VAD HÄNDE 2020?

Sverige har under flera decennier haft ett mer eller mindre helt fossilfri elförsörjning som haft sin bas i vattenkraft och kärnkraft, vilket gett vårt land en fin förutsättning för industrin och medborgarna med ett stabilt och konkurrenskraftigt elpris. Men vad hände 2020?

Den omstrukturering av Sveriges elsystem som pågått de senaste åren har inte förbättrat situationen i Sveriges elsystem. Den har istället skapat en elkris som är svår att förstå för många människor. Att ersätta kärnkraften i södra Sverige med vindkraftsparker i norra Sverige skapar enorma problem, som kan vara katastrofala för Sverige och vår viktiga exportindustri men även för den vanliga elkonsumenten i sin lägenhet i Kalmar.

För några dagar sedan noterade jag följande horribla situation gällande elpriser i olika elområden (SE1-SE4) som Sverige är uppdelat i.

Enligt Svenska kraftnäts kontrollrummet så var priset inom SE4 (Skåne, Blekinge och stora delar av Småland och Halland) cirka tre gånger så högt som i övriga Sverige. Men det mest anmärkningsvärda var att samtidigt exporterades 5 651 MW från Sverige, varav närmare 2 000 MW från SE4 till Danmark, Tyskland och Polen.

Det är i mina ögon fullständigt absurt att södra Sverige får betala ett elpris som är tre gånger så högt som övriga Sverige, samtidigt som vi exporterar nästan lika mycket effekt som kärnkraften producerar!

Vad beror då denna negativa utveckling på? Enligt min uppfattning beror det på framförallt två saker. Nedläggningen av kärnkraftverk i södra Sverige och den enorma utbyggnaden av vindkraften.

Om man studerar utvecklingen av elpriserna i Sverige under de senaste åren så ser man ganska snart var och när det börjar hända lustiga saker med elpriset inom olika elområden.

Diagrammet visar prisutvecklingen på månadspriset inom de fyra elområden under 2017-2020. Under åren 2017-2019 så är priserna mer eller mindre samma inom alla områden. Skillnaderna är marginella. Men under 2020 händer något märkligt, skillnaderna i elpris fluktuerar något helt enormt. (SE1 och SE2 har alltid samma elpris).

Man kan se att SE4 alltid har högst elpris medan framförallt SE1 och SE2 alltid har ett betydligt lägre elpris.

Frågan jag ställer mig är om det finns ett samband med nedstängning av Ringhals 2 den 30 december 2019, då försvann en elproduktion på ca 860 MW från södra Sverige. Den 31 december 2020 stängdes även Ringhals 1 ned och ytterligare 860 MW i elproduktion försvann från södra Sverige. Jag har markerat det i diagrammet.

Kommer skillnaderna i elpriser nu bli ännu större under 2021? Kommer industri och privatpersoner drabbas ännu mer av höga elpriser? Trots att Sverige exporterar enorma mängder elenergi till våra grannländer.

Om man gör en jämförelse mellan SE1 och SE4 i elpris sedan 2012 får man en väldigt oroande utveckling. Elpriset är årsmedelvärdet som Nordpool anger i sin statistik. I diagrammet redovisar jag hur mycket högre elpriset varit för SE4 än SE1.

Under åren 2012-2019 är alltså skillnaden i elpris väldigt liten. Den varierar mellan 0,5-2,2 öre/kWh men under 2020 ökar skillnaden till närmare 12 öre/kWh. Kom ihåg att detta är inköpspriset för elleverantörerna som sedan lägger på ca 15-20 procent på priset innan det säljer elenergin vidare till konsumenterna. Dessutom gör ju sedan också momsen på 25 procent att skillnaden i pris för konsumenten blir ännu högre inom SE4.

En normal elkonsument får betala tusentals kronor mer i SE4, än inom SE1 för samma elenergi samtidigt som det exporteras enorma mängder elenergi till mycket låga priser när det blåser väldigt mycket.

Om man istället räknar om skillnaden i elpris från öre/kWh till procent högre elpris fås följande diagram.

Under 2020 var det genomsnittliga elpriset på Nordpool närmare 80 procent högre inom elområde SE4 än för elområde SE1.

Det har faktiskt uppmärksammats av public service men inom politiken har det varit märkligt tyst om indelningen i elområden. Varför ingen interpellationsdebatt i riksdagen?

