TRÄDSKÖVLING I KALMAR

Vi är många som uppmärksammat hur ansvariga på Kalmar kommun uppenbarligen älskar att såga ned äldre träd i Kalmar. I många fall helt friska träd när man betraktar stubbarna som återstår efter skövlingarna.

Men stora grönområden i de centrala delarna har också skövlats för att ge plats till bostäder. Många kommer säkert ihåg och saknar grönområdet vid Kungsgårdsvägen. Se mina foton.

Kungsgårdsvägen 2018.
Kungsgårdsvägen 2019
Kanalgatan

Sedan har vi Norra Långgatan med sina plataner som sågades ned helt och hållet. Nu finns det inte ett grönt blad på hela gatan, om inte någon restaurang satt ut några blomlådor. Det blev inbjudande gata eller?

På kanalgatan ägnade kommunen sig åt en mycket märklig hamling av trädallén, där man bara klippte ena sidan av träden. Socialdemokraten Mattias Adolfson som tidigare var Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ville såga ned alla träden vid Kanalgatan. Är det detta som förbereds nu av Socialdemokraterna?

I Stadsparken har man även börjat såga ned träd och skövla. Uppenbarligen helt friska träd om man skall tro de bilder jag fått skickade till mig. Det är minst sagt stora träd som tagits bort.

Uppenbarligen ett friskt träd.

Men även vid dammen i stadsparken har man sågat ned de hängpilar som utgjorde en fin fond vid dammen.

I Krusenstiernska trädgården har man också sågat ned flera stora träd, vilket förändrat hela karaktären av en gammal trädgård. Det senaste jag hörde var att man nu även sågat ned träd vid den gamla kyrkogården där Storkyrkan låg på medeltiden, i det gamla Kalmar.

Vad gör då Kalmar kommun för att återställa dessa miljöer. Enligt min mening inte ett dugg. Jag har skrivit motioner om bland annat att man skulle plantera träd vid Ängöleden för att få en fin inramning för de som kommer till staden den vägen. Men majoriteten med Socialdemokraterna avslog givetvis min motion.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder har istället planterat några ”fruktlundar” i några bostadskvarter. Dessa så kallade fruktlundar består av 5-6 tråd och några buskar. Knappast något jag kallar för fruktlundar. Nu skall ju dessa ”fruktlundar” också skötas.

Om jag skall bedöma hur gamla ”fruktlundar” sköts så kommer det säkert inte bli så bra. Dessa exempel avskräcker. Det fanns fler exempel utan lekplats, tyvärr tog inget foto av dessa.

Annons

19 reaktioner på ”TRÄDSKÖVLING I KALMAR

 1. Adam 2022-07-28 / 00:29

  Stackars Kalmar! Snart vill ingen bo kvar där!

  Gilla

 2. Bjursnästomte 2022-07-27 / 19:57

  Nu vill Giraffen riva västra delen och bygga nytt enligt Barometern. Marken är prickad och innebär liten avvikelse. Hur många tror att kommunen kommer neka Peo Persson att expandera?

  Gilla

 3. Goliat 2022-07-27 / 17:32

  Allt numera handlar om turism och att öka i invånarantal. Allt annat är underordnat.

  Gilla

 4. Andersson 2022-07-27 / 15:14

  Vad säger de gröna i Kalmar?

  Gilla

 5. Kalle 2022-07-27 / 11:29

  Inkompetensen lyser tyvärr igenom på alla områden.

  Var ligger ”fruktlunden” som är på bilden, Thoralf?

  Känns som kommunen börjar tappa greppet totalt.

  Gilla

 6. Högt hårfäste 2022-07-27 / 10:53

  @Thoralf
  Har du sett hur rondellerna ser ut då? En rund jordåker med enstaka ogräs som växer. Varenda kommun i Sverige presterar bättre än i Kalmar.

  Gilla

 7. Nils Dacke 2022-07-27 / 10:12

  All denna galenskap handlar om att varje svensk stad med självaktning har som mål att växa kraftigt i befolkning med mål 2030, 2040 och 2050. Hur staden växer och vilka människor som flyttar in har ingen som helst betydelse bara att man växer till vilket pris som helst. Därför skapas nu nya bostadsområden för att trygga inflyttningen framförallt av invandrare, om dessa inflyttade människor bidrar eller förstör befintligt samhälle saknar betydelse då kommunpolitiker helst av allt vill jäsa upp sig i media och älska sin egna självbild.

  Gilla

 8. ivarandersson 2022-07-27 / 09:09

  Betongsossarna i Kalmar agerar: Bort med träden och fler getton för invandrare.

  Gilla

 9. O` Hyra 2022-07-27 / 05:13

  I bröderna Grimms sagor med ursprung från 1300-talet jagar man med viss rätt råttor.
  Råttfångaren från Hameln som blev en berömd bok.

  Trädmarodören från Kalmar. Vad blir hans eftermäle?

  Gillad av 1 person

 10. O` Hyra 2022-07-27 / 04:40

  Träd är fritänkare, dom är självklara. Alltså ett hot mot socialismens trånga dogmer.

  Otäckt. Bort med dom.

  Szerelmem Bennem,
  Karomban a Világ.

  Átszelem a Levegõt, Hattyún lovagolok.
  A Vér tisztaságában, Hegycsúcson táncolok.
  Honnan csak Lefelé, csak Lefelé nézhetek.

  Gilla

 11. tompas11 2022-07-27 / 01:01

  Kalmar fy fan vilken jävla kommun. Vem fan vill bosätta sig där? Tvi!

  Gillad av 1 person

 12. en småländska 2022-07-27 / 00:33

  Det finns hur många exempel som helst, i Stensbergsparken har träd sågats ned, där man tar upp och lyfter i båtar vid Stensö fiskeläge har träd sågats ned, vid Lilla torg längs Stadsmuren, vid Kalmarsundsparkens badplats osv Detta har pågått länge, men att man t o m ger sig på Stadsparkens träd är ofattbart.

  Gilla

 13. onkelbjrn 2022-07-26 / 23:47

  Idag förtätar man städerna. Städerna växer på ytan och grönområden skövlas.
  Men jag är övertygad om att den dagen kommer då man börjar inse att detta är tokigt, Människor behöver ytor, man behöver träd och gräsområden.
  Landsbygden behöver folk, det är där maten produceras. I städerna producerar man ingen mat, på sin höjd bearbetar man den där,
  Frågan är väl bara hur lång tid det tar.

  Gillad av 1 person

  • Kalle 2022-07-27 / 09:22

   ##Under de senaste årtiondena har stadsbefolkningen ökat kraftigt i hela världen och detta har ändrat människornas levnadsförhållanden dramatiskt. I de flesta stora världsmetropoler har stadsbornas möjlighet till regelbunden vistelse i naturområden minskat kraftigt och det finns en ökande andel människor som så gott som aldrig kommer i kontakt med vild natur.
   Bland stadsplanerare, både i Sverige och i resten av världen, har det uppenbarat sig ett ökat intresse för de många fördelarna som grönska i den byggda miljön medför. Dessa fördelar inkluderar bland annat förbättrad luftkvalitet och dagvattenhantering, samt en minskad sannolikhet för mycket höga temperaturer i städerna.##

   https://mind.se/aktuellt/stort-fokus-pa-halsoframjande-effekter-av-gronska/

   Förtätning av stadsbebyggelsen är en styggelse.

   Människan mår bättre av grönska i städerna.

   Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.