LÄNSSTYRELSEN ENSAMMA I SIN UPPFATTNING

Min lilla omröstning angående Foppahotellet bekräftar vad jag misstänkte. I princip ingen delar Länsstyrelsens uppfattning och bedömning. Deras logik är fullständigt obegriplig när man har sagt nej till förslag 1 men sagt ok till förslag 2.

Min slutsats är att Länsstyrelsen varit politiserad, att länsstyrelsens yttrande inte är sakliga utan politiska. Kanske beroende på den jävssituation som funnits.

Omröstningen har utfallit enligt följande då ca 300 personer tyckt till om Foppahotellet.

Endast 2 procent (6 personer) i skrivande stund anser att förslag 1 är det mest negativa förslaget, det förslag som ger minst påverkan på riksintresset.

Däremot anser drygt 49 procent att förslag 2 är det mest negativa förslaget och det som påverkar riksintresset mest och ger en påtaglig skada på riksintresset.

Drygt 48 procent anser att båda förslagen är så dåliga att de inte borde förverkligas enligt de kommentarer som skrivits.

I praktiken kan man säga att endast 2 procent tycker som Länsstyrelsen i Kalmar län och deras högt uppsatta tjänstemän eller som de styrande partierna i Kalmar kommun med Johan Persson i spetsen som vill genomföra detta idiotiska hotellbygge.

Relationen med byggföretaget Skanska är uppenbarligen viktigare än vad kommunens medborgare tycker om det projekt.

På nedanstående bild har jag lagt in placeringen av Foppahotellet och dragit några linjer för att visa inom vilken yta (gulstreckad) som Kalmar slott inte längre kommer synas eller bara synas delvis.

Jag har också lagt in den tänkta placeringen av Stordalens hotell för att visa att den hotellbyggnaden har betydligt mindre påverkan eller ingen alls på siktlinjerna från Kvarnholmen mot Kalmar slott.

Min personliga uppfattning är att Foppahotellet borde skrotas och att Stordalens hotell kan byggas utan problem. Jag hoppas verkligen att några ”tunga” instanser vill överklaga detaljplanen.

Annons

En reaktion på ”LÄNSSTYRELSEN ENSAMMA I SIN UPPFATTNING

  1. Otto 2021-07-03 / 13:18

    Kalmar kommun med Hårfästet i spetsen och länsstyrelsen, lever i symbios, otroligt att det får pågå.

    Gilla

Kommentarer är stängda.