DET GÅR INTE JÄMFÖRA KÄRNKRAFT MED VINDKRAFT

Går det jämföra stabil baskraft med väderberoende kraft? Med andra ord går det att jämföra kärnkraft med vindkraft? Om man skall jämföra dessa olika elproduktionsenheter måst man först ha klart för sig några detaljer. För det första hur får man elenergi när det inte blåser? Svaret från miljöpartister och klimatalarmister är alltid svävande men det brukar vara import av el för det blåser alltid någonstans, batterier och nu på senare tid även möjligheten med vätgas som produceras när vi har överskott av el för att sedan driva bränsleceller eller turbiner. Men inget av dessa alternativ är i dagsläget möjligt. Därför går det heller inte att jämföra kärnkraft med vindkraft! Ännu mindre göra en prisjämförelse mellan dessa olika produktionsenheter. Om en jämförelse görs måste det adderas stora kostnader till vindkraft för att klara elförsörjningen när det inte blåser med kraftvärme eller i sämsta fall fossileldade kraftverk.

Dessutom har vi frågan om livslängden på kärnkraft och vindkraft. Med erfarenhet så visar det sig att ett kärnkraftverk har en livslängd på 50-60 år kanske ännu längre idag. Men vi vet också att ett vindkraftverk endast har en livslängd på 15-20 år, bara en tredje del av kärnkraften. Därför måste man räkna på kostnaden under hela livstidscyklen och det är jag tveksam till att det görs i de kostnadsjämförelser som görs idag.

Det är den verkliga sanningen idag som tyvärr inte framförs av statliga medier.

För något år sedan läste jag ett dokument från regeringens energikommission där man beräknat produktionskostnaden för den befintliga elproduktionen och de olika produktionskällorna i Sverige. Siffrorna gällede för 2016. Först totalkostnaden för respektive produktionskälla där subventioner och avgifter/skatter ingår.

Om man sedan räknar bort subventioner och avgifter/skatter så får man den verkliga kostnaden för respektive energislag. Vattenkraft och Kärnkraft drabbas av avgifter och skatter medan vindkraft och solkraft och subventioneras och den verkliga kostnaden per kWh är betydligt högre.

Jag tror inte kostnadsläget förändras speciellt mycket för kärnkraft respektive vindkraft sedan 2016. Det är marginella förändringar. Personligen tror jag de rödgröna politikerna endast ser produktionskostnaden det första året men hur ser kostnaden ut för de olika energislagen år 30 eller 50. Här nedan är samtliga siffror från riksdagens Energikommission.

En sak är i varje fall helt säker och det är att lita inte på några siffror från rödgröna politiker. De skäms inte för att glida på sanningen, de har satt det i system!

Här är ett exempel från idag klockan 10:30 som visar situationen i Sverige. Där vindkraften endast ger 659 MW, vilket endast är 2,9 procent av den aktuella förbrukning/produktionen. Samtidigt importeras 926 MW och det är med stor sannolikhet fossilkraft då det knappast blåser i Danmark eller Tyskland heller.

19 reaktioner på ”DET GÅR INTE JÄMFÖRA KÄRNKRAFT MED VINDKRAFT

 1. Robban 2021-02-16 / 23:34

  Lyssnade på Åsiktskorridoren en aftonbladet ledar podd! Rätt kul faktiskt! De sysslar i varning ordning inte med att objektivt diskutera utan i detta fallet krishantering rörande den uppkomna diskussionen om kärnkraftens vara eller inte vara! De ljög snyggt och kom fram till att alla partier borde följa januari avtalet då det var korrekt och kärnkraft hopplöst för dyrt!
  Inte med ett ord nämnde de beskattningen..
  Märkligt hur de kunde ”glömma” något sådant!?
  Intressant att de hade en moderat med som gick ed på att det stämde enligt hennes egna, icke namngivna ”experter”
  Ska vi gissa att en av dom heter Bolund?

