GLOBALSTRÅLNINGEN HAR ÖKAT MED 10 PROCENT

Solen

Försöker SMHI mörka mätdata som inte stödjer teorin om att människans utsläpp av koldioxid är orsaken till klimatförändringarna? Kan en svensk myndighet som SMHI verkligen tysta ned sina egna observationer under flera decenniers tid? Är det politiska trycket så hårt? Samtidigt som tjänstemännen är svaga och rädda om sin egen position?

För en tid sedan beslutade jag mig för att investera i solceller på mitt tak. Orsaken var den energipolitik som förts av de rödgröna partierna i Sverige som innebär att vi sannolikt kommer att få höga elenergipriser i framtiden då intermittenta och väderberoende elenergikällor kommer vara dominerande men ändå kräva andra energikällor som back-up. Ett väldigt dyrt och kostsamt elförsörjningssystem. Solcellsofferterna var fyllda med ”solprognoser” med tabeller och kurvor över hur mycket elenergi som skulle kunna produceras. Jag litade dock inte på dessa bolag utan sökte istället fakta över solinstrålningen hos SMHI. Där kunde jag läsa bland annat följande.

”Sedan noggranna satellitbaserade mätningar inleddes 1978 har variationerna i den totala solstrålningen varit inom några promille från medelvärdet 1361 W/m². De stora och snabba variationer som vi ser vid jordytan beror framförallt på moln som skuggar solen. Det är inte ovanligt att den direkta solstrålningen ändras från 900 till 0 W/m² eller tvärtom på några sekunder.”

Helt logiskt. När jag sedan synade mätdata på SMHI:s webbsida för globalstrålning upptäckte jag dock en sak som förvånade mig och något som jag aldrig läst något om i media.

Den totala globalstrålningen hade ökat med ca 10-12 procent i Sverige sedan tidigt 80-tal, då tillförlitliga mätningar börjat användas enligt SMHI.

Varför hade jag aldrig fått läsa om detta i svensk media och i klimatdebatten? Det var ju häpnadsväckande uppgifter?

SMHI skrev till och med på sin webbsida att ”liknande tendens ser man i stora delar av Europa”. Om globalstrålningen ökat måste det ju även påverkat Sveriges medeltemperatur under samma tidsperiod och dessutom även i Europa. Jag laddade hem SMHI:s mätdata för globalstrålning och medeltemperatur (1983-2019) för Sverige och sammanställde dessa data i ett gemensamt diagram.

Temp_globalstrålning

Den årliga globalstrålningen har ökat från ca 900 kWh/m2 per år på tidigt 80-tal till ca 1 000 kWh/m2 idag. Samtidigt har medeltemperaturen under samma tidsperiod ökat från knappa 5 grader till dryga 6 grader. Korrelationen och trenden mellan globalstrålningen och medeltemperaturen var minst sagt slående när man såg dessa data tillsammans i ett och samma diagram. Jag ställde då en fråga till tjänstemän och experter på SMHI, vad de hade för uppfattning om globalstrålningens påverkan på medeltemperaturen i Sverige och till hur stor del globalstrålningen bidragit till den ökande medeltemperaturen i Sverige. En högst relevant fråga som SMHI:s experter borde kunna svara på. Jag fick svar från teknisk dr. Sandra Andersson vid SMHI.

”Det finns förstås ett samband mellan solinstrålning och temperatur, men för att avgöra hur och i vilken ordning de förhåller sig behövs avancerad klimatmodellering, och vad jag vet har ingen ännu gett sig i kast med frågan. Åtminstone inte för våra svenska observationer. [….] Så i nuläget konstaterar vi att vi ser dessa trender i sol och temperatur, och hoppas att någon så småningom reder ut kopplingen däremellan bättre.”

Jag blev minst sagt förvånad och häpen över svaret. Ingen hade uppenbarligen forskat på detta samband. Man hoppas på att någon så småningom skall reda ut effekterna. Kunde det möjligen bero på att det sannolikt är ”tabu” att forska på annat än koldioxidhypotesen, när det gäller klimatförändringar. Jag ställde då nya frågor om IPCC:s forskargrupper tagit upp detta samband och om det i så fall fanns med i IPCC:s rapporter, och var jag kunde läsa mer om detta. Svaret från Sandra Andersson gjorde mig än mer förbryllad.

