PÅGÅR TRIAGERING VID SJUKHUSEN?

För lite och framförallt för sent kan jag sammanfatta de nya restriktionerna. Det är bara att titta på statistiken från Folkhälsomyndigheten för att konstatera fakta över utvecklingen i Sverige. Det verkar som regeringen har lite panik inför julhelgen och nyårshelgen eller beror det på kungens uttalande om att ”vi har misslyckats” som fick regeringen att gå ut med lite hårdare restriktioner?

Jag följer både Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens statistik för att se utvecklingen och den är minst sagt oroande. Men för några veckor sedan började antalet nyinlagda på intensivvårdsavdelningarna att plana ut trots att antalet smittade fortsatt öka för varje vecka och den trenden med en platå har fortsatt, något jag tyckt vara väldigt märkligt och ologiskt. Några större sjukhus har ju enligt medieuppgifter nått 100 procent av sin kapacitet men det gäller bara några regioner, än så länge och kan knappast vara förklaringen till platån. Ingen region har haft intagningsstopp. Statistiken ljuger inte.

Vad är då förklaringen? Triagering! Det vill säga att det sker en sortering till intensivvården. När jag började titta på veckostatistiken över olika åldersgruppen som fick intensivvård så tror jag förklaring finns där. I synnerhet när man tittar på gruppen 80+. När det fanns gott om platser så togs det in ca 25 personer som var 80+ per vecka till intensivvården under vecka 47 och 48. Men under vecka 49 hände något och då togs bara 10 personer som var 80+ in till intensivvården och under vecka 50 var det också bara totalt 10 personer. Är det så att vårdplatserna nu prioriteras för de som är yngre än 80 år?

Jag tror kommande veckor kommer visa att det är en triagering som pågår. Komer någon inom sjukvården våga bekräfta det? Frågan är om åldersgränsen kommer flyttas ned till 75+ i nästa steg om situationen förvärras på sjukhusen.

Antalet avlidna fortsätter samtidigt att stiga. Tyvärr är det ju eftersläpning på registreringen av avlidna med covid-19 så det dröjer ca tre veckor innan siffrorna är korrekta. Vecka 48 har det registrerats 412 avlidna och under vecka 49 lär det bli ca 500 avlidna. Min prognos pekar på mellan 600-700 avlidna per vecka under jul- och nyårsveckorna.

Antalet avlidna vecka 49 kommer säkert stiga när alla avlidna registrerats i dödsregistren.

Situationen kommer med andra ord förvärras på sjukhusen och intensivvårdsavdelningarna de kommande veckorna. Inget i statistiken tyder på något annat.

För lite och framförallt för sent är det som kännetecknar den rödgröna regeringen och statsminister Stefan Löfven. Han är inte min statsminister!

31 reaktioner på ”PÅGÅR TRIAGERING VID SJUKHUSEN?

 1. Bert Juhlin 2020-12-27 / 17:05

  Citat:”Pågår Triagering vid svenska sjukhus”.
  En dylikt utgallringsmetod har vad jag har erfarit alltid praktiserats på länets sjukhus och hälsocentraler. Triagering behöver ju inte heller alltid innebära att det är ett val/beslut mellan liv och död. Det kan också innebära att personer ur sk högre, bättre ansedda samhällsskikt i kraft av sin socioekonomiska status får tillgång till en bättre vårdinsats, bättre bemötande osv än vad mindre statusbemedlade personer åtnjuter(dylikt har ju flera utredningar kommit fram till).
  Själv har jag vid fler än ett tillfälle fått erfara att ”Triagering” utövas vid Sveriges/länets sjukvårdsinrättningar.

  Gilla

  • Thoralf A 2020-12-27 / 17:14

   Jag lovar dig att i januari kommer det bli betydligt mer tydligt.

   Gilla

 2. Stx 2020-12-21 / 18:59

  Pär Nuders kommentar om köttberget kommer vi ihåg.
  Redan då smiddes planer..