  Gilla

 2. Bo Lind 2021-02-16 / 19:49

  Thoralf, tack för dina artiklar. En fråga till dig om du vet.
  Vindkraften tar sin energi från den vind som uppstår genom värmeinstrålning, tryckskillnader och jordrotationen. Vindstyrkan tilltar över öppna ytor. Vid hinder ändras vindriktningen bakom hindren. Tex väster resp öster om Skandinaviska halvön. Från västlig till mer sydlig riktning.
  Finns det forskning på vad vindkraftverk kan göra med klimatet? Dessutom tvingas troligen luftsstömmar uppåt pga hindrande vindkraftverk. Luft som tvingas uppåt blir kallare och kondenseras lättare och regn kan bildas. Finns det forskning på detta?
  Massor av vindkraftverk byggs i Nordsjön, kommer det att ändra klimatet i Sverige?

  Gilla

  • Thoralf A 2021-02-16 / 20:03

   Jag har inte sett någon forskning på detta ämne. Den är ju inte politiskt korrekt. Jag tror dock att påverkan på vårt klimat är försumbar.

   Gillad av 1 person

   • Bo Lind 2021-02-16 / 20:19

    Klimatet skiljer mellan tex Halmstad och Kalmar. Väster o öster om vår halvö.
    Pga att Kalmar ligger i regnskugga bakom höglandet. Stor skillnad i nederbörd och soltimmar.

    Gilla

 3. turrim 2021-02-16 / 16:51

  Enligt Ericsson i Ubbhult så införs nu en extra skatt på oss elkunder genom att slopa anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft. Man gör det genom en lucka i lagen och rundar riksdagen. Vinnare är således de sannolikt utländska ägarna, kanske Kina, och förlorare du och jag. Sådan är socialismen i Löfvens tappning.

  I Kalmar har ni ju Johan Persson som väl sitter i partiledningen eller i varje fall har närkontakt. Är han också nöjd?

  Gilla

 4. Peter 2021-02-16 / 14:57

  Det som sällan diskuteras är värmekraft och gasturbiner. Om man nu skall räkna på koldioxid så bidrar väl dessa två till ökningen av denna.
  Sen att det tar kanske 50 år innan det som bränns vuxit upp igen har ju ingen betydelse nu. Om man inte skulle bränna detta så blir det ju ingen koldioxid alls.
  Skulle du kunna utveckla detta så vi amatörer förstår. Tack för ditt arbete med detta.

  Gilla

 5. Andersson 2021-02-16 / 12:36

  Nu gör du samma misstag omigen när du har olika skala på y-axeln i de två första diagrammen. Så gör man inte.

  Jag sitter och tittar ut över den nybyggda arenan. Hela taket är täckt med solceller och alla solcellerna är täckta med snö. Ska det vara så? Hur mycket el produceras när det är så?

  Gilla

  • Thoralf A 2021-02-16 / 12:42

   Det är två olika diagram. Y-axeln anpassas efter vilka värden som skall visas. Du skall i första hand jämföra de olika energislagen med varandra inte jämföra mellan diagrammen.

   Vill du att jag skall göra Y-axeln på samma missvisande sätt som SVT gör när de presenterar sitt diagram över avlidna av covid-19?

   Gillad av 3 personer

   • Andersson 2021-02-16 / 13:27

    Diagrammen är inte fristående. Diagrammen är till för att visuellt presentera den jämförelse du gör i texten. Den jämförelsen går inte att göra med olika skalor på axlarna. Då kan du lika gärna utesluta diagrammen. Ska du göra diagram av det här slaget så bör du skaffa dig ett bättre program.

    Jag har ingen uppfattning om hur SVT gör sina diagram. Syftar du på det som visas på TV eller det som visas på hemsidan? Vad har det för relevans i det här sammanhanget?

    Gilla

   • Thoralf A 2021-02-16 / 14:31

    Grundtanken med ett diagram är att göra jämförelse mellan olika parametrar. I min diagram jämför jag olika produktionsslag.

