KALMARSUNDSVECKAN 6, ELPRISER

De höga elpriserna i södra Sverige

Diagrammet visar korrelationen mellan producerad effekt vindkraft och elpriset inom elområde SE4.

Den rödgröna energipolitiken som regeringen har bedrivit sedan 2014 har försatt Sverige i ett läge som faktiskt kan liknas vid ett elenergikaos till följd av enbart utbyggnad av förnyelsebar elproduktion och samtidig nedläggning av flera kärnkraftsreaktorer. Regeringen hävdar att nedläggningen av reaktorer har berott på ägarnas vilja men deras beslut har ju till stor del grundats på de straffavgifter som till exempel effektskatten som enbart drabbade kärnkraften eller fastighetsskatten som enbart gynnade vindkraften, samt subventioner till förnyelsebar energi och dit räknas inte kärnkraft. Allt grundar sig i politiska beslut som försämrat förutsättningarna för kärnkraften. De förändringar som gjorts har kommit för sent som borttagandet av effektskatten.

Det är regeringens olika styrmedel som påverkat besluten inom elenergiproduktionen i landet.

Fortsätt läsa

ENKÄT BAROMETERN

Idag har Barometern lagt upp en enkät där tidningen frågor om vilka politiska områden som är viktigast inför nästa års val. De frågar också hur läsarna tänker rösta i kommunvalet, regionvalet och riksdagsvalet.

Framtid Kalmar finns inte med som ett svarsalternativ i Kalmar kommun!

Men det finns övrigt parti som man kan välja och sedan skriva ”Framtid Kalmar”

Det här gör givetvis Barometern för att försvåra för läsarna att välja Framtid Kalmar i kommunvalet.

Därför uppmanar jag mina läsare att gå in på enkäten och svara på frågorna och välja vilket parti eller partier ni funderar att rösta på i det kommande valet.

Här är länken till Barometern

KALMARSUNDSVECKAN 5, VINDKRAFT OCH SOLKRAFT

Vindkraftsparken OX2 Ljungbyholm. Foto Thoralf Alfsson (Spridningstillstånd LM2021/028660)

Klimataktivister och Miljöpartister plus en del andra okunniga vill ju att vindkraften skall byggas ut kraftigt. De tror i sin enfald att vindkraft och solkraft kan ersätta kärnkraften utan att det påverkar vare sig vår eltrygghet och elkostnader, det påstår till och med att vindkraft är billigast. Inget är mer felaktigt än denna villfarelse.

Väderberoende elproduktion kan bara vara ett komplement i vårt elsystem!

En sak många glömmer bort är de stora ingreppen i naturen som dessa vindkraftsparker innebär. Det är åtskilliga hektar skog som avverkas för att kunna bygga dessa vindkraftsparker, det är nya vägar och stora avverkade ytor runt varje vindkraftverk.

Fortsätt läsa

KALMARSUNDSVECKAN 4, ELENERGI

Fakta om elenergi i Sverige

Efter dessa inledande blogginlägg om IPCC, SMHI, Länsstyrelserna och kommunerna tänkte jag gå över till energifrågorna och förnybar elproduktion. Det är i första hand frågan om hur vi i framtiden producerar vår elenergi som stått i fokus när det gäller klimatförändringarna. Sverige skall uppenbarligen förlita sig till förnybar elenergi.

Först några övergripande fakta om Sveriges elproduktion och elförbrukning.

Vi kan alltså konstatera att vi över hela året producerar mer elenergi än vad vi förbrukar men ändå har vi dagar under vintern då vi måste importera elenergi. Anledningen till det är oftast att det inte blåser något och vindkraften producerar därmed mycket lite. Solenergin är dessutom noll och ingenting under vinterhalvåret.

Fortsätt läsa

KALMARSUNDSVECKAN 3, SMHI

Kalmar kommun har utlyst klimatnödläge men ledande socialdemokratiska politiker vet inte varför.

Är SMHI en objektiv myndighet?

SMHI är den svenska myndighet som utvärderar IPCC:s rapporter och omvandlar dem till svenska förhållande genom den statistik som SMHI samlar in och har samlat in i mer än ett hundra år när det gäller vissa platser och parametrar.

När sedan Länsstyrelser och kommuner gör sina rapporter så hänvisar de alltid till SMHI, oavsett vilka egna tolkningar och utvärderingar de gör. Genom mina granskningar och frågor till lokala myndighetspersoner eller tjänstemän så använder de uppenbarligen inte någon statistik eller gör några utvärderingar efter den tillgängliga lokala statistiken som SMHI gärna delar med sig av.

