FOPPAHOTELLETS DETALJPLAN ÖVERKLAGAD

Idag skriver Barometern att detaljplanen för det så kallade Foppahotellet har överklagats av två organisationer som också enligt de uppgifter jag har fått också har talerätt, det vill säga de är sakägare i juridisk mening om jag förstått allt rätt.

Jag har begärt ut överklagandena från Kalmar kommun och jag har nu läst dem. Det är dels Svenska byggnadsvårdsföreningen och Kalmar stads hembygdsförening som enligt de uppgifter jag har fått stöds av Kalmar läns museum.

Det överklagande som jag tror väger tyngst är Svenska byggnadsvårdsföreningen. De är väldigt saklig och formella i sin kritik men när det kommer till deras syn på Länsstyrelsen Kalmar län som skall vara tillsynsmyndighet så blir kritiken riktigt vass. Rent ut sagt förödande. Jag citerar ett stycke från överklagan.

Mot denna bakgrund bör nämnas att länsstyrelsen trots sin lagstadgade tillsynsroll ägnat endast tre rader i sitt granskningsyttrande åt det kraftiga ingreppet i riksintresset som förslaget till detaljplan innebär.

Länsstyrelsen bedömer att exploateringen med sin höjd, volym och siktlinjer negativt påverkar riksintresset, men inte i sådan omfattning att påtaglig skada uppstår. Länsstyrelsen berör överhuvudtaget inte den viktiga frågan om att den historiska läsbarheten av försvarsfunktionen försvåras genom att det fria utrymmet i anslutning till slottet tas i anspråk för hög bebyggelse.

Det är synnerligen anmärkningsvärt att länsstyrelsen, vars roll är att bevaka statens intressen, uppenbarligen bedömer att den negativa påverkan är obetydlig, vilket ju är kriteriet enligt Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets tolkningar för att inte påverkan ska bedömas som påtaglig. Enligt SBF:s mening har länsstyrelsen åsidosatt sitt uppdrag som tillsynsmyndighet i detta ärende.”

Jag skulle vilja påstå att Svensk byggnadsvårdsförening sågar Länsstyrelsen Kalmar län efter fotknölarna och de gör det med all rätt och på goda grunder.

Jag och många andra vet att det Kalmar kommuns nummer ett, Johan Persson (S) är gift med det dåvarande länsrådet Malin Almqvist, alltså Länsstyrelsens näst högste chef.

Hur många tror att detta påverkat Länsstyrelsens underlåtenhet? Jag tror i varje fall det!

PS

Vi får se om det kommer in fler överklaganden innan tiden går ut för att överklaga detaljplanen.

Annons

3 reaktioner på ”FOPPAHOTELLETS DETALJPLAN ÖVERKLAGAD

 1. Adam 2021-07-16 / 11:33

  Verkar vara fullständigt hjärnsläpp i Kalmar!

  Gilla

 2. Högt hårfäste 2021-07-15 / 23:11

  Sover Johan Persson och frugan gott om nätterna? Börjar sanningen komma ikapp månne? Men dessa två personlighetstyper har visst ingen sjäkvkritik eller ånger.

  Gillad av 1 person

 3. Goliat 2021-07-15 / 22:43

  Det är bra att fler och fler börjar öppna upp ögonen för vem Johan Persson verkligen är och hur han och Länsstyrelsen arbetar.

  Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.