  Gillad av 1 person

 3. turrim 2020-12-20 / 17:06

  Ericson i Ubbhult har en intressant sammanfattning av ett inlägg i DN Debatt:

  ”Kritik av äldreomsorgen begravdes i ett bergrum”

  Gilla

 4. Ò Hyra 2020-12-20 / 15:12

  Det vi ser nu i antal svårt sjuka och döda, det är smittan som den var för 10–14 dagar sedan.
  Den svenska smittkurvan pekar rakt upp och det betyder att situationen kommer att bli ännu värre.

  Gilla

 5. Ölandsbonde 2020-12-20 / 15:03

  En del blandar ihop den av regioner/landsting bedriva vården med den av kommuner bedriva omsorgen. Regioner/landsting har även ansvar för ”särkilda boenden” med äldre. Det är deras hantering av Covid-19 som har kritiserats i en utredning.

  Men det är inte där många gamla dör. De dör inom den kommunala äldreomsorgen. Det är där, och i den kommunala hemtjänsten, de stora dödstalen finns. Det är där sossedöden härjar. Dvs smärtillande och sömnmedel => döden.

  Landstingen sysslar med vård. Kommunerna med omsorg.

  Gilla

  • Lollo 2020-12-20 / 18:27

   Den sittande regeringen har ansvaret för att regelverket hindrar en effektiv vård av våra äldre. Det har coronakommissionen slagit fast. De skriver följande om relationen landsting och kommuner:

   ”Kommunerna är en av huvudmännen för hälso- och sjukvård av äldre. Ansvaret för läkarinsatser ligger dock på regionerna och får inte överlåtas till kommunerna. Detta innebär i princip ett hinder för kommuner att själva anställa läkare i äldreomsorgen.”

   Det har konstaterats att äldre sjuka som drabbas av coronavirus behöver syrgas för att överleva men att det saknas syrgas inom äldreomsorgen eftersom politikerna har bestämt att syrgas ingår i landstingens och sjuhusens ansvarsområden men inte i kommunernas och äldreomsorgens ansvarsområde.

   Gillad av 1 person

 6. Tomas. 2020-12-20 / 10:00

  Trelleborg 2020-12-20 Dr Jon Tallinger har en YouTube kanal.
  Ta del av vittnesmålen som han samlat.

  Då jag läser i Brottsbalken så definieras många av fallen som Överlagt Mord.

  Det är myndigheter som mördar av politiska skäl.
  http://www.youtube.com/channel/UCPi09ewi9RSkDwT2fsSsxKg

  Svenska Myndigheter har en lång tradition av att utsätta medborgarna för brott. Tjänstemännen straffas (nästan) aldrig.

  Med önskan om en
  GOD JUL !
  TomasGidlöf.se

  Gilla

  • Bergman år 2020 2020-12-20 / 16:54

   Fast brottsrubriceringen ”överlagt mord” finns inte i brottsbalken. Beteckningen får nog anses vara semantik men inte juridik.

   I Brb 3 kap stadgas brott som avser ”Brott mot liv och hälsa”.
   Kapitlets första paragraf lyder:
   1 § Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös.

   I alla brottsbalksbrott förutsätts två kriterier vara uppfyllda, nämligen den objektiva faktorn samt den subjektiva faktorn.
   Den objektiva faktorn avser gärningsbeskrivningen (vad som har hänt) i detalj.
   Den subjektiva faktorn avser uppsåt i varje detalj av gärningsbeskrivningen.

   Exempelvis om polis/åklagare inte kan styrka att gm haft uppsåt att döda utan endast att misshandla trots att den drabbade ändå avlidit kan t ex gm anses ha misshandlat alternativt grovt misshandlat samt vållat annans död men inte att ha mördat.

   Svepande formuleringar avseende många oidentifierade dödsfall med många presumtiva gärningsmän som påstås ha vållat människors död faller inte in under det här lagrummet.

   Gilla

 7. Robban 2020-12-19 / 23:46

  Jag skulle vilja kalla det för institutionaliserad avlivning!
  Eller folkmord, kort och gott!
  Förhoppningsvis kan vi i framtiden få till rättegångar, likt Nurnberg, där de skyldiga hålls ansvariga!

