LEVER SMHI I EN FIKTIV VERKLIGHET?

I söndags var det relativt höga havsvattenstånd i södra Östersjön. Det upplevde säkert ganska många men samtidigt var det inget ovanligt, utan det inträffar nästan varje år och vissa år till och med flera gånger.

Däremot kan man ganska snart se vilka journalister som förstår vad de skriver om och vilka som inte har någon kunskap. De senare brukar också vara mest alarmistiska.

Ett vanligt fel är att de inte har koll vad normalvattenståndet är enligt systemet RH2000. I Kalmar ligger normalvattenståndet på ca 14 cm och när SMHI anger medelvattenståndet till 96 cm som mest vilket man gjorde för Kalmar i helgen var inte havsnivå en meter över normalvattenståndet.

Vattenståndet nådde som mest 96-14 = 82 cm över medelvattenståndet!

SMHI är annars väldigt duktiga själva på att luras. När SMHI i sin klimatindikator vill visa havsnivåhöjningen i Östersjön så visar de den övre grafiken nedan på sin webbsida. De som däremot letar upp en av världens längsta mätserie av havsnivå kan hitta den nedre grafiken över Stockholm sedan 1774. Detta också på SMHI webbsida.

Vilken grafik litar ni på? Den övre eller den undre?

Är det verkligheten som gäller för SMHI eller bortser man helt från landhöjningen och lever och arbetar i en fiktiv verklighet?

Annons

14 reaktioner på ”LEVER SMHI I EN FIKTIV VERKLIGHET?

 1. petergrafstrm 2022-02-04 / 15:23

  Det diagrammen säger är att Stockholm (där landhöjningen är 6mm/år) har en nettomässig förändring av havsnivån med ca minus 4mm/år medan medelvärdet över 14 mätstationer i den omgivande regionen har en nettomässig ändring av ca +2mm/år

  Då verkar det väl som om det regionala medelvärdet av landhöjningen är 0 för då får man en överensstämmande absolut förändring av plus 2mm/år.

  Jag menar i snitt borde ju havsytan ligga på samma avstånd från jordens centrum och 2mm/år skulle då förväntas vara ett globalt snitt som mäter hur mkt vatten som tillförts

  Gilla

 2. petergrafstrm 2022-02-03 / 18:19

  östersjön och stockholm är inte samma sak. Stockholm är ett lokalt värde medan östersjön rimligen är ett viktat värde för ett stprt område.
  Gissningsvis bör man vikta efter ytelement och inte efter kuststräcka. Och då ligger en stor del av ytan söderut där det inte är landhöjning.
  Öresund var ju torrlagt på stenåldern och Danmark kom sen att sträcka sig upp till ett av havet delat Sverige innan verkan av istiden gått tillbaka

  Gilla

  • Thoralf A 2022-02-03 / 19:25

   Det du säger är att havet skulle stigit 30-35 cm i Skåne sedan 1890 eller hur skall jag tolka det? Skånes sydkust har ju ingen landhöjning men det går inte att se någon havsnivåhöjning vid mätstationer i Blekinge och Skåne. Och vad grundar du det på iså fall?

   Gilla

   • petergrafstrm 2022-02-04 / 08:19

    Nej några siffror om Skåne vågar jag mig inte på att påstå.

    Vad jag säger är att man måste rimligen vikta samman alla värden från hela östersjön och det borde även ingå hela bottnen. Jag har ingen aning om dom gör så dom kanske endast går efter kustlinjen men det vore ologiskt som jag ser det. Och jag är osäker på om skånes södra sida ens räknas till östersjön, men att öresund har sjunkit jmf med Stockholm är likväl ett kvalitativt bevis för att det ser olika ut
    Det var bara en rent logisk fundering från min sida men jag betvivlar att dom bluffar som du tycks anta.

    Om man mäter hela ytan ingår isf bottendjup i datamängden, Men det är nog bäst att fråga smhi om hur deras data mätts upp.

    Gilla

   • Thoralf A 2022-02-04 / 13:22

    Det SMHI visar i sitt översta diagram gäller inte bara Östersjön utan även Öresund och Kattegatt, Så här skriver SMHI

    ”I Sverige påverkas det uppmätta havsvattenståndet av landhöjningen. I figuren nedan har vi räknat bort landhöjningen för att se hur mycket haven längs Sveriges kust stiger.”

    ”Nettohavsnivåhöjning i Sverige 1886-2020 utifrån medelvärden av totalt 14 mätstationer (mätstart mellan 1886 och 1917) för havsvattenstånd belägna längs Sveriges kust. Figuren har tagits fram genom att dra bort landhöjningens effekt på vattenståndet lokalt och visar alltså hur havsnivåhöjningen hade varit om Sverige inte haft landhöjning. Den svarta linjen visar ett utjämnat förlopp.”

    För mig är det helt omöjligt att få fram detta diagram om man utgår från mätstationer och bara drar bort landhöjningen. Det finns ytterligare något som SMHI gjort för att förstärka sin alarmism.

    https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-havsvattenstand-1.2260

    Gilla

   • petergrafstrm 2022-02-04 / 14:01

    Ber om ursäkt, det blev en faktor 10 för mycket det ska vara 1,34 m, 0.804m och 0.134m

    Gilla

 3. Roland Salomonsson 2022-02-02 / 12:37

  Hur tusan mäter SMHI havsnivåhöjningar i Östersjön från 1890, om man inte följer de mätvärden som finns från vissa punkter? T ex Karlskrona. M a o ”de sitter och FANTISERAR”! Som alla ”klimataktivister”.

  Gilla

  • Thoralf A 2022-02-02 / 13:42

   De räknar bort landhöjning och manipulerar siffrorna.

   Gilla

 4. Benny 2022-02-02 / 10:28

  SMHI är en djupt ohederlig statlig propagandamedium numera. Att havsytan höjs minimalt över hela jorden beror ju på att havsnivåerna var lägre under lilla istiden ca 1400-1870 och att den globala temperaturen återhämtat sig ca 1 grad sedan dess. Varmare klimat gör att havens volym expanderar och det är en helt naturlig funktion vi inte kan påverka. Östersjön som har en landhöjning efter istiden påverkas inte alls av havens ökade volym utan man noterar ju att havsytan lokalt sjunker!

  Gillad av 1 person

 5. ivarandersson 2022-02-02 / 09:51

  SMHI lever i sin fiktiva verklighet trots att de har data från verkligheten.

  Gilla

 6. tompas11 2022-02-01 / 23:28

  SMHI kan väl ingen med sunda vätskor lita på. De fabulerar ju hej vilt. Bra Thoralf att du är på alerten och delger alla detta.

  Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.