”Det står dock inte särskilt mycket om kopplingen mellan variationen i solstrålningen vid marken och lufttemperaturens utveckling men det nämns i alla fall på sid 186.”

IPCC:s rapport AR5 innehåller drygt 1 500 sidor men globalstrålningen ägnas inte mer än ett litet stycke om 166 ord på sidan 186 i rapporten. Det gjorde mig än mer förvånad. Både Sandra Andersson och IPCC antyder att den ökande globalstrålningen kan bero på minskade utsläpp av aerosoler i luften då reningstekniken blivit bättre sedan 70-talet men någon djupare analys av hur den ökade globalstrålningen påverkat medeltemperaturen görs överhuvudtaget inte av någon. Men det kanske mest troliga är helt enkelt mindre molnbildning och därmed så träffas jordyta av mer globalstrålning.

Att IPCC uppenbarligen så fullständigt nonchalerar detta samband mellan globalstrålning och temperatur är mycket märkligt. Men samtidigt förstår jag att inget får störa koldioxidhypotesen.

Jag ställde då även frågan till Sandra Andersson om jag även kunde få tillgång till de ”icke tillförlitliga” observationerna före 1983. Efter viss tvekan fick jag mätdata för Stockholm under åren 1922-2018. Jag gjorde då samma operation med dessa data och jämförde med Stockholms medeltemperatur under samma år och fick då följande resultat i ett diagram.

Stockholm global temp 1922_2018

Sambandet mellan globalstrålningen och medeltemperaturen är uppenbar men det finns tydligen varken intresse eller ekonomiska medel inom forskarvärlden och inom IPCC för att klargöra detta samband. Det skulle i så fall sannolikt innebära ännu ett ifrågasättande av den politiskt korrekta koldioxidhypotesen, som snart sagt styr alla regeringar i världen.

Jag skickade även detta diagram till Sandra Andersson för att få hennes kommentar på mitt diagram.

”Tack för din figur. Jag tycker det är intressant att de två svarta kurvorna uppvisar så pass stora likheter i den övergripande ”trenden”. Men jag noterar också en hel del olikheter i den blå och gula kurvan. [….] Det skulle vara intressant att utreda kurvorna lite mer om möjlighet ges.” 

Sedan kom givetvis också det politiskt korrekta i svaret.

”Däremot är det tydligt att koldioxid är den främsta drivande faktorn till klimatförändringar.”

För mig är en helt absurd slutsats när man inte har alla svaren på alla faktorer som påverkar temperaturen på jorden. I detta fallet bryr man sig inte en om att försöka förstå de egna mätdata som man har tillgång till.

Mina solceller sitter nu på plats på mitt tak och producerar ungefär så mycket elenergi som utlovades. Jag undrar dock fortfarande hur mycket den ökade globalstrålningen bidragit till ökad medeltemperatur i Sverige men att ställa frågor om detta är som att svära i kyrkan. Den gör i varje fall att mina solceller producerar än mer elenergi.

39 reaktioner på ”GLOBALSTRÅLNINGEN HAR ÖKAT MED 10 PROCENT

 1. corneliadahlberg 2020-07-02 / 09:43

  Tack för mycket bra inlägg! Reblogga-knappen funkar ej, för mig iaf, ville reblogga till min wordpressblogg?

  Gilla

 2. botwid 2020-07-02 / 08:46

  Alarmisterna har ofta problem med naturliga processer. Sumpgas kallas den luktfria och färglösa gas som bildas vid nedbrytning av organiskt material i syrefattiga miljöer, exempel på bottnen av kärr. I Sibirien finns stora kärr. Metan bryts ner i atmosfären om vi inte tar vara på den nyttiga energin. Vi använder gasen då vi grillar och då kallas den komprimerade gasen för metan. Förbränning av en molekyl metan i närvaro av syre frisläpper en molekyl koldioxid (livets gas) och två vattenmolekyler.
  Naturgas består till största delen av metan. Det finns mycket gott om naturgas i Sibirien. Naturgasen kommer att bli Tysklands räddningen när de stänger av kärnkraft och kolkraft, slumpkraften kommer inte att räcka inte till.
  Kosor har också naturliga processer, en ko kan under en dag producera 0,4 kg metan per dag.
  Jag tycker kretsloppet på Jorden fungerar bra med Solen som ”primus motor”. Carpe diem.