Jag kommer återkomma senare till två fall som visar detta. Ett fall inom Kalmar kommun och ett fall i Mörbylånga kommun som vill bygga ett kustskydd i Färjestaden, det vill säga en skyddsvall mot stigande havsnivåer i Kalmarsund. Men det kommer ett separat blogginlägg om detta senare i veckan.

Det som ofta är i fokus för tjänstemännen på SMHI, Länsstyrelserna och kommunerna är i vår del av landet stigande havsnivåer. Jag tror ingen har missat larmen om 1 meter högre havsnivåer till nästa sekelskifte och nu har man till med börjat prata om ännu högre havsnivåer. Trots att det inte finns några sådana rapporter för vår region vid Kalmarsund. Ibland är jag fundersam om dessa tjänstemän har läst rapporterna från SMHI eller om de bara utgår från vad de sett i någon tidning.

Fortsätt läsa

KALMARSUNDSVECKAN 2

Råd till generation Greta

Lennart Bengtsson är professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, och var föreståndare för institutet 1991–2000. Sedan 2000 är han professor vid University of Reading.

Han är utan tvekan den mest välrenommerade personen i Sverige när det gäller klimatförändringar, till skillnad mot till exempel agronomen Johan Rockström eller SVT:s klimataktivist Erika Bjerström, som vad jag vet inte har någon som helst utbildning i ämnet.

Nyligen publicerade sajten Kvartal, Lennart Bengtssons råd till generation Greta.

Läs några reflektioner från Lennart Bengtsson.

Fortsätt läsa

KALMARSUNDSVECKAN 1, IPCC

Den 8 september börjar Kalmarsundsveckan i Kalmar. Ett arrangemang som fokuserar på klimatförändringar och hållbarhet men det har för mig mer och mer framstått som ännu ett evenemang som handlar om klimatalarmism.

För några veckor sedan kom IPCC med en ny rapport som fått klimatalarmister och statsmedia (public service) att använda sina megafoner ännu en gång. Men de pratar bara om väl utvalda delar i rapporten, andra delar utelämnar man helt och hållet. De delarna tror jag inte heller kommer nämnas under Kalmarsundsveckan.

IPCC-rapporten AR6 består av närmare 4 000 sidor men det finns en sammanfattning på 42 sidor som kallas AR6-SPM. där SPM står för Summary for policy makers.

Fortsätt läsa

JOHAN PERSSON BESÖKTE NORRLIDEN 2018

Jag är uppenbarligen inte den enda som förstått och uppmärksammat att kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) endast vill synas vid positiva tillfällen och tillställningar, aldrig stå till svars för något som är negativt för Kalmar kommun.

Journalisten Ulf Carlsson har även förstått och skriver idag en krönika i Barometern med rubriken ”Politiskt ledarskap är inte bara att synas på invigningar”. Jag tror alla som läser krönikan förstår att han syftar på just Johan Persson. Förstår man det inte på rubriken så borde det gå upp ett liljeholmens när man fortsätter att läsa.

”Bristerna när det gäller det politiska ledarskapet i hanteringen av unga kriminellas attacker på polis och ordningsvakter i Norrliden är oroväckande.”

Men i stället känns det som om under­ordnade tjänstepersoner skickas fram till frontlinjen. Och de verkar mest vilja försäkra att det inte är unga män från Norrliden som säljer knark och kastar sten i området […] Som om folkbokförings­orten på de kriminella skulle spela någon roll för alla de skötsamma i området som bara vill kunna leva sitt liv i trygghet.”

Eller vad sägs om denna skarpa formulering i krönikan riktad till socialdemokraten Johan Persson.

Fortsätt läsa

TYVÄRR BLEV DET SOM FÖRVÄNTAT

Precis som jag misstänkte och som är anledningen till att jag slutat skriva om corona, covid-19 och vaccin så upplever jag att kommentarsfältet spårat ur.

Mitt syfte med inlägget var att lyfta frågan om vaccinmotstånd och förnekelse av covid-19 var ett bra ämne för valrörelsen 2022. Jag tror nämligen inte det är någon valvinnare, utan snarare tvärtom.

I åldern 50 år och äldre är ca 90 procent fullvaccinerade och totalt i landet är ca 72 procent fullvaccinerade av de som är 18 år och äldre och de ökar för varje vecka.

Att vara vaccinmotståndare och covidförnekare gynnar inget parti att värva nya väljare! Den möjligheten är ytterst marginell.

INGEN VALVINNARE 2022

Jag har mer eller mindre slutat skriva om corona, covid-19 och vaccinationer. Den polarisering som ämnet skapat är minst sagt obehaglig och vissa personers mer eller mindre aggressiva argumentation avstår jag hellre.

