KOMMER ELENERGIMARKNADEN KOLLAPSA?

Jag har det senaste halvåret ägnat mig åt att studera Sveriges energiproduktion av elkraft genom att följa den officiella statistiken och i synnerhet gällande vindkraften. Det har gett mig en hel del nya insikter om Sveriges elproduktion.

En sak kan verka vara på ett visst sätt men när man börjar gräva och titta på detaljer och när man följer statistiken så kan man upptäcka helt nya detaljer och problem. Något som kan innebära att man helt enkelt måste ompröva hela sin retorik och sin argumentation i en politisk viktig fråga.

En intressant iakttagelse är att sedan den 1 december är det bara 4 dygn som Sverige importerat mer elenergi än vad vi exporterat elenergi. Alltså bara 4 dygn av cirka 130 dygn. Något som förvånade mig en hel del då det varit en ganska kall vinter under vissa perioder. Vissa dygn kanske Sverige importerat elenergi under några timmar men när vi summerar dygnet så har vi ändå exporterat elenergi. Vi kan importera under dagtid och exportera nattetid. Här nedan är en graf över import/export av elenergi.

När värdet ligger över noll på y-axeln innebär det att Sverige importerat elenergi. Värdet på y-axeln är medelvärdet på effekten som importerats eller exporterats under ett dygn. Källa Nordpool.

När jag sedan började jämföra import/export av elenergi med produktionen från vindkraftverken så slogs jag av en helt ny insikt.

Under 41 dygn av dessa ca 130 dygn sedan den 1 december exporterades varenda producerad kWh från vindkraften. Under dessa 41 dygn hade alltså Sverige inget behov av vindkraften utan all vindkraftsel exporterades till våra grannländer. Det innebär att under 32 procent av denna tid behövde Sverige inte vindkraften då hela produktionen exporterades.

Nedan ett diagram som beskriver under vilka dygn som 100 procent av vindkraftsproduktion exporterades.

Under de dygn värdet i diagrammet når 100 procent innebär det att alla vindkraftsel exporteras. Källa Nordpool.

Om jag summerar den exporterade medeleffekten sedan den 1december så är den 2 517 MW. Under samma tidsperiod ligger vindkraftverken medelvärde av produktionseffekt på 3 216 MW. Det innebär att drygt 78 procent av elproduktionen vid samtliga vindkraftverk exporteras till andra länder.

Endast 22 procent av elenergin från vindkraften användes i Sverige.

Eftersom vi nu fortsätter att bygga nya och stora vindkraftsparker i en rasande fart i Sverige så kommer givetvis denna andel minska, då mer eller mindre all ny elenergi som tillförs från nya vindkraftverk exporteras till Europa.

Frågan man måste ställa sig är varför vi skall bygga stora vindkraftsparker som förstör både miljön, naturen, kustlandskap och skogsområden när elenergin ändå inte används inom landet utan exporteras till andra länder? Varför skall vi förstöra vårt land och miljö?

Varför skall svenska skattebetalare och elkonsumenter betala delar av dessa enorma kostnader för vindkraftsutbyggnaden när mer eller mindre all elenergi exporteras?

Frågan är om elenergimarknaden kommer kollapsa när andelen vindkraftsel och solel ökar i framtiden. När marknaden översköljs med elenergi när det blåser och solen skiner?

Enligt min mening så är vindkraftutbyggnaden fullständigt vansinnig! Vi borde istället bygga planerbar elproduktion som kan klara vårt elbehov under vintern och framförallt om det inte blåser och solen inte skiner.

Det finns dessutom helt andra anledningar att stoppa vindkraftsutbyggnaden. EU:s Taxonomi är ett exempel. Björn Gillberg som är forskare och miljödebattör tar upp just taxonomin i ett videoklipp som med kraft understryker det jag framfört i min egen text i blogginlägget.

Se denna utomordentliga sammanfattning av Björn Gillberg.

Sverige måste utnyttja sin vetorätt om Taxonomin drivs igenom i nuvarande omfattning.

Jag föredrar en SWEXIT NU!

Annons

21 reaktioner på ”KOMMER ELENERGIMARKNADEN KOLLAPSA?

 1. turrim 2021-04-14 / 09:41

  Jag läste, jag minns inte var, att kineserna investerat och således äger stora vindkraftparker i Sverige. Just nu är vi i konflikt med Kina. Det kan bli värre och med sanktioner.

  Jag förmodar att det är tekniskt möjligt att ägaren kan stänga sina vindkraftverk och således utnyttja investeringen för utpressning. Eller har jag fel? Vad säger säkerhetsrisken Ygeman?

