VAD BEROR DEN ÖKANDE MEDELTEMPERATUREN PÅ?

Att medeltemperaturen ökat under de senaste tre-fyra decennierna i Sverige visar all statistik men vad är den riktiga orsaken?

Enligt IPCC och givetvis det politiskt korrekta etablissemanget så beror det mer eller mindre enbart på koldioxidutsläpp eller som de mycket slarvigt och okunnigt kallar för klimatutsläpp. Det är en hypotes som inte håller enligt min uppfattning. Först måste man på ett trovärdigt sätt förklara varför ”global dimming” eller med andra ord varför den ökande globalstrålningen inte påverkat medeltemperaturen.

Det har ännu inte IPCC lyckats med i sina rapporter. Istället nonchalerar man detta faktum och mer eller mindre utelämnar det i sina rapporter. Man döljer helt enkelt fakta, då det kan omkullkasta hela koldioxidhypotesen!

Tänk er vilka enorma konsekvenser det skulle få om koldioxidhypotesen skulle spricka!

Jag noterade att mina solceller redan slagit tidigare års produktionsrekord den 15 oktober och därför började jag tittat lite på hur globalstrålningen (solinstrålningen) utvecklats i Sverige under 2022 och det mesta tyder på att vi kommer få ett nytt toppår för globalstrålningen. Det är högst sannolikt att vi åter igen kommer över 1000 kWh/m2 som medelvärde för landet i globalstrålning även under 2022.

Globalstrålningen har ökat med ca 12-13 procent sedan de bättre mätningarna startade av SMHI i början på 80-talet. Vi har därmed fått en kraftig uppvärmning via solen sedan 80-talet, vilket är fullständigt logiskt för den som försöker tänka efter. Det är solen som värmer jorden och gör livet möjligt.

Lägger man sedan in samma utveckling av medeltemperaturen i samma diagram som globalstrålningen blir det än mer uppenbart.

Korrelationen mellan temperatur och globalstrålning är minst sagt uppenbar för mig men tydligen inte för IPCC och tusentals så kallade forskare.

Det som är ännu mer intressant är att i Stockholm har man faktiskt mätt globalstrålning under hundra år, även om mättekniken inte var lika avancerad när man började men man skall inte underskatta de mätresultaten och i synnerhet inte den variation som man mätt upp under dessa ett hundra år.

Även här finns det en tydlig korrelation mellan temperatur och globalstrålning.

I rapporterna från IPCC så utelämnar men mer eller mindre dessa fakta eller det som man kallar för global dimming. SMHI skriver dock en del intressanta kommentarer på sin webbsida där man presenterar globalstrålningen.

Observationer visar att mängden inkommande solstrålning vid markytan har varierat på tidsskalor över flera decennier och över stora områden på jorden. Från 1950-talet till omkring mitten av 1980-talet rapporterades en tydlig minskning i solstrålningen i många delar av världen – ett fenomen som kommit att kallas ”global dimming”. Från mitten av 1980-talet har det i stället skett en ökning på många håll, vilket troligen är en återhämtning till normala nivåer. Denna positiva trend i solstrålningen benämns ”global brightening”. Sannolikt har dessa variationer i solstrålningen påverkat utvecklingen av den globala medeltemperaturen, särskilt på norra halvklotet.

Här skriver alltså SMHI att globalstrålningen har påverkat den globala medeltemperaturen och i synnerhet på norra halvklotet. Hur ofta pratar man om detta i den svenska debatten? Har ni hört den självutnämnda experten Erika Bjerström på SVT prata om detta? Nej, givetvis inte på grund av att då skulle koldioxidhypotesen kunna ifrågasättas och då skulle hela klimatalarmismen falla ihop som ett korthus.

Vad skriver då SMHI om orsakerna till förändringarna i globalstrålning?

Det är ännu inte fastlagt i vilken utsträckning som moln eller aerosolpartiklar, eller deras interaktion, bidrar till de långsiktiga förändringarna. Flera studier pekar på att aerosolerna borde vara den viktigaste faktorn. Exempelvis så ökade de antropogena (mänskliga) utsläppen av svaveldioxid (SO2, leder till partikelbildning i atmosfären) och sot från 1950-talet till 1980-talet på norra halvklotet. Därefter började partikelhalterna minska igen tack vare förbättrad rening och utsläppsbegränsningar. Dessa förändringar stämmer väldigt väl i tiden med faserna av ”global dimming” och ”global brightening”.

