KALMAR KOMMUN VÄGRAR LÄMNA UT UPPGIFTER OM KIFAB-AFFÄREN

Den 3 februari skickade Socialdemokraterna (majoriteten) ut ett pressmeddelande om att Kalmar kommunbolag skrivit ett avtal med börsföretaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden om att sälja KIFAB till SBB, till en köpeskilling om 1 630 miljoner kronor, under vissa förutsättningar.

”Vi har haft fler intressenter än vad vi trodde och budet blev väsentligt högre än vad vi trodde. Det tyder på att Kalmar är en attraktiv region, säger Ulrick Hultman, vd Kalmar kommunbolag.”

Den information jag fått som kommunfullmäktigeledamot är ytterst sparsam och inskränker sig till vad som skrivits i media. Detta trots att beslutet skall fattas i kommunfullmäktige den 28 februari och i kallelsen till kommunfullmäktige finns inga handlingar alls. Uppenbarligen skall handlingarna lämnas på sittande möte, vilket är helt förkastligt med tanke på den stora köpeskillingen men samtidigt är det inte ovanligt för Socialdemokraterna och Johan Persson, att man driver igenom ett beslut på det här sättet.

Uppdatering.

Sent i eftermiddag 23/2 kom lite handlingar upp på kommunens webbsida.

Frågan är varför oppositionspartierna accepterar detta gång på gång! Det är ingen brådska och beslutet kan lätt och utan problem tas vid nästa kommunfullmäktige den 28 mars.

Med anledning av att det sätt som majoriteten hanterar denna försäljning och att de uppgifterna som lämnats ut till media är väldigt begränsade så började jag att försöka få fram lite mer uppgifter genom att kontakta ansvariga personer på Kalmar kommun.

Det finns ju en omständighet som jag tycker är besvärande. Storägaren och VD för SBB är Iljan Batljan som är före detta socialdemokratiskt kommunalråd i Nyköping. Tidigare var han VD för Rikshem som för ca 10 år sedan fick köpa stora delar av bostadsområdet Kroppkakan i Lindsdal. I den affären gjordes en del märkliga konstruktioner för att stödja flygplatsen och en flyglinje.

Nu hade alltså den socialdemokratiska majoriteten med Johan Persson i spetsen ännu en gång valt ut Iljan Batljan att göra stora affärer med.

Men vilka fler anbud hade Kalmar kommun fått på KIFAB?

Jag kontaktade Ulrick Hultman som är vd vid Kalmar kommunbolag och frågade vilka företag/bolag som lämnat anbud. Jag fick nej på min förfrågan och senare även ett skriftligt sekretessbeslut!

Kalmar kommun vägrar alltså till och med att lämna ut uppgifter på vilka företag som lämnat anbud utöver SBB. Jag har alltså inte begärt ut några anbudshandlingar utan endast efterfrågat vilka företag/bolag som lämnat anbud.

Kalmar kommun och Ulrick Hultmans beslut är helt absurt! Även kommunens bolag lyder under offentlighetsprincipen.

Jag har därför överklagat sekretessbeslutet till Kammarrätten i Jönköping som idag har bekräftad min överklagan. Läs skälen till beslutet sist i blogginlägget. Jag anser det vara rent svammel.

Notera också att den politiska majoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet redan hållit en presskonferens om hur intäkterna från KIFAB-affären skall användas. Läs kommunens pressmeddelande från den 10 februari.

Tänk om det bara fanns ett företag som var intresserad av KIFAB och att det bara fanns ett anbud att ta ställning till?

Men som detta inte varit nog så finns det ytterligare en detalj som jag finner väldigt intressant och anmärkningsvärd. Jag är nämligen en liten aktieägare i SBB, en väldigt liten aktiepost i min breda aktieportfölj. Jag ställde därför en fråga till kommunens jurister om jag skulle kunna betraktas som jävig när beslutet skall tas i kommunfullmäktige. Svaret dröjde till efter att kommunen skriftligen sekretessbelagt uppgifterna om vilka företag som lagt anbud.

Kalmar kommuns jurister anser mot all förmodan att jag skulle kunna vara jävig! Är detta ett försök från ansvariga i majoriteten och kommunens tjänstemän att tysta mig i kommunfullmäktige?

Skäl till sekretessbeslut.

Skäl

”Utgångspunkten för myndigheter, vilket omfattar kommuner och i detta fall ett kommunalt bolag, är handlingsoffentlighet. Den insyn som handlingsoffentligheten inbegriper sträcker sig dock inte så långt att det allmänna eller enskild lider ekonomisk skada.

