RAK I RYGGEN OCH STOLT

Igår var årets sista kommunfullmäktigemöte, det som brukar kallas för budgetfullmäktige, då budget och verksamhetsplan för 2019 antogs. I år hade jag ingen budgetreservation att föredra eller att försvara.

Jag kan till skillnad mot så många andra ändå gå rak i ryggen och vara stolt över det jag gjort inom Sverigedemokraterna i Kalmar.

Vid gårdagens möte tog jag upp behovet av ett mångkulturellt bokslut för Kalmar kommun. Det vill säga en redovisning av invandringens kostnader för Kalmar kommun, de är minst sagt enorma. Enligt uppgifter från Migrationsverket så har myndigheten betalat ut stora belopp till Kalmar kommun.

  • 2015 var det 68 miljoner kronor
  • 2016 ökade det till 210 miljoner kronor
  • 2017 ökade det till hela 230 miljoner kronor

Summeras dessa tre år så är det mer än 500 miljoner kronor, eller mer än en halv miljard kronor. I kommunens budget eller rättare sagt ”nettobudget” som det i verkligheten handlar om är det givetvis svårt att ha med dessa svårberäknade intäkter eller kostnader men när det inte finns med i kommunens årsredovisning blir jag riktigt bekymrad.

Jag anser dessutom att det är mycket märkligt att kommunens revisorer inte reagerat på hur över 500 miljoner kronor på något märkligt sätt trollas bort ur Kalmar kommuns årsredovisning. Jag hittar i varje fall inte något om dessa uppgifter när jag synar årsredovisningen.

Jag passade också på att påpeka att majoritetens budget (S,V,C) innehöll ett faktafel. I budgeten påstod majoriteten att arbetslösheten i kommunen var lägre än i riket och jämförelsekommuner. När det gäller jämförelsekommunerna stämmer detta men inte när det gäller riket. I riket ligger den redovisade arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen på 6,9 procent men i Kalmar kommun ligger den på 7,1 procent. Ingen annan i oppositionen hade uppmärksammat detta.

Johan Persson och majoriteten lovade under budgetdebatten 2015 att arbetslösheten skulle halveras till 2019. I juni 2015 var den 6,91 procent och för oktober 2018 var 7,05 procent. Så gick det med den målsättningen från majoriteten. Nu har majoriteten två veckor på sig att infria det målet.

I mitt anförande tog jag även upp att jag inte ville kallas för politisk vilde i kommunfullmäktige eller av media. Jag är ingen vilde. Utan jag hoppades att man benämner mig för opolitisk eller partilös och att i synnerhet media respekterade detta. Barometern och Birgitta Hultqvist struntade i detta omgående. Hon till och med ifrågasatte min önskan. Respektlöst!

Jag känner att jag kan fortsätta i Kalmar kommunfullmäktige med rak rygg och vara stolt över det jag uträttat i Kalmar!

 Ulf Carlsson på Östra Småland skrev bra om mitt anförande i sin artikel till skillnad mot Barometern.

”Thoralf Alfsson, tidigare SD vill idag bli titulerad opolitisk, han hade lusläst majoritetens budget.

– Där står att arbetslösheten i Kalmar är lägre än i resten av riket. Det stämmer helt enkelt inte. Den är 6,9 i resten av landet och 7,1 i Kalmar.

Han ville också ha ett mångkulturellt bokslut och konstaterade att Kalmar på tre år fått en halv miljard i bidrag relaterat till migration.”

http://www.ostrasmaland.se/kalmar/robin-hood-och-riksdagsturbulens-i-budgetdebatt/