Här tror jag att den främsta och mest logiska orsaken finns till den ändrade globala medeltemperaturen på framför allt norra halvklotet. Det handlar om våra utsläpp av partiklar i atmosfären genom förbränning av bland annat kol och olja som tidigare gjorts utan tillräcklig avgasrening. Något som förbättrats kraftigt i de flesta länder men som ännu fortgår i t.ex. Indien och delvis i Kina och Ryssland.

Detta vill dock IPCC inte lyfta fram som en stor orsak till den globala ökningen av medeltemperaturen då det skulle kunna innebära att hela koldioxidhypotesen skulle kunna ifrågasättas. Så falska är alla dessa tusentals forskare som medverkar i IPCC_rapporterna!

En annan orsak till aerosoler i atmosfären är vulkanutbrott men effekterna av ett stort vulkanutbrott klingar av efter ett eller ett par år.

Efter den ostindiska vulkanen Tamboras utbrott år 1815 blev det så kallt att 1816 i stora delar av Europa och Nordamerika fick benämningen ”året utan sommar”. Ett annat exempel är den filippinska vulkanen Pinatubos utbrott år 1991. Då sänktes temperaturen på norra halvklotet med ett par tiondelar av en grad, åren 1992–1993.

Jag kommer aldrig acceptera koldioxidhypotesen så länge andra viktiga parametrar nonchaleras av IPCC och vetenskapen!

Läs mer på SMHI på följande länk.

Annons

37 reaktioner på ”VAD BEROR DEN ÖKANDE MEDELTEMPERATUREN PÅ?

 1. Argus 2022-11-04 / 09:05

  Jag håller helt med Alfsson att solinstrålningen är den absolut största faktorn vad jordens temperatur beträffar. Kortvågig instrålning och långvågig utstrålning. Det tog mig ett par tankevändor innan jag kom på det klara med koldioxidens varande eller icke varande på växthuseffekten som förövrigt är totalt nödvändig för oss vid kanten av Arktis. Utan den tjugo- till trettiogradiga temperaturhöjning vore Sverige i det närmaste obeboeligt.

  Gretas eventuella släkting, Svante Arrhenius (bortredigerat på Wikipedia), slutsatser för hundra år sedan motbevisades av Knut Ångströms ”assistent” John Koch. ”Assistenten” i fråga var en akademiker av högsta rang med positioner på flera lärosäten (Uppsala, Lund och Chalmers).

  Det Koch kom fram till var att halten koldioxid inte spelade någon roll då dess inverkan bara blev marginellt högre vid fördubblad och ytterligare fördubblad koncentration. I en nutida forskarrapport konstateras ”Tillförsel av mer koldioxid och vattenånga till atmosfären ger – med dagens redan ”höga” atmosfäriska koncentrationer av dessa molekylslag – genom spektral ”mättnad” en väsentligt mindre uppvärmningseffekt än vad hittills hävdats.” https://klimatupplysningen.se/vilken-effekt-pa-stralningsbalansen-har-egentligen-haltforandringar-for-de-viktigaste-atmosfariska-vaxthusgaserna/

  Med det sagt vill jag komma in på väsentligheterna, kan man lita på SMHI? Det har visat sig att NOAH har ”kvalitetssäkrat” sitt grunddata för att troligen få ”rätt värden”. Det tredje argumentet är att även om vi i Sverige fått högre årsmedeltemperatur innebär det inte att den globala temperaturen, viktig i sammanhanget, ökat. Väderfenomen såsom El Niño kan omfördela värme utan att den globala temperaturen ökat.

  Dagens samhälle är uppochner i många sammanhang. Man skrämmer barn med vädret men skickar dem till sagostunder som hålls av personer som verkar mest förvirrade vad kön och sexuell läggning beträffar.

  Gilla

 2. tompas11 2022-10-24 / 14:25

  ”Falska läror: Tron på att solens variationer, eller några andra naturliga variationer skulle ha någon som helst betydelse för det moderna klimatet.
  Innan mänskligheten började släppa ut koldioxid stod naturliga variationer visserligen för alla klimatförändringar. Men IPCC har bestämt att dessa numera efter syndafallet helt saknar betydelse och Den Heliga Skrift (Nya klimattestamentet IPCC AR6) tilldelar dem 0,0 i vikt. Enligt klimatkyrkan orsakas alltså all klimatpåverkan numera av människan och hennes syndande med växthusgaser. Alla andra förklaringar definieras som falska läror.”

  https://detgodasamhallet.com/2022/10/23/gastskribent-gabriel-oxenstierna-klimatkyrklig-ordlista/

  Gilla

 3. Sven d.ä. 2022-10-24 / 10:58

  Då skulle ett jättestort parasoll över Sverige hade då varit lösningen. Men berätta det inte för klimatalarmisterna, de kanske tar det på allvar.