  Gilla

 3. karl eriksson 2020-06-30 / 22:33

  Thoralf, jag trodde de skulle lösa Palmemordet, men det blev ju inte ens en tumme.
  Blev du chockad när du fick höra Kristers utpekande av Skandiamannen?

  Gilla

 4. Hacke 2020-06-30 / 20:59

  Någon sa så träffande om public service:
  Innan tvångsskatten var man vänster men försökte dölja det, nu försöker man inte ens dölja det längre.
  Ett slående exempel på det var kvällens Rapport, det var Nordkorea-tv rakt av när man rapporterade om den nya kommissionen kring Sveriges hantering av covidpandemin.
  Alla med minsta insyn i politiken kan ju de många turerna kring denna och Löfvens obstruerande i omgångar innan oppositionen slutligen lyckades få den på plats. Men så här lät det alltså när statstelevisionen gjorde sin korta, välklippta och fullständigt missvisande vinkel. En skamlig uppvisning i konsten att föra aningslösa tittare bakom ljuset utan att att direkt ljuga.
  Inslaget börjar 8.30 in i sändningen.
  https://www.svtplay.se/video/27285981/rapport/rapport-30-juni-19-30?start=auto
  Ingen kan väl vara nöjdare med vännerna i regimmedia än Löfven och hans flankerande nickedockor efter ännu en omgång av nyhetsprogrammens egna varianter av Blåsningen.

  Gilla

 5. turrim 2020-06-30 / 20:16

  Det var Moderatledaren Reinfeldt tillsammans med Maria Ferm Miljöpartiet som drev igenom öppna dörrar för invandring. Dagens Moderatledare Ulf Kristersson som dåvarande minister protesterade inte.

  Nu påstår media att det är Ulf Kristersson som driver frågan om ny migrationspolitik. Han kräver att Miljöpartiet får inte vara med.

  Reinfeldt har rikt belönats på olika sätt efter sin avgång från direkt politiska poster. Maria Ferm har belönats med statssekreterarpost. Ulf Kristersson litar jag inte på.

  Gillad av 1 person

 6. Ò Hyra 2020-06-30 / 19:44

  Löfven påstod att Ebba Busch-Thors uttalande att regeringen med berått mod låtit våra gamla dö av Covid-19 var ett hot mot demokratin. Vore intressant om han kunde utveckla det resonemanget. Ska oppositionen nu tystas med att de hotar demokratin?

  Gillad av 1 person

  • Onkel Björn 2020-07-01 / 01:00

   Ha ha, Mats Göran kanske skulle göra ett bra jobb. För att vara trovärdiga skulle man kanske ha vänt sig utomlands och tagit in någon oberoende att leda kommissionen. Finns säkert ett stort antal duktiga företagsanalytiker som skulle kunna axla detta jobb.

   Tycker det luktar allt för mycket ”rätt värdegrund” om juristen Melin. Men som sagt, kommissionens arbete ska vara klar ca 6 månader innan valet. Klart man då inte kan klandra regeringen allt för mycket. Hur skulle det se ut?

   Gilla

 7. Stefan 2020-06-30 / 16:54

  Att globalstrålningen ökat 10 % sedan tidigt 80-tal beror självklart på att vi införde sommartid 1980. Det vet ju alla att solen står högre och värmer mer sommartid! 😃

  Skämt åsido så tror jag att du är något på spåret, sambandet i dina kurvor är slående.

  Gillad av 1 person

 8. Albert 2020-06-30 / 15:59

  Här är någon som har räknat på det…

  Gillad av 1 person

 9. hasse 2020-06-30 / 13:25

  Thoralf, jag har lite frågor till dig om när SD kom in i riksdagen 2010 och om man jämför 10 år senare.

