KALMARSUNDSVECKAN 12, KALMAR KOMMUN

Kalmar kommun håller på att ta fram en klimatanpassningsplan. Den har varit ute på remiss men jag har inte läst några remissvar. Enligt majoritetens politiker så skall den beslutas i oktober.

Jag har givetvis intresserat mig för vad som skrivs i förslaget till klimatanpassningsplan och i synnerhet det som rör havsnivåer och översvämningar. Den som företrätt Kalmar kommun både i Barometern och SVT Småland är Karin Löfström som är en av författarna till klimatanpassningsplanen. I planen finns det översvämningskartor som visar hur stora delar av staden som kan ligga under vatten om ett hundra år. Bland annat den kartan som finns i mitt inlägg nummer 9.

Precis som när det gällde Mörbylånga kommun så skickade jag ett mejl till Karin Löfström där jag efterfrågade statistik om de historiska havsnivåerna i Kalmar. Här nedan kommer vår mejlkonversation.

Karin Löfström svarade väldigt snabbt enligt nedan.

Men som jag befarade fick jag egentligen inget svar på min fråga om statistik över utvecklingen av havsnivåerna i Kalmarsund. Man kan ju också förvänta sig att kommunerna begär att få historiska data från expertmyndigheterna men det har Kalmar kommun uppenbarligen inte gjort. Det som dock förvånade mig var att Karin Löfström skrev att landhöjningen var avtagande. Det ville jag gärna få en källa till den uppgiften så jag skickade ett nytt mejl till henne.

Sedan dröjde det dock några dagar innan jag fick svar men det berodde sannolikt på att Karin Löfström var hemma för vård av sjukt barn. Inga problem för mig. Men efter en påminnelse så kom följande svar.

Nu fick jag ju inget svar på mina frågor. Jag fick ingen källa på uppgiften att landhöjningen skulle avta eller om kommunen hade några historiska data över havsnivåutvecklingen. Om jag var ansvarig för att ta fram en klimatanpassningsplan skulle jag begära ut historiska data från SMHI och SGU över de parametrar som är aktuella, som temperatur, nederbörd och havsnivåer under de senaste hundra åren.

Jag ställde därför om mina frågor och undrade om man inte efterfrågat dessa data hos expertmyndigheterna? Jag fick snabbt följande svar.

”Dina frågor anses nu vara besvarade från Kalmar kommuns håll.”

Jag blev minst sagt förvånad över det ”ovänliga” svaret och oviljan att svara på mina frågor. Sedan dess har hon inte svarat på mina mejl och jag har gett upp.

Det Karin Löfström kallar expertmyndigheten SMHI skriver följande om landhöjningen på sin webbsida.

”Landhöjningen som startade när isen började smälta vid istidens slut för 10 000 år sedan är jordskorpans reaktion på den minskade tyngden. Landhöjningshastigheten avtar exponentiellt, men eftersom processen är mycket långsam, kommer hastigheten att vara i princip konstant under flera tusen år framåt.”

Jag skickade detta citat till Karin Löfström men hon svarade inte. Hon ville uppenbarligen inte erkänna att hon hade fel i sitt tidigare svar till mig.

Klimatanpassningsplanen bygger uppenbarligen inte på några historiska fakta, utan enbart på IPCC:s och SMHI:s klimatmodeller. Framför allt på det värsta scenariot som kallas RCP8.5 som är det minst sannolika scenario som skulle kunna inträffa. Det scenario som IPCC i sin senaste rapport AR6 skriver är högst osannolikt på grund av nuvarande utveckling inom energisektorn.

PS

Det kommer bli intressant att debattera detta i kommunfullmäktige under hösten. Jag kommer yrka avslag på klimatanpassningsplanen om den bygger på koldioxidscenario RCP8.5!

