SKALL SVERIGE BYGGA MER ELPRODUKTION IDAG?

Enligt nyligen publicerad statistik så var Sverige det land i Europa som exporterade mest elenergi under 2022 med hela 33 TWh. Vilket motsvarar ca 20 procent av Sveriges elproduktion. Behöver då Sverige bygga mer elproduktion?

Vem är det som skall bygga mer elproduktion? Eller rättare sagt vilka länder är det som nästan alltid importerar elenergi. Är det inte dessa länder som är skulden till de höga elpriserna genom sitt behov av att köpa elenergi, vilket i sin tur driver upp priserna genom den marginalprissättning som råder på elmarknaden.

Som största exportland av elenergi inom EU borde Sverige kunna ställa krav på elmarknaden inom EU. Nu är ju dessutom Sverige ordförandeland i EU.

Är det inte de länder som importerar stora mängder elenergi som i första hand skall bygga ny elproduktion?

Det råder effektbrist i södra Sverige på grund av stängningen av fyra eller om vi backar i tiden hela sex kärnkraftsreaktorer men ändå så är det genom och från Sydsverige som nästan all elenergi exporteras. Problemet med överföringskapaciteten från Norrland till Sydsverige är egentligen ett problem som uppstår på grund av att så mycket exporteras från Sydsverige. Sydsveriges behov skall givetvis prioriteras förre exporten till andra länder. Om en effektbrist uppstår i Sydsverige skall i första hand exporten reduceras och enbart import tillåtas. Sverige först!

Frågan är självklart komplex men jag tror inte lösningen är mer vindkraft.

”Danska energibolaget Ørsted vill göra rekordinvesteringar på hundratals miljarder kronor i Sverige. Bolaget vill bygga sex stora havsbaserade vindkraftsparker. Den årliga produktionen skulle motsvara mer än hälften av Sveriges elkonsumtion.”

Nyhetstelegram idag.

Varför bygger inte Ørsted i Danmark? Varför fyller inte Danmark sina egna kuster med fler vindkraftverk? Utan vill istället förstöra den svenska havsmiljön.

Några ögonblicksbilder från dagens energisituation i Sverige.

Klockan 08:40 idag exporterade Sverige en effekt av 8 549 MW. Jag tror att jag aldrig sett en så hög nettoexport tidigare. Kärnkraft och vindkraft producerade samtidigt 9 931 MW tillsammans. Det innebär att ca 86 procent av alla energi från kärnkraften och vindkraften exporterades till andra länder. Är det därför som vi skall bygga ut elproduktionen kraftigt?

När man sedan ser kartan över flöden för elenergin så är det nästan ungefär alltid samma sak. Kablarna till Baltikum, Polen, Tyskland och Danmark är många gånger uppe på sin maxbelastning eller ganska nära.

Den kabel som kallas Baltic Cable (600MW) och går mellan Trelleborg och Lübeck ägs till och med av norska staten genom Statkraft. Allt för att kunna exportera norsk elenergi genom Sverige till Tyskland.

Är det verkligen i Sverige som det skall byggas nya stora havsbaserade vindkraftsparker? Och samtidigt sannolikt förstöra marina havsmiljöer och slakta sjöfågel i en omfattning som vi aldrig tidigare skådat om dessa enormt stora havsbaserade vindkraftsparker byggs.

Ställ krav på dessa importberoende EU-länder att de bygger ut sin egen elproduktion för att klara sina egna behov i första hand. Om sedan Sveriges egna interna behov ökar så skall det givetvis byggas mer elproduktion men det skall självklart vara fossilfri och planerbar elproduktion, inte väderberoende elproduktion.

Annons

16 reaktioner på ”SKALL SVERIGE BYGGA MER ELPRODUKTION IDAG?

 1. messkalle 2023-01-17 / 21:45

  Apropå
  Om de danska havsvindkraftsverken byggs inom den svenska ekonomiska zonen, har Örsted eller Sverige skyldigheten att återanvända vindmöllorna, när de inte länge är ekonomiskt lönsamma? Företag går i konkurs och sedan står skräpet där. Den frågan är prio ETT i den gröna omställningen för ett hållbart ekosystem till havs (sjöfåglar och det marina livet) och sjöfarten.