För uppgift som hänför sig till ärende angående överlåtelse av egendom gäller, enligt 19 kap. 3 § OSL, sekretess om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Begäran rör uppgift i ärende om överlåtelse av aktier och indirekt fastigheter för det allmännas räkning. Då avtal ännu inte slutförts och är inne i en känslig beslutsprocess kan antas att KKAB skadas vid ett offentliggörande innan kommunfullmäktige fattat beslut om att godkänna överlåtelsen och detta beslut vunnit lagakraft. Avtalet har föregåtts av en längre process med omfattande förhandlingar och kostnader för det allmänna. Vidare för det fall kommunfullmäktige skulle besluta att inte godkänna avtalet utan istället besluta om en ny eller ändrad affär, kan ett offentliggörande antas sätta kommunen i en sämre förhandlingsposition.  

Sekretess gäller vidare, enligt 31 kap. 17 § OSL, för enskilds affärs- eller driftsförhållande i affärsförhållande med ett bolag som kontrolleras av det allmänna (kommunen), om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Enskilda anbudsgivares val att lämna anbud i en affär såsom denna vilar på strategiska och ekonomiska grunder. Ett utlämnande av uppgiften kan antas medföra skada för den enskilde anbudsgivaren, då det finns risk att bolaget påverkas negativt i andra affärsförhandlingar eller gentemot tredje part.  

Beslutet är fattat i enlighet arbetsordning för styrelsen och den verkställande direktören för Kalmar Kommunbolag AB.

Detta beslut kan överklagas, se beslutshänvisning nedan.

Ulrick Hultman                                           

VD Kalmar Kommunbolag AB”                  

Att någon skulle lida skada av att uppgiften om vilka som lämnat anbud skulle bli offentlig är absurd och ett hittepå argument.

21 reaktioner på ”KALMAR KOMMUN VÄGRAR LÄMNA UT UPPGIFTER OM KIFAB-AFFÄREN

 1. Bjursnästomte 2022-02-24 / 15:54

  Det går utför överallt i Kalmar. Finns statistik på alla dessa inbrott som sker dagligen? Vitvarostölder verkar vara på tapeten nu.

  ”Två villorna som är under nyproduktion på Silkesvägen i de norra delarna av Kalmar har någon gång mellan söndagskvällen och måndagsmorgonen utsatts för inbrott.

  – Man har brutit sig in i villorna och tömt dem på vitvaror. Strax under 100 000 koronor är godsvärdet där. Vi har varnat för detta och ser att det fortsätter, säger Robert Loeffel presstalesperson Polisregion Syd.”

  Gillad av 1 person

  • Ò Hyra 2022-02-24 / 18:22

   Det finns inget gränsskydd för utgående varor som det verkar. Zigge stjäl allt, från tandkrämstuber till grävmaskiner. Detta har pågått sedan vissa skurkstater blev medlemmar i EU allt för att NATO skulle få framflytta sina positioner.

   Gilla

   • Goliat 2022-02-24 / 22:05

    Hur fan bär de sig åt när de stjäl kylskåp, spisar, ugnar m.m.? De måste ju ha släpvagn eller lastbil för att frakta iväg detta. 🤔

    Gilla

  • Ò Hyra 2022-02-24 / 18:30

   När det heter ”signalfel” som orsak till att tågen står still betyder det ofta att ”någon” har stulit kopparledningar. När det regnar in i en kyrka, betyder det att någon har rivit koppartaket.

   Detta bara fortsätter, år efter år och hela konvojer med tjuvar anländer året runt för att bli rika i Sverige. Men man vänder ju på stenar…

   Gilla

 2. onkelbjrn 2022-02-24 / 14:13

  ”lider skada…” Kan man undra vem som lider skada om man offentliggör uppgifterna och i vems intresse det ligger i att inte göra det? Gissar att de flesta redan förstår.
  Vi pratat kommunal verksamhet och allt kommunen sysslar med har ju intresse för Kalmarborna eftersom det är de som är med och betalar.
  Politiker pratar gärna demokrati och värdet av just demokrati. Men har vi någon demokrati i detta landet. Man kan ju bara undra.

  Eftersom även jag är lite aktieintresserad har jag kunnat konstatera att både SBB och Iljan Batljan går väldigt bra rent ekonomiskt, där SBB redovisade miljardvinster för det senaste kvartalet. Har själv inga aktier i bolaget. Men det är klart intressant.

  Det är bra Toralf, ligg på kommunen som en blodigel. Hade jag varit Kalmarbo hade jag stött dig.

  Tror det var Winston Churchill som sa något i stil med att får man ovänner i politiken så vet man att man ligger rätt.

  Gillad av 2 personer

  • Thoralf A 2022-02-24 / 15:37

   Tack, ibland blir det lite ensamt i kommunfullmäktige.

   Man skall komma ihåg att de som lämnar anbud på ett kommunalt bolag är fullt medvetna om att offentlighetsprincipen gäller inom kommunal verksamhet. Det vore märkligt om man kan friskriva sig ifrån offentlighetsprincipen när det gäller kommunal verksamhet.

