SUCK

Hur kan man bara tillåta att en grupp människor tar över en stadsdel och sedan får hjälp av ordningsmakten att upprätthålla sin isolering från majoritetssamhället. I synnerhet när vi vet hur denna grupp behandlar religiösa minoriteter när de själva är i en majoritetsställning.

Dessutom kallar de sig själva för fredens religion!

Annonser

BARONENLANGAREN

Barometern hade igår en artikel med rubriken ”Greps med 52 gram kokain: Jag är inte en fängelsekille”

http://www.barometern.se/kalmar/greps-med-52-gram-kokain-jag-ar-inte-en-fangelsekille/

Barometern kallar personen för Yusuf och ”Baronenlangaren”, vilket ändå är ett fall framåt om man jämför med för ett antal år sedan då det ofta blev Peter, Sven eller Erik, när det i själva verket rörde sig om en person från något MENA-land.

Frågan är vad Barometern vill med sin artikel. Är det en ”tycka synd om artikel” eller en ”snyftartikel” som Barometern vill ge sina läsare? Försöker man ge samhället skulden för att ensamkommande Yusuf blivit knarklangare? Att samhället och att Kalmar kommun stängde ett boende för ensamkommande och att Migrationsverket stängde ett asylboende. Är det nu orsaken till hans brottslighet? Ja, onekligen kan man få det intrycket när man läser artikeln och vad Yusuf vill få oss att tro. Utan några nämnvärt kritiska frågor från journalisten. Vis av tidigare erfarenheter så litar jag inte riktigt på det jag läser i Barometern.

Jag valde istället att begära ut domen från Kalmar tingsrätt för att bilda mig en egen uppfattning om 20-årige Yusuf eller Muhammed Abdullah som är hans rätta namn.

”Enligt Migrationsverket ifrågasätter verket Muhammed Abdullahs uppgifter om hemvist och medborgskap och ytterligare utredning pågår.”

 När jag sedan läser domen så blir jag väldigt förvånad och läser Barometerns artikel ännu en gång. Men jag minns inte fel. Barometerns journalist undviker att berätta hela sanningen om Yusuf och domen från Kalmar tingsrätt.

Yusuf döms inte bara för narkotikabrott. Yusuf döms även för sexuellt ofredande och misshandel av en kvinna. Han var dessutom åtalad för ännu en misshandel som han dock frias ifrån i brist på tillräckliga bevis.

 Varför tar Barometerns journalist inte upp i artikeln att Yusuf även döms för sexuellt ofredande och kvinnomisshandel? Det är helt obegripligt för mig. Såvida det inte handlar om en ”snyftartikel” om ett ensamkommande barn som ”råkar” langa lite narkotika, för att tjäna lite pengar, för att klara sitt uppehälle i det hemska samhälle han blivit utsatt för i vårt land.

Är sexuellt ofredande och kvinnomisshandel ointressant för Barometern? Eller vill man bara mörka den delen av domen. Det hade bara behövts ett par rader till i den stora artikeln som var på ett heluppslag i tidningen. Eller egentligen på 4 sidor med anknytande artiklar.

 När jag läser domen och förhören med den tilltalade så inser jag ganska snart att det mesta han säger i förhören är rena lögner. Hans förklaringar är inte bara ologiska, de är också korkade. Bortförklaringar och bortförklaringar, lögner och lögner enligt min uppfattning.

Han har sannolikt ljugit även om sin bakgrund för Migrationsverket och inte minst för Barometerns journalist. Migrationsverket ifrågasätter hans berättelse men det gör uppenbarligen inte journalisten.

Varför överhuvudtaget besöka Muhammed Abdullah i häktet för att intervjua honom?

 Muhammed Abdullah dömdes till ett år och åtta månaders fängelse och därefter utvisning i 5 år. Domen är överklagad och åklagaren yrkar på skärpning av straffet och att utvisningen skall ändras till 10 år.

Muhammed Abdullah bör efter avtjänat straff utvisas för all framtid från Sverige!

En asylsökande som ägnar sig åt att vara knarklangare till svenska ungdomar skall sparkas ut för all framtid i Sverige. Punkt!

UTESLUTNING UTAN MOTIV

”Jag vill dock förtydliga att uteslutningen skedde av andra skäl än vad som speglades i brevet och att den enligt mig skedde på goda grunder. Det är alltså inte ett upphävande av det beslutet jag syftar på utan snarare att ett nytt brev där de korrekta uteslutningsgrunderna framgår.”