Annons

5 reaktioner på ”KALMARSUNDSVECKAN 12, KALMAR KOMMUN

 1. Onkel Björn 2021-09-11 / 23:56

  En, för oss något äldre, känd historiker, dessutom född i Kalmar, Hans Villius, har sagt att för att veta vart man är på väg bör man veta var man varit. Och det kanske ligger något i det.
  Ska man kunna sia om framtidens klimat kan det ju vara bra att veta hur klimatet har varit historiskt sett. Vi vet ju tex idag att då dinosaurierna vandrade på vår jord var både co 2 och syre halterna på en annan nivå än idag. Vi verkar också veta att det har förekommit flera istider där vårt land ligger idag och att det mellan dessa istider varit subtropiskt klimat här.
  Så visst kan det väl vara bra att man från kommunens sida har en viss klimatplanering men det känns som att politiker och tjänstemän lägger ner allt för mycket lyse på just klimatfrågor. Det finns mycket viktigare saker här och nu att engagera sig i.

  Det som blivit gjort,
  kommer att göras igen,
  och det som hänt,
  kommer att hända igen.
  Det finns inget nytt under solen.
  (citat från predikaren )

  Gilla

 2. Andersson 2021-09-11 / 18:51

  TOPIC OF TODAY

  Det kom ett brev med eposten i dag

  Hi

  I clearly remember this day 20 years ago. At about 9 AM, you were out on my back porch having a cigarette, and I just turned on the TV for the news. There it was: The tower was on fire. It was a terrible day with about 3000 people dying.

  Later in the week we went to Rock Island Illinois to attend the National Genealogy Conference.

  Henry celebrated his 95th birthday on 31 August. He is slowing down but still getting around. I am still doing fine, and I hope you are also. No Covid for any of us in the family.

  Take care.

  Floyd

  Gilla

 3. Skogsmulle 2021-09-11 / 15:06

  Återigen snyggt arbete, Thoralf. Det var lite detta jag syftade på i min kommentar angående Mörbylånga kommun. Några mail till två kommuner och genast visar det sig att kommunernas lönelista är lite väl lång. Fler borde ifrågasätta hur dessa personers arbetsdagar ser ut? Jag undrar verkligen hur arbetsbeskrivningen är utformad för ”Strateg ekologisk hållbarhet”. Alla dessa titlar och benämningar inom kommuner gör mig mycket irriterad. Jag har inbillat mig att kommuner var till för dess invånare men så är uppenbart inte fallet. Klimathysterin måste få ett slut, inom en väldigt snar framtid, om jag får önska.

  Gillad av 3 personer

  • turrim 2021-09-11 / 17:20

   Ett nöje att läsa ditt inlägg. Jag blir också förbannad när jag läser om dessa strateger som har poppat upp även i kommuner. Ordet leder säkert till hög lön utan koppling till kunskap men till vänskapsband utan relevant CV. Strategi sysslar man med i regering och högkvarter. På fältet är det taktik.

   Ett annat exempel är HR. Förr hade alla stora företag och myndigheter en personalchef. En kunnig person som var förankrad i rörelsens profil och anseende.

   Plötsligt skulle det döpas om till engelska HR. Barnsligt och osvenskt. Samma jobb men säkert en ordentlig löneförhöjning.

   Gillad av 1 person

 4. Jan_S 2021-09-11 / 14:15

  På tal om landhöjning; Stockholm som exempel.
  ”Fram till för cirka 20 000 år sedan hade Skandinavien täckts av en mäktig inlandsis under 100 000 år. Isen hade med sin tyngd pressat ner jordskorpan. En global klimatförbättring gjorde att inlandsisen sakta började smälta bort. När trycket av isen försvann höjdes landet igen.
  Stockholm låg en gång på botten av ett 150 meter djupt hav. Vi följer nu hur det som kom att bli Stockholm höjdes upp ur detta hav. För 5 000 år sedan låg havet fortfarande 30 meter över dagens strandnivå. Landhöjningen i Stockholm fortsätter. Om hundra år har landet höjts ytterligare en halv meter.
  Senast granskad 2020-11-12”
  (”en global klimatförbättring”? Enligt IPCC är det endast mänskligheten som med sina koldioxidutsläpp orsakar klimatuppvärmningen. Vilka människor kan ha orsakat denna klimatförbättring? Var det afrikanerna, som eldade upp hela Afrika? Var det aliens (är väl också människor?), som var här för att åka skridskor på inlandsisen och som hade universums risigaste raketmotorer?)
  Sveriges geologiska undersökning
  https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/film-om-istiden/

  Gillad av 2 personer

Kommentarer är stängda.