IPCC NONCHALERAR GLOBALSTRÅLNINGEN

Mitt inlägg om globalstrålningen, enkelt uttryckt att solinstrålningen är en delorsak till den ökande medeltemperaturen har blivit månadens mest lästa blogginlägg.

Jag har skrivit om detta tidigare på bloggen men jag har även fått en artikel publicerades i Nya Tider (juni 2020). Den blev också läst av många och någon skickade artikeln vidare till Lennart Bengtsson. Han är professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, och var föreståndare för institutet 1991–2000. Sedan 2000 är han professor vid University of Reading.

Lennart Bengtsson vidareutvecklade teorierna om globalstrålningen och kom med andra intressanta uppgifter. Jag redovisade detta senare i ett långt blogginlägg (december 2020). Läs gärna det inlägget.

Nu har vi data från ytterligare 3 års globalstrålning från SMHI:s mätstationer och det mesta tyder på att även 2022 kommer bli ett år med över 1000 kWh/m2 solinstrålning som medelvärde för de åtta mätstationer som ingår i medelvärdet från SMHI.

2019 977 kWh/m2, 2020 1015 kWh/m2, 2021 977 kWh/m2 och sannolikt drygt 1 000 kWh/m2 för 2022.

Det innebär enligt diagrammet från SMHI att det glidande 10-års medelvärdet sedan tidigt 80-tal ökat från ca 890 kWh/m2 till ca 990 kWh/m2. Det är en ökning med 11,2 procent. Det är en otroligt stor ökning av energi som når markytan i Sverige.

Och sätter man detta i dygnsmedelvärde så får man ca 102 W/m2 under tidigt 80-tal men nu har det stigit till ca 113 W/m2. En ökning med hela 11 W/m2. Det kanske inte låter så mycket men det betyder väldigt mycket för hur temperaturen utvecklas.

Det som är ytterst intressant är att jämföra dessa 11 W/m2 med den effekt som IPCC och forskarna tillskriver koldioxid och andra så kallade växthusgaser!

Professor Lennart Bengtsson skriver följande i sin kommentar till min artikel.

”Den ekvivalenta koldioxideffekten (det normaliserade bidraget från alla antropogena växthusgaser) har en direkt strålningseffekt på 3,1 W/m2 räknat sedan industrialismens början (Ibid) ( Se vidare IPCC, 2014)”

Ställ det i jämförelse med hur globalstrålningen ökat i Sverige med ca 11 W/m2 under de senaste 35 åren.

I sitt svar hänvisar Lennart Bengtsson till NOAA, National Oceanic and Atmospheric Adninistration. Där finns en tabell över hur växthusgaserna har påverkat och ökat energin som påverkar medeltemperaturen.

Enligt tabellen var bidraget i energi beroende på växthusgaserna 1,7 W/m2 under 1979. Sedan har de enligt NOAA ökat till 3,2 W/m2 fram till år 2021. Det innebär en ökning globalt med ca 1,5 W/m2 under ca 40 år. En mycket intressant uppgift om man jämför med effekten från globalstrålningen.

Om dessa siffror även skulle gälla för Sverige så borde ca 85-90 procent av temperaturökningen i Sverige bero på ökad globalstrålning och bara 10-15 procent på koldioxidutsläpp eller som etablissemanget brukar säga klimatutsläpp.

Nu finns det givetvis en stor mängd andra parametrar och orsaker till dessa klimatförändringar. Det är inte så enkelt som jag beskriver det. Men det jag vill lyfta fram är att globalstrålningen utan tvivel har en viss påverkan och att den inte kan nonchaleras av IPCC, om de nu skall vara trovärdiga.

Vad säger då IPCC i sina rapporter?

I den senaste AR6-rapporten nämns i princip inte globalstrålning som internationellt kallas för ”global dimming” och ”global brightning”.

I den fullständiga rapporten som innehåller närmare 4 000 sidor, så ägnas endast ca en halv sida åt globalstrålningen. Sedan finns i referenslistorna 5-6 länkar till artiklar om globalstrålning.

I det som IPCC skriver så tolkar jag det som att man mer eller mindre avfärdar globalstrålningens variationer som en förklaring till de globala temperaturförändringarna. IPCC menar att dessa förändringar i globalstrålning bara uppträder i urbana områden.

Utvecklingen är likartad i hela Sverige. Allt ifrån Lund i söder till Kiruna i norr.

Statistiken från Sverige tyder dock inte på detta om man betraktar SMHI:s statistik från sina mätstationer över landet. Samma effekt finns över hela Sverige och vårt land kan väl knappast betraktas som ett särskilt urbant land med ca 10 miljoner i befolkningen utspridda över en så stor yta.

I den IPCC-rapport som benämns SPM, Summary for policymakers, den som de flesta beslutsfattare nöjer sig med att läsa. I den så finns det inte en enda rad om globalstrålningens inverkan på medeltemperaturen.

I mina ögon är IPCC inte trovärdiga!

Annons

14 reaktioner på ”IPCC NONCHALERAR GLOBALSTRÅLNINGEN

 1. ivarandersson 2022-10-25 / 16:07

  OT Från Expressen
  ”Trots hård kritik har en av de vänsterpartister som demonstrerade med PKK-flaggan i Almedalen i somras fått partiets tyngsta post i riksdagen, som ordförande i civilutskottet. Utnämningen av Malcolm Momodou Jallow väcker ont blod bland Natovänner i andra partier eftersom flaggmanifestationen retat upp Turkiet och bromsar Sveriges inträde i försvarsalliansen.”
  Vänsterpartiet visar åter dåligt omdöme.