Jag har i mina inlägg försökt visa enbart fakta från olika myndigheter och utan att göra några nämnvärda egna bedömningar eller värderingar utan jag har visat grafik över utvecklingen.

När man dock läser på sociala medier så blir man mörkrädd över vilka påståenden som förekommer helt utan att ange några källor eller ibland minst sagt okända källor. Det som gör mig bekymrad är att vissa kanaler som försöker bygga upp en trovärdighet för sin kanal samtidigt håller på att rasera den på grund av sin retorik när det gäller covid-19 och vaccinationer. Kanaler som gör ett väldigt bra jobb när det gäller andra ämnen men som i varje fall jag nu börjar tvivla på deras omdöme.

Fortsätt läsa

INGA PARHUS I KALMARSUNDSPARKEN

Sturevägen vid Kalmarsundsparken. Foto Thoralf Alfsson

På bland annat denna smala remsa av grönområde ville P&E Fastigheter bygga ett antal moderna parhus. Remsan är ca 15 meter bred totalt. Även remsan som syns i högerkanten skulle bebyggas med parhus. Det skulle bli totalt 10 parhus enligt företagets planering. Jag var tvungen att åka förbi och ta några foto om det skulle drivas igenom av socialdemokraterna Johan Persson och Peter Akinder.

I ansökan beskrivs projektet som en varsam exploatering med ett tiotal parhus i ”samklang med den omgivande bebyggelsen”.

Sedan har företaget bifogat några exempel, bland annat detta.

Fortsätt läsa

KALMARSUNDSVECKAN, KLIMATFOBI ELLER KLIMATREALISM

Lär dig koldioxidbanta med Marcus Oscarsson!

I nästa vecka börjar Kalmarsundsveckan (8 september) och alla med klimatfobi samlas för dunka varandra i ryggen och berätta hur duktiga de är. Säkerligen kommer man ägna sig åt cherry picking ur den senaste IPCC-rapporten eller framför allt hur klimatalarmisterna kommenterat rapporten.

Frågan är vad syftet är med Kalmarsundsveckan. Är det att öka kunskapen om klimatet, klimatförändringar och att låta olika åsikter mötas i debatt eller handlar det om att skrämma människor för klimatet, trots att det är helt harmlösa förändringar om man granskar historisk statistik.

Jag skall följa det lite på distans och se vad det fokuseras på och sedan kommentera det som jag finner värt att kommentera. Men jag kommer också ha min egen Kalmarsundsvecka och publicera ett antal blogginlägg med koppling till klimatalarmismen och dess konsekvenser på olika sätt. Jag kommer publicera betydligt fler blogginlägg under dessa dagar än vad jag normalt brukar göra.

Kalmarsundsveckan, klimatfobi eller klimatrealism.

OFF TOPIC VECKA 35

Detta inlägg är till för att mina läsare skall kunna skriva off-topic kommentarer. Därmed blir mina andra inlägg på bloggen mer renodlade för mina läsare men det finns alltså ändå en möjlighet att skriva kommentarer eller tipsa om artiklar i helt andra ämnen. Du hittar alltid senaste off-topic i högermarginalen.

SANNINGEN CENSURERADES AV SR

”Upp emot ett hundra procent av de covidsjuka är ovaccinerade och det är beklämmande tycker Kai Knudsen, överläkare på Sahlgrenska sjukhuset intensivvårdsavdelning.”

”Vi ser också precis som tidigare en överrepresentation av utrikes födda, som också många gånger är överviktiga och nu är det till och med så att man har varit i sina respektive hemländer, icke vaccinerade och blivit smittade där och kommit hem med smittan och det är väldigt synd att man inte vaccinerat sig först säger Kai Knudsen, överläkare på Sahlgrenska sjukhuset intensivvårdsavdelning.”

”Alltså det Kai sa skulle jag kunna copy pasta varje ord, Hos oss är det också upp emot ett hundra procent som inte tagit någon vaccinationsspruta, säger Eveline Jacobson intensivvårdssköterska på Mälarsjukhuset i Eskilstuna”.

Ovanstående är citat från ett inslag som sändes i P1 Morgon idag.

I alla senare nyhetssändningar var det som Kai Knudsen framförde struket ur reportagen. Sanningen får inte sägas i svensk public service!

JO-ANMÄLAN AV LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens foto från mätning av stubben som visar mer än 140 cm.

Den som har följt min blogg en tid kommer säkert ihåg hur jag uppmärksammade hur den socialdemokratiska politikern Mattias Adolfson i Kalmar fällde en enligt mig och många experter en skyddsvärd ek på sin tomt i Hossmo. Den kvarvarande nästan 80 cm höga stubben hade en diameter på ca 140 cm enligt Länsstyrelsens mätningar.