  Det är ju allmänt känt att SD inte är samma parti som kom in i riksdagen 2010. Politikerna inom SD tänker numera enbart på pengarna och skiter i t ex kravet på att lämna EU. Samt att man sparkat bort väldigt många medlemmar som utgjort ett ”hot”. Tänker på när du vann omröstningen som ordförande i Kalmar för att sedan stängas av helt och uteslutas kort därpå.

  Är det något du kommer ta upp i boken? Det skulle jag gärna vilja veta i boken du kommer släppa senare i höst.

  Gilla

  • Thoralf A 2020-06-30 / 14:52

   Ja, det är bara att läsa boken så kommer du förstå utvecklingen inom SD.

   Gillad av 1 person

 10. Benny 2020-06-30 / 12:03

  Det finns ju inga skatter man kan höja på grund av globalinstrålningen och därför finns heller inga pengar till detta forskningsfält! För alla som kan göra egna observationer så är solens inverkan på temperatur helt avgörande för klimatet så någon mer forskning är väl knappast lönt…Vanligt bondförnuft räcker långt! Det är ju knappast någon slump att södersluttningar och solsäkra platser tidigt användes för jordbruk.

  Gillad av 1 person

 11. Bertil 2020-06-30 / 11:45

  Att det blir dippar i temperaturen vissa år trots hög instrålning är väl inte så konstigt, märkligt om hon hänger upp sig på det. Det är trots allt medeltemperaturen över ett helt år, se t.ex. på krigsåren under 40-talet som trots hög instrålning hade låg medeltemperatur.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/De_kalla_krigsvintrarna

  Gilla

  • Bertil 2020-06-30 / 11:56

   Glömde ange att krigsvintrarna tillhör givetvis sektionen med osäker data men det var ett försök att illustrera att kurvorna kanske inte alltid kommer att följa varandra och att även det kan ha sin naturliga förklaring. Instrålning och temperatur hänger förmodligen ihop, frågan är hur mycket, det kan uppenbarligen vara kalla perioder trots hög instrålning.

   Gilla

  • Benny 2020-07-01 / 11:30

   Bertil, att det kan vara kallt trots ökad globalstrålning beror på atmosfärens egen dynamik! Jag har roat mig med att studera klimatet på samma breddgrad som Nice runt om i världen. (Har tillgång till lägenhet där) I Nice är det varmt och behagligt en stor del av året medan man på andra håll dragit en riktig nitlott trots sitt sydliga läge. Toronto och Vladivostok utmärker sig och visar på hur olika det kan vara med klimatet pga atmosfärens dynamik. Man kan även konstatera att södra Sverige är gynnat av atmosfärens dynamik med milda västvindar medan på samma breddgrad i Kanada är tundra och isbjörnar!

   Gilla

 12. Lasse 2020-06-30 / 11:23

  Jag var också nyfiken på hur SMHI kunde negligera detta samband.
  Efter ett par rundor svarade de med att skicka över en utredning av Martin Wild (2012)
  Global dimming and brightening.

  Klicka för att komma åt WildBAMS_2012.pdf

  På klimatskeptiska sidan Stockholmsinitiativet är detta utrett med tydliga kopplingar mellan temperatur och strålning. Så vi vet mer än SMHI!

  Gilla

 13. Roland Salomonsson 2020-06-30 / 11:04

  Måste rätta dig!
  Det är inte alla världens länder som hyllar teorin om CO2 m fl! Det är enbart västländers ledare! Samt u-länders ledare, där klimatfonden investerar på sådant sätt att ledarna kan suga ut 10-25 % av investeringarna i korruption/mutor.

  U-ländernas gräsrötter fortsätter dock elda med ved resp kol, då de inte har några alternativ förrän de disponerar ”avbrottsfri, billig resp obegränsat” med elektricitét. U-ländernas energi-investeringar läggs i stort enbart på kolkraft då u-ländernas gräsrötter inte är så dumma i huvudet som de Gröna Fascisterna tycks tro.

  Gillad av 1 person

 14. Roland Salomonsson 2020-06-30 / 10:58

  Thoralf!
  IPCC har som enda uppdrag att via alla till buds stående medel pressa världens ledare till att acceptera att CO 2 är enda klimatpåverkande gasen OCH ATT CO2 ÄR HELT ANTROPOGENT!
  IPCC skall enligt direktiven inte ens syssla med ”klimatfrågan”, men denna betraktas som ett av medlen för att bevisa CO2 som växthusgas.