Så skrev Mattias Karlsson på Facebook angående det brev jag fått med motivering till uteslutningen av mig. Det var den 21 december. Jag har väntat på ett nytt brev eftersom den angivna motiveringen inte gällde. Eftersom jag inte fått någon ny motivering anser jag att det helt enkelt saknas skäl för en uteslutning.

Uteslutningen bör därmed upphävas av partistyrelsen då den uppenbarligen tillkommit på felaktiga grunder.

 

INGA HÄSTAR HEMMA DÄR HELLER

Då har man sett ännu en rödgrön minister med huvudet under armen framträda i Aktuellt för hundrade gången. Att det inte är någon som reagerar på människan Anders Ygeman.

Idag debatterade han kärnkraft med moderatledaren Ulf Kristersson. Kärnkraften står för ca 40 procent av Sveriges elproduktionen idag, om 20 år skall den vara nedlagd. Programledaren frågade Ygeman hur man skall ersätta kärnkraften.

Svaret blev vindkraft.

Jag undrar om Anders Ygeman förstår vad han säger och vilka konsekvenser det skulle innebära.

Anders Ygeman kan inte heller ha alla hästar hemma. I förra veckan var det Isabella Lövin som i Aktuellt sa att kärnkraften inte behövs i Sverige. Där var det heller inga hästar hemma.

Dessa båda ministrar styr Sverige idag. De är livsfarliga för Sveriges framtid och välfärden i vårt land. Avsätt regeringen så fort som möjligt!

EKONOMISKT BISTÅND MALMÖ KOMMUN

Då har jag kommit till ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd eller som man sa för i tiden socialbidrag. Hur många går idag på ”socialen” i Malmö?

Av mina tidigare blogginlägg om etableringsreformen och arbetsmarknaden i Malmö så framgår det med all tydlighet att det finns flera olika åtgärder som minskar eller fördröjer innan en person behöver ansöka om ekonomiskt bistånd. För nyanlända gäller först etableringsreformen under 24 månader sedan kan det bli ett subventionerat jobb som nystartsjobb eller en extra tjänst under 12-24 månader.

När sedan en person inte klarar av sin egen försörjning återstår att gå till ”socialen” och ansöka om ekonomiskt bistånd.

Hur många har då vandrat den långa vägen men ändå inte klarar sin egen försörjning? Hur många hushåll i Malmö får sin försörjning på detta sätt?

Ekonomiskt bistånd hushåll

Totalt var det alltså 16 000 hushåll under 2017. Siffrorna för 2018 har ännu ej redovisats av Socialstyrelsen. Inrikes födda står för ca 4 000 hushåll men hela ca 12 000 hushåll är utrikes födda.

Sedan kan man ju självklart ställa sig frågan hur många som har utrikes bakgrund av de 4 000 hushåll, som är inrikes födda men som är andra generationens invandrare.

I dessa 16 000 hushåll finns det ca 32 000 personer bosatta. Det vill säga att ca 10 procent av Malmös befolkning går på socialbidrag/ekonomiskt bistånd.

Givetvis är det enorma summor som betalas ut varje år i Malmö. Hur mycket är det idag?

Läs mer

ETABLERINGSREFORMEN I MALMÖ

Etableringsreformen infördes i december 2010 efter att kommunerna klagat och protesterat över de stora kostnaderna för ekonomiskt bistånd till invandrare. Kostnader som höll på att stiga kommunerna över huvudet och tvinga fram skattehöjningar i många kommuner, som tagit emot många invandrare eller där många invandrare valt att bosätta sig i kommunen. Därför beslutade Reinfeldtregeringen med integrationsminister Erik Ullenhag i spetsen att införa etableringsreformen, som innebar att staten tog över det ekonomiska ansvaret under de första 24 månader efter att en invandrare fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförd i en kommun och därmed kunde ingå i etableringsreformen.

Regeringen uppskattade antal personer som skulle ingå i reformen till 8 250 personer när den var fullt utbyggd och beräknade de totala kostnaderna till  1 200 miljoner kronor i propositionen till riksdagen.

