KRAFTIG KRITIK FRÅN IVO TILL REGION KALMAR LÄN

Igår kom tillsynsmyndigheten IVO med mycket kraftig kritik över hur vården eller snarare den uteblivna vården av äldre som smittats med coronaviruset. En väldigt stor andel av det äldre har inte fått någon medicinsk bedömning utan har egentligen enbart fått palliativ vård istället för en riktig vård. Dessutom undrar jag hur många som fått en medicinsk bedömning men ändå enbart fått palliativ vård. Om det nu kan kallas för vård. Hur många äldre avled i onödan?

Region Kalmar län kommer inte undan kritiken från IVO. Jag citerar några viktiga stycken från rapporten.

”Den fördjupade tillsynen har genomförts vid följande regionala primärvårdsverksamheter.

 – Torsås Hälsocentral (regiondriven); ansvarar för läkarinsatserna vid Solgläntans särskilda boende i Torsås

– Mönsterås Hälsocentral (regiondriven); ansvarar för läkarinsatserna vid Solhems särskilda boende i Mönsterås

– Hultsfreds Hälsocentral (regiondriven); ansvarar för läkarinsatserna vid Lundagårdens särskilda boende i Hultsfred.”

Man har alltså gjort stickprov i tre kommuner i länet, från norr till söder.

”Då brister framkommit vid primärvårdsenheter som bedrivs av regionen bedömer IVO att regionen varken fullgjort sina skyldigheter som vårdgivare eller sina skyldigheter som ytterst ansvarig huvudman för den vård och behandling som erbjuds till personer bosatta i regionen (8 kap. 1 § HSL).”

Det är minst sagt svidande kritik mot huvudmannen, det vill säga Region Kalmar län. Det kan liknas av en total sågning av verksamheten och de rutiner som följdes under våren. Här nedan kommer några citat från rapporten som är ställd till Region Kalmar län och där man vill ha svar från regionen och redovisning av hur man skall komma till rätta med bristerna i verksamheten.

”Det har vid IVO:s journalgranskning framkommit att det i några fall saknas uppgifter om att ställningstagande till vård i livets slutskede har fattats efter bedömning av läkare och i samråd med ytterligare en legitimerad personal. Det saknas även uppgifter om att brytpunktssamtal har genomförts i några fall. Vid intervjuer med sjuksköterskor, patientansvariga läkare och verksamhetsansvariga har följsamhet till gällande föreskrift beskrivits. Vid någon av intervjuerna med medicinskt ansvariga sjuksköterskor framkom att det ibland saknas uppgift om genomförda brytpunktssamtal i patientjournalerna.

Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 pga. brister i primärvårdens patientjournaler

IVO bedömer att det inte går att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 p.g.a. brister i primärvårdens patientjournaler. Tillsynen har visat att det saknas uppgifter i granskade patientjournaler som behövs för att säkerställa en god vård. Exempel på uppgifter som saknas är medicinska bedömningar, uppföljning och vilken information som lämnats till patient och närstående. Därutöver har dokumentation i samband med ställningstagande och genomförande av vård i livets slutskede inte förts enligt gällande bestämmelser.”

Den fråga jag ställer mig är om detta är den stora anledningen till de höga dödstalen i Sverige för covid-19 under våren och sommaren.

Sedan är det lika märkligt att det verkar som att IVO i stort sett riktar samma kritik till alla regioner med undantag av Gotland. Hur kan det komma sig att ingen region lyckades att upprätthålla vården för de äldre.

I Studio Ett idag säger någon att det i någon journal nämnts att man börjar palliativ vård enligt det direktiv som finns. Det direktiv som finns?

Var regionernas agerande styrt från Socialstyrelsen, socialdepartementet eller Folkhälsomyndigheten? Var det därför alla gjorde samma bedömningar eller avstod från att göra medicinska bedömningar? Den frågan vill jag gärna ha svar på!

20 reaktioner på ”KRAFTIG KRITIK FRÅN IVO TILL REGION KALMAR LÄN

 1. Sven d.ä. 2020-11-26 / 15:57

  Ibland leker man med tanken om vad som är bättre idag än när jag växte upp, ungefär 50 år sedan nu. Min tanke är hälsovården den är bättre absolut. Och sedan finns det datorer nu och mobiltelefoner och inte förglöma TV. Men nu börjar jag fundera på hälsovården. När börjar livslängden påverkas? Jag har hört att den redan gjort det för vissa grupper, t ex kvinnor som är lågavlönade.

