KALMARSUNDSVECKAN 11, KLIMATVALL MÖRBYLÅNGA

Artikel i Barometern.

Ett exempel på hur det kan bli när politiker och tjänstemän lyssnar för mycket på klimatalarmisterna inom IPCC, SMHI och Länsstyrelsen Kalmar län är Mörbylånga kommun. Enligt den detaljplan som man håller på att ta fram för kustområdet vid Färjestaden så vill man bygga en kustskydd mot Kalmarsund. Barometerns journalist Pia Olofsson kallar det för en ”klimatvall” i alla sina artiklar men det bevisar ju bara hennes okunnighet och förståelse.

Den stora frågan är dock om det i verkligheten finns något akut behov av något kustskydd i Färjestaden.

En liten del av den kuststräcka i Färjestaden där det skall byggas ett kustskydd mot Kalmarsund som skall klara en havsnivåhöjning på 2,8 meter enligt Mörbylånga kommun. Foto Thoralf Alfsson.

En del läsare kanske minns att Mörbylånga kommunfullmäktige dansade regndansen under 2016. Läs artikel från SVT.

Eftersom det är ett stort arbeta med att ta fram en detaljplan där ett kustskydd mot Kalmarsund skulle ingå och byggas så förväntade jag mig att Mörbylånga kommun skulle ha statistik över hur havsnivåutvecklingen sett ut i Färjestaden.

Jag skickade därför följande mejl till Mörbylånga kommun den 2 september.

Jag skall erkänna att jag redan när jag skickade mitt mejl att jag skulle få någon statistik över några havsnivåer i Färjestaden men om jag inte frågar så kan jag ju inte skriva att Mörbylånga kommun saknar statistik och därmed fakta för att bygga ett kustskydd.

Jag fick följande svar.

Precis som jag förväntade mig så hade Mörbylånga kommun inga fakta, utan man hänvisade till prognoserna från SMHI. Fredrik Meurling skickade till och med en länk till en webbsida.

Det är en länk till SMHI-sidan där man visar havsnivåutvecklingen när man tagit bort landhöjningen. Det som jag beskrev i inlägg nummer 10. Jag tyckte svaret var så anmärkningsvärt och frågade än en gång om de saknade riktiga uppgifter om havsnivåutvecklingen i just Färjestaden och jag frågade också om de hade koll på hur stor landhöjningen var i Färjestaden.

Jag fick ett mycket uppseendeväckande svar!

Havsnivåutvecklingen var inte relevant för klimatskyddet!

Dessutom benämnde Fredrik nu kustskyddet för klimatskydd så nu började jag undra om det verkligen var Barometerns påhitt med ”klimatvall” eller om det faktiskt kom från Mörbylånga kommun. Han skrev också fel om att landhöjningen skulle vara 0,2 mm/år. På min fråga om den inte var 2 mm/år så svarade han att det var ett skrivfel. Jag undrar förstås om det var ett skrivfel eller okunnighet.

Men det helt makalösa svaret att havsnivåutvecklingen de senaste hundra åren inte var relevant för klimatskyddet var mycket förvånande.

Jag gjorde då samma beräkning som i förra blogginlägget där jag utgick från SMHI:s data från 14 mätstationer och kompletterade med en landhöjning på 2 mm per år och fick då följande utveckling av havsnivån i Färjestaden de senaste 130 åren.

Vi kan således konstatera att vi inte haft någon havsnivåhöjning i Färjestaden de senaste 130 åren, utan snarare en liten sänkning av havsnivån sedan 1900-talets början.

Jag skickade diagrammet till Fredrik Meurling för en kommentar. Nu fick jag ett lite irriterat svar men ingen kommentar på mitt diagram.

Nu var det helt plötsligt nationella riktlinjer från Boverket som var det viktiga. Uppenbarligen var Fredrik Meurling nu svarslös angående havsnivåutvecklingen. Nu gällde andra försvarsmekanismer.

Jag ställde då några nya frågor om Boverkets krav på 2,8 meter gällde även ett kustskydd. I Kalmar har jag aldrig hört något liknande eller för den delen inte i någon annan av länets kustkommuner. Innebär ett kustskydd att man kan bygga fastigheter på lägre höjd än 2,8 meter enligt Boverket eller vad menar Fredrik Meurling?

Nu slutade dock Fredrik Meurling att svara på mina mejl!