    OM jag ville jämföra med eller utan avgifter/skatter/subventioner för ett visst produktionsslag hade jag lagt det i samma diagram. Men nu är det olika diagram. Excel är det absolut bästa programmet för att beskriva något grafiskt!

    Gilla

 6. Martinsson 2021-02-16 / 12:23

  Ytterligare ett märkligt resonemang om att vind-el exporteras, vad som då inte nämns är priset.
  När det blåser ger alla vindkraftverk extremt låga priser. När vindkraft kan ge export av el så är priserna urusla. Det kan väl inte vara en bra affär.

  Gillad av 1 person

 7. messkalle 2021-02-16 / 11:32

  Saxat från Dagens Industri :
  ”Miljöminister Per Bolund sågar satsning på ny kärnkraft .
  Uniper vill bygga ny mini-reaktor i Oskarshamn.Tillsammans med Blykalla och KTH söker nu tyska energijätten Uniper om finansiering för att utveckla en ny typ av kärnreaktor.”
  Den nyblivne miljöministern borde sågas.

  Gilla

 8. turrim 2021-02-16 / 11:11

  Läs om studien att en Tesla är värre för klimatet än en Mercedes diesel. Det kommer miljöpartisterna heller aldrig att medge.

  https://samnytt.se/studie-tesla-varre-for-klimatet-an-dieselbil/

  Jag hörde Per Bolund på Rapport säga, att han trodde att kärnkraften inte var lönsam. En minister som ”tror” i en samhällsviktig fråga och som krävt produktionsskattehöjning så att kärnkraften just ska bli olönsam. Skulle den på något räknesätt bli lönsam så kräver han säkert ytterligare skattehöjning.

  Gillad av 1 person

 9. Nils Dacke 2021-02-16 / 09:59

  Det talas hela tiden om kärnkraft alt vindkraft och det finns plus minus med båda, speciellt vindkraft när det inte blåser samt en förfulning av naturen. Det jag inte riktigt förstår är att inte vattenkraften diskuteras, jag tycker det finns flera frågor kring vattenkraften som bör lyftas. Tex följande,
  1. Turbintekniken är gammal, finns det verkligen ingen teknisk uppgradering som kan höja verkningsgraden på befintliga kraftverk?
  2. Beslutet från 60-talet att skydda fyra älvar i norra Sverige kan kanske ifrågasättas och utredas och om det är möjligt med en varsam utbyggnad 1-2 älvar?
  3. En inventering och utredning av alla mindre vattendrag i södra och mellersta Sverige och med ny teknik? Kan kanske innebära ett utbyggnad av dessa?

  Gilla

  • Thoralf A 2021-02-16 / 10:27

   Några reflektioner över dina frågor
   1. Turbinerna och styrningen av turbinerna har utvecklats väldigt mycket och jag tror att verkningsgraden har ökat markant, kanske upp mot 30-40 procent med ny teknik. Men det finns säkert de som har bättre kunskap där.
   2. Vi skall skydda dessa älvar från utbyggnad. Även om dessa skulle byggas finns idag ingen överföringskapacitet. Bättre att bygga ny kärnkraft vid Ringhals och Simpevarp där infrastrukturen redan finns.
   3. Många av de mindre vattendragen är redan utnyttjade sedan gammalt. Bara i Alsterån tror jag det finns 22st mindre vattenkraftverk och jag vet att flera av dessa moderniserats med nya turbin och ny styrning. Jag har besökt ett av dessa. Det stora hotet är väl istället nya vattendomar och naturvårdsintressen som vill ta bort dammarna och skapa nya vägar för den lekande fisken.

   Gillad av 1 person

 10. Håkan Spångberg 2021-02-16 / 09:51

  Såg att några företag lämnat in ansökan om att bygga testanläggning för ny kärnkraftsteknik 👌😀.

  Gilla

Kommentarer är stängda.