  Gillad av 1 person

 2. Bo Adolfsson 2020-11-26 / 10:00

  Läkaren Jon Tallinger larmade om detta i april.
  Han förföljdes och stängdes ibland av på facebook.
  Han flyttade sedan till Danmark.
  Hans käpphäst är att patienterna skall behandlas med syrgas, dropp och blodförtunnande.
  Äldreboendena har tyvärr inte tillgång till detta och gör alltså ingen livräddande behandling.
  I stället har direktiv gått ut om palliativ vård.
  Är detta överhuvudtaget lagligt? Klara det svenska rättssamhället av detta?
  Syrgas åt alla!
  För den som vill bli mer insatt läs gärna Jon Tallingers facebook!
  SYRGAS ÅT ALLA!

  Bo Adolfsson Hjo

  Gillad av 2 personer

  • Bergman år 2020 2020-11-26 / 11:18

   Det kan kanske vara svårt att finna orsakssammanhang mellan en läkares beordrande av att inte över huvud taget ge någon adekvat behandling och ett straffbart vållande till annans död. Men med den yrkeskunskap som en läkare besitter beträffande följderna av att underlåta att ge lättåtkomlig och beprövad behandling som i de här fallen, så borde en åklagare i en förundersökning ändå kunna styrka ett straffbart uppsåt, kan man tycka. (Eventuellt uppsåt och kanske t o m ett direkt uppsåt).

   Om exempelvis en bilist genom sin vårdslöshet i trafik vållar en annan persons död, misstänks ju bilisten inte sällan för grov vårdslöshet i trafik samt vållande till annans död om man kan finna en kausalitet mellan trafikhändelsen och den döde medtrafikanten. (I sådana fall gäller ett vårdslöshetsbrott alltså – inte uppsåtligt.)

   Gillad av 2 personer

 3. Roland Salomonsson 2020-11-26 / 09:23

  Varför överallt. De svenska myndigheterna leds i huvudsak av ”vänsterpolitrucker” (kommunister), vilka är kopplade till i huvudsak socialdemokratin. M a o om det utgår inofficiella direktiv från kommunistiska politrucker om att (så många åldringar som möjligt) insjuknade typ 60 år och äldre skall upphöras att medicineras (om de har bakomliggande sjukdom) resp övergås till palliativ vård. Larmet gick att alla åtgärder som ”planade” ut kurvan skulle vidtagas. Orsaken var ytterst att Sverige systematiskt hade avrustat all typ av beredskap och tankeförmåga för att klara av kriser (och krig). Nordiska grannländerna hade däremot kvar sin beredskap materiellt och organisatoriskt, vilket är EN av skillnaderna som statistiken visar. En annan skillnad verkar vara att i Sverige manipuleras statistiken, för att styra opinion (och skrämma), snarare än att vara SANNINGSENLIGA och komplett redovisade för att få befolkningen att genom egna slutsatser agera rationellt. Som gammal beredskapsplanerare vet jag att detta är helt katastrofalt fel.

  Redan tidigt slog ett antal läkare och sjuksköterskor larm, vilket (självklart) mörkades av samtliga regimstyrda media – alltså undantag alternativmedia. De flesta ur personalen tystades med hot om uppsägning, flyttning till nya arbetsuppgifter, trakasserier, förföljelser etc. Precis som i ”normala diktaturer”! Regionerna avskedade några läkare/sjuksköterskor för att sätta makt bakom ord. Denna personal fick omedelbart jobb, om de ville, i stafettbolag, men kan för (kanske) all framtid inte yrkesarbeta inom Sverige då de är svartlistade (märkligt att kommunister tillåter svartlistning, något de själv brukar gå bananas för, om de råkar ut för det).

  Notera skillnaden mellan döda AV Covid-19 och döda MED Covid-19. AV Covid-19 verkar inte vara högre tal än vad som är fallet i grannländerna.

  I varje fall läkaren Jon Tallinger beskrev hela systemet som ”avrättningar”. Någon gång i framtiden, kanske när kommunisterna inte styr Sverige, bör de som startade slakten ställas inför rätta och straffas. Order skall inte gå före läkar-eden!

  Gillad av 2 personer

  • Andersson 2020-11-26 / 12:42

   Vad som är lika är att man inte har inte har gjort ett dugg under nedgången – svackan – som har varit under sommaren. Man har inte gjort ett dugg för att öka beredskapen. Inga nya intensivvårdplatsen, inga nya bäddar. Inga förberedelser för ”beredskapsjukhus” i hotell och idrottsanläggningar. Eller skolor. Hur mycket har man ökat på utrustning inom vårdanläggningar i kommunerna? Hur många respiratorer har regionerna köpt in.