  Gillad av 2 personer

 8. Roland Salomonsson 2020-12-19 / 22:57

  Under inledningen av epedemin, så slogs larm om en massa oegentligheter. De läkare, skuksköterskor och övrig personal som slog larm blev i princip ”svartlistade” inom vården, fick inte jobba och framförallt kom inte ett pip från media i saken.

  Triagering innebär bl a att alla livsuppehållande aktivitéter dras in. den sjuke får ingen mat/näringsvätska, ALL MEDICINERING DRAS IN, inget vatten, ingen syrgas och morfin/eller liknande ges mot ”ångest”. Lyckas inte vården ”kväva” den sjuke (”ångesten”) via morfinet, så dör de av svält eller i den sjukdom de medicinerats för. Men dödsorsak anges till ”med Covid” – i bästa fall.

  Alla sjuka som haft anhöriga som ingripit med att föra bort den sjuke från sjukhuset/äldreboendet HAR ÖVERLEVT. Bl a därför att den sjuke medicinerades igen, ingen morfin, matades och ibland fick syrgas.

  Hur kom det sig att denna situation uppstod? Misstanken är hög att politiska ledare instruerade sina tjänstemän att skriva instruktioner till vårdens olika avdelningar om att genomföra sållningar. Och läkarna vågade inte protestera (de flesta) utan började genomföra, samtidigt som de inte ”stod” för den dirigerade vården, genom att inte figurera med sitt namn i några vårdbeslut. Nu kritiseras massor av regioner för att vårdbesluten skett utan den stadgade rutinen, samt inte protokollförts (där skulle namnen kommit upp). Nu skyller alla ifrån sig, medan hela skiten fortsätter i alla fall. Kunde man döma i Nurnberg, så kan vi om några år med nya makthavare ställa de involverade ansvariga politiker och chefer inom vården till rättsligt ansvar. Det är folkmord som har skett och fortfarande pågår.

  Notera trixandena med statistiken. Ingen påtalar skillnaden mellan dödsfall MED Covid resp AV Covid. Jag misstänker att i Danmark, Norge, Finland rapporteras döda AV Covid, medan i Sverige det rapporteras MED Covid. Kan det vara så att om svenska statistiken tog upp enbart AV Corona, så skulle inte skillnaderna mellan ländernas dödsfallsstatistik vara så stor?

  Trixningen sker sannolikt i hög grad av Media, som gärna skrämmer sina läsare om de kan. Detta passar ju vår vänsterregering väl. I all dödsfallsstatistik, så borde jämförele med det ”normala” vara A och O. När detta saknas får allmänheten inget att hänga upp sitt förnuft mot, vilket väl är avsikten. Sannolikt finns korrekta siffror, men inget som svenska gräsrötter får ”belastas med!

  Gillad av 3 personer

 9. Lollo 2020-12-19 / 22:04

  Visst gör det det. Det är lag på att äldre inte ska få sjukhusvård i vårat land:

  ”Förresten var nog strategin, om man ska vara petig, inte riktigt att särskilt skydda de äldre utan i stället att i enlighet med Socialstyrelsens regelverk hålla dem borta från vården om det blev kö. Läs själv i Socialstyrelsens Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden som först publicerades den 25 mars i år. Där förklaras att om det blir platsbrist i sjukvården ska man nedprioritera de gamla, det vill säga dem som har kortast förväntad återstående levnadstid.”

  https://detgodasamhallet.com/2020/12/19/patrik-engellau-doden-i-aldreomsorgen/#more-37162

  Den ansvarige ministern bakom Socialstyrelsens Nationella principer lär väl vara Kalmariten och socialdemokraten Lena Hallengren.

  Jag undrar vad de som röstar på sossarna tycker när deras gamla föräldrar eller mor- och farföräldrar som har jobbat och slitit i hela sitt liv och betalat skatt får kalla handen när de behöver intensivvård och en migrant från Afrika eller Afghanistan som aldrig har bidragit med någonting till det här landet får sjukhusplatsen istället.

  Gillad av 5 personer

 10. Sven d.ä. 2020-12-19 / 21:37

  ”Inga fall av den nya virusstammen i Sverige”. Stänger Sverige gränserna idag så hålls denna stamm utanför Sveriges gränser. Sverige har en andra chans att göra rätt.

