SVÄLT OCH PEST 1601-1602

Sylvander

I dessa coronatider kan man behöva lite perspektiv på andra dramatiska händelser i historien. För några år sedan lyckades jag komma över alla 9 banden av Gustav Volmar Sylvanders böcker om Kalmar slotts och Stads Historia som jag läst från pärm till pärm, ett fantastiskt dokument som skrevs under åren 1864-1874. Jag drog mig till minnes att jag i någon av böckerna läst om hur pesten drabbade Kalmar hårt någon gång under medeltiden. Jag har letat under den senaste veckan efter de sidorna och igår hittade jag det. Jag tänkte citera lite från band nummer 7.

Gustav Volmar Sylvander hade dock ingen aning om att en vulkan i Sydamerika var orsaken till starten av eländet i Kalmar och norra Europa när han skrev sin bok.

I februari 1600 hade vulkanen Huaynaputina ett våldsamt utbrott. Det betecknas som det största vulkanutbrottet i Sydamerika och det fick stor inverkan på klimatet i den norra hemisfären.  https://en.wikipedia.org/wiki/Huaynaputina

Så här skrev Sylvander.

”Den började den 10 november 1600 med förfärligt snöfall ända till 10 alnars djup, så snön låg mångenstädes jemt med taken och på Öland syntes nästan intet enda hus, så att folket der  nödgades nedhugga stufvubodarna innantill (väggar och innanrede) för att värma sig. Såväl på Öland som i Småland stupade en oräknelig mängd boskap härigenom af köld och hunger. Då denna snömassa hastigt smälte i april uppstod en lika förfärlig vattenflod, som bortförde alla qvarnar och broar der funnos. Derpå inträffade en stark ihållande torka från början af april till 25 juli med svåra nattfroster, så att säd och gräs tvinade bort.”

”Den naturliga orsaken till denna olyckliga omständighet sökte man den tiden förklara deraf att ”solen det året (1601) icke hafver haft sitt rätta naturliga sken eller värma, utan på klara himlen skinat liksom genom en rök intill klockan 9 och 10 på dagen och om midafton åter mist sitt sken igen.” Följden af denna fullkomliga missväxt blef en allmän hungersnöd och hungersdöd.” Flockar af stora starka arbetsföra personer om 18, 20 stycken i flocken ströko på våren 1602 tiggande omkring och bådo om arbete för bara maten. På vägen och på marken lågo många döda af hunger, så att nöden var stor bland länets innevånare”

”Härtill kom pestsjukdomen som härjade förfärligt i stad och på land 1602 och 1603. Från Danmark kom den till Kalmar, hvarifrån den spridde sig till Öland, Wexiö och Westervik. Under november och december månad dogo i Lönneberga socken öfver 100 personer. Den 8 juli hade pesten kommit till Ålem, 5 mil norr om Kalmar och rasade der högst våldsamt ända till den 12 november, hvarunder den bortryckte blott i denna socknen 427 personer, hvilket förhållande visar hur mördande denna sjukdom varit.”

”I Kalmar stad rasade pesten ej mindre förfärligt, synnerligast under augusti månad 1602, men fortfor ännu 1603, då den tillika utbredde sig bland hertig Carls och hertig Johans hof, äfvensom i fältlägret utom och inom Kalmar. Sjukdomen angrep af stadens innevånare mest qvinnor och barn. Från den 27 januari till den 27 augusti 1602 dogo ej mindre än 466 personer endast bland de bemedlade innevånarne, som egde tillfälle bekosta sig ordentlig begrafning med klockor, lägerställen och likfärdspenningaar. Efter den 27 augusti finnes längden på dem, för hvilka likfärdspenningar blifvi betalda, icke i behåll, hvadan samtliga antalet af denna klass innevånare, som under hela året pesten aflidit, icke kan uppgifvas. Af de innevånare åter, för hvilka af fattigdom inga likfärdspenningar till kyrkan betaltes utan hvilka njöto klockor och afgiftsfritt, dogo 160 under under första halfva året, så att till slutet af augusti 1602 hade från början af året dött i pesten öfver 600 menniskor af Kalmar samhälle, en dödsprocent förfärligt hög, då antalet af stadens innevånare dessa år ej uppgick till mer än 1600 menniskor. Detta förfärliga dödstal framträder ännu skarpare med sitt vittne om farsotens våldsamhet, då man jemför detsamma med dödsfallet under de öfriga år , när ingen pestsjukdom hemsökte staden, såsom närmaste åren derefter 1604-1605, under hvilken tid endast omkring 60 personer i medeltal årligen afledo.”

