JO-ANMÄLAN AV LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens foto från mätning av stubben som visar mer än 140 cm.

Den som har följt min blogg en tid kommer säkert ihåg hur jag uppmärksammade hur den socialdemokratiska politikern Mattias Adolfson i Kalmar fällde en enligt mig och många experter en skyddsvärd ek på sin tomt i Hossmo. Den kvarvarande nästan 80 cm höga stubben hade en diameter på ca 140 cm enligt Länsstyrelsens mätningar.

Ändå ansåg Länsstyrelsens tjänstemän att det inte var sannolikt att eken var större än 100 cm i brösthöjd. En fullständigt befängd bedömning enligt experter. Jag hade ju gjort en anmälan om miljöbrott och krävt att Länsstyrelsen skulle göra ett platsbesök och mäta upp stubben. Vilket de också gjorde men ändå avskrev Länsstyrelsen ärendet. Jag överklagade då till Mark- o miljödomstolen med de ansåg att jag inte var sakägare och avskrev min överklagan.

Du kan läsa om detta i mina blogginlägg.

Detta pågick under hösten 2020 och det är med andra ord snart ett år sedan men jag släppte det aldrig riktigt. Framför allt ansåg jag att Länsstyrelsens handläggning av ärendet var mycket märkligt och jag misstänkte starkt att det handlade om vänskapskorruption men det är givetvis inget som går att bevisa.

Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han tillfrågas ofta av nationell media när det råder tveksamheter om jäv inom myndigheter.

För snart ett år sedan tillfrågades han av Barometern om den jävsituation som då rådde på Länsstyrelsen i Kalmar län eftersom det dåvarande länsrådet Malin Almqvist, var gift med kommunstyrelsens ordförande i Kalmar kommun Johan Persson (S), om den jävssituation som råder när ärenden från Kalmar kommun hanteras av Länsstyrelsen.

Jag citerar några stycken från artikeln.

”Malin Almqvists försäkran att hon inte är inne i Kalmarärenden hjälper inte, menar Olle Lundin. Alla som arbetar under henne drabbas av hennes jäv.

– Du kan ju inte skicka ärendet neråt i organisationen. För chefen är ju jävig. Då kan inte underhuggarna hantera det.

Orsaken är att Almqvists underordnade är ekonomberoende av sin chef, som har makt över deras löner och anställningar.

– Hur tror du det känns? Det rinner väl svett på ryggen antar jag när man hanterar ett ärende när man vet att: min chef har ett intresse i den här frågan.

Alla Kalmarärenden skulle i så fall behöva skickas uppåt – direkt till landshövdingen.

– Men den stackars landshövdingen… Han kan inte ens be någon anställd bereda ärendena heller, eftersom de har en jävig chef. Så landshövdingen sitter där helt solokvist när det gäller ärenden som rör Kalmar.”

Efter att jag diskuterat alla dessa omständigheter med flera insatta personer och lyssnat på deras råd så beslutade jag mig i våras för att skriva en JO-anmälan av Länsstyrelsens hantering av min anmälan av detta misstänkta miljöbrott. JO-anmälan lämnades in i början av maj 2021.

Ingen i lokalmedia har dock skrivit om min JO-anmälan. De brukar annars ha bra koll på dessa anmälningar i vanliga fall. Men inte denna gång.

Annons

6 reaktioner på ”JO-ANMÄLAN AV LÄNSSTYRELSEN

 1. stigrydmark 2021-08-30 / 16:15

  Du är en rättskämpe!

  Gillad av 2 personer

 2. Adam 2021-08-30 / 15:40

  Man vinklar och skriver det som passar. Johan Persson fortsätter brösta upp sig i sin blogg idag.

  ”I förra veckan passerade Kalmar 71 000 invånare. Ska bli spännande att se vad som händer under resten av hösten.”

  Hur många av de inflyttade är invandrare och uppehåller bidrag i någon form? Han är besatt av dessa siffror.

  ”Att vi hade utbildningar på LNU och ett särskilt fokus på E-hälsa var exempelvis det som fick det att tippa över när det gäller omlokaliseringen av E-Hälsomyndigheten som idag har över 300 medarbetare i Kalmar.”

  Hur många bor i Kalmar av dessa? Ingen i ledningsgruppen i alla fall, men det vill man såklart inte nämna.

  Gilla

 3. Högt hårfäste 2021-08-30 / 14:28

  Johan Persson fortsätter diktera Barometern.

  Gilla

 4. Otto 2021-08-30 / 13:07

  Barometern prenumererar ju på Siren, som får tillgång till alla juridiska dokument. JO har inte avskrivit din anmälan? Har Länsstyrelsen fått yttra sig? Korruptionen i Kalmar måste hamna i dagsljus.

  Gilla

 5. messkalle 2021-08-30 / 13:01

  Bravo Thoralf!

  Gilla

 6. Kalle 2021-08-30 / 12:44

  Mycket konstigt agerande runt den gamla avsågade eken. Du har alldeles rätt Thoralf. Man måste börja och se det lilla i vänskapskorruptionen. Med andra ord det måste börjas någonstans!!!

  ## 25 punkter för en rekonstruktion av Sverige ##

  ##Håll i hatten, nu kör vi. Bert ville ha 20 punkter men när jag sammanställde mina tankar svällde listan och blev 25… ändå vet jag att jag missat en del. Men här är i alla fall de viktigaste åtgärder jag kan komma på för att få slut på den destruktiva samhällsutvecklingen i Sverige. Mycket handlar om en radikal förändring av den skeva migrationspolitiken, som sedan decennier skapat enorma problem i vårt land.##

  https://katerinamagasin.se/25-punkter-for-en-rekonstruktion-av-sverige/

  Håller med Katerinas 25 allvarliga punkter för att få ett bättre sverige. Återfå sverige som det har varit helt enkelt eller åtminstone lite utav det!!!

  Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.