  Gilla

  • Thoralf A 2021-04-14 / 10:14

   Idag handlar det nästan uteslutande om utländska investeringar i vindkraft om man går till botten med de som ligger bakom. I många fall handlar det om pensionsfonder och andra förvaltare som skall investera hållbart.

   Gilla

   • ivarandersson 2021-04-14 / 11:09

    Ett kinesiskt statligt ägt kärnkraftsbolag står bakom närmare en femtedel av de mångmiljardinvesteringar som görs i svensk vindkraft.
    https://sverigesradio.se/artikel/7408486
    Men i USA är bolaget (CGN) inte längre välkommet.

    Gilla

 2. Laglydig 2021-04-13 / 23:15

  Hej Thoralf!

  Bra utredning! Det framhålls ju väldigt ofta från t ex energiminister Anders Ygeman att nedläggningen av kärnkraften inte är något problem eftersom vi har ett elöverskott som vi exporterar.

  Det finns ju dock en komponent till i det här och det är PRISET! Om nu Sverige exporterar sin vindkrafts producerade el så borde ju det ske till väldigt låga priser eftersom det råder elöverskott, ja det kanske t o m sker till negativa priser d v s vi BETALAR för att bli av med vår extremt dyra och miljöförstörande vindkrafts producerade el.

  Och hur ser det då ut när vi importerar el (då det råder elunderskott)? I logikens namn så borde ju då priserna vara mycket höga.

  Min fundering är om det kan vara så att det ekonomiska överskott, om det nu är ett överskott, som den exporterade vindkrafts producerade elenergin står för, förmår att balansera det underskott som uppkommer vid importen av extremt dyr el då Sverige inte förmår att producera den själva (när det inte blåser och solen inte lyser).

  Att Anders Ygeman alltid betonar att vi har ett elöverskott som exporteras men ALDRIG nämner det ekonomiska resultatet av denna nettoexport får mig att ana ugglor i mossen.

  Kan det vara så illa att vi nettoexporterar el, men att Sverige gör ett ekonomiskt underskott p g a de extremt höga priserna på el när vi tvingas importera?

  Du är ju betydligt mer insatt i de här frågorna Thoralf och jag är osäker på om det ens går att få fram de ekonomiska siffrorna, men om det skulle vara så som jag misstänker så skulle det ju vara ett mycket stort argument för att stoppa idiotin som pågår inte bara i EU utan sen november även i USA. I alla fall ett uppslag till fortsatt grävade!

  Gillad av 3 personer

  • Thoralf A 2021-04-13 / 23:38

   Jag har redan tittat en del på detta men jag skulle vilja prata med en person som jobbar med detta. Skall försöka få en kontakt någonstans.

   Den 5 april var en dag med blåsigt väder i norra Europa och med stor produktion från vindkraftverk. Det innebar negativa elpriser under några timmar i Sverige men det kostade bara ca 1,5 öre/kWh att bli av med elenergin. I Tyskland var det betydligt mer kostsamt för producenterna som fick betala upp mot 50 öre/kWh under några timmar för att bli av med sin elenergi. Måste vara bättre att stanna vindkraftverken när priset är så kraftigt negativt.

   Sedan vet vi att detta kommer inträffa allt oftare ju mer vindkraften byggs ut.

   Gillad av 2 personer

   • Bo Adolfsson 2021-04-14 / 10:43

    Nu kanske det inte är Sverige som i så fall gör de dåliga affärerna. De flesta vindkraftverk är väl privatägda.
    En kontakt som jag rekommenderar är cicilingenjör Elsa Widding. Hon kan elmarknadens ekonomi.
    Hon finns på Klimatupplysningen, där hon brukar ha upplysande videos.
    Beträffande vattenkraftverken är det riktigt att de används för att reglera effekten. Ja det är faktiskt den enda möjligheten som finns att reglera i produktionen. Många kraftverk har dock inga dammar utan måste ta vattnet när det kommer eller släppa det förbi.
    Strategiskt måste de som har dammar fundera på om de skall använda vattnet nu eller om de har utrymme i sina dammar för att lagra för senare produktion. En fråga som har blivit betydligt svårare sedan vindkraften har kommit in som en joker.

    Gilla

   • Thoralf A 2021-04-14 / 10:53

    I den dåliga affären ingår förstöringen av naturmiljön skogsskövling för anläggande av vägar och ytor för vindkraftverk, förstörda skogsmiljöer, dödandet av tusentals rovfåglar och kanske hundratusentals andra fåglar och så vidare.

    Det är det svenska folket som är förlorarna!