  Det självklara för den som vet att danskar är smartare än svenskar, inte bara inom ekonomi utan också inom invandring och kriminalitet m.m., är att den dumme svensken kommer att få betala anslutningarna till det svenska kraftnätet. De dumma är redan du och jag som betalar anslutningsavgiften till Svenska Kraftnät. (elabonnemang). Om ni inte har observerat det var elkraftsmockans höjning av avgiften från december 2020 till december 2022 13,9 % (enl. fakturor 696 kr till 792,50 obsersrvera per månad). Räknar jag på årsbasis med ca 2 miljoner hushåll i elområde 3 och 4 är Svenska Kraftnäts inkomst totalt ca 2*792,50*12=19,020 miljarder varav höjningen är ca 2,4 miljarder. Det kan stämma då jag såg att statens momsintäkt från Sv. Kraftnät blev 6 miljarder och då ingår industrin plus Elområde 3 & 4. Kolla mig gärna!
  Pengar finns i överflöd. Har någon sett arbete pågå att förstärka och förbättra det befintliga svenska kraftnätet? Jag vet inte om något stort kraftledningsprojekt bortsett från OX2 i Skåne där man avser ansluta en nedgrävd och i Ringsjön nedsänkt kabel från en vindkraftspark i södra Östersjön från Ystad till den gamla Barsebäckskabeln. Planen är att el abonnemangets höjda priser kommer att användas att ansluta danska och svenska havsvindkraftsverk till Svenska Kraftnät, som är ett statligt bolag. Detta ger mammon till både företagets ledning och inkomster till statskassan.

  Min åsikt, de danska skall byggas på danskt vatten och anslutas till Danmark. Dessutom bör nog danska regeringen fundera på om det inte är bättre att satsa på kärnkraft men tyvärr är nog vindkraftslobbyn starkare hos de ekonomiskt mer sinnade danskarna.

  VD och medgrundare Thomas Steenberg konstaterade att tekniken ”har den extra fördelen att den inte producerar några utsläpp av växthusgaser och att den förbrukar långsiktigt kärnavfall från den klassiska kärnkraftsindustrin för att producera energi

  https://www.energinyheter.se/20230115/28251/copenhagen-atomics-lamnar-ansokan-om-vardering-av-smr-design

  Gilla

 2. turrim 2023-01-17 / 08:36

  Innan man planerar för att bygga nytt så bör man omedelbart stoppa nedmonteringen av Öresundsverket. SDS skriver bakom betalvägg att kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), regionstyrelsens ordförande Carl Sonesson (M) och VD för Sydsvenska handelskammaren Stephan Müchler begär ett snabbt möte med Ebba Busch för att framföra ett brådskande budskap.

  Katrin Stjernfeldt Jammeh är särskilt irriterad över att Svenska Kraftnät inte har agerat för att stoppa nedläggningen av Öresundsverket. Hon ser det som horribelt att Uniper har sålt Sydsverigs modernaste biogaskraftverk till utlandet. Hon är provocerad av att regeringspartierna har pekat t Öresundsverket som en möjlig plats för kärnkraft.

  Malmö hamn är ingen bra plats för kärnkraft och det ligger för långt fram i tiden. Regeringen bör ta tillbaka ontrollen över infrastruturen för elproduktion och Öresundsverket bör kunna vara i drift för el och värme till hösten.

  Gillad av 1 person

 3. messkalle 2023-01-16 / 23:09

  @O’Hyra & du som gillade @Bert Juhlin tycker ni att förstöraren Punbie i öster är bättre?

  Gilla

 4. Sven d.ä. 2023-01-16 / 22:32

  Det är förmodligen Sveriges exportförhållande, som du skriver, som gör att vi sitter med höga elpriser. Jag tror att våra elpriser legat på samma nivå även om vi haft 12 reaktorer igång. Skillnaden är att vi exporterat ännu mer till resterande Europa. Tyskland hade då kunnat se sig kunna stänga ned sina reaktorer, när våra 12 är igång.

  Sverige (och Norge) kan inte vara ensamma nettoexportörer i större delen av årets dagar.

  Gillad av 1 person

 5. Roger P 2023-01-16 / 20:21

  Jotte skriver på nyteknik, kan vara något?

  Bara att parkera i någon hamn och börja leverera el, finns ju atomubåtar som kan vara under ytan i flera år.
  ——————–
  Eftersom att politikerna fortfarande agerar i snigelfart så gissar jag att ny kärnkraft kan vara på plats tidigast om 10 år. Byggtiden kan vara så kort som 2 år (Seaborg/Samsungs reaktorpråmar), men en byggtid på 5-8 år är nog mer realistiskt för icke-marin SMR och andra färdigdesignade reaktorer (byggstart innan färdig design ska man undvika). Resten av tiden går åt till politiskt hattande och tillståndsprocesser.

  Just det snigelfart, och ohemult betalt ska de ha för att nöta röven med tillståndsprocesser/byråkrati(gäller det mesta oavsett/bygglov m.m.)….i absurdum.

  Gillad av 5 personer

 6. Calle 2023-01-16 / 19:22

  Vänsterns Dagostar hade för en gångs skull hade ett vettigt krav , att Sverige skulle ha Sverigepriser på den el vi själva förbrukar. Ev. överskott kunde exporteras och bli prissatt av ” marknaden” i Europa.
  F.ö. anser jag att det var fel att spränga gasledningen Nordstream, borde varit elkabeln till Danmark, Tyskland m fl. länder.

