KLIMATALARMISMEN I MEDIA FASTLAGD I RAPPORT

Har precis läst en väldigt intressant rapport och en granskning som jag tidigare efterfrågat och haft förhoppningar att kanske någon journalist på statsmedia skulle gjort. Men statsmedia är ju en del problemet så det krävs att någon annan gör granskningen/undersökningen.

Näringslivets Medieinstitut har undersökt alla artiklar om stigande havsnivåer som skrivits under perioden 1 januari 2019 och 1 januari 2021 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Sveriges Radio. Länk till rapporten.

Man har granskat totalt 329 redaktionella artiklar. Insändare och debattartiklar och annat icke redaktionellt material är inte med i granskningen.

”Det är framför allt nyhetsredaktionerna, kultursidorna och vetenskapsredaktionerna som intresserar sig för höjda havsnivåer. Bland journalisterna sticker DN:s Jannike Kihlberg och Björn Wiman samt SvD:s Peter Alestig ut som dem som skriver allra mest i ämnet.”

”Jag visste inte att stigande havsnivåer var en kulturfråga!”

Visst är det märkligt att kultursidorna skriver så mycket om stigande havsnivåer. Kulturchefen Björn Wiman på Dagens Nyheter sticker ut enligt rapporten. Men det är ju Peter Wolodarski som styr tidningen med sin vänsterstyrda agendajournalistik och då blir uppenbarligen Greta Thunberg, inlandsisen på Grönland och smältande glaciärer kultur enligt DN.

I rapportens sammanfattning kan följande läsas.

 • Kategoriska uttalanden utifrån osäkra data förekommer återkommande i nyhetsrapporteringen om stigande havsnivåer.
 • De värsta utfallen i de värsta scenarierna upptar huvuddelen av rapporteringen om hur mycket havsnivåerna beräknas stiga, vilket gör rapporteringen ensidig och ger en missvisande bild av forskningsläget.
 • Många gånger utelämnas osäkerheten som omger beräkningar av de olika scenarierna, vilket ger mediekonsumenterna en missvisande bild av tillförlitligheten i specifika utfall.
 • Studier och debattinlägg som varnar för ännu mer extrema utsagor än i IPCC:s scenarier återges frekvent, däremot återges inte studier som visar mindre dramatiska resultat.

I Rapporten finns en sammanställning i tabellform där man visar hur man kategoriserat alla 329 artiklar och hur respektive mediekanal har publicerat. Mycket intressant.

Av 329 artiklar har bara 10 artiklar lyft fram det bästa scenariot men det värsta scenariot enligt IPCC lyfts fram i nästan alla artiklar antingen direkt eller indirekt genom att man anger en kvantifierad havsnivåhöjning som i många artiklar är mer än IPCC:s värsta scenario. Det kan vara allt från 0,8 meter till 60 meters havsnivåhöjning enligt rapporten.

De har bara publicerats 5 artiklar utav 329 där man kritiserar klimatrapporteringen eller viss forskning för att vara alltför alarmistisk. Notera att Dagens Nyheter och Sveriges Radio inte publicerat någon kritisk artikel. Sveriges Radio har heller inte publicerat någon artikel om det bästa scenariot,

Sveriges Radio kan betraktas som den mest klimatalarmistiska mediekanalen enligt rapporten!

Sveriges Radio eller statsradion som jag föredrar att benämna företaget har ett sändningstillstånd där följande finns inskrivet i 7§

”Nyhetsverksamheten inom SR ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program.

SR ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.”

Rapporten visar med all tydlighet att statsradion bryter mot sändningstillståndet.

Rapporten avlutas med följande kommentarer.

Rapporteringen utelämnar i stor utsträckning den osäkerhet som finns i beräkningar av stigande havsnivåer. I stället förekommer vid flera tillfällen kategoriska uttalanden som att havsnivån kommer eller väntas stiga enligt ett värsta scenario. Rapporteringen ger därmed en skev bild av kunskapsläget om de framtida havsnivåerna.

”Av de publiceringar som kvantifierar förändringen på sikt dominerar det värsta utfallet i IPCC:s värsta scenario trots att det bästa utfallet i det värsta scenariot är lika troligt. Även scenarier som förutspår en värre utveckling än IPCC:s scenarier förekommer frekvent i rapporteringen. Sammantaget ger detta en snedvriden och dramatiserad bild av hur mycket havsnivåerna beräknas stiga.

Av totalt 329 granskade publiceringar förmedlades endast vid fem tillfällen kritik mot en alltför alarmistisk klimatrapportering. I betydligt större utsträckning publicerades röster som kritiserade IPCC för att vara alltför försiktiga i sina scenarier och politiker för att inte ta klimatkrisen och stigande havsnivåer på tillräckligt stort allvar.

I mycket liten utsträckning anges sannolikheten för att de olika scenarierna kommer att inträffa, eller uppgifter om att bedömning av sannolikhet saknas, vilket gör det omöjligt att som mediekonsument förhålla sig till risken för de olika utfallen.”

Jag kan inte uppfatta rapporten på något annat sätt än att det är en svidande kritik av svensk media!

Rapportförfattaren Pamina Falck vid Näringslivets Medieinstitut har skrivit ett gästinlägg som publicerats på SvD:s ledarsida där hon är mycket kritisk mot bland annat Peter Wolodarski som tidigare skrivit följande i DN

”Klimatkrisen är inte en åsikt. Den är ett grundläggande faktum, baserat på samlad vetenskap. Den som sprider osäkerhet om detta ägnar sig åt förnekelse.”

Pamina Falck kommenterar Peter Wolodarskis påstående med följande.