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elprisomraden-forandras-men-extrema-prisskillnader-blir-kvar

Moderaten Anders Hansson från Skåne ställde en skriftlig fråga till energiminister Anders Ygeman i december 2020 om att avveckla elområden. Det är det enda direkt som jag kan hitta på riksdagens webbsida. Jag räknar inte med partimotioner som handlar om hela energipolitiken där elområden också nämns.

I sitt svar skriver Anders Ygeman att han inte har för avsikt att avveckla de befintliga elområdena.

För den som vill fördjupa sig i den självförvållande svenska elkrisen kan jag rekommendera denna diskussion och videoklipp.

Annons

31 reaktioner på ”VAD HÄNDE 2020?

 1. Roland Salomonsson 2021-04-26 / 17:25

  Den stora skillnaden mellan EU marknadspris, vilken slår igenom i Södra Sverige och resten av Sverige är ju konstgjord. Det är alltså inte beroende på någon ”Marknadskraft”. MP (S) syfte är att förvränga marknaden, så att export av vindkraft ”blir lönsam”, liksom att sälja vind-el inom Sverige.
  Ett elsystem måste uppfylla följande kriterier – Avbrottsfritt, billigt pris, obegränsad tillgång.
  Bara den enkla åtgärden att nollställa alla subventioner och straffskatter skulle leda till att både kärnkraft och fosilkraft skulle blomstra, medan direkt vindkraft skulle kånka. Utvecklas nya produktionsmetoder, så kan de komma att slå ut befintliga, men samhället skulle tjäna på lägre el-priser.

  Inom el-systemet får INGET göras som leder till ökade priser!

  Gilla

 2. Ölandsbonde 2021-04-26 / 16:16

  Utanför ämnet. Det är måndag.

  Jag har svårt att förstå den misstro som tycks råda över Astra vaccin.

  Astra har en stark historia av framgångsrika produkter.Vem minns inte Neurosedyn som gav upphov till så många fantasiskapande små barn.

  Och gräddersättningen Prädd! Som inte bara ersatte grädde utan också fungerade lika bbra som tvättmedel.

  Att deras vaccin möts med skeptismen från främst utlänningar men även från våra äldre är skamligt.

  ____________________________________

  Nyinspelning av Sveriges radio´s ”Vi på Saltkråkan”, innebär en del svårigheter avseende rollbesättningn. Hu gör man med Båtsman? Hundar är ju haram hos en stor del, den del som betyder något, av befolkningen. Kommer man att använda en get i Båtsmans roll?

  Gilla

  • Thoralf A 2021-04-26 / 18:24

   En get kan ju användas till mycket 😉

   Gilla

   • Ölandsbonde 2021-04-26 / 21:11

    Stämmer. Gammal tradition på landet bland de fattiga att hålla sig med en mjölkget. En ko kostade för mycket. Inte minst att föda under det halvår inget färskt gräs fanns.

    Det var en get barnen från Frostemofjället hade med sig när de flydde från auktionen. Kanske dags för SVT att beställa en nyinspelning av den mest tårdrypande film som gjorts i landet. Varför inte låta sju föräldralösa somaliska barn fly med en get från Somalia till Vivalla?

    Gillad av 1 person

 3. Robban 2021-04-26 / 00:50

  Jag har i princip gett upp! De kommer inte ge sig förrän de helt kört skutan i botten!
  Möjligen så skulle vi alla rösta på MP för att snabba på förfallet och det oundvikliga slutet!
  Så återuppbyggnad kan påbörjas och låta Sverige bli det land det en gång var!

  Gillad av 1 person

 4. Nils Dacke 2021-04-25 / 22:50

  Lägg ner Bromma flygplats fortast möjligt och släng upp så många och höga vindkraftverk som får plats, bör väl bli ett par hundra snurror som är 250 m höga?. Har vi riktigt med tur så kommer ljudet att höras ända till Södermalm så miljöfascisterna och journalisterna verkligen får njuta när de intar sin kaffe latte.

  Gilla

  • ivarandersson 2021-04-26 / 09:07

   Jag tror att MP vill ha subventionerade bostäder till nya socialfall som kommer till Sverige.

   Gilla

 5. Sven d.ä. 2021-04-25 / 20:55

  Otroligt intresssant. Jag undrar om andra har observerat detta. Om det är känt så finns det krafter som har hållit tyst om detta.

