dagens brukade marker kan återlämnas åt naturen.

  Gillad av 1 person

 3. Einstein 2019-11-07 / 18:18

  Finns det siffror och statistik på energimängder i jordens inre och flöden genom jordskorpan samt variationer av dessa?…

  Gilla

 4. Martin 2019-11-06 / 22:09

  Thoralf, jag har föreslagit dig att vara med i veckans nyhetsanalyser på exakt24.se . Tackar nu alltid nej till sådana förfrågningar? Man får ju sällan se dig i rampljuset längre.

  Gilla

 5. martiusus 2019-11-06 / 16:25

  En av de främsta klimatalarmisterna George Soros köper
  olje och kolaktier när dom politiskt korrekta fonderna skiter på sej.

  Gillad av 1 person

 6. Sven d.ä. 2019-11-06 / 16:21

  ”Politikern Henrik Vinge, 31, tar över som vice partiledare för Sverigedemokraterna.”

  Vad vet man om Vinge?

  Gilla

 7. botwid 2019-11-06 / 14:06

  När allt fler inser att det inte existerar någon klimatkris utbryter hysteri och alarmisterna samlar sig. Nu påstår man att 11.000 forskare varnar för klimatkris på jorden. Är det klimatforskare som varnar? När jag söker på ”climate” hittar jag hela 35 individer. Det var således 3 promille som var kvalificerade att uttala sig om klimatet.

  Gillad av 3 personer

  • Sven d.ä. 2019-11-06 / 16:16

   Jag tror att påtryckningen är stor att skriva på en sådan manifestation är stor. Cirkulerar det ett sådant dokument på institutionerna så tror jag den enskilde vetenskapsmannen känner sig tvingad att skriva under.

   Gillad av 2 personer

   • Thoralf A 2019-11-06 / 18:30

    Så är det sannolikt annars kan han/hon betraktas som klimatförnekare.

    Gillad av 2 personer

   • botwid 2019-11-06 / 18:47

    Det skulle vara intressant att veta hur det hela gått till. Kan det vara så att Soros investerat några miljoner för att skicka runt ”representater” skall ”rädda klotet”. Först ger man sig på chefen på en institution vilken uppmanas att skicka runt ett formulär till de anställda. De institutioner som inte vill ”rädda klotet” skall inte ha några forskningspengar framgent. Jag ser fram emot att någon som känt sig tvingad att skriva under berättar om händelsen!

    Gillad av 1 person

   • Sven d.ä. 2019-11-06 / 20:32

    Botwid: Man kan använda sig av en mjukvara som sänder ut email. Man fyller i sitt namn, adress och vad man vill ha. När man sänder så har man godkänt manisfestationen. De kanske sänt ut till några tusen, sedan har de sänt vidare i sin tur. Hur många som fått denna manifestation vet man inte – det kan vara flera hundra tusen. Detta kan en enskild göra utan allt för mycket jobb.

    Gillad av 1 person

  • Gunnar Edlund 2019-11-06 / 20:19

   Bara det att de refererar till Greta säger väl allt.

   Gilla

 8. Jonas 2019-11-06 / 13:51

  Hej Thoralf,

  Har du även graf där medeltemperatur jämförs med CO2 halten?

  Gilla

 9. Calle 2019-11-06 / 11:14

  O/T Har hörsammat Lennart Matikainens vädjan på Youtube och köpt 2 ex av boken ” Anstiftarens Löfte” från Adlibris. Allt för att försöka hindra PK-polisens försök att tysta oss nationella