  Gilla

 4. Robert M 2022-10-23 / 09:45

  om vi glömmer koldioxiden för en stund, hur påverkar den faktiska uppvärmningen temperaturen?
  Alltså all värme vi producerar för att kunna leva i kalla klimat? Uppvärmning av hus osv

  Jag har lagt märke till, speciellt nätter att stockholms city, vintertid, är ca 5grader varmare än orter 1-3 mil ut med glesare bebygelse, dvs spillvärme från hus, tunnelbana, mängden fordon värmer upp staden flera grader. (min teori)

  Applicera den effekten på en större skala, all värme vi producerar genom förbränning, förbränningskraftverk, förbränningsmotorer, katalysatorer, el-apparater, ugnar. min telefon blir varm när jag talar länge i den osv..

  Är allt detta bara att ignorera? har all spillvärme vi släpper ut ingen som helst effekt på globala temperaturen?

  sätt in 11 personer i ett litet rum och det kommer att bli varmt bara av att dom är där, applicera den principen på västvärlden. Jag har inte hittat någon som resonerar i dessa banor, är jag helt ute och cyklar?

  Gillad av 1 person

  • Thoralf A 2022-10-23 / 10:26

   Nej, det har en påverkan. Det är därför som t.ex SMHI flyttat sina mätstationer av temperatur i städer från de centrala delarna till ytterkanterna i storstadsområden. Det började man med för flera decennier sedan.

   Gilla

   • Andersson 2022-10-23 / 14:19

    Detta är något jag har funderat över. Är det inte så att energi inte försvinner utan omvandlas. En gammal hederlig glödlampa alstrar således värme som kommer bostaden tillgodo. Fast en normal sommar kanske man inte vill ha ett extra tillskott av värme. Men man behöver å andra sidan inte ha så mycket ljus inne när det är ljust ute. Bor man sedan som jag i lägenhet är hyresvärden som har glädje av mitt slöseri men man måste kanske se det i ett större sammanhang.

    Vi midsommartid var det så ljust att man såg hur fruntimrena såg ut även om de skymde. Nuförtiden är dom inte några skönheter precis. Det är bara jag som är väl bibehållen.

    Jag har nödbelysning i hallen. Hallen är mörk och man måste hitta till toan om natten. Två lampetter med trestegslampor från Kjelles. Det lyser dygnet runt på lägsta effekt för man måste hitta på dagen också. Praktiskt och kan kan rekommenderas. I sovrummet en broderad vägglampa som nattbelysning. Blekingesöm med dimmern på det lägsta. Nattbelysning dygnet runt. I salongen en gammal hederlig golvlampa. Tre gånger sextio watt med tyristorreglage. Och en bordslampa även den reglerbar. Som nattbelysning intill vinylspelaren. Två flugor på smällen. Den lyser inte på dagen. I taket 40W + 60W. Hon som städar här vill ha det onödigt ljust. Det kan jag inte förstå – då ser man ju skiten.

    Jag var hos Kjelles i förra veckan och köpte utbyteslampor till julstakarna hon ska ha till jul. Det var inte billigt ska jag säga. I dag på söndagen damp det ner ett mejl i postlådan. Kjelle vill ha betyg på lamporna. Han måste lugna ned sig för jag har inte ens hunnit öppna förpackningarna.

    Jag tror inte på det där att man ska koppla bort allt som står på standby. Det gör knappast till och från. Min vinylspelarförstärkare har förresten ingen standby. Jag har många dimmers i min pryllåda. Men de lär förbruka el de också så de får ligga kvar. Hur man vänder sig har man rumpan bar. Man kan köpa en effektmätare i någon välsorterad affär. Man då ska man ha en app och jag har inte ens en apparat.