  Gilla

 2. Roland Salomonsson 2022-10-25 / 13:03

  Metan oxiderar i princip direkt det tränger ut i vatten eller luften. Metan är m a o inget större problem. CO2 förbrukas också i stark takt av det kolbaserade livet. Alltså inget större långsiktigt problem.

  T ex så visade ryska studenter att samtidigt med att Sibiriens metan-isar börjar smälta. så vaknar myriader av svampar, virus, bakterier, smådjur till liv och börjar äta metan för glatta livet. Restprodukterna blir bl a CO2, H2O och N2. Allt naturliga ämnen redan i atmosfären. Det är också därför tundrorna är så vattenrika.

  Gilla

 3. Andersson 2022-10-25 / 12:37

  MARTIN ÅDAHL (C):
  ”Vi ska vara det självklara valet för dig som vill ha snabbare internetuppkoppling, bättre täckning på mobilen, fungerade vägar och järnvägar, fler landsbygdsmackar, mer belysning, plogning när den behövs, bevarade byskolor, närmare vårdcentral och ökad självförsörjning av svensk mat.”

  ANDERSSON:
  För sextio år sedan hade vi ett tillförlitligt telefonnät, fungerade vägar och järnvägar, bensinmackar på landsbygden, gatubelysning, plogning när den behövdes, byskolor, fungerande distriktsjukvård och inhemsk matförsörjning. Internet klarade vi oss utan.

  Gillad av 3 personer

 4. Karl W 2022-10-25 / 09:38

  Du har helt rätt i sak, men det är ändå inte riktigt hela sanningen. Uppvärmningen kan inte förklaras av enbart den ökande solstrålningen. Denna uppvärmning har regelbundet inträffat genom jordens historia var gång den så kallade Milankovitch (Orbital) Cycles inträffar. Jordens omloppsbana är inte konstant, utan ibland kommer jorden närmare solen. Som alla vet, går man närmare en värmekälla blir det varmare. Det är så att den ökande solstrålningen orsakar bland annat att permafrosten tinar. Då frigörs massiva mängder metan. Metan bildas av dekomposition och lagras i havsbottnarna och under isarna och permafrosten. Metan är i sig självt 35 gånger mer växthusdrivande än koldioxid. Meda andra faktorer invägda, som den logaritmiska gas faktorerna, gas absorption, uppvärmning av hav och jordytan, följande ändringar i temperatur, riktning och styrka av havs och luftströmmar, då blir metan omkring 100 gånger mer växthusdrivande än koldioxid. Svenska naturvårdsverket kom till 78 gånger i sina beräkningar. Detta är ett återkommande naturfenomen som människan inte kan påverka. IPCC är inget annat än ett av WEF stort antal hyrda lakejer som försöker få det till att vi löser alla problem genom att ge mer pengar till regimerna (skatter och avgifter) och oligarkin.

  Gilla

  • Thoralf A 2022-10-25 / 12:46

   Planeternas förhållande till varandra är något som inte påverkar i det korta perspektivet när vi diskuterar ett sekel. Det handlar tusentals år.

   Men du kanske inte läste hela mitt blogginlägg. Jag skrev följande.

   ”Nu finns det givetvis en stor mängd andra parametrar och orsaker till dessa klimatförändringar. Det är inte så enkelt som jag beskriver det. Men det jag vill lyfta fram är att globalstrålningen utan tvivel har en viss påverkan och att den inte kan nonchaleras av IPCC, om de nu skall vara trovärdiga.”

   Min poäng är varför IPCC och alla så kallade forskare nonchalerar andra omständigheter än koldioxid!

   Gillad av 2 personer

   • Karl W 2022-10-29 / 04:44

    Jag avsåg inte att säga emot vad du skrev utan bara komplettera det.

    Gilla

  • Larry N. F. Eastman 2022-10-27 / 22:56

   Metan oxideras mycket snabbt i atmosfären till koldioxid och vatten. Metan bidrager inte till växthuseffekten.

   Gilla

   • Karl W 2022-10-29 / 04:49

    @Larry N. F. Eastman. De som har en gedigen vetenskaplig utbildning vet att metan är betydlig mer växthusdrivande än andra gaser. Svenska naturvårdsverket har kommit till 78 gånger, de flesta har kommit fram till 100 gånger. Ett ämne, vilket det vara må, som ”oxiderar” är samma sak dom att det förbränns. Bara undrar var i atmosfären den förbränningen sker och hur.

    Gilla

   • Larry N. F. Eastman 2022-10-29 / 09:11

    Men det har jag ju inte förnekat. Saken är den att detta inte spelar någon roll, eftersom inget metan förblir i atmosfären. Det oxideras nämligen omgående.

    Gilla

   • Larry N. F. Eastman 2022-10-29 / 09:23

    Jag såg först inte frågan om oxideringen. Atmosfären är mycket reaktiv. En femtedel är syrgas och strålningen är stark.

    Gilla

 5. Grålle 2022-10-25 / 08:12

  IPCC är väl, liksom övriga delar av FN, styrda av personer med en egen agenda?

  Gillad av 3 personer

  • Karl W 2022-10-29 / 04:55

   IPCC är WEF, World Economic Forum, Davos maffians eller Klaus Schwab ligans fotsoldater för att införa Build Back Better programmet att etablera en global central diktatur.

   Gilla

 6. tompas11 2022-10-25 / 00:14

  IPCC är inte och har aldrig varit trovärdiga. Detsamma kan sägas om MSM.

  Gillad av 2 personer

 7. 502V8S 2022-10-24 / 22:52

  Växthusgaser är ju inte bara koldioxid, t.ex. vattenånga och metan har större påverkan än koldioxid, så om 10-15 % av temperaturökningen skulle bero på växthusgaserna blir koldioxidens påverkan bara en mindre del av dessa 10-15 %.

  Gillad av 2 personer

Kommentarer är stängda.