  Gilla

 10. Roland Salomonsson 2019-11-06 / 10:07

  SMHI har anställt några klimataktivister. Minst EN jobbar med ett projekt som innebär att Sveriges meteorologiska data från mätplatser ”inne” i tätorter skall ”justeras” till ett ”läge” ute i naturen. Det är sådana mätdata som sedan skall användas för klimatkalkylering. När de mätstationer som skall justeras en gång anlades, så låg de i ren landsbygd, men att tätorter har växt. Ett exempel är Sveriges äldsta mätstation, Uppsala Observatoriepark.
  Nämnde aktivist samarbetar intimt med ett antal aktivistiska ”journalister” – vad annars att vänta?
  Nu visade det sig att de oavsiktligt avslöjade att justeringen för Uppsala skedde ”åt fel håll”. D v s närmaste jämförelsestation är Ärna flygfält, och man gjorde denna ”varmare” (en kombination av matematik resp bearbetning av data inlagt i en s k ”klimatmodell” – vilka ingen utom den ryska presterar prognoser i närheten av verkligt uppmätta data för prognosperioden), men det borde varit Observatorieparken som gjordes ”kallare”. Utöver observatorieparken hade de ytterligare mätstationer i pilotprojektet. Dessa skulle förmodligen, liksom förebilderna i USA vara norm för hur justeringarna skulle spridas.
  Nu avslöjades tilltaget av en medlem i ”Klimatrealisterna” ( http://www.klimatupplysningen.se/ ), som kontrollräknade. Aktivisten hade sannolikt för avsikt att byta ut alla lagrade mätstationsdata (originalmätta) mot fel-justerad data. Alltså typ ”Climate-Gate” i USA. Journalisterna tänkte sig sannolikt göra något slags ”scoop”. Hade fusket kunnat genomföras i tysthet, hade sannolikt Sveriges årsmedeltemperaturer blivit avsevärt varmare.

  Officiellt stoppades projektet efter larmet, men aktivisten har kvar sin anställning vid SMHI, så sannolikt fortsätter fusket att utvecklas, men nu med högre ”sekretess”.

  Gillad av 3 personer

 11. Svinfylking 2019-11-06 / 09:54

  It’s not You
  It’s not CO2
  It’s the Sun

  IPCC är en bluff som skapades långt efter att den ”globala-eliten” hade beslutat att spela ut ”global-warming” kortet. Eftersom den globala temperaturen inte ökar i den takt som de påstår, så har de döpt om bluffen till ”klimathot/klimatkris”! Det finns mängder med forskare som bevisar motsatsen gentemot vad IPCC påstår … och där är solen av central betydelse. Just nu befinner vi i oss i gränslandet mellan solcykel 24 – 25 och vi är inne i vad som kallas Grand Solar Minimum.
  T.o.m. NASA med sitt ”tvivelaktiga” rykte, har börjat närma sig forskare som t.ex Valentina Zharkova, Henrik Svensmark, Tim Ball m.fl.
  I senaste NASA studien säger de att solcykel 25 kanske blir den svagaste på 200 år – solar shutdown! Det är precis vad Zharkova, Svensmark m.fl har påvisat. Det kan vara så illa att vi går in i en period liknande ”Maunder-minimum” som varade ca 1645 – 1715 (”Lilla Istiden”). Utöver detta så fortsätter Jordens magnetfält att falla och med detta minskar skyddet mot kosmisk strålning … Och som grädde på moset rör sig de magnetiska polerna väldigt fort MOT VARANDRA! Den norra magnetpolen är delad i två, en starkare som är på väg mot Sibirien och en svagare som fortfarande ligger kvar i norra Kanada. Den södra magnetpolen är på väg mot Australien … Någon aktuell info om de magnetiska polernas rörelse verkar inte gå att uppbringa längre än till 2015 !? Lyckligtvis finns det vissa oberoende personer som försöker bygga upp mätstationer runt planeten.

  Gillad av 2 personer

  • Roland Salomonsson 2019-11-06 / 17:11

   Jordens eget magnetfält är i stor del en respons på solens magnetfält. Just nu är vi inne i några år med solfläcksminima, vilket bl a innebär svagt magnetfält från jorden. Därmed kommer den kosmiska strålningen att ledas längs magnetfälten mot norra/södra halvklotens polarområden över större områden än normalt.