” Hela hus med slägt och anförvandter blefvo utdöda. Barn och fattigt folk påträffades å gator och gränder samt ner vid hamnen stupade för sjukdomen under det de irrat ikring att söka de sina. Ingen tog dessa om hand, tills slutligen kyrkan lät begrafva desamma och stadsstyrelsen sjelf synes delvis varit af döden härjad eller upplöst. Sjukdomen kallades pestilenzen, ty borgmästaren befallde kyrkan utbetala 2 daler till ”herr Bertel för sitt omak att besöka de sjuka i pestilenzentiden”. Bland andra hushåll som alldeles utdogo uppgifves capellanen Jon Peteri med hustru, barn och tjänstefolk.”

PS

Vill du stödja min blogg. Klicka då på det annonser som kommer i mina blogginlägg. Det kostar dig inget men ger mig några extra kronor varje månad. Om nu inte WordPress blockerat alla annonser på min blogg.

 

14 reaktioner på ”SVÄLT OCH PEST 1601-1602

 1. Ölandsbonde 2020-05-01 / 14:53

  ”-Vi befinner oss på en sorts platå,”
  Jaha, då var vi på platån igen och allt går enligt plan. Det går bra nu. Vi ligger kvar på nionde plats efter decimalstrid med Irland om platsen.

  Det går bra nu med sossedöden (smärtstillande+sömnmedel tills kvävningsdöden kommer som befrielse från livet)

  De gamla såg den inte komma. Efter ett långt arbetsliv och mycket skatt så ger de nu sitt sista bidrag till sossepolitiken genom att dö. Avlastar stat och kommun från onödiga kostnader för äldre.

  Gillad av 3 personer

 2. Johanna 2020-05-01 / 13:39

  Thoralf, just idag så kostar kassarna i affären 6-7 kr st!
  Som en tidigare riksdagsledamot vill jag gärna ha din synpunkt om skatten på kassarna.

  Vad tycker du om skatten?

  Gilla

   • ltsundelin1950 2020-05-01 / 15:08

    Jag har köpt en rulle återvinningspåsar. Vita kraftiga och utan reklam. De kostade 70 öre/st och jag har dem med när jag handlar.

    Gillad av 1 person

  • Andersson i Pinan 2020-05-02 / 18:50

   Johanna. Som tidigare riksdagsledamot borde du ställa den frågan i första hand till dig själv. För vilket parti satt du i riksdagen? Var det möjligen miljöpartiet?

   Gilla

 3. Vax 2020-05-01 / 12:51

  Det finns botemedel mot Covid19! Hydroxiklorin en gammal billig beprövad medicin.
  Videon måste ses.

  Socialstyrelsen har blockerat svenska läkare att skriva ut medicinen.
  Vad har de för agenda?

  Gillad av 1 person

  • Thoralf A 2020-05-01 / 13:11

   När jag gjorde FN-tjänst 1978 i Sinai vill jag minnas att jag tog en malariatablett varje dag eller vecka under dessa sex månader och jag tror vi fick börja ett antal veckor innan vi åkte ned till Sinai. Dessutom fick vi ett antal sprutor med vaccin mot ett antal sjukdomar.

   Gilla

  • Maja Dacke 2020-05-02 / 16:13

   I Frankrike la politikeradeln och deras närmaste beslag på malariamedicinen så att apoteken tömdes.

   Kanske råder samma tongångar i Sverige … Vem har hand om lagret här?

   Om någon av dem vill rädda befolkningen så finns det medel. Annars inte. Vilka är idag socialstyrelsen och var fanns de tidigare?

   Gilla

 4. Ivar Andersson 2020-05-01 / 09:07

  Det var värre förr. Linköpings blodbad är benämningen på ett antal avrättningar som utspelades på skärtorsdagen den 20 mars 1600. Fem av de rådsherrar som deltagit på den förlorande sidan vid slaget vid Stångebro i september 1598 avrättades.

  Gilla

  • Andersson i Pinan 2020-05-01 / 11:59

   Ronneby blodbad var värre. Vad som hände i Sverige var inte intressant. Fem stycken avrättade är bara blaha blaha. Det blir mycket väsen när det fint folk som blir nackade.

   Gillad av 1 person

   • Thoralf A 2020-05-01 / 12:52

    Sylvander skriver även en hel del om Ronneby blodbad. Även det mycket intressant och med mängder av detaljer.

    Gilla

 5. Eriksson 2020-05-01 / 01:18

  Ja livets mysterium. Jag har i många år funderat på om tsunamin 26 december 2004 i asien hade ett samband med stormen Gudrun drygt en vecka senare 8 till 9 januari 2005 som drog in från atlanten och drabbade nordeuropa och Sverige.

  Gilla

 6. Lollo 2020-04-30 / 23:45

  Ja, vulkanutbrott är nog en större fara för mänskligheten än koldioxid.

  Gillad av 4 personer

  • Maja Dacke 2020-05-02 / 16:08

   Ett oerhört mycket större hot med svavel och sot som döljer solen och ger dåliga gröda – svält bland dem som klarat av sin andning och lunginflammation. Se på historien …

   Gilla

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton och språk så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s