Ändå ansåg Länsstyrelsens tjänstemän att det inte var sannolikt att eken var större än 100 cm i brösthöjd. En fullständigt befängd bedömning enligt experter. Jag hade ju gjort en anmälan om miljöbrott och krävt att Länsstyrelsen skulle göra ett platsbesök och mäta upp stubben. Vilket de också gjorde men ändå avskrev Länsstyrelsen ärendet. Jag överklagade då till Mark- o miljödomstolen med de ansåg att jag inte var sakägare och avskrev min överklagan.

Du kan läsa om detta i mina blogginlägg.

Fortsätt läsa

KALMAR KOMMUN FÖRBLIR VID DEMOKRATINS SKAMPÅLE

I kommunvalet 2014 var det endast 88 kommuner som var uppdelade på flera valkretsar, ofta en kvarleva från före kommunsammanslagningarna på 1970-talet. Införvalet 2018 gjordes några mindre justeringar i vallagen angående antalet röstberättigade för att en kommun skulle få vara uppdelad på flera valkretsar. Trots att många kommuner inte berördes av ändringarna i vallagen så skrotade många stora kommuner systemet med flera valkretsar. Däribland Göteborg, Uppsala, Karlstad, Södertälje, Västerås, Gävle, Luleå, Helsingborg och Lund. Men också Kalmar kommuns jämförelsekommuner Växjö och Halmstad.

Det innebar att i kommunvalet 2018 var det endast 22 utav landets 290 kommuner som var uppdelade i flera valkretsar. Kalmar kommun var en av dessa 22 kommuner. Den stora anledning till att behålla flera valkretsar är att småpartispärren då är 3 procent av rösterna! Om man går över till endast en valkrets sänks småpartispärren till 2 procent enligt vallagen.

Fortsätt läsa

NYTT EXEMPEL PÅ MAKTFULLKOMLIGHET

Är det Kalmar kommuns ansvar att satsa 100 miljoner kronor av kommunens skattemedel på en juridikutbildning vid Linneuniversitetet? Är det ännu ett utslag av socialdemokraternas och Johan Perssons maktfullkomlighet i Kalmar?

I Barometerns artikel påstår Johan Persson att beslutet om att satsa 100 miljoner kronor är förankrat politiskt.

”– Men det är redan förankrat inom majoritet och opposition genom ett digitalt KSAU-möte, berättade Johan Persson.”

I kommunstyrelsens arbetsutskott ingår idag bara 4 personer och 3 partier av kommunfullmäktiges 9 partier. Se nedan.

Fortsätt läsa

TVÅ KÄNSLIGA FRÅGOR INOM KALMAR KOMMUN

Jag har tidigare lovat att komma tillbaka med ett blogginlägg om mina kontakter med Kalmar kommuns tjänstemän. Det har dock hela tiden kommit saker emellan som jag varit tvungen att ta upp, samtidigt har tjänstemännen/kvinnorna fått några extra dagar på sig att svara i dessa fall.

Idag skall jag dock skriva om detta. Det tycks som vissa kommunanställda tjänstemän/kvinnor inte har förstått sin roll i sin anställning. De är inte anställda av Socialdemokraterna i Kalmar, utan de är anställda av Kalmar kommuns befolkning och skattebetalare.

Fortsätt läsa

MASSINVANDRINGENS KONSEKVENSER

Under onsdagen var det en ny dödsskjutning, denna gång i Linköping. Enligt uppgift på sociala medier ännu en ”Mohammed”. Det var även flera andra skjutningar igår, en gängkriminell sköts i bröstet och benet. I natt har också ett parkeringshus med 200 bilar brunnit i Märsta. Vad kommer det kosta samhället och dess medborgare?

Den 16 augusti sköts två somalier ihjäl i Tensta, deras identitet är nu bekräftad.

Det handlar inte om socioekonomiska faktorer. Det handlar om mentalitet, kultur, religion och uppfostran. Allt annat är bara trams!

Massinvandringen har varit en katastrof för Sverige och landets etniska befolkning som drabbas av världens högsta kostnader för massinvandringen via skattsedeln, försäkringsbolagen och inte minst priser i affärer som måste kompensera sig ekonomiskt för alla stölder, inbrott och skadegörelse.

Utan massinvandringen hade varje svenska haft tusentalskronor mer i plånboken varje månad och pensionerna hade varit mycket högre.

Lika förbannat så tror jag att svenska väljare kommer rösta på samma samhällsförstörande partier i valet 2022. Är svensken så fruktansvärt korkad?

Ska Sverige räddas så krävs det återvandring och utvisningar i storformat! Men då måste du välja rätt parti i valet 2022.