   Gilla

 12. botwid 2019-11-06 / 09:32

  SMHI har en moderator från IPCC som ser till att det inte slipper ut några sanningar.
  Vi har bott på Teneriffa i mer än tjugo år och har märkt att det blivit molnigare under de senaste åren. Det känns att det blivit kallare. Självklart är det solen som styr väder och klimat.
  Emellertid tror jag att det är solens magnetism som påverkat molnigheten. Solen håller just nu på att gå från cykel 24 till cykel 25. Den elektromagnetiska strålningen från solen är därför mycket svag och solen förmår inte hålla undan den kosmiska strålningen. Vi vet genom experiment utförda i Cern att den kosmiska strålningen starkt påverkar molnbildningen. Den elektromagnetiska strålningen från solen kan observeras genom att studera dess solfläckar. Genom att gå tillbak i tiden kan man se att solcyklerna (ca elva år långa) har ett återkommande mönster. Därför bör vi ställa in oss på kallare väder minst fyrtio år. Det skal bli intressant at se hur PK-Packet skall hantera den annalkande kylan.

  Gillad av 1 person

  • Roland Salomonsson 2019-11-06 / 17:13

   Ha! Ha! Ha!
   Syns ”skadeglädjen?

   Gilla

  • Lars Johansson 2019-11-06 / 20:00

   Tyvärr verkar denne nya polischef vara en pk mes utan egen kraft som följer sin husbonde den usla regering vi ha! Jag trodde på en förbättring från denna vindfjölel Eliasson.Tyvärr så verkar han vara ”a lame duck”,en totalt impotent polischef!

   Gilla

 13. turrim 2019-11-06 / 08:40

  Enligt Expressen och Text-TV så säger 11 000 forskare att vi har en akut klimatkris. Det går åt helvete med jorden.

  Tänk så många klimatforskare det finns! Vad gör de en arbetsdag? Jag undrar hur många av dem som hade klarat att på egen hand ta fram Thoralfs kurvor för solstrålningen och sedan dra relevanta slutsatser av dessa.

  Gillad av 5 personer

  • turrim 2019-11-06 / 10:21

   Jag hittade på Flashback en person som plockat ut några svenska ”klimatexperter” på listan:

   Per Adman, Political Science, Uppsala
   Kjerstin Bruck Andersson, Lecturer i Scence Work, Örebro
   Markus Artelsmeier, Student of Chemistry, Astra Zeneca
   Mimmi Barmark, Associate professor in Sociology
   Melani Durling, Research Assistance in Verbrate Paleontology
   Elin Götmark, Associate Professor of Mathematics, Chalmers

   Gillad av 1 person

  • botwid 2019-11-06 / 16:05

   Det stämmer inte, det var bara 35 som var klimatforskare, de övriga 10.965 hade inte där att göra. En av dessa avvikande individer hade titeln ”Full Professor….

   Gilla

 14. hllviken 2019-11-06 / 08:09

  GLOBALIST-strålningen dödar mänskligheten!

  Gillad av 2 personer

 15. HS 2019-11-06 / 07:03

  Vänsterliberalerna värnar sin CO2-religion ty den är nödvändig för att kunna omdana samhället globalt i önskvärd riktning.
  Det vill säga dekadent, oikofobt och nationalstatshatande.
  Framtiden lär väl avslöja deras bluff och syfte.
  Fast då är det ju försent.

  Gillad av 2 personer

 16. Lars Cornell 2019-11-06 / 03:48

  Tack Thoralf för en bra jämförelse.
  Jag har ställt den frågan till SMHI och till Michael Tjernström.

  1 – Hur mycket av temperaturhöjningen beror på
  – Ökad solinstrålning? 
  – Mer koldioxid?
  – Återhämtning från det kalla 1800-talet?
  – Annat?

  SMHI har ej svarat men Tjernström svarar på vissa delar så här (avkortat),

  ”Hur solinstrålningen varierat i de mätningar som SMHI (eller någon annan) gör vid jordytan är – ur ett globalt klimatperspektiv – ointressant.”