  Gilla

  • messkalle 2020-12-20 / 09:43

   Apropå stänger gränserna.
   Saxat ”Regeringen förlänger inreseförbudet
   Regeringen förlänger det tillfälliga inreseförbudet till Sverige från länder utanför EU fram till och med den 31 mars nästa år. ……Det tillfälliga inreseförbudet infördes den 19 mars. Det har förlängts och förändrats vid flera tillfällen efter rekommendationer av EU-kommissionen och EU:s ministerråd.

   https://www.gp.se/nyheter/sverige/regeringen-f%C3%B6rl%C3%A4nger-inresef%C3%B6rbudet-1.35839912

   – Jag tappar hakan. Har inte utrikesministern Ann Linde meddelat att det är ok att resa.

   Dessutom ”Arlanda flygplats får en ny linje som startade för en vecka sedan, 11:e december. Tyska Sundair står bakom etableringen som kommer trafikera Arlanda-Beirut en gång i veckan med en Airbus A320. På grund av den rådande pandemin fanns inga direktflyg på sträckan. Etableringen görs med bakgrund av att Stockholm har en stor befolkning med syriska och libanesiska rötter. Innan pandemin bröt ut var linjen Arlanda-Beirut populär men har alltså varit otrafikerad fram till nu.
   Tydligen fattar varken Hassan och Mohammed att svenska regler gäller också dem.
   – Att de lämnar Sveige är bra. Men att komma tillbaka utan att vara svenska medborgare är inte ok. Dessutom ska varje ”återkommande” på egen bekostnad förvaras i karantän 1014 dagar.

   Gillad av 1 person

 11. Onkel Björn 2020-12-19 / 19:31

  Det här är ju mer än sorgligt. I våras fanns uppgifter från sjukvårdspersonal om att de gamla mer eller mindre avlivades. Då med morfininjektioner istället för syrgas och näringsdropp, vilket ledde till att många dog. Allt för många i ensamhet på äldreboenden, utan den vård som de borde ha fått.

  Man kan ju bara undra om det är likadant idag. Läkarna som ska ta besluten om vilka som ska få vård eller inte, har en svår uppgift. Det är ju inte deras fel att sjukvården är otillräcklig. det är helt och fullt ett politiskt ansvar. Vården har varit eftersatt i flera decennier. Finns inte plats för alla, måste man göra ett urval.
  Ansvariga politiker tjänar mer än bra och behöver ej ta ansvar.

  Gillad av 1 person

 12. Kenny55 2020-12-19 / 17:25

  Jag tror inte riktigt på corona! Vilka är det som skapar alla kriser efter kriser som avlöser varandra i medierna, jo det är givetvis samma personer om äger medier och företag typ big pharma och andra som har lösningen på problemet och vill tjäna penga, Moderna inc, Phizer, Gilead. För några veckor sedan gick dem ut i media med att 3/4 av dem avlidna i Sverige var var nysvenskar med D-vitamin brist, ålder på dem och sjukdomar?? Detta tystades snabbt ner. Att Norge skulle ha 350 och Sverige 7300 avlidna i corona njee, Sverige har tagit in fler invandrare än Norge ja!?. Hur många åldringar eller cancersjuka om ändå skulle avlida inom några månader räknas med i statistiken? I Usa sägs det att alla möjliga avlidna räknas med i statistiken med covid19 och några tjänar pengar på detta!?!?
  Jag vill gärna hålla mig till fakta men det blir allt mer konspiratorisk. Det är inte konstigt att Donald Trump vill gå till botten med valfusket. Det sägs att kommunisten Zuckerberg ”facebook” spenderat 300 miljoner på sitt intresse valet, och B Gates vet ju alla är inblandad i big pharma!?

  NEJ jag kommer inte vaccinera mig det finns andra medel att hålla virus borta.