  Gillad av 4 personer

 7. ivarandersson 2023-01-16 / 18:11

  Vi exporterar el och importerar tyska och danska elpriser.
  Vi har lagt ned sex kärnkraftsreaktorer i söder om 4000 MW. Därför ska vi bygga kärnkraft i elområde 4 och 3 som har effekten minst 4000 MW. Tänk vad lönsamt det kommer att bli när elen i Tyskland och Danmark kostar mer än 2 kr per kWh.

  Gillad av 7 personer

 8. O` Hyra 2023-01-16 / 18:01

  Han som lovade att förstöra Nord Stream.

  Tror inte att några fartyg kan passera Stora Bält utan att det blir känt.

  För vissa, alltså.

  Gilla

 9. O` Hyra 2023-01-16 / 17:45

  Vissa av världsdelarna är knappt kapabla att gå själva, ändå är han, denne zombie i väster, utan eget hår eller egna tänder och med ögon ihopknipna som om han inte tålde ljuset en figur som har inflytande.

  Gillad av 1 person

 10. Kalle 2023-01-16 / 15:46

  Sverige lämnar inte ut terrorister till Turkiet.

  Iran, Etiopien och Kina lämnar inte ut några fångar till sverige.

  Samtliga lika goda kålsupare

  Funderat lite!!!

  Gillad av 2 personer

  • O` Hyra 2023-01-16 / 18:05

   Jamen, Sverige är ju en Demokratiii. Dom andra inte.

   Gilla

   • Huvaligen 2023-01-16 / 19:00

    Så har vi förstås Sölvesborg sett ur de senaste månadernas perspektiv! Fast där är man bara taskspelare antar jag – och inte storspelare. Om det nu ska va skillnad på demokrati och demokrati? Svårt att vara renlärig i alla läror det har det alltid varit. Dags att gå i kloster annars blir det som med mormors gamla kråka.

    Gillad av 2 personer

 11. Thor 2023-01-16 / 15:27

  Om vi överhuvudtaget exportera el ska det vara ett högre pris för nätstabiliserande el från vattenkraft och kärnkraft än för vindkraftsel. Idag stagar den svenska elen upp Danmarks skakiga elproduktion utan att vi får något extra betalt. Tyskland är på god väg att mjölka Sverige på samma sätt i stor skala.

  Vi behöver inte importera el, gasturbiner kan ta hand om toppbelastningarna. De kan med fördel snabbt placeras vid de nedlagda kärnkraftverken. Där kan även oljeeldade ångkraftverk placeras, ångturbinen för att generera el kan räddas från skrotning. En gubbe vid Ringhals bedömde att man inte skulle få mer än metallpriset vid skrotning. Komplett vanvett!

  Gillad av 4 personer

 12. Kalle 2023-01-16 / 14:02

  Sverige skall inte vara beroende av utlandet på något sätt!!!

  ## Så nästlar sig Kinas diktatur in i Sverige##
  ##Han granskar Kinas tentakler och blottlägger bland annat hur Geely och dess grundare Li Shufu jobbar i ett slags symbios med diktaturen. Li Shufus koncern samäger åtminstone 80 bolag med den kinesiska staten. Volvo Cars vd satt tidigare i styrelsen för ett av dem. Li Shufu äger till och med företag tillsammans med kinesiska militärbolag, svartlistade av USA.
  Någon som tror att den avancerade och alltmer känsliga biltekniken stannar i Torslanda?

  Men kommunledningen i Göteborg kröp för Geely inför köpet. Då, för tolv år sedan, var bilden av Kina optimistisk ##

  https://www.expressen.se/kultur/bocker/sa-nastlar-sig-kinas–diktatur-in-i-sverige/

  Kalmar blev väl också bluffad av ett Kinaföretag.

  Gillad av 4 personer

 13. onkelbjrn 2023-01-16 / 12:06

  Vad jag har förstått så även om vi exporterar mycket, så har vi vissa tider även importerat. Och det är väl dessa tider vi måste bygga bort. Där är det nog bara kärnkraft som gäller
  Nr det gäller Danskarna så är det de som ligger bakom vår elkris. Återigen , vad jag har förstått, så hade vi en fungerande elmarknad och låga priser en gång i tiden. Vår energikraft prioriterade Sverige före export till Europa.
  Men detta gillades inte av danskarna som klagade hos EU och EU kommissionen gav direktiv till Sverige att förändra, vilket sen också regeringen Reinfeldt gjorde. Vi fick elområden och skyldighet att exportera trots att vi själva då kom att behöva. Importera, många gånger från Norge.
  Så, klart vi inte ska bygga ut vindkraften efter danskarnas önskemål. De kan fylla Jylland med vindmöllor.

  Gillad av 6 personer

Kommentarer är stängda.