  Det kan ju stämma, men eftersom instrålningen även ökat i andra länder håller det inte riktigt.

  ”Solens strålning varierar med tiden men den variationen är mycket liten och kan inte förklara den globala uppvärmningen.”

  Där är vi inte överens. Det finns en stark korrelation mellan solfläckar och värme/kyl-perioder.

  ”Men även om det är möjligt att en ökad solinstrålning lokalt eller regionalt kan påverka temperaturtrenden (se t.ex. hur den höga instrålningen 2018 sammanfaller med höga temperaturer) uppvärmningen tyder fördelningen av uppvärmning i Sverige över årstiderna på att den effekten är liten. Uppvärmning vintertid kan knappast förklaras av ökad solinstrålning.”

  Thoralfs diagran motsäger det. Jag tror att Tjernström har fel där.

  Gillad av 2 personer

 17. Onkel Björn 2019-11-06 / 03:47

  Om man surfar runt på nätet finner man ganska många artiklar om solen och solens påverkan på det globala klimatet. En del hävdar att solens aktiviteter påverkar den globala uppvärmningen, andra det motsatta och att det är vi människor med våra utsläpp av växthusgaser som är boven bakom uppvärmningen och vad ska man som amatör egentligen tro? Vad forskarna nog verkar vara överens om är att solens aktiviteter återkommer i ganska jämna cykler. Vi har under en period haft en ökad aktivitet hos solen, vilket kan förklara de senaste årens varma somrar och vintrar, Nu ska solen tydligen ha lugnat ner sig och nu får vi väl se om det blir lite kallare igen. Eller?

  Historiskt sett har man ju kunnat konstatera att klimatet har varierat genom historien, med flera istider här i norden och där det under mellantiderna varit subtropiskt klimat. Man ska nog själv försöka bilda sig en uppfattning genom att läsa så mycket man kan och orkar och även lyssna till de båda sidornas argument. Själv tror jag nog på att solen har en större roll i det hela än vad många klimatalarmister vill hävda. Men vi ska nog inte heller förringa utsläppen. Om inte annat för vår egen hälsa.

  Gilla

 18. Laglydig 2019-11-06 / 02:26

  Vilken fräckhet Thoralf!

  Menar du alltså på fullt allvar att solen har en betydelse och att det INTE är svenskarnas bilkörning som är orsaken till den GLOBALA temperaturhöjningen? 😉

  Nu får du damerna på Söder emot dig ännu en gång som är vana vid att ta den eldriva T-banan (fortfarande driven med kärnskraftsel men snart med importerad kolkraftsel från Tyskland)!

  Vilken djävla hysteri! Har människor totalt förlorat tankeförmågan? Ja tyvärr tror jag det, åtminstone de stora massorna, speciellt i Sverige när de matas med lögner varje dag!

  IPCC:s DIREKTIV är att ENDAST undersöka temperaturhöjningarna utifrån mänsklig påverkan! IPCC får alltså INTE föreslå att det finns andra påverkansfaktorer! Det du Greta!!!

  Samtidigt fortsätter regimens kontrollerade skattefinansierade TV-kanaler sin klimatalarmistiska propaganda…

  Gillad av 1 person

 19. tompas11 2019-11-06 / 00:58

  Märkligt att du inte kände till att globalinstrålningen har ökat med 8 %.
  Detta faktum tog jag tidigt jag upp i tråden ”Är klimathotet något att bry sig om?” på Byggahus.
  Tråden startades redan 2008 och jag var faktiskt med och skrev inlägg redan då.
  Dock fick den en nystart den 5 Mars i år.
  Tråden är numera stängd, men kan var av intresse att läsa.Väldigt många inlägg.

  Länk: https://www.byggahus.se/forum/threads/aer-klimathotet-nagot-att-bry-sig-om.93343/

  Gilla

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton och språk så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s