    Min dator vågar jag inte stänga av. Min dotter var hemma och loggade in på DR Play och det vill jag för allt i världen inte vara av med. Där är många Bonderøven jag inte har sett. Man måste ha mobilt bank-ID fast det heter något annat. Jag har önskat mig en sån där platta i julklapp. Kan man se Bonderøven på en platta? Men det är för dyrt säger hon. Jag tror det blir stickade strumpor och en luva som vanligt. Men det blir gott att ha på sig när man kryper under duntäcket. Kanske får jag låna lapptoppen. Den värmer väl alltid något.

    Så sparar jag el. Men det gjorde jag redan innan det utgick ett påbud från dom som har hand om att.

    Gilla

 5. Calle 2022-10-22 / 22:43

  @ sign Andersson
  Exactementum, jag anser att det största hotet mot planeten är överbefolkning, jorden kan inte föda en växande befolkning. Om detta pratas det överhuvudtaget inte , barnbegränsning tycks vara tabu att diskutera , kanske för att tillväxten är störst där man minst kan försörja en växande befolkning. Många av dom negativa effekter på miljön som alltid påtalas, kan hänvisas till just människans utbredning.

  Gillad av 2 personer

  • ivarandersson 2022-10-23 / 09:04

   På 100 år har temperaturen ökat 1 grad. För 100 år sedan var jordens befolkning knappt 2 miljarder. Idag är vi nästan 8 miljarder samtidigt som svälten minskat. Enligt Hans Rosling kommer vi bara att bli 10 miljarder innan det vänder nedåt.

   Gilla

  • Lotta 2022-10-23 / 09:22

   Att människor i fattiga länder får tillgång till el är den största bidragande orsaken till att man inte behöver skaffa sig så många barn. Detta har Elsa Widding tagit upp.

   Gilla

 6. Andersson 2022-10-22 / 21:50

  Om jag inte minns fel så var det var det en het diskussion och överbefolkning och barnbegränsning. För omkring 50 år sedan. Vart har den diskussionen tagit vägen? Vi har inte blivit färre utan fler. Det finns ingen vinst i att sprida överbefolkningen hit. Den blir inte mindre i ursprungslandet. Eftersom majoriteten som flyttar hit är män så har vi ett stort problem framöver. Har Sverige ett stort problem menar jag.

  Invandrarfamiljerna svarar för en allt större andel födda i det här landet.

  Avskaffa flerbarnstillägget.

  Gillad av 3 personer

  • Ölandsbonde 2022-10-23 / 11:19

   Uj vad gammal jag blivit. Nog minns jag Borgsröm med sina böcker om överbefolkning. Det var hett, då det begav sig. Har för mig att han satte 4 miljarder som max för vad jorden tålde.

   Gilla

 7. folksam2010 2022-10-22 / 20:30

  Jag har tänkt och funderat på detta tjat som var förr om ”Ozonhål” det tycks inte nämnas längre? Har Ozonhålen upphört? någon som vet?

  Gilla

 8. Skogsmulle 2022-10-22 / 18:43

  Du gör ett fantastiskt arbete, Thoralf. Nu har jag bara haft nöjet att träffa dig en gång personligen och jag är så fruktansvärt besviken på röstberättigade i Kalmar kommun. Du är så saklig och hänvisande till fakta i dina analyser så det är grymt. Du behövs och då hoppet aldrig överger en, hoppas jag att Kalmarbor ska vakna till liv någon gång………..

  Gillad av 5 personer

 9. Skogsmulle 2022-10-22 / 16:39

  Ja du, Thoralf. Det du lyfter i denna artikeln har jag tagit upp på mitt arbete. Generellt så förstår inte vanligt folk detta. Solens strålar mot jorden borde väl alla förstå har en påverkan på temperaturen, men tyvärr, så är inte fallet. Det stora problemet tror jag är att detta hänger ihop med mindre utsläpp, som i sig skulle skydda jorden mot globalstrålning. Det går stick i stäv med vad man vill frammana hos gemene man när vi talar om miljön. Därtill har Sveriges Radio redan gått i spinn gällande den nya regeringen. Idag hörde jag tre olika inlägg som sågade Tidöavtalet 07.00 på Ekot. Kul att veta vad skattepengarna tar vägen……

  Gillad av 2 personer

  • Thoralf A 2022-10-22 / 17:08

   Jag har ju tagit upp globalstrålningen tidigare när nya årsdata presenterats av SMHI. Jag har dessutom ställt frågor till ansvariga på SMHI och undrat lite varför man inte lyfter denna statistik och varför det inte forskas på detta ämne men svaren har varit väldigt torftiga. Jag har tolkat det som att merparten av forskningspengarna fördelas till forskning med koppling till koldioxidutsläpp. Det är sorgligt!