  Vad du ser hos SMHI är sannolikt att ”Climate Gate” har nått även in i svenska myndigheters agerande. I en vänsterkultur accepteras att aktivister skriver om vetenskapen – jmf sovjetisk ”statsvetenskap”.

  Gillad av 1 person

 15. Ölandsbonde 2020-06-30 / 10:56

  Intressant. Troligen finns det ett samband där. Men man ska vara väldigt försiktig med att läsa kurvor. Bara för att två kurvor är parallella behöver det inte vara så att där finns ett samband.

  Jag vill erinra om när fall med lungcancer började upptäckas i England efter kriget. Man kunde se en markant ökning men hade ingen aning om orsaken. Länge höll man på med att söka samband mellan fallen utan att finna något. Och man behövde veta för att kunna åtgärda,

  Till slut hittade man en kurva som var parallell med cancern. Och det var tobaksrökning!
  Där var sambandet. Under kriget och därefter hade tobaksrökning ökat rejält. Precis som lungcancern. Glasklart samband och kampanjer mot att inte röka startades.

  Samtidigt började vissa personer, främst läkare, knorra och tycka det med rökning stämmer nog inte. De hade patienter som rökt hela sina liv utan att får cancer. Andra hade fått cancer utan att någonsin ha rökt. Massor av vetenskapliga tester gjordes för att påvisa sambandet. Inga lyckades visa på att rökning kunde ge cancer. Med tiden tonades kampanjerna ned. Nu var det inte nikotinet som gav cancer, utan allt annat som fanns i tobaksrök. Men även det fick man tona ner, eftersom inga tester kunde visa att det var så. Ny strategi blev att rökning tillsammans med annat kunde leda till cancer. Där är vi idag.

  Nu fanns det faktiskt en annan kurva som även den var parallell med cancerns kurva. Och den övervägdes faktiskt men ströks, då de samhälleliga konsekvenserna skulle bli för svåra. Det var mycket enklare att fokusera på individers beteenden.

  Vill ni veta vad det var för kurva så berättar jag det om ni röstar på detta inlägg.

  Gillad av 3 personer

  • tompas11 2020-06-30 / 14:31

   @ÖLANDSBONDE Tja det var väl antagligen de ökande luftföroreningarna, eller hur?

   Gilla

   • Ölandsbonde 2020-06-30 / 15:50

    Nej. Där fanns det inga mätdata.

    Gilla

  • Ölandsbonde 2020-07-01 / 15:47

   Bilismens utveckling med allt vad det innebar.

   Gilla

 16. lina johansson 2020-06-30 / 10:51

  Thoralf, när du gjorde FN-tjänst i Sinai. Var Islam utbrett där nere med slöjor och niqab som det är nu i Egypten? Hur har Islam lyckats kunna flytta fram positionerna så rejält? För fanns det väl knappt religiösa slöjbeklädda kvinnor i muslimska länder? Tacksam om du kan svara.

  Gilla

 17. Sven d.ä. 2020-06-30 / 10:19

  Intressant! Det känns uppenbart att ju mer solen strålar dessto varmare blir det. Men jag är ingen specialist inom detta, men det är ju inte klimatalarmisterna heller. Undrar hur CO2 kurvan ser ut under samma period. Jag har hört, senast från Lars Bern igår, att värmen driver CO2 ur haven. Kan kedjan vara solen värmer och temperaturen ökar och därefter höjs CO2 halten.

  Problemet för våra politiker är att de inte kan styra eller beskatta solen och inte den ökade temperaturen. De skulle förlora en god skattekälla, och det går ju inte.

  Gilla

 18. lennart larsson 2020-06-30 / 10:00

  Har kvar min kombinerade el/oljepanna. Med skenande elpriser passade jag på att köpa olja då priset var under 10000kr/m3. Oljebrännaren går igång några ggr/dygn för att få varmvatten.
  Med förbrukning av endast hushållsel är det nästan en fröjd att öppna kuvertet då elräkningen kommer.