”Med de antaganden som gjorts om dessa faktorer beräknas kostnaderna för etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning bli cirka 1,2 miljarder kronor per år när det nya systemet är fullt genomfört. Samtidigt kommer kommunernas kostnader för ersättning till nyanlända att minska.”

Ur regeringens proposition till riksdagen.

 Hur ser det då ut i Malmö idag? Hur många personer befinner sig i etableringsreformen?

Etablering antal månad

Malmö har toppat på ca 2 400 personer i reformen men i december 2018 hade det sjunkit tillbaka till drygt 2 000 personer. Det märkliga är att Arbetsförmedlingen i sin statistik bara redovisar 1 051 i etableringsprogrammet i december 2018 för Malmö kommun. Var finns övriga ca 1 000 personer?

Sedan måste man ju givetvis titta på hur kostnaderna för denna reform utvecklat sig i Malmö.

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTATISTIK FÖR MALMÖ

När jag satt i riksdagen var jag också ledamot i Skatteutskottet. Utskottet besökte Malmö och Köpenhamn i februari 2013. Vi träffade då Malmö kommuns kommunalråd Andreas Schönström (S). Vid mötet berättade han att man hade uppgifter på att den svarta handeln bara i Malmö kommun omsatte ca 5,7 miljarder kronor och samhället därmed gick miste om ca 2,2 miljarder kronor i skatteintäkter.

Sannolikheten för att många av de som ägnar sig åt svarthandel i Malmö också har någon form av arbetslöshetsersättning är nog väldigt stor. Rent bedrägeri förstås.

Hur ser då arbetslösheten ut i Malmö? Hur många är arbetslösa och hur stor del är det av befolkningen i kommunen?

Arbetslöshet totalt

Antalet arbetslösa är ca 22 000 personer. Det som är mest oroande är att utvecklingen skiljer från andra kommuner. Efter Finanskrisen 2008 steg arbetslösheten i alla kommuner men från ca 2010 började den sjunka igen i och med den högkonjunktur som vi haft men den utvecklingen ser vi inte i Malmö. Där fortsätter den istället att stiga.

Fördjupar man sig även i dessa siffror och delar dem på utrikes födda och inrikes födda framträder dock en liten annan utveckling.

Arbetslöshet antal inrikes utrikes

Som säkert många förstod och misstänkte är det framförallt utrikes födda som ligger bakom den negativa utvecklingen i Malmö. Sedan 2008 har antalet arbetslösa som är utrikes födda ökat från ca 4 000 till hela 16 000 personer. En ökning med 300 procent på 10 år, dessutom under en högkonjunktur. Helt otroligt. Vad tror ni händer om vi får en lågkonjunktur?

Var är alla akademiker som läkare, ingenjörer, sjuksköterskor och liknande? De har i varje fall inte bosatt sig i Malmö!

För att kunna jämföra Malmö med andra kommuner så skall jag också presentera siffrorna som andel i befolkningen enligt Arbetsförmedlingens siffror.

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I MALMÖ

Jag tänkte återge lite statistik för Malmö kommun på bloggen men jag kommer dela upp det i några olika blogginlägg så det inte blir för långa inlägg. Som vanligt har jag också en del grafik till statistiken.

Idag börjar jag med befolkningsutvecklingen i Malmö sedan 2002.

Befolkningsutvecklingen

Malmö har haft en befolkningsökning med närmare 5 000 personer per år sedan 2002 eller totalt en befolkningsökning med 73 832 personer enligt SCB. Många skulle säkert ange Öresundsbron som en stor anledning till befolkningsökningen. Men är det så?

Det jag först brukar göra är att bryta ned siffrorna i olika delar och då börja med hur befolkningsutvecklingen ser ut för inrikes födda respektive utrikes födda. Då brukar man börja förstå hur utvecklingen ser ut.

Inrikes utrikes födda

Befolkningsökning för inrikes födda sedan 2002 stannar på 23 536 personer. Men den stora ökningen är i gruppen utrikes födda, som har ökat med hela 50 296 personer.

Det innebär att ca 68 procent av befolkningsökning sedan 2002 består av utrikes födda. Grattis Malmö!

Men med hjälp av statistik från SCB går det att gå vidare på definitionen svensk eller utländsk bakgrund. Som utländsk bakgrund räknas inte bara den som är utrikes född utan även också den som är inrikes född men vars båda föräldrar är utrikes födda. Det som brukar kallas för andra generationens invandrare.

Läs mer