   Gillad av 1 person

  • ivarandersson 2022-10-22 / 18:20

   Fråga folk som inte förstår varför vi har sommar och vinter. Sommar innebär mer solsken, vinter mindre solsken. Om mer solljus når jorden blir det varmare. Vad är problemet?

   Gillad av 1 person

 10. Thomas 2022-10-22 / 14:41

  Runt 500 talet sjönk tempen globalt. I samma veva gick romarriket under. Pga sämre tillväxt och kyligare väder försvann det stabila klimat som hade funnits i drygt 500år vilket blev spiken i kistan för romarna som redan var på ett sluttande plan. Samtidigt som köldtåligare hedningar slog tillbaks
  Här i Skandinavien blev det massdöd pga missväxt och sjukdom, asatron växte under denna tid. Tre år före ragnarök ska det bli så kallt att t.o.m asarna frös

  På samma sätt kommer ett hetare klimat ta kål på nuvarande civilisation
  Om solen skickar ut mer värme borde det kunna mätas på rymdstationen

  Gilla

  • tompas11 2022-10-22 / 17:49

   Historiskt sett så är det inte värme som varit eller är det stora hotet utan i stället är det den isande bitande kölden som skördar/skördat mängder av offer.

   Gillad av 1 person

  • Huvaligen 2022-10-23 / 06:44

   Och jag som alltid trott att Romarrikets fall berodde på romarnas sedeslösa vandel!

   Gilla

 11. anders gs 2022-10-22 / 14:24

  Granska islam.nu och islampodden.

  Gilla

 12. Roland Salomonsson 2022-10-22 / 10:37

  Det är naturligtvis många samspelande komponenter, bl a vad du tar upp i ovanstående.
  Men en mycket viktig faktor är de manipulationer den ”politiska vetenskapen” utövar. Ta exempelvis att de använder s k ”klimatmodulering” när de beräknar klimatet (som ju är en matematisk kalkyl). IPCC-baserad klimatmodulering tar inte med särskilt många effekter i naturen som kan påverka ett klimat och det bör påverka utfallet. Vid de jämförelser som görs av samtliga IPCC-trogna prognoser ”med verkligheten”, så ligger verkligheten skrämmande mycket LÄGRE än prognoserna – utom den ryska, som nära följer verkligheten.

  M a o gör alla framtida ”klimatkalkyler” UTAN några klimatmoduleringar, så blir ”klimatet” plötsligt ett helt annat än vad all aktivistpropaganda framställer det som.

  Gillad av 1 person

 13. Lollo 2022-10-22 / 10:14

  Jag reagerade på en sak som Elsa Widding sa i sitt anförade i Riksdagen. Hon sa bl.a. att temperaturen på breddgrad 40 till 90 norr hade ökat 2 grader de sista 40 åren medan temperaturen bara hade ökat 0,08 grader på breddgrad 40 till 90 syd. ”Klimatutsläppen” anses ju vara globala och hur kan all koldioxid i atmosfären samlas över det norra halvklotet och inget över det södra halvklotet? FN vill ju att norra Europa ska betala för den ”klimatpåverkan” som påstås uppkomma i det södra halvklotet bl.a. i Afrika och Asien. De största utsläppen av koldioxid förekommer dessutom i det södra halvklotet, t.ex. i Kina och Indien. Detta går inte ihop med koldioxidteorin. Solinstrålning verkar vara en mer logisk förklaring till de temperaturökningar som vi har haft de senaste åren.

  Gillad av 1 person

  • folksam2010 2022-10-22 / 20:44

   Jag har flera gånger åkt till Marsliden . när jag var liten 10 år 1972 fick vi röding i sjön. när jag var upp 1991 sa dom att p.ga temperaturen ökat med 2 grader kläcks det abborre och dom äter upp rödings yngel/ rom Så det är svårt få röding, marsliden tycks ligga inom den breddgraden där temperaturen ökat med 2 grader.. då hade befolkningen rätt för 20 år sedan?

   Gilla

   • Sven d.ä. 2022-10-23 / 12:58

    Jag har själv försökt att bada i Malgomaj, men så kallt. Men hela min barndom var kantat av en mängd kalla bad, och brasor på stranden att värma upp sig vid. Och hålla knott och myggor borta. I Marssjön har jag däremot inte vågat mig i.