   Gillad av 4 personer

   • Anders G 2022-02-24 / 16:24

    Thoralf, vad tycker du om Fredrik Reinfeldt i TV? Nu ska han vara med i Efter 5 igen, suck.

    Gillad av 1 person

   • Ò Hyra 2022-02-24 / 18:58

    Fredrik som den nolla och flåbuse han är har suttit uppe hela natten och tittat på CNN. Sedan dyker han upp i både TV 4 och SVT som någon slags ”expert” just när vi hoppades slippa se gubben mer.

    Han har ingen tankeförmåga utan rabblar okritiskt upp det han hört från CNN. En papegoja.

    Gilla

  • Ölandsbonde 2022-02-24 / 21:54

   KIFAB är ett Aktiebolag och som ett sådant gäller andra regler än för t ex ett kommunalt dagis. Det är därför kommuner sätter vissa verksamheter i bolag där de bl a har ett bättre skydd mot insyn.

   Gilla

   • Thoralf A 2022-02-24 / 23:00

    Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter och för kommunala företag som utgörs av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 2 kap 3 §.

    Gilla

 3. Anders G 2022-02-24 / 07:47

  Thoralf, hade varit roligt om du skrivit ett blogginlägg om Rysslands invasion i Ukraina. Vad anser du om konflikten?

  Gilla

  • Andersson 2022-02-24 / 14:57

   Det skulle i så fall ur Kalmars perspektiv. Hur det påverkar vår energiförsörjning – tillgång och kostnader för den enskilde. Hur det påverkar vår livsmedelsförsörjning – tillgång och kostnader. Vad kommer det att kosta att frakta varor till butikerna om det ens är möjligt. Vad våra matvaror kommer att kosta i butik.

   Vad kommer det att kosta att ta sig från ett ställe till ett annat. Karlskrona kommun har blivit sjangtila:

   ”Seniorbiljetten gäller följande dagar och tider: Måndag till fredag mellan klockan 9.00-15.00 och klockan 18.00-04.00. Lördag, söndag och röd dag, gratis hela dygnet.”

   Det är till att bjuda med armbågen. Det är inte ‘gratis’ vid de tider när jag behöver åka. Och det är inte alls gratis. Det är alla kommuninvånare som får (=är tvungna) att vara med och betala. Även vi som är 70+ och aldrig åker buss. Det blir till att åka bil i fortsättningen. Så länge min svarta Audi håller och pengarna räcker till bensin utan tillsatser.

   Det är allmosor till fattighjonen.

   Jag har varken råd eller lägenhet att skaffa en elektrisk bil. Men jag får (=måste) skjuta till pengar när de som har större slant ska byta upp sig.

   Jag skriver utifrån hur jag har det som pensionär. Något annat har jag inte någon kunskap om.

   Senast jag åkte buss var från Karlskrona till Jämjö på midsommarafton 2008. Det var utan kostnad för mig för jag tjuvåkte.

   Gillad av 1 person

 4. turrim 2022-02-23 / 19:20

  Just nu en kort snutt i TV4nyheterna där vänsterledaren kritiserade SBBs agerande.

  Gillad av 1 person

 5. Högt hårfäste 2022-02-23 / 18:00

  Är Ulrick Hultman behörig att fatta liknande beslut på delegation?

  Gilla

 6. Goliat 2022-02-23 / 17:34

  Kalmar kommun har en egen lagbok och har alltid haft. De kan inget om juridik och Kammarrätten har gått enot dem flera gånger. Finns det ens en kommunjurist i Kalmar?

  I normala kommuner är kommunchefen utbildad jurist, men inte i Kalmar inte.

  Där går man från stol till stol.

  Gillad av 2 personer

 7. Gunnar Karlsson 2022-02-23 / 17:32

  SBB och fastighetshajen Ilija Batljan, det här inte bara luktar illa det stinker !!

  Man undrar hur den lokala Sozze-maffian kommer att belönas som tack för hjälpen av denne snuskigt rika kapitalisten och tillika partibrodern, som byggt upp hela sitt imperium helt med hjälp av skattebetalarnas pengar. Förstår mycket väl att de vill hemligstämpla dessa vidriga skumraskaffärerna….

  //Gunnar

  Gillad av 2 personer

 8. Ölandsbonde 2022-02-23 / 17:00

  I detta fall tycker jag kommunen/bolaget handlar riktigt och deras dl är goda.

  Gilla

   • Gunnar Karlsson 2022-02-23 / 18:06

    Thoralf,

    Delar helt ditt önskemål om en förklaring !!

    //Gunnar

    Gillad av 1 person

  • ivarandersson 2022-02-23 / 18:35

   Vad är det som inte tål att synas i sömmarna utan måste sekretessbeläggas? Finns det inte fler anbud och detta måste döljas?

   Gillad av 2 personer

Kommentarer är stängda.