  Gillad av 1 person

 19. Bajen666 2020-06-30 / 09:07

  Hehe du har snart dragit ner brallorna på så många människor så man fylla en hel nudiststrand, bra grävt…som vanligt.

  Förhoppningsvis så slipper vi klimatalarmisterna (MP) både i regeringsställning och i vår riksdag inom en snar framtid….då blir det fest i dagarna tre.

  Gillad av 1 person

 20. botwid 2020-06-30 / 09:04

  Bra att någon tänker! SMHI är en politisk institution som hänger i regeringens (mp) och IPCC´s trådar. Tyvärr tror folk på klimathoten som svensk skräpmedia levererar. DN har just nu en artikel om hur permafrosten i Sibirien riskerar att smälta bort därför att det var varmt EN dag i orten Verkhoyansk. Där är temperaturen just nu 26 grader och på lördag blir det bara 17 grader. En mätstation, Samoylov Island har bara 16 grader och på lördag blir det bara 8 grader. Skrämpedia måste lära sig skilja på väder och klimat. Permafrosten som på sina håll går över 300 meter ner i marken smälter inte bort på grund av att det är varmt en sommardag på en ort.

  Gillad av 4 personer

  • Roland Salomonsson 2020-06-30 / 15:39

   Klimatbedragarna försöker alltid årligen att skrämma med värme i permafrost. Det var några aktivister som helt enkelt ”hittade på” att då skulle metan i den frusna jorden smälta och skapa mer växthusgas.
   Till skillnad mot västerländska länder så gjorde Ryssland en koll. Ett forskarlag skickade för att studera smältande permafrost. För några år sedan så arrangerade Putin så att någon frågade honom om just ”metanfaran”. Putin kunde med ett leende på läppen meddela att enligt rysk forskning så leder smältande permafrost inte alls till något större utsläpp av metan. Tvärtom var det knappt mätbart. Förklaringen var att så snart smältningen började så vaknade myriader av bakterier, virus, smådjur också och började äta metan, som ju är en energitillgång. De jobbade så effektivt att metanet omvandlades till H2O, CO2 och N-föreningar, d v s fullt ofarliga ämnen, som finns naturligt i atmosfären. Att det är så blött där permafrosten smälter beror på det vatten som skapas. Att det bubblar beror på att CO2 och N-föreningar bildas.

   Hypotesen från aktivisterna är också att metan kan på hög höjd i atmosfären samverka med CO2 för att skapa växthuseffekt. Även detta är falskt. Metan lever inte särskilt lång tid i en syrerik miljö utan oxideras snabbt. Det kan vara därför vetenskapen inte lyckats mäta halten av metan i högre luftlager och istället ”antar” att halten metan har viss storlek. Klimatrealisterna har med experiment visat att metan snabbt sönderdelas i luft till CO2, H2O resp N-föreningar.

   Gillad av 2 personer

 21. Efraim Barkbit 2020-06-30 / 08:22

  Jag minns en artikel som handlade om terror attacken mot World Trade Center 2001 , då det blev flygförbud över och runt omkring New York .Minns detaljerna lite dåligt tyvärr , men där hade man gjort mätningar av sol instrålning , som hade ökat pga av minskade utsläpp av flyget. Har i många år haft funderingar om inte detta kan vara en stor orsak till de sakta ökande temperatur höjningarna . Tyvärr så har jag inte hittat denna artikel igen. Har tagit upp detta med olika bekanta som fnyst och tycker att det är att vara motsträvig att ens tänka tanken.

  Gilla

 22. messkalle 2020-06-30 / 08:12

  Thoralf, plocka bort dubletten. För övrigt är du lysande upplysande för oss oupplysta

  Gilla

 23. messkalle 2020-06-30 / 08:08

  Arbetsuppgiften för IPCC började med uppdraget att utreda (fastställa) mänsklig påverkan på klimatet. Hela texten finns i original någonstans.
  Guldkalven var född för alla forskare med miljön och klimatet som födkrok. Sedan har det rullat på med att politiker och Gretaianer blivit troende.
  Teknisk utveckling, avgasrening, elfordon, solpaneler m.m. är ok. Däremot är vindkraften tveksamt i den omfattning nu Sverige nu blir beroende av en intermittent kraftkälla. Nu är vindmöllorna guldkalven för anläggningsföretag. Deras korta livslängd och vingarna består av synnerligen miljöfarligt avfall. Det vill inte Miljöpartiet förstå.