När en ansvarig utgivare likställer olika infallsvinklar med förnekelse så stängs dörren till en sund debatt men också till den friska journalistiken. Det är här den agendasättande journalistiken tar vid – den som inte längre söker svar utan tror sig bära på sanningen.

Läs Pamina Falcks artikel i SvD.

Hur många tror att Erika Bjerström kommer ta upp rapporten i SVT och framförallt ta till sig rapporten och förstå innebörden.

Annons

14 reaktioner på ”KLIMATALARMISMEN I MEDIA FASTLAGD I RAPPORT

 1. 77:an 2021-10-03 / 23:17

  TT borde lära sig svenska ”man tjänar o.s.v.” Inte SPARAR som det borde stå.

  Gilla

 2. Hacke 2021-10-03 / 13:57

  Ännu en osminkad inblick i statsradions verksamhet. Det är inte bara vänsterpropaganda vi tvingas betala för utan dessutom lättja och dödkött i överflöd. Precis som traditionen bjuder på statliga institutioner. Mycket skåpmat och repriser på rent nonsen blir det.
  https://kvartal.se/artiklar/nyheten-som-ekot-inte-ville-ha/

  Gilla

 3. Tony 2021-10-03 / 10:26

  ”Malmö under vattnet år2100” ?? Malmö har varit under vattnet i många år ifall man räknar hur Malmö sköts och har skötts av det socialistiska vanstyret ?

  Gilla

 4. torpa123 2021-10-03 / 06:21

  Att SVT ljuger, det vet jag. För något år sedan var det ett program om Vikingarna, när de kom till Grönland på 800-talet, då var det medelhavsklimat där och man odlade spannmål på ön. Detta vet SVT om men förnekar detta när jag kontaktar dem, det är ynkedom.

  Gilla

 5. Cosmik Debris 2021-10-03 / 00:34

  Det är ganska provocerande när Expressen behandlar sina läsare som om de vore lallande idioter och oförmögna att tänka längre än näsan räcker.

  ”I natt har du chansen att tjäna pengar på din elförbrukning – starka vindar boostar vindkraftverken och gör elpriserna negativa, rapporterar TT. I teorin kan du få betalt för att förbruka el mellan klockan 01.00 och 08.00”

  Ett välkommet besked när elpriset har varit rekordhögt och riskerar att bli värre till vintern.
  https://www.expressen.se/dinapengar/i-natt-kan-du-fa-betalt-for-att-ladda-mobiltelefon/

  Gilla

  • Thoralf A 2021-10-03 / 08:25

   För den som har timdebitering men inte för alla andra.

   Gillad av 1 person

 6. ivarandersson 2021-10-02 / 13:44

  Det geologiska arkivet avslöjar att jordens klimat har varierat med naturliga kalla och varma faser lika länge som planeten har funnits.
  För de klimathotsreligiösa skapades världen för 30 år sedan när FN-organet IPCC bildades. IPCC är mellanstatligt och man röstar om hur SPM (sammanställningen för politiker) ska formuleras. SPM färdigställs innan den vetenskapliga rapporten AR6 WG1 färdigställs. Vetenskapsrapporten anpassas till politikernas beslut (SPM). Det logiska hade varit att skriva SPM efter det att den vetenskapliga rapporten AR6 WG1 färdigställts. FN domineras av icke-demokratiska stater.

  Gilla

 7. Anders 2021-10-02 / 10:31

  Nu är det dags för Wolodarski och Wiman att pumpa galocherna och studsa bort från Dagens Nyheter .
  Deras agenda skrämmer bort prenumeranter , själv avslutade jag prenumerationen efter mer än 40 år .
  Orkade inte med dyngan .

  Gillad av 3 personer

 8. Hacke 2021-10-02 / 10:01

  Mycket intressant rapport om än för oss alternativmediekonsumenter med väntat resultat. Den får de stackars grundlurade läsarna/tittarna/lyssnarna av msm aldrig se röken av.
  Och återigen framstår tvångsfinansierade public service tillsammans med deras rättesnöre och till delar lika tvångsfinansierade agendaorgan DN som värstingar.
  Att den s k kulturen får alltmer utrymme och framträdande roller hos dessa och övrig msm är naturligtvis ingen tillfällighet. Det är bara ett medel att helt ohämmat kunna hänge sig åt den allt annat överskuggande vänsterpropagandan. Här under täckmanteln kultur.
  Tack för redovisning av rapporten. Hoppas denna skandal får berättigad uppmärksamhet och spridning i den fria mediesfären.
  Det händer ju numera tack vare framstormande fri media att folkförrädarna i public service och drakarna inom övrig msm allt oftare tvingas upp på banan och inte längre med ett uns av hedern i behåll kan negligera vad som är mest på tapeten och allmängods i folkmun.

  Gillad av 2 personer

 9. ivarandersson 2021-10-02 / 09:30

  De klimathotsreligiösa och statsbidragsberoende Dagens Nyheter och Sveriges Radio har inte publicerat någon kritisk artikel. Man bitar inte den hand som man är beroende av. Stasimedia.

  Gillad av 1 person

 10. Karl W 2021-10-02 / 04:13

  Det är värre än så, media driver för närvarande tre propagandakampanjer helt efter Tredje Rikets modell. Klimatalarmismen, vaccinalarmismen, och rasistkampanjer mot länder som inte lyder under USA hegemonin. Det är i grunden är en skrämselkampanjer för att motiver mer pengar till staten och oligarkin. Du kommer att få betala.

  Gillad av 3 personer

  • Roland Salomonsson 2021-10-02 / 17:36

   USA = Nya Nazi-Tyskland!
   EU = Nya Sovjet
   Sverige = Nya DDR

   Gillad av 2 personer

Kommentarer är stängda.