    Gilla

 3. Håkan Spångberg 2021-04-13 / 23:12

  Sverige styrs av känslor.
  Och väljarna är ”oskadliggjorda” med bidrag och ytlig TV-underhållning.
  Således ingen ljus framtid.
  Sverige RIP.

  Gillad av 2 personer

 4. Sven d.ä. 2021-04-13 / 22:32

  Det måste finnas en strategi, när det ska importeras, exporteras, tömma vattenförråden. Jag tror inte Ygeman är kapabel till det. Vem styr egentligen Eller kan det bara så att det sker helt ocjh hållet utan styrning, helt roderlöst.

  Nu läser jag att Thorlaf, TANTEN_2 och andra ser ett mönster. Vem styr vår energipolitik egentligen.

  Gilla

 5. Anders 2021-04-13 / 16:16

  Mattias Bäckström Johansson kommer bli energiminister 2022 , Då fixar han elen i Sverige.

  Gilla

 6. Tanten_2 2021-04-13 / 15:34

  Har också följt det hela. Det som förvånar mig är Norges varierande export/import. Tycker det verkar som att Norge importerar el när priserna är låga. Sverige hade häromdagen en produktion av vattenkraft på 9500 MW, har aldrig sett över 13000 vid stickprov i statistiken. Just nu över 10000 MW och vi exporterar mer än vindkraftsproduktionen. Kan inte Sverige reglera vattenkraften?

  Gilla

  • Thoralf A 2021-04-13 / 16:06

   Norge sparar troligen på sitt vatten i kraftverksdammarna när elpriset är lågt och säljer sedan sin vattenkraftsel till högre pris när efterfrågan är större. Varför vi i Sverige inte drar ned på vattenkraften förstår jag inte. Men vi är ju den humanitära stormakten och exporterar säkert el till låga priser av ren välvilja för att kunna visa hur duktiga Sverige är.

   Gillad av 4 personer

 7. ivarandersson 2021-04-13 / 15:24

  Vindkraftverk är en förorening i naturen som de klimathotstroende gröningarna avgudar.

  Gillad av 2 personer

  • turrim 2021-04-13 / 17:04

   Och fågelmördare. Minns vilket bråk det var när några svanar flög in i 130 kV-ledningen från Revsudden till Öland. Fågelvännerna var ute och räknade.

   Nu är det tyst om vad som händer vid vindkraftverken. Inga ornitologer som räknar örnar. ”Miljövännerna” på Södermalm applåderar nya vindkraftverk. WWF där kungen är hedersordförande och kronprinsessan är ledamot och Naturskyddsföreningen som bevakar varje träd och groda har ingen synpunkt på naturskövlingen runt vindkraftparker till lands och sjöss.

   Gillad av 1 person

 8. Andersson 2021-04-13 / 14:09

  Det är inte en provinsiell fråga. Du måste se det i ett större sammanhang.

  Gilla

  • Thoralf A 2021-04-13 / 14:35

   Hur stort överskott anser du att vi skall ha?

   Gilla

   • Andersson 2021-04-13 / 16:59

    Menar du provinsen Sverige så anser jag det ska jämnt ut på ett ungefär. Men det är ingen som bryr sig om vad jag tycker.

    Gilla

  • Benny 2021-04-14 / 10:17

   Hm, så Sveriges natur ska skövlas för att andra ska slippa? Jo, som provins i EU så har ju Bryssel bestämt att Sverige är lämpligt att nedlusa med vindkraftverk, vilket ju också sker!

   Gilla

 9. Mannen på gatan 2021-04-13 / 14:02

  Min undran är, vilket pris är det på den exporterade elen jag misstänker att det kanske är ett negativt pris ibland och då blir det ju en ännu värre förlustaffär

  Gilla

 10. bossebuss 2021-04-13 / 13:29

  … och nu talar man om att vi måste bygga ut atomkraften då landet behöver allt mer el och allt mera ska drivas av el.
  Att lägga ner våra atomkraftverk är rena vansinnet då de problem som skett runt om i världen (Tree Mile island, Tjernobyl och Fukushima) berott på mänskligt slarv och inte pga tekniska svagheter.

  Gilla

 11. Lars Cornell 2021-04-13 / 13:08

  För en tid sedan blåste det mycket och elpriserna i Sverige var negativa. Då är det tänkt att vi skall exportera överskotet. Blev det så?

  Nej. Vi IMPORTERADE el från Tyskland och Danmark eftersom det blåste även där så att elpriserna var ännu mer negativa där.

  Gilla

Kommentarer är stängda.