Min sammanfattning är att det finns inga som helst fakta som tyder på att det finns någon stigande havsnivå i Färjestaden. Utan den havsnivåhöjning som finns beroende på klimatförändringarna uppvägs idag av landhöjningen. Det är med andra ord inget akut behov av kustskydd och förslaget borde läggas i det runda arkivet snarast. Men så blir det när man lyssnar för mycket på klimatalarmister och är politiskt korrekt, än att grunda sig på förslag som bygger på verkliga fakta

Det är med andra ord bortkastade skattemedel att bekosta ett kustskydd för många miljoner kronor i Färjestaden.

Annons

21 reaktioner på ”KALMARSUNDSVECKAN 11, KLIMATVALL MÖRBYLÅNGA

 1. Sven d.ä. 2021-09-11 / 12:40

  Så stygg du är Thoralf, du visste precis hur han skulle svara. Du gillrade fällan och han klampade rakt in i den. Det är ju roligt, en viss komik över det hela.

  Jag tänkte att om man skulle flytta til Kalmartrakten någon gång så var det just till Mörbylånga. Men nu avvaktar jag kraftigt.

  Gilla

 2. Roland Salomonsson 2021-09-11 / 12:13

  Bara idioter bygger på ett låglänt område nära havet, där det för säkerhets skull behövs en ”vall”.

  Vad gäller Boverkets 2.8 m, så finns det sannolikt en ”historik”. När Karlstad kommun och en annan kommun byggde bostadsområden strandnära, dels hyreslägenheter, men även ett lyxbostadsområde, så fanns ingen regel om nivå för grundläggningen. Det innebar att vid ”rätt” vindar samtidigt med fel vattenstånd, så svämmade källarnivåerna över och lyxvillor översvämmades. Givetvis ledde detta till juridiska tvister dels med kommunen och dels denna med Boverket.

  Mitt antagande är att Boverket därefter angav en riktlinje, där en grunds underkant inte får planeras ligga mindre än ca 2,8 m över sjö-ytan. Sedan tillkommer sannolikt speciella regler för hur genomföringar in i bottenplan skall utföras (extra tätningar, inga fönster etc).

  Kolla således med Boverket vad de eg menar med 2,8 m?

  Gillad av 1 person

 3. Fredrik Östman 2021-09-11 / 11:58

  Jag har hört att de är rädda för att himmelen skall falla ned på deras huvuden i Mörbylånga, också.

  Gillad av 1 person

  • Thoralf A 2021-09-11 / 12:12

   Det har jag dock inte hört men 2016 hade dom faktiskt en regndans i kommunfullmäktige. Det är ingen skröna utan faktiskt sanning. Kanske borde lägga till det i inlägget.

   Gillad av 1 person

   • Roland Salomonsson 2021-09-12 / 13:48

    Lösningen på bl a Ölands vattenproblem, ligger bl a i BESKOGNING. Alltså samma som i 75% av jordens ökenområden. Har ni tänkt på att kalhuggningar är detsamma som inbjudan till ÖKENBILDNING. Förbjud GRAN och gynna TALL resp i sydsverige EK/EK-BLANDSKOG. Avverka genom s k blädning med ca 1/80 av träden per år. Ger lika mycket skogsråvara, som kalhuggningsmetoden.

    Vad gäller Alvaret, så var detta en gång paradis för Ek. Återplantera Ek och låt boskap beta mellan träden.Blir det mycket undervegetation, så markbränn. Det gjorde stenåldersmänniskorna framgångsrikt. Håll boskap borta från marker där de yngsta träden finns. Att ÖKA CO2 skulle bidra väldigt mycket för att skapa vattnet, då skuggningen från höga trädkronor bibehåller markfuktigheten.

    Gilla

   • Thoralf A 2021-09-12 / 18:40

    Du har aldrig varit på Alvaret. Inga träd växer på kalkstenshällar endast möjligen kan enbuskar men de dör alltid vid de riktigt torra åren

    Gilla

  • Jan_S 2021-09-11 / 15:16

   Gäller bara galler boende i en viss by.

   Gilla

 4. ivarandersson 2021-09-11 / 09:27

  Den klimathotsreligiösa sekten vill bygga klimatvallar, som den kristna kyrkan har byggt kyrkor, för att tron på det osynliga klimathotet inte ska falna.

  Gillad av 1 person

 5. Andersson 2021-09-11 / 06:45

  Som jag ser det så är det många som inte kan skilja på punkterna 1-4. Inte minst klimatforskare och klimatprofeter.

  1. Översvämning på grund av på högt vattenstånd ”högvatten’.
  2. Översvämning på grund av kraftig nederbörd.
  3. Översvämning på grund av snösmältning och eventuellt islossning.
  4. Översvämning på grund av ‘havsvattennivåhöjning’.

