ENDA RIKTIGA OPPOSITIONEN I KALMAR

Rubriken är texten på en av Framtid Kalmars valaffischer. Vad är det jag syftar på? Vid ett stort antal tillfällen i kommunfullmäktige så är det bara jag som ifrågasatt beslut. I flera fall är det bara jag som yrkat avslag på beslut och begärt votering för att det skall framgå i protokollen från kommunfullmäktige.

Valaffisch.

Jag kan nämna som exempel 100 miljoner kronor i bidrag till Linneuniversitetet för att de skall starta en juristutbildning, i detta fall var även KD kritiska. Ett annat exempel är det absurda beslutet att det råder klimatnödläge i Kalmar. Det senaste exemplet som bara är några månader bort, är beslutet om att bygga ett nytt reningsverk där kostnaden helt plötsligt ökad från 1 miljard kronor till det dubbla. Jag fick inget svar på hur det helt plötsligt kunde bli 1 000 miljoner kronor dyrare. Samtidigt bygger Kristianstad nytt och ombyggt reningsverk för ca 700 miljoner kronor totalt. Därför röstade jag som ensam nej till beslutet i kommunfullmäktige. Men det finns fler exempel.

Jag har drivit frågan om sänkt kommunalskatt men inte fått något stöd från oppositionspartierna i kommunfullmäktige.

Jag var den enda som ifrågasatte var de 20 miljoner som företaget SBB utlovade i sitt vinnande anbud som bidrag till Linneuniversitetet om det fick köpa det kommunala bolaget KIFAB. Jag fick inget stöd från någon annan politiker i oppositionen under det otal gånger jag var uppe i talarstolen i detta ämne.

Nog har jag känt mig ensam och som den enda oppositionen i många frågor i kommunfullmäktige.

Jag menar att oppositionen i Kalmar, det vill säga Kalmaralliansen (M, KD och L) är väldigt svag i sitt oppositionsarbete. Jag får känslan av det inte vågar ta riktig strid med Socialdemokraterna och Johan Persson. Sverigedemokraterna gör inte så mycket väsen av sig utan har de senaste åren mest röstat med Socialdemokraterna och Miljöpartiet pratar bara klimatförändringar och koldioxidutsläpp, vilket inte är mycket till opposition.

Jag citerar några stycken från mina reservationstexter. Hela texterna finns i protokollen.

Angående 100 miljoner kronor till Linneuniversitetet.

”Thoralf Alfsson ( – ) reserverar sig skriftligen emot beslutet och anför: ”Det är staten som har det ekonomiska ansvaret för högskolor och universitet. Det handlar om det som brukar kallas för Finansieringsprincipen. Nu vill socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johan Persson ändra på det genom att ge 10 miljoner kronor per år till Linneuniversitetet under 10 år. Det handlar om att Linneuniversitetet skall starta upp en juridikutbildning som Kalmar kommun vill delfinansiera.

Framtid Kalmar säger absolut nej till detta förslag.”

Protokoll 25 oktober 2021

Angående det fördyrande reningsverket.

”Investeringen i ett nytt reningsverk är den största investeringen någonsin i Kalmar, att då underlagen är så bristfälliga när förslaget till beslut dessutom inte följer det inriktningsbeslut som togs 2016 är ytterst anmärkningsvärt. Det finns ingen förklaring till varför kostnadsökning är mer än hundra procent över inriktningsbeslutet på 850-1100 miljoner kronor som tidigare fattats och nu överstiger 2 000 miljoner kronor. Att ansvariga Steve Sjögren (S) och Anna Thore (S) inte ens kan förklara orsakerna bakom fördyringen under kommunfullmäktigemötet är beklagligt och helt oacceptabelt. I synnerhet när vetskapen finns att Kristianstads kommun nu gör samma investering som ska stå klar 2024 och att Kristianstad kommun på sin webbsida kallar sitt projekt för Europas modernaste reningsverk och att kostnaden uppges vara endast 684 miljoner kronor. Bara en tredjedel av vad Kalmar Vatten AB beräknat kostnaden till för sitt reningsverk. Är anledningen att man valt en mer eller mindre helt oerfaren entreprenör i Serneke medan Kristianstad kommun valt NCC som entreprenör, med stor erfarenhet och en lång rad av referenser.

