HOTELL ÖLANDSHAMNEN

Hotell1
Illustration på hotellet.  Källa Kalmar kommun.

Med anledning av Kalmar kommuns inkonsekventa agerande när det gäller framtida byggprojekt så skrev jag för några veckor sedan ett blogginlägg om detta.

https://thoralfsblogg.com/2020/06/10/kalmar-kommun-ar-inkonsekvent/

En stunden måste Centralstationen flyttas och klimatsäkras. I nästa stund kan man bygga ett nytt hotell på samma plats som nyss var tvungen att klimatsäkras.

När detaljplanen för det nya hotellet kom ut på samråd så skrev jag därför ett yttrande till kommunen. Idag redogjorde Barometern lite från de yttrande som kommit in, även mitt yttrande kom med i artikeln.

”Kommunfullmäktigeledamoten Thoralf Alfsson är negativt inställd till hur siktlinjerna från Kvarnholmen mot slottet kommer att upplevas i praktiken. ”Hotellbyggnaden har helt enkelt inte de verkliga proportionerna”, skriver han. Han tycker även att hotellet är fult på skisserna och att den nya föreslagna ställplatsen för husbilar på Tullhamnen är olämplig. Alfsson tycker att man inte har klimatsäkrat hotellet vid händelse av stigande havsnivåer.”

Jag tänkte därför publicera hela mitt yttrande för den som är intresserad av att läsa det.

De skisser som förekommer i samrådshandlingarna är starkt missvisande över hur siktlinjer från Kvarnholmen mot Slottet kommer upplevas i praktiken. Hotellbyggnaden har helt enkelt inte de verkliga proportionerna. Dessutom har man undvikit att visa siktlinjer från flera viktiga positioner/områden som t.ex. Floras kulle och Centralstationen. Jag delar inte bedömningen angående förändringarna av siktlinjerna som görs i samrådshandlingarna.

Dessutom är den byggnadsstil och utformningen av fasader starkt avvikande från vad som borde vara lämpligt i detta område mellan historiska Kvarnholmen och Kalmar slott. Bara utseendet är en ren katastrof om det skulle förverkligas. Det blir absolut en kandidat till årets fulaste byggnad i Sverige, i den tävling som årligen arrangeras av Arkitektupproret. Men det kanske skulle vara en merit för Kalmar kommun?

”Ställplatserna för husbilar som behöver avvecklas inom planområdet avser kommunen att ersättas på annan plats. Detta sker i en separat utredning som inte är kopplad till detaljplanen, ett förslag på lämplig plats är området kring Tullhamnen i centrala Kalmar.”

Förslaget på en ny ställplats för husbilar är minst sagt skrämmande. Tullhamnen är direkt olämplig som ny ställplats för husbilar. Under kommunfullmäktigemötet den 15 juni presenterades en ”Idékatalog” med 13 framtida projekt för att försköna några av Kalmars offentliga platser i centrala Kalmar. Ibland förslagen fanns flera områden vid Kalmars kajer på Kvarnholmen. Vet inte den ena handen inom kommunen vad den andra handen sysslar med. En framtida ställplats för husbilar skall inte ligga på Kvarnholmen. Gör om, gör rätt.

I samrådshandlingarna kan även följande läsas ”Kommunen bedömer att träden inte har de förutsättningar som krävs för att kunna växa sig stora och bidra till stadsrummet. Träden hindrar även siktlinjen mellan Kvarnholmen och slottet vilket medför en inverkan på möjligheten att uppleva riksintresset.”

Varför skulle inte dessa träd kunna växa sig stora och bidra till stadsrummet? Förklara! Träden har en marginell inverkan på siktlinjen mellan Kvarnholmen och slottet. Däremot kommer ett eventuellt hotell enligt denna samrådshandling upplevas som en total avskärmning av Kvarnholmen.

I den utredning som just blivit offentlig angående ett nytt stationsläge i Kalmar, så anser Kalmar kommun att Centralstationen måste klimatsäkras eftersom den bara idag ligger på en nivå på ca 1,5 meter över normalhavsnivån, enligt Kalmar kommuns mätning. När det gäller ett hotell på samma plats finns uppenbarligen inget behov av att hotellet klimatsäkras. I samrådshandlingen skriver man följande.