   Hur många sjukhusbyggen har påbörjats? Kineserna bygger ett sjukhus på en vecka.

   Hur många har man gett en elementär vårdutbildning under sommaren?

   Vad händer om det krisar ännu mer? Om vi drabbas av krig och örlog? När vi varken har militär eller civil beredskap.

   Är vårt land bankrutt eller det en fråga om prioritering? Är moder Svea ett fall för Lyxfällan?

   Gillad av 1 person

   • Roland Salomonsson 2020-11-27 / 18:00

    Den vård som verkar behövas inkluderar ytterst begränsat respiratorer. Det är just nedsövning/morfin (krävs för respirator) som verkar dödat MEST!
    Vad som behövs är malariamedicin, D- resp C-vitamin (sista skall intas fördelat på vaken tid), och zinkpreparat, samt TILLGÅNG TILL SYRGAS. De länder där malariamediciner är vanligast har förvånansvärt låg dödlighet AV Covid-19. Viktigt att inte upphöra med medicinering för redan diagnoserad sjukdom. Om det går, bör den sjuke inte ligga, utan helst sitta och gärna vara uppe och gå. Det är när den sjuke somnar, bl a av utmattning, som kvävningsrisken blir akut.

    Likaså dödar panik, d v s om/när luftvägarna slaggar igen, så måste den sjuke veta att överkroppen hålls nedåt, samt att andas in väldigt försiktigt (blir rossland) och få luft i lungorna. Andnöden blir stor – panikrisk. I denna ställning, med max luft i lungorna, en kraftig hostning. Gör om ett par 3 gånger. Här kan personal behöva hjälpa. Dras luft in hårt, som vid panik, kommer slem att korka igen luftvägarna, och DÅ blir paniken befogad. Kom ihåg att frisk, gärna kylig luft, löser slem i lungorna. Men det gör även den gamla ”ångmetoden”.

    Vad som inte gjordes under ”pausen” var att förnya lagerhållningen av skyddsmaterial, inte minst för personal. Även skyddsmaterial för allmänheten, typ masker, togs inte in. Av någon anledning fattade inte myndigheterna att pandemi går i faser. Några veckor blev det panik igen innan leveranser kunde ordnas. Man borde köpt in syrgasutrustningar, som designades av Jon Tallinger, och lagt ut på äldreboendena.

    Gilla

 4. Rafael 2020-11-26 / 01:56

  Pratade med en person från Serbien ikväll på Facebook. Han frågade mig vad som händer i Sverige. Han hade hört att vi sköter Corona väldigt dåligt och dessutom att Sverige har blivit ett paradis för gangsters och muslimer.

  ”Alla här pratar om att invandrare vill till Sverige för där får de allt de vill ha, jag förstår inte varför gör era politiker så här?”.

  Han menade också att de alltid sett Sverige som ett rikt land som nu blivit ett fattigt arab- och muslimvälde.

  Jag kunde inte svara på detta. Någon som kan…?

  Sveriges bild i andra länder är numera en totalt katastrof.

  Gillad av 3 personer

  • Janne 2020-11-26 / 13:49

   Sverigebilden är fin utomlands!

   Gillad av 1 person

 5. Cosmik Debris 2020-11-26 / 00:57

  I Norge berättar man vilka det är som är problemet. Som vanligt är det muslimer och somalier som är problemet.

  Fredrikstad Blad (bakom betalvägg): Se hvor Fredrikstad-folk blir smittet akkurat nå

  Gillad av 2 personer

  • Trött 2020-11-26 / 00:06

   Ja, det är precis så de jobbat i regionerna, som det står beskrivet där och det är gjort redan långt innan det var platsbrist på sjukhusen.

   Sverige är verkligen ett fantastiskt land!

   Gilla

  • Sven d.ä. 2020-11-26 / 11:09

   Fruktansvärt. Vem vågar bli sjuk i Sverige om man är kommen upp i åldrarna. Det ironiska är att det är just de personerna som betala skatt i årtionden och nu behöver hjälpen. Dåligt!

   Gillad av 1 person

  • Janne 2020-11-26 / 13:50

   Detta direktiv verkar alla regioner anammat!

   Gillad av 1 person

 6. Lasse 2020-11-25 / 21:17

  Var det inte Socialstyrelsen och även region Stockholm som utformade riktlinjer att äldre skulle vårdas på boendena och inte få sjukhusvård? Det var ju ett uttalat beslut som de också försvarade i Aktuellt. De hade ju olika kriterier för när de äldre skulle ges syrgas och liknande.