Protokoll 30 maj 2022.

Angående klimatnödläge i Kalmar.

”Jag reserverar mig mot medborgarförslaget om att det skulle råda klimatnödläge i Kalmar kommun. För det första anser jag att ett beslut om klimatnödläge inte skall fattas i en kommun med hänvisning till vad kommunallagen säger i Allmänna befogenheter och lokaliseringsprincipen. Jag anser att denna fråga är en nationell fråga och som därmed skall hanteras i Sveriges riksdag. Klimatet är inte speciellt för en enda kommun utan är övergripande för landets samtliga kommuner.

För det andra så råder det inget klimatnödläge i Kalmar enligt de parametrar som SMHI mäter och för statistik över. För att det skall kunna kallas för ett klimatnödläge skall situationen vara akut när det gäller någon av de viktigaste parametrarna som temperatur, nederbörd eller havsnivåer i första hand. Enligt SMHI:s statistik så råder det inte någon akut situation.

Protokoll 26 oktober 2020

Jag anser mig ha fog för påståendet att jag och Framtid Kalmar varit och är den enda riktiga oppositionen i Kalmar. Jag hoppas därför att många röstar på Framtid Kalmar i kommunvalet. I annat fall försvinner min röst från Kalmar kommunfullmäktige.

Annons

13 reaktioner på ”ENDA RIKTIGA OPPOSITIONEN I KALMAR

 1. Högt hårfäste 2022-09-01 / 05:07

  Har lagt min röst på dig nu!

  Gilla

 2. Kalle Kula 2022-08-28 / 15:44

  Finns det ens en Kalmarallians?

  Gilla

  • Hans 2022-09-01 / 08:26

   Modet är fåtalet förunnat…

   Gilla

 3. Ölandsbonde 2022-08-28 / 15:10

  Lite utanför ämnet. Snarare helt utanför ämnet för dagen. Men mina tankar, som varande en gammal man, går till AMS. För norrländska yngre män lästes det som ”Alla måste söderut”. Så det blev till att fylla pluntan och ta nattåget till Gbg och Skåne för att ”söka jobb”. Och sedan samma väg hem igen.

  Jag funderar på att flytta till elområde 1, eller 2. Tittar man på fastighetspriser så får jag ett bättre hus än vad jag har för en tredjedel av priset.
  Ska elmigrant bli 2022´s nyord?

  Eller ska man flytta till ett annat land; elflykting? Serbien där det finns kloka ledare är ett alternativ. Gasavtal med Ungern och byggstart av två kärnkraftverk. Ej medlemmar i NATO eller EU.
  Botswana för språket och naturens skull. Högre medelinkomst än min pension dock.

  Att bo kvar i elområde 4 blir svårt. Blir väl som i UK ”eating or heating”. Varje är dör mellan 50.000 och 100.000 äldre britter under vintrarna. De har inte råd med både att värma sig med gas och att äta. Ser ut att i år bli 500.000 då priset för gas och mat går i spinn. Gasen gick förra året upp med 50% och nu ska det upp ytterligare 80%.
  ”Rule Brittania”

  Gillad av 3 personer

  • onkelbjrn 2022-08-28 / 19:04

   Intressant tanke. Kan det vara som så att det hela handlar om en planerad folkomflyttning. Allt för att få ut folk på landsbygden i norra Sverige, där socialdemokratiska kommuner håller på att gå omkull rent ekonomiskt och det behövs mer folk.
   Nej, nu håller jag på att bli konspiratorisk, eller?