  Med dessa oregelbundna händelser under 2020 tycker jag kan förespå stor obalans i systemen. Detta kan inte gå bra.

  Gilla

 6. Håkan Spångberg 2021-04-25 / 15:51

  Det rimliga hade ju varit att miljöpartister och socialister fick betala 10 kr/kWh.
  Men den genomsnittlige väljaren verkar nöjd med vanstyre och dekadens.

  Gilla

 7. janne 2021-04-25 / 15:27

  Kan det vara så att ynkeman är köpt av kraftindustrin,för oss konsumenter skiter
  han ju fullständigt i.

  Gillad av 1 person

 8. Jan 2021-04-25 / 14:41

  Läste om en slägga som kastats in genom Margaretaplans livs inatt. Den importerade brottsligheten i Kalmar har verkligen nått oanande höjder.

  Gilla

 9. Jakob Sparre 2021-04-25 / 14:10

  Hej.
  Dom fyra elområden kom till efter Sverige förlorade i EU domstolen. För kunne vi strypa exporten när det behövdes. Det är inte lagligt enligt EU rätten. Därför infördes dom 4 områden. Et dyrt buffert område i syd, som delvis skyddar övriga Sverige från att sugas in i nordvästra Europas elområda och domineras av den tyska prissättning. Det fins ytterst lite spelrum inom den inre marknaden för andra alternativ – om inte vi skall öppna helt.
  Mvh.
  Jakob

  Gilla

  • turrim 2021-04-25 / 14:39

   Det ante mig. Det är alltid Bryssel som bestämmer. Vad har Europadomstolen med våra kraftverk att göra?

   Gilla

   • Jakob Sparre 2021-04-25 / 15:43

    Det rör inte kärnkraften, men den gemensamma marknaden för el. Man får inte ha ”handels hinder” gentemot andre EU länder och då får man tyvärr uppfinna en teknisk lösning. Kanske därför att det går så långsamt med att bygga ut överföringskapaciteten till syd. Övriga Sverige får dyrare priser när det någon gång bli klart

    Gilla

 10. turrim 2021-04-25 / 13:27

  Ygemans inlärda fras är, att vi har gott om el. Ingen i riksdagen konfronterar honom med fakta som Thoralf redovisar. Jag tror att SDs talesperson ställde fråga som Ygeman viftade bort och sedan sedan blev det inte mer på grund av ovilja eller okunskap från den frågande.

  När jag nu ser Thoralfs fakta så blir min egen spontana fråga: Vem jobbar Ygeman egentligen för? Det synes inte vara för svenskar och svenska företag. I stället talesperson för klimatlobbyn, Bryssel och utländska kraftföretag. Detta i kombination med urbota okunskap om ämnet.

  Gillad av 1 person

 11. Lollo 2021-04-25 / 11:51

  Du skriver bl.a. följande:

  ”En normal elkonsument får betala tusentals kronor mer i SE4, än inom SE1 för samma elenergi samtidigt som det exporteras enorma mängder elenergi till mycket låga priser när det blåser väldigt mycket.”

  Jag har observerat under lång tid att Finland importerar stora mängder el från bl.a. Sverige och till så låga priser att det måste vara förlustpriser, dvs. svenska skattebetalare får subventionera billig vindkraftsel till Finland. Finland slipper därmed förstöra sin natur med enorma vindkraftsparker och får subventionerad el från Sverige. En orsak till att Finland måste köpa el från utlandet är att den planerade kärnkraftsutbyggnaden har fördröjts av politiska skäl. I dagsläget finns det ju ingen anledning att bygga vindkraftverk i Finland och förstöra sin vackra natur när man kan köpa billig vindkraftsel från Sverige. Det är smartare att låta Sverige förstöra sin natur.

  Vad det inte så Thoralf, att du hade kommit fram till att ca 80% av den vindkraftsel som vi producerar i Sverige exporteras till utlandet?

  Gillad av 1 person

  • Thoralf A 2021-04-25 / 14:14

   Ja, så är det och det kommer med allra största sannolikhet öka allt efter som vindkraften byggs ut.

   Gilla

   • Lollo 2021-04-25 / 22:41

    Jag har försökt att ta reda på hur mycket vindkraftsel som Finland producerar själva men inte hittat någon siffra. I nedanstående uppräkning klumpar man ihop vind och vattenkraft och jag förmodar att vattenkraften dominerar.