  Gilla

  • ceskyraj 2020-12-19 / 23:24

   Kenny, jag håller med dig. Viruset finns, något mer aggressiv än de andra och okänd ursprung (vi kan inte lita på den officiella version), men pandemi hysteri sattes igång av makter som ville hinna att förlama världen lagom innan valet i USA. Jag har kollat allt om covid-19 på nätet, likaså om PCR test som inte var tänkt att använda till diagnostik, bara för arbete i lab. Jag har hört själva uppfinnaren/Nobellpristagare år 1993, Kary Mullis i en video förklara det. Dagens PCR test användandet skapades av två tyska läkare genom Corman-Drosten studie som var presenterad för EU 21/1-2020. Sedan gick det snabbt och maskineriet via WHO kom igång. Antal cykler i PCR ska inte vara max 30 (risk för falsk positiva svar) men EUs direktiv är 40-45. I Sverige lyder man EU. Undra på, att det dagligen rapporteras stora siffror covid-19 smittade. Men hur många har symtom och är verkligen smittade? Och vilka, som dör pga covid-19, eller MED? Censur råder, detta kanske inte får komma ut!

   Gilla

   • Thoralf A 2020-12-19 / 23:40

    Hellre att någon får positivt testsvar och inte får några symptom än att personer som testas får negativt svar men ändå är smittade- Man brukar kalla det för en försiktighetsprincip. Det är sällan en test är ett hundra procent säker.

    För mig är det ganska oväsentligt om någon dör av av eller med covid-19. Med samma resonemang så dör knappast någon av cancer heller!

    Gilla

   • ceskyraj 2020-12-20 / 12:37

    Jag ville svara Thoralf, men det gick inte, svarar här. Thoralf, du som annars har mycket kloka tankar och kan genomskåda maktens spel, i covid-19 har du fel och är på maktens sida. Varför? Om flera svar blir positiva än i verkligheten, folket stressas till den grad som makten vill och sedan kan sättas begränsningar och förbud vilka som helst. Thoralf, tror mig, jag har skrämmande och manipulation av folket upplevt under kommunistdiktatur i mitt hemland. Samma mekanismer här i Sverige. Väldigt förvånande, att du inte förstår skillnad mellan att dö MED covid-19 och dö AV. Patienter som dör av cancer/infarkt etc ska räknas till den gruppen avlidna och INTE till covid-19 om de testas positiva. Förstår du inte skillnad? Synd, att du i covid-19 fall har svårt att förstå, att vi är brickor i ett stort spel.

    Gilla

   • Thoralf A 2020-12-20 / 13:31

    Anser du att situationen på landets intensivvårdsavdelningar är fejk? Hur dör man av covid-19?

    Gilla

   • ceskyraj 2020-12-20 / 17:04

    Thoralf, jag svarar här på din text kl 13:31, fast du svarade inte på min kl 12:37. Ja, virus med ett namn covid-19 som uppstod i Wuhan finns, men dess ursprung är väldig diffus. Kinesisk biologisk labb i Wuhan hör till företaget Glaxosmithkline och ägare är Pfizer (som fick hjälp med finansiering av Fauci från USA). Bland personer som har aktier i Pfizer är Bill Gates. Han är även den som finansierar WHO som bedömde att virusinfektion handlar om pandemi och ruljansen satte igång. WHO har i sin ledning en kommunist från Etiopien som har varit medlem i en väpnad grupp, i världen klassad som terrorister. Med detta i bakgrunden, samt mina erfarenheter från manipulerande och kriminell kommunistisk regim i mitt födelseland, blev jag på djupet intresserad hur det ligger till med denna covid-19. Inte från början, för då lätt jag mig skrämmas som alla andra. När jag mer och mer upptäckte horribla uppgifter och kunde se situationen från ett helikopter perspektiv, klarnade även situation i Sverige. Jag är fd sjuksköterska och mitt yrke hjälper mig vid bedömning av situationen. Ja, virus finns, smittar som andra virusinfektioner. Varje år dör många människor i virusinfektioner, speciellt gamla. Av dessa människor som räknas till covid-19 döda, hade även en annan försvårande hälsosituation. Gamla på ett äldreboende (har vikarierat på ett sådant) har lämnats att dö på plats i sin säng, utan att få syrgas och hjälp på sjukhuset. På ett äldreboende kan ges bara Morfin och lugnande Midasolan, inte syrgas. Kan du tänka dig, till vilken ekonomisk kollaps kommer leda Pandemilag som planeras nästa år? Har du inte kunnat genomskada dessa mörka krafter som tvingar hela världen att dansa efter deras pipa? Har du tänk, vad som kommer att hända när dessa snabbt producerade vacciner (inte helt klart färdigt provade på människokroppar) ska ges till svensk befolkning med början på dem svagaste-de gamla? De gamla är för många, kostar för mycket. Min rädsla är att alla ska tvingas till detta. Med en annars stor beundran av dig som person, vågar jag påstå, att i covid-19 har du fel. Önskar dig God jul och Gott nytt År.