   Gilla

 4. Kalle 2022-08-28 / 14:40

  ## SVENSK SJUKVÅRD LÅNGT IFRÅN VÄRLDSKLASS ##

  ##Ett försäkringsbolag ställde sig frågan ”Vilka länder har världens sämsta sjukvård 2022?”. Med färsk data från OECD listades medlemsländerna i olika kategorier. Gällande antal sjukhussängar är Mexico sämst, Sverige är dock inte mycket bättre med knappa 2 sängar per tusen invånare.##

  ## Bolaget räknade antal sjukhussängar per invånare i landet. Endast Mexico, Costa Rica, Colombia och Chile får en lägre placering än Sverige. Totalt finns det i Sverige 21 288 sjukhussängar. Det motsvarar cirka 2 sängar per tusen invånare i Sverige.##

  ## Att ha tillräckligt med sjukhussängar tillgängliga är viktigt eftersom det medför att patienter kan läggas in ordentligt på en sjukhusavdelning för att få lämplig behandling och vara under observation. Tillgången gör också att patienter kan få välbehövd vila efter medicinska ingrepp, vilket hjälper dem att göra en fullständig och snabb återhämtning.##

  ## Platsbristen leder till att läkare kan tvingas välja mellan dåliga alternativ, antingen skicka hem patienter för tidigt, lägga in dem på redan överfulla avdelningar, alternativt försöka hitta en annan avdelning att lämpa av patienten på. I vissa fall hamnar då patienter på avdelningar där rätt kompetens, kunskap eller utrustning saknas. ##

  https://samnytt.se/svensk-sjukvard-langt-ifran-i-varldsklass/

  Bara ljug som vanligt från sossarna att vi har vård i världklass.

  Så har det varit i decennier. Påpekade det för media för länge sedan.
  Media är inte intresserade av så tråkiga ämnen.

  Gillad av 1 person

  • Ölandsbonde 2022-08-28 / 15:20

   Angående sängar per 100.000 invånare så har jag tittat på OECD´s uppgifter och hur de förändrats under tid.

   1988 hade Sverige 13,3 sängar. Snittet inom OECD var då 5,1
   1998 3,8
   2008 2,8

   Gilla

  • onkelbjrn 2022-08-28 / 19:13

   Ska man vara riktigt ärlig är kanske hela skulden för de minskade sängarna inte bara ligger hos sossarna. Mycket skuld ligger hos regionerna.
   Utan att vara helt insatt, men är det inte som så att i stort varje valrörelse, så långt tillbaka som jag kan minnas, har politiker gått till val på satsningar på vård och omsorg samt även skolan.
   Och vad har hänt. Det har blivit försämringar. Trots att man öser in pengar blir resultatet på själva verkstadsgolvet inte bättre. Däremot ökar administration, div sjukhusbyggen, renoveringar mm blir dyrare än beräknat.
   Administrationen måste minska och effekten på verkstadsgolvet öka. Är det egentligen så svårt?

   Gilla

   • stigrydmark 2022-08-28 / 23:05

    Beslutet om massinvandring skapar behov i takt med invandringen: Flera sjukhus, flera läkare, anställda, flera poliser och fängelser, större produktion av bostäder, vatten el och kommunikationer. Inom varje sektor har politikerna sagt hoppsa, tänkte inte på de.

    Gilla

 5. turrim 2022-08-28 / 13:47

  I Vimmerby finns det opposition på fältet. Enligt Nyheter i Dag fick inte Farmanbar göra företagsbesök på bageriet Guldkringlan.

  ”Vill man stå och predika energipolitik som vi tycker är skadlig för oss så är vi inte intresserade”, säger VD Joakim Hesselgård.

  En glad nyhet från Ostkusten!

  Gillad av 2 personer

 6. stigrydmark 2022-08-28 / 11:25

  Även om vi som kommenterar inte bor i Kalmarområdet, kan du nog räkna med 99% stöd från oss. Det vore faktiskt tragiskt om den enda förnuftspersonen i Kalmar kommun inte blir vald. Det är ju uppenbart att det finns ett vanstyre som kanska kan rättas till.

  Gillad av 6 personer

 7. ivarandersson 2022-08-28 / 10:45

  Kalmaralliansen (M, KD och L) och SD är lata och nöjda med att bli valda/omvalda.

  Gillad av 3 personer

Kommentarer är stängda.