    Trä =28%
    Olja = 21%
    Kärnkraft = 19%
    Vatten och vind = 7%
    Kol = 6%
    Naturgas = 5%
    Import = 4%
    Torv = 3%
    Övrigt = 7%

    Detta är siffror för 2020.

    Gilla

 12. Sven Dacke 2021-04-25 / 11:47

  Förutom själva elpriset kommer nätavgifterna att ”explodera” genom att vi aboneter får vara med och betala för anslutningar från vind, vågenergi.

  En anslutnings kostnad som vidkratägaren skulle betala.

  Hade vi istället renoverat och moderniserat vattenkraft som redan finns och som redan har fungerande anslutningar hade det inte blivit den stora kostnad vi ser nu.

  Men det är väl sportfiskarna som stoppat den moderniseringen på grund av att dom har en bra lobbyorganisation

  Eller är det något jag missuppfattat ?

  Gillad av 1 person

  • tompas11 2021-04-25 / 20:05

   Sportfiskarna har inte stoppat en modernisering av existerande vattenkraft. Var har du fått det ifrån?

   Gilla

 13. Roland Salomonsson 2021-04-25 / 11:41

  Skulle vara intressant att se importpriserna i någon av dina grafer i jämförelse med exportpriserna.

  Gillad av 1 person

 14. Leif 2021-04-25 / 11:10

  Lyssnade på en video på YT när Swebbtv fanns där och det var en elexpert med i studion som sa att det är politiskt styrt att vindkraftselen ska ha första tjing i nätet. Det innebär att kärnkraft/vattenkraften får dra ner effekten på sina generatorer när det blåser. En kärnreaktor måste gå på full effekt för att vara lönsam men med politisk styrning kan man då påvisa att kärnkraftsel är olönsam.

  Gillad av 1 person

  • Lollo 2021-04-25 / 11:58

   Inte bara det utan dessa ständiga ner- och uppkopplingar för att anpassa sig efter vindkraften sänker drastiskt överföringskapaciteten i nätet.

   Gillad av 1 person

   • Leif 2021-04-25 / 18:47

    samma person sa att om man har fem vindkraftverk igång går energin från ett av verket åt för att reglera elen så den kan släppas på i nätet. Vet du nått om detta Thoralf?

    Gilla

   • Thoralf A 2021-04-25 / 19:21

    Nej, det förstår jag faktiskt inte. Det är nog en skröna. Varje vindkraftverk förbrukar en liten del energi också för sin egen elektronik och styrning. Turbinhuset på toppen skall ju t.ex. vridas efter vindriktning men inte så mycket som 20-25 procent av det som produceras.

    Gilla

  • Bo Adolfsson 2021-04-25 / 18:25

   Kärnkraften går alltid på samma effekt.
   Det är vattenkraften som reglerar det hela. Det går bra så länge den räcker till.
   Tanken är att den svenska och norska vattenkraften skall vara batteri för hela vindkraften i Danmark, Sverige och Norge.

   Gillad av 1 person

   • Leif 2021-04-26 / 07:26

    Professor Per Fahlén beskriver problem med vindkraften. Anslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft uppgår till över 150 miljarder. Att ersätta kärnkraften med vindkraft uppgår till + 1600 miljarder kronor. Elpriset kommer att bli 2-10 ggr högre än vad det är idag.

    https://swebbtv.se/videos/watch/19170dda-e28e-4fb8-87d3-ebf5357a1308

    Gilla

 15. Christer 2021-04-25 / 10:31

  Det är bara ett synligt steg i sossarnas oförmåga att leda landet .
  Allt sker helt utan styrning .
  Ygeman har visat sin okunnighet vid fler tillfällen
  Men det verkar vara en förutsättning för att platsa i det gänget .

  Gillad av 3 personer

 16. pllay 2021-04-25 / 10:30

  Genom att offentliggöra att Norrland har ett lägre pris än Sydsverige förbereder staten för differentierade skatter mellan de olika regionerna, massiva skattehöjningar för de relativt få väljare som bor norr om Dalälven, officiellt för att kompensera de många väljare söderut, egentligen endast en höjning av det totala skattetrycket.
  Allt i namn av solidaritet och jämlikhet, andra ord för avundsjuka.

  Gilla

Kommentarer är stängda.