  Gilla

 7. Mikael 2020-11-25 / 21:08

  Den saudiska kvinnorättsaktivisten Loujain al-Hathloul, som fängslades efter att bland annat ha protesterat mot lagen som förbjöd kvinnor att köra bil, har inlett sin tredje vecka av hungerstrejk i fängelset.

  Nu vädjar hennes lillasyster till omvärlden att agera under G20-mötet där Saudiarabien är ordförande.

  Loujain al-Hathloul fick träffa sina föräldrar senast den 26 oktober, berättar Lina al-Hathloul. Då hade det gått flera månader sedan det senaste besöket.

  Gilla

 8. Lennart Karlsson 2020-11-25 / 21:01

  Som de övriga kommenterat så är det bedrövligt beteende av de läkare som gått med i Dr Mengeles fanklubb att ge morfin till sjuka i andningsnöd! Där jag bor är det i princip stängt på vårdcentralen som bemannas av ”icke skidåkande” läkare!
  Förut var det ”apatiska barn” och nu avlivar vi våra gamla! Förlåt men vart tog mitt gamla Sverige vägen? Kanske en ny T-shirt med texten Vilken vård får jag?

  Gillad av 2 personer

 9. Onkel Björn 2020-11-25 / 19:05

  Eftersom landet de senaste decenierna har styrts av både socialdemokratiska och moderat ledda regeringar, så får man väl anse att det är de som är ansvariga för den sjukvård vi har idag.
  Socialdemokraterna har nu det yttersta ansvaret, eftersom de har styrt de senaste 6 åren.

  Vi har en statsminister som har varit snabb på att brunmåla alla de som har kritiserat den förda politiken. Om Lövén kan sin historia ska han veta att då nazisterna fick makten i Tyskland fanns ett eutanasiprogram, aktiv dödshjälp. Vet inte om det fanns redan innan, men de som hamnade i programmet var i huvudsak folk med bla degenerativa sjukdomar. Då i början avlivades inga friska judar. Dessa försökte man förmå att självmant lämna Tyskland. (Det var inte förrän kriget hade brutit ut som judarna började avlivas, men det är en annan historia).

  Men för att hamna i detta eutanasiprogram och bli dödad krävdes att 2 olika läkare gjorde en medicinsk bedömning och tog beslut. I Sverige idag under pandemin har man bara lämnat de gamla att dö. Allt för många i ensamhet. Allt utan några läkarbedömningar innan och utan adekvat sjukvård..

  Att sjukvården befinner sig i kris är ju inget nytt. Den förda politiken har ju gjort att vi har brist på sjukvårdspersonal, vilket i sin tur har fött ett stafettläkarsystem och hyrsystem för sjuksystrar, där läkarna tjänar dubbelt så bra och jobbar hälften så mycket.

  För flera år sedan tog TV programmet uppdrag granskning upp problemet med hyrläkare och läkarutbildningen. det visade sig då att man inte utbildade tillräckligt många läkare här i landet. En av anledningarna var bla att läkarförbundet bromsade intagningarna (och anledningen till det kan man ju bara gissa kan ha varit löneutvecklingen för sina medlemmar). Många svenska ungdomar som ville utbilda sig till läkare var då tvungna att söka utländska utbildningar, bla i Ungern.

  Toralfs fråga i slutet kanske kan finnas här;

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2774561106139947&id=100007582530853&refid=17

  Jon Tallinger, en läkare som tidigt gick ut och kritiserade den förda sjukvårdspolitiken när det gällde pandemin.

  Gillad av 2 personer

  • Thor 2020-11-26 / 11:23

   Löfven kan inte sin historia. Löfven kan ingenting alls.

   Gillad av 1 person

 10. Stefan 2020-11-25 / 18:36

  Det verkar som de flesta regioner i Sverige givit samma direktiv till äldrevården: Om en vårdtagare uppvisar symptom som kan misstänkas vara Covid-19 så ska de inte vårdas på sjukhus utan ges palliativ vård. Dvs. man ger dem morfin så att andningen förlamas och de dör.

  Detta innebär att man med berått mod avlivat tusentals gamla som förmodligen bara fått en vanlig förkylning.

  Detta skedde alltså samtidigt som ansvariga var nöjda med att intensivvårdsplatserna räckte till utan att man behövt använda de fältsjukhus som ställts i ordning.

  Jag tror att detta är en stor del av förklaringen till Sveriges höga dödstal jämfört med andra länder.

  Måtte detta utredas och de ansvariga straffas hårt!

  Gillad av 2 personer

 11. turrim 2020-11-25 / 17:51

  Den fråga du ställer om direktiv är nog kontentan av hela utredningen. En otäck tanke väcks om diktatur som i ett tidigare sekel.

  Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.