”För att ta höjd för framtida klimatförändringar reglerar planen att ”Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till en nivå +2,8 m över nollplanet inte skadar byggnadens konstruktion”. Tilltänkt bebyggelse har öppen verksamhet med lobby, konferens och restaurang i bottenplan och anses inte vara av behov att regleras vidare.”

Är detta ett skämt? Är inte lobby, reception, konferensutrymme och restaurang en del av hotellets verksamhet? Kalmar kommun kan inte använda klimatförändringar med stigande havsnivåer som ett argument för att flytta Centralstationen till ett annat läge med en högre landnivå och samtidigt bygga ett nytt hotell med 150 rum på en plats som kanske till och med befinner sig till viss del på en lägre nivå i förhållande än till dagens befintliga Centralstation. Sedan avfärdade detta med att det är en öppen verksamhet.

Varför anses det inte finns ett behov att reglera detta vidare? Anser Kalmar kommun att stigande havsnivåer endast är ett problem för Centralstationen men inte för en hotellbyggnad som till och med har sämre förutsättningar om man skall lita på andra myndigheter?

Kalmar kommuns nivåangivelser i det aktuella området enligt utredningen om ett nytt stationsläge för Centralstationen. Skissen visar att den tänkta platsen för hotellet ligger på något lägre nivå än Centralstationen.

Att Länsstyrelsen för Kalmar län inte har några åsikter om kommande klimatförändringar och havsnivåhöjningar i sitt yttrande och som man själva driver väldigt hårt i rapporter och i andra sammanhang är mycket anmärkningsvärt och måste vara ett olycksfall i arbetet eller bristande rutiner hos Länsstyrelsen. Att Länsstyrelsens handläggare skulle missat de verkliga förhållandena på den aktuella platsen håller jag för väldigt osannolikt, utan försummelsen måste ha helt andra orsaker.

Thoralf Alfsson

PS

Sverigedemokraterna har inte haft några synpunkter på detaljplanen i Samhällsbyggnadsnämnden. Barometern nämner heller inte i artikeln att SD kommit med något yttrande under samrådet.

 

8 reaktioner på ”HOTELL ÖLANDSHAMNEN

 1. Otto 2020-06-25 / 12:59

  Vem har ritat de fula klossarna?

  Gilla

 2. Corona 2020-06-25 / 11:26

  Kalmar sliter hårt för att bli Sveriges fulaste kommun.

  Gilla

 3. Sven d.ä. 2020-06-25 / 10:42

  Arkitekter tänker oftast inte i nya banor, denna lösning även om man tycker att den är originell så finns det en kopia därute. De bläddrar i sina tidningar söker runt på nätet för att hitta något ”nytt”. Hitta det så kanske det inte är lika rolift att byga en kopia.

  Gilla

 4. Jakob Sparre 2020-06-25 / 08:33

  Hej. Skit i lobbyn. Vart placeras tekniken. Oftast i källaren. Jag gissar att det är dom dyraste delarna i byggnaden tillsammans med hiss och ventilation ( på taket). Mvh. Jakob

  Gilla

 5. Robin 2020-06-25 / 00:46

  Kalmar kommun är sannerligen en bunt hycklare och ryggdunkare. Har man storstadskomplex eller vad är problemet? SD i Kalmar verkar vara ynkryggar av hög rang. Johan Persson sitter tryggt på tronen 10 år till. Finns det bara ja-sägare, miljömuppar och flyktingvurmare i Kalmaaa…?

  Vilket skämt!

  Gilla

 6. en småländska 2020-06-24 / 23:52

  Vissa byggnationer skall bara drivas igenom alldeles oavsett, spelar ingen roll avseende ev havsnivåhöjning i såna fall eller om de passar in öht (universitetet). Det gäller att använda rätt argument vid olika planer, det blir ”spännande” att se vilka argument som återanvänds framöver. Två hotell till planeras ju i hamnens närhet.

  Gilla

Kommentarer är stängda.