    Gilla

   • Thoralf A 2020-12-20 / 18:16

    Du svarade inte på mina två frågor!

    Gilla

   • ceskyraj 2020-12-20 / 20:29

    Mitt svar till Thoralf kl 18:16 och kl 13:31. Situationen på landets IVA är inte fejk, men är på olika sätt manipulerad, fel rapporterad om avlidna med huvud orsak covid-19. Många (säkert inte alla) hade i botten en annan allvarlig sjukdom och covid-19 (nej, jag förnekar inte att denna virus finns) försvarade deras tillstånd. Hur man dör av covid-19? Andningskollaps när lungor kollapsar. Med tex KOL i botten kan det gå den vägen. Jag förstår inte, att du inte kan skilja mellan att dö MED och AV covid-19. Jag förstår inte, att du med dina texter är med på denna fruktansvärda manipulation av svenska folket och egentligen hela världen. Jag förstår inte, att du är i samma gäng som du kritiserar, dvs lögnaktiga svenska politiker. Jag förstår inte, att du inte vill se, vad som kommer att hända. Pandemilagen startar våren 2021 och ska i första etapp gälla till vår 2022. Inga problem att förlänga till höst 2022, så att folkets sammankomster kan begränsas fram till valet. Har du hört om Agenda21, Agenda30? Jag som har levt i en diktatur, känner igen alla dessa täcken nu i Sverige. Staten har lyckats med manipulation av folket. Jag tackar för möjlighet a kunna bemöta dig. Jag ska fortsätta med läsning av din bok Mina politiska fighter som jag har köpt.

    Gilla

   • Thoralf A 2020-12-20 / 20:45

    ”Situationen på landets IVA är inte fejk, men är på olika sätt manipulerad”.

    På vilket sätt är situationen manipulerad på IVA?

    En person med KOL som får lungcancer. Dör personen av KOL eller cancer? KOL förvärrar personens överlevnadsmöjligheter men personen dör av cancer. Detsamma gäller för en person med KOL som får covid-19.

    Jag är ingen konspirationsteoretiker! Utan jag förhåller mig till verkligheten och nu har vi drabbats av ett svårt virus med betydligt större dödlighet och effekter även för de som överlever. Det är fakta och ingen manipulation för att åstadkomma några andra förändringar i samhället.

    Jag försöker granska flera olika saker kritiskt som invandringen, klimatalarmismen, överstatligheten, vänskapskorruption, Agenda 2030, globalismen och mycket mer. Givetvis tjänar alltid någon pengar på allt detta men det betyder inte att det är de som styr och påverkar utvecklingen. Det gäller att skilja agnarna från vetet.

    Jag tänker inte bli någon konspirationsfanatiker, det finns det tillräckligt många utav ändå.

    Gillad av 1 person

  • Kenny55 2020-12-20 / 16:21

   Ingen är perfekt, inte ens Donald Trump. Jag tycker ändå personligen att Donald är bland dem bästa presidenterna genom tiderna. Länge har han varit irriterad på fake news media som CNN och new york times som sneddriver och vinklar fel. Nu verkar det som han lyckats få bort allt statligt stöd för fake news medier. Jag hoppas detsamma om SD vinner 2022, att dem tar bort allt stöd till svenska fake news medier. Det är extra bra att han har en 20 år yngre snygg tjej från Slovenien fast Putin påstår att dem snyggaste tjejerna kommer från Ukraina, så tvärtomtänkande batikvänstern blir extra irriterade! 🙂