    Gilla

 14. Hemlig X-sson 2022-10-22 / 08:42

  Jag tror du har träffat precis rätt, Thoralf.

  Gillad av 4 personer

 15. ivarandersson 2022-10-21 / 19:26

  Flera studier pekar på att aerosolerna borde vara den viktigaste faktorn. Detta visar att IPCCs teori om koldioxidens verkan på klimatet är helt grundlöst. De klimathotsreligiösa kan slänga sig i väggen.

  Gillad av 1 person

 16. Ernest Trasher 2022-10-21 / 19:21

  Precis som du skriver så är det solen som styr klimatet.Klimatalarmismen är skapad av globalisterna för att skrämma folk och tjäna pengar och få mer makt över folket.Exact det samma gäller för covid pandemin.Även kriget i Ukraina är en konflikt skapad av globalisterna.Där hoppas man emellertid att slå två flugor i en smäll.Dels vill man försvaga konkurrenten om petrodollarn, Ryssland och dels vill man försvaga hela eu och dess medborgare med sina ”skjuta sig i foten” restriktioner mot Ryssland.

  Gillad av 1 person

 17. turrim 2022-10-21 / 17:20

  Om nu koldioxiden är så fantastiskt effektiv så att den kan värma upp hela jordklotet flera grader så borde väl alla dessa forskare kunna hitta något bra sätt att använda den. Till exempel att driva elkraftverk.

  Å andra sidan så fanns det ju inte så många människor, bilar, flygplan och kolkraftverk när senaste istiden tinade av. Därmed ingen människoskapad koldioxid. Så då måste det ha varit något annat. Eller var det mammutarna som pruttade?

  Jag vill gärna veta förklaringen från alla dessa ”forskare” som vi avlönar och som har FN:s generalsekreterare som lydig megafon. I stället levererar Gueterres bombastiska hot om Ragnarrök lästa innantill från något av ”forskarnas” PM.

  Gillad av 5 personer

  • Gunnar Karlsson 2022-10-21 / 19:36

   TURRIM,

   Jag tror inte att du, på riktigt, förväntar dig något förklaring, än mindre vettig förklaring, från dessa pajas-”forskare”, du vet mycket väl att hela deras försörjning baserar sig på att hålla denna jättebluff vid liv så länge som möjligt !!

   Det verkar som om trollet Bolund börjat misstänka att bubblan kommer att spricka inom kort, hur skall man i annat fall tolka det här giriga agerandet ?

   //Gunnar

   https://www.expressen.se/ledare/bolund-borde-skammas–for-sin-stora-fallskarm/

   Gillad av 4 personer

 18. centurion 2022-10-21 / 15:47

  Den lilla istiden, som varade i 400 år, upphörde i mitten på 1800-talet. Att medeltemperaturen då stiger en aning då den återgår till den normala, måste ju betraktas som en helt logisk följd och inget att hetsa upp sig för. Tvärtom, motsatsen hade varit ett rent helvete.

  Gillad av 7 personer

 19. tompas11 2022-10-21 / 14:33

  Tack Thoralf!
  Att man kan förbise att det är solen som är värmekällan är ju fullständigt otroligt. Och det är alltså klimatforskare som förbiser detta. Dessa s.k. forskare är inte värda ett vitten. De är lögnare och charlataner som bara spelar med för att det gynnar dem själva ekonomiskt.

  Gillad av 5 personer

  • Kjell 2022-10-21 / 17:56

   Det gäller att dom som sitter högst upp tjänar pengar på det då går allt igenom.

   Gillad av 6 personer

   • Gunnar Karlsson 2022-10-21 / 19:40

    Kjell,

    Där satte du tummen på den ömma punkten, alla dessa lögner bottnar i att tjäna PENGAR !! och ingenting annat !

    //Gunnar

    Gillad av 5 personer

  • messkalle 2022-10-21 / 23:40

   @TOMPAS11, instämmer med ditt tack till Thoralf, som har många strängar på sin lyra och gör det svåra lätt med grafer och diagram varesig det gäller energi, vattennivåer i Kalmar Sund eller vädret. Att läsa de nya vetenskaparna bör man inte lägga sin energi på, då de gått dit där bidragen finns, vilket varit hos den avgående sosseregeringen. Bloggen Stockholmsupplysningen har mycket sanns och balans om energi men ibland blir för svårt för den oinvigde.

   Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.