  A. Underminering
  B. Erosion.

  Punkterna 1-3 är naturliga och återkommande händelser.

  Förödande konsekvenser av högvatten slipper man om man inte bygger i låglänta områden eller nära havet eller rentav genom pålning ute i sjön. Historiskt sett har man byggt på höglänta ställen. Utom städer och andra handelsplatser som ofta växte upp vid åar, älvar och andra vattendrag. Idag ser vi konsekvenserna av pålning och utfyllnad som gjordes för flera hundra år sedan – underminering. Konsekvenserna av dagens byggnation får framtiden utvisa. Erosion ar naturlig företeelse som vi knappast kan förhindra. Möjligen kan vi med kostsamma åtgärder fördröja dess effekter.

  När det gäller kraftig nederbörd är det främst dränering som gäller. Även annan avrinning är värdefull. Om man tvunget saka bygga i låglänta områden bör det vara källarlösa hus och absolut inga gillestugor om man nödvändigt ska ha källarhus. Bygg bort garage i källare – fyll igen nedfarten. Om möjligt satsa på fristående garage eller ‘carport’.

  Nygamla normer för installationer. Högt placerade vägguttag och andra uttag i källare. Gruppcentral i bostadsvåningen med möjlighet att koppla bort källarvåningen. All elektronik samlad i bostadsvåningen.

  Punkt 4 har jag lite svårt att uttala mig om. Men man slipper inte några problem bara för att man bygger vallar. Som alltid ska man inte bygga nära låglänt eller nära havet. I det här fallet Östersjön.

  Jag har varit i Färjestaden några gånger i sommar: Där är mysigt man de verkar inte leva som de lär när det gäller nybyggnation. På den gamla goda tiden byggde man nya hus ungefär vart hundrade år. Nu bygger man hus som ska vara i all evighet.

  Vid sjön byggde man sjöbodar. Rätta mig om jag har fel.

  Gillad av 2 personer

  • Andersson 2021-09-11 / 08:34

   Glömde en sak. Papperet var slut. Det var inte bra. Min sambo var tvungen att ringa efter assistans. Nödtelefoni så att säga. Ska ni till Färjestaden så tag med papper.

   Gilla

  • Roland Salomonsson 2021-09-11 / 12:00

   Om man nu bygger i området ifråga och vattnet stiger med t ex 2 m, så måste också en kraftfull pumpstation installeras eftersom vall innebär att avrinning mot havet lär saknas. Och annars kommer ju invallat område att bli ”sjö”.

   Gilla

   • Thoralf A 2021-09-11 / 12:13

    Kommer vara portar som vid normaltillstånd är öppna mot Kalmarsund men som kan stängas vid högt vattenstånd.

    Gilla

  • Högt hårfäste 2021-09-11 / 17:42

   Det är plötsligt väldigt många arga och kränkta sossar som skriver där inne. Är valrörelsen igång…?

   Gilla

 6. stigrydmark 2021-09-10 / 23:36

  Åtgärder måste baseras på fakta, inte på hypotekiska antaganden. Ja, Thoralf, du golvar dina motståndare.!Grattis!

  Gillad av 1 person

 7. Skogsmulle 2021-09-10 / 22:09

  Jag är den första att gratulera Mörbylånga kommuns skattebetalare. Inte bara för eventuell kostnad för ”klimatvallar” utan också för ett tydligt bevis om att kommunen har för många på lönelistan…. Förstår fortfarande inte placeringen av universitetet på andra sidan sundet? Är det någon som vet hur mycket havsnivåhöjningen skulle skilja mellan Färjestaden och Kalmar?

  Gillad av 3 personer

  • Thoralf A 2021-09-10 / 23:22

   Länsstyrelsen Kalmar län kan säkert svara på den frågan. De har en uppsjö av experter.

   Gillad av 1 person

   • Ölandsbonde 2021-09-10 / 23:51

    Hahaha!
    Jag känner att jag tror det beror på solen. Den gå upp i öster och då drar den vatten från sundet som gör att havet stiger. Så det blir myket högre vattenstånd på ölandssidan på morgonen. Sedan jämnar vattenståndet ut sig under dagen.

    Detta har sjöfarande bönder känt till i tusentals år. Det är därför handeln med Kalmar sker på mornnarna. Vi har då nedförsbacke till Kalmar och slipper såväl åror som segel. När vi framåt kvällen åker hem igen så får vi nedförsbacke då också. Inte för att vattnet stigit på kalmarsidan utan för att det sjunkit ölandssidan.

    Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.