  Gillad av 1 person

 24. Anders 2020-06-30 / 08:06

  Thoralf
  Din outtröttliga insats för att sanningen inom klimatområdet skall komma fram kommer att uppmärksammas så småningom . Redan nu märks det sprickor i den offentliga fasaden både vad gäller invandring , integration och klimat .
  Fortsätt att vara ”a pain in the ass” på etablissemanget i Kalmar .
  Ditt arbete uppmärksammas mer och mer i hela Sverige .
  Stå på dig

  Gillad av 5 personer

 25. Onkel Björn 2020-06-30 / 02:12

  Intressant läsning. För en lekman synes det ju vara ett samband mellan solstrålningen och medeltemperaturen.
  Min första tanke när jag bara hade läst början var att solinstrålningen, som tydligen ökat, kunde bero på mindre skyddande ozon i atmosfären. Men så verkar det ju inte om man ser kurvorna redan frå 1920 talet.
  Men, som du skriver, att skylla på koldioxiden är ju nu heligt och banne den som kommer med annat. Tänk bara om Greta haft fel hela tiden och vad ska då miljörörelsen syssla med om man inte längre kan skrämma folk med koldioxiden och dess verkan på klimatet.
  Det sorgliga är ju SMHI’s politiska inställning. Statlig verksamhet ska vara opolitisk och hålla sig till de lagar och regler som styr deras verksamhet. Men så är det ju inte längre i detta landet. Tyvärr.

  Gillad av 5 personer

  • Roland Salomonsson 2020-06-30 / 16:07

   Det finns idag inga myndighetsledningar, som inte tillsatts via partibok. Underförstått är att de inte skall anställa underordnade som inte är troende. Sverige kommer att ha en mycket ”djupare” Deep State än Demokratiska Partiet i USA skapat åt sig. Målet är tydligt att sabotera varje ny icke vänster-regering vad de än gör. Kompletterat med kontinuerliga kravaller från deras SA-förband (typ AFA) lär en revolutionär miljö snabbt uppstå.
   Frågan är med vilken strategi alla sådana sabotage resp våldsamheter skall mötas. Själv anser jag att det krävs en flertal BINDANDE FOLKOMRÖSTNINGAR i känsliga frågor typ

   *Utträde ur EU
   *Fortsatt massinvandring
   *Backa beslut om ändringar i grundlagar – bl a återställ tjänstemanna-ansvaret
   *Inga EU-lagar utan inhemsk folkomröstning om JA/NEJ
   *Utöka Försvaret.
   *Skattemedel till NGO:s, föreningsliv mm förbjuds (skall finansieras vis medlemsavgifter).
   *Subventionssystem av olika typ avskaffas.
   *Bygg kolkraftverk och därefter fler kärnreaktorer med modern teknik
   *Ta kontroll över gränserna, passkontroller, tullkontroller etc
   *Reformera totala rätts-systemet, verkställ alla dömda utvisningar eller internera de dömda samma tid (utomlands)
   *Ta kontroll över UD resp SIDA, så att det upphör vara S egen lilla ”lekplats” för terrorstöd.
   *Införa författningsdomstol med egna utredningsresurser. Domstolar skall inte tillåtas ”vränga” lagar steg för steg.

   För att nämna något.

   Det blir alltså ett 100-tal röstsedlar att svara JA eller Nej på. Är det någon som anser att demokrati är fel? T ex 4 folkomröstningar under 1 år där 25 frågor varje tillfälle avgörs bindande. Sedan får vi se om vissa partier är så demokratiska de påstår, och/eller om vissa folkgrupper accepterar demokrati?

   Gillad av 2 personer

 26. Håkan Spångberg 2020-06-29 / 22:43

  Mycket intressanta uppgifter.
  Visserligen lär väl inte vårt etablissemang tillåta någon forskning om detta men OM, och det visar sig att det har bärighet…
  Det lär bli en lång process för CO2-entusiasterna att hantera.
  Kan bli underhållande.

  Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.