   Gillad av 2 personer

 13. Kalle 2020-12-19 / 15:23

  ## Sverige bjöd in döden – Der Spiegel om svensk coronastrategi ##

  ##Den så kallade Sverigebilden får sig en rejäl törn när Der Spiegel, ett av Europas mest sålda och respekterade nyhetsmagasin, granskar hanteringen av äldre i Sverige under coronapandemin. Bland annat riktas skarpa anklagelser mot hur människor förvägrats vård som skulle räddat deras liv. Publiceringen har orsakat ett politiskt jordskred i Tyskland. ##

  ## Äldre avlivas istället för att få vård ##

  https://samnytt.se/sverige-bjod-in-doden-der-spiegel-om-svensk-coronastrategi/

  Det är något väldigt skumt med sjukvården och speciellt med äldrvården i sverige!!! Våra grannländer är mycket bättre, det pekar alla siffror i facit, antalet döda per capita.

  Vår så ”världsberömda sjukvård” i egna ögon har verkligen krackelerat och visat på stora brister!!!
  Nu börjar sanningen bakom allt egenskryt i sverige nå ut till andra länder som nu har börjat se kritiskt på sveriges sktyt över allting. De upptäcker så smått att sverige mer kan liknas vid en banarpuplik utan styrning.

  Sverige verkar ha mähän på alla plan som styr sverige raskt mot ättestupan!!!

  Restriktonerna i sverige är utan laglig bakgrund, endast rekomendationer som man kan följa eller inte följa efter eget tycke och smak.

  Gilla

 14. Julstjärna 2020-12-19 / 14:10

  Tror att Knugens uttalande tog eld i röven på Svetsaren. Sverige är sämst på allt. Tror knappast butikerna kommer följa råden om att inte ha realisation i mellandagarna. Hur kan regeringen stänga ned dessa ställen om så inte görs? Med vilken lag då?

  Gilla

 15. Gunnar Karlsson 2020-12-19 / 13:27

  Thoralf, en mycket bra och samtidigt skrämmande artikel.

  Statistiken du presenterar, speciellt den första grafen med den brant stigande trenden som helt plötsligt planar ut, är helt oförklarlig och andas överdoser av morfin.

  Vill minnas, att jag läste någonstans i början av Pandemin, att Regeringen givit direktiv, att sjukvården inte skulle belastas men personer på äldreboenden som var i behov av vård. Dessvärre kan jag, trots idogt Googlande, inte hitta den källan.

  Personligen skulle jag inte bli speciellt överraskad om det pågår ett kamouflerat eutanasiprogram på order från Rosenbad, för att snabba på folkutbytet.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4
  https://en.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4

  //Gunnar

  Gillad av 1 person

  • Onkel Björn 2020-12-19 / 19:51

   Gunnar, jag tror att wikipedia har fel. Eutanasiprogrammet fanns redan i början av 30-talet, då inriktat mot människor med livshotande ärftliga sjukdomar och utvecklingsstörningar.
   När kriget sen väl hade satts igång och England och Frankrike hade förklarat krig mot Tyskland började man mer planmässigt att ta livet av judarna. Det hade man inte gjort innan, utan judarna hade mer eller mindre förmåtts/tvingats bort från Tyskland. Planer fanns för att deportera dessa till bla Afrika, då fler och fler länder började att neka judar inträda. Men i och med kriget blev sjötransporter mer eller mindre omöjligt, varför den slutgiltiga lösningen sen kom på tal.

   Allt enligt boken ”SS En ny historia” av Adria Weale.

   Gilla

 16. Ellu 2020-12-19 / 10:43

  I våras skrev tidningarna att covid-19 skulle ha drabbat de med utländsk bakgrund extra hårt och att väldigt många av dem som vårdades på sjukhusen (åtminstone i Stockholm) hade utländsk bakgrund. Samtidigt blev de över 90 utan vård. De över 90 är mest svenskar. Man har alltså prioriterat folk med utländsk bakgrund?

  Gillad av 7 personer

Kommentarer är stängda.