KALMARSUNDSVECKAN 4, ELENERGI

Fakta om elenergi i Sverige

Efter dessa inledande blogginlägg om IPCC, SMHI, Länsstyrelserna och kommunerna tänkte jag gå över till energifrågorna och förnybar elproduktion. Det är i första hand frågan om hur vi i framtiden producerar vår elenergi som stått i fokus när det gäller klimatförändringarna. Sverige skall uppenbarligen förlita sig till förnybar elenergi.

Först några övergripande fakta om Sveriges elproduktion och elförbrukning.

Vi kan alltså konstatera att vi över hela året producerar mer elenergi än vad vi förbrukar men ändå har vi dagar under vintern då vi måste importera elenergi. Anledningen till det är oftast att det inte blåser något och vindkraften producerar därmed mycket lite. Solenergin är dessutom noll och ingenting under vinterhalvåret.

Så här ser Sveriges elenergiproduktion ut fördelat på de olika energislagen under 2020. Jag har även lagt in stapeln för hur mycket elenergi som Sverige exporterat under 2020. Källa är Svenska Kraftnät.

Den som inbillade sig att solenergi var en stor elproducent borde nog begripa att vi kan glömma bort solenergi som en viktig energikälla i Sverige, även om det så kallad förnybar elproduktion. Det handlar mest om symbolpolitik men samtidigt kan det vara framför allt bra för privat personer som vill minska sina elkostnader. Det vill säga så länge investeringssubventionerna och skatterabatten på producerad el som skickas ut på nätet finns kvar.

Mängden elenergi som produceras vid kärnkraftverk har minskat efter stängningen av reaktorerna i Oskarshamn och Ringhals. Kapaciteten har minskat med ca 2 500MW, vilket sannolikt hade gett ytterligare 15-18 TWh om de varit i drift idag. Något som hade gett en god eltrygghet och lägre elpriser i framför allt södra Sverige.

Den uppmärksamme läsaren ser säkert också att vi exporterar ungefär lika mycket elenergi som vindkraften producerar. Det förhållandet kommer sannolikt inte förändras då vindkraften ofta producerar elenergi när behovet är som minst i landet. Då stannar man inte vindkraftverken utan överskottet exporteras till andra länder. Ändå fortsätter vi att bygga ut vindkraften kraftigt. Helt ologiskt enligt min mening.

Delar man istället upp energiproduktionen i andel av den totala elproduktionen fås följande diagram.

Solenergin stod alltså för 3 promille av Sveriges elproduktion under 2020. Något att tänka på när klimatalarmister pratar om solenergi som framtiden i Sverige.

Jag är minst sagt orolig för Sveriges framtida elförsörjning när det idag enbart investeras i vindkraft och solkraft.

Annons

6 reaktioner på ”KALMARSUNDSVECKAN 4, ELENERGI

 1. messkalle 2021-09-08 / 15:27

  Framtid Kalmar först. De har rätt – undvik vaccinproblematiken. Du är mycket bra på statistik och energi. Därför föreslår jag att du fortsätter din kritik mot regeringens huvudlösa energipolitik.
  Mbh Messkalle

  Gilla

 2. ivarandersson 2021-09-08 / 08:59

  Vindkraften står för 30% av elproduktionen just nu. Trots den billiga vindkraften kostar elen 149 öre per kWh i elområde 4.

  Gilla

 3. Karl W 2021-09-08 / 02:41

  Det är inte medel energin om är intressant, det är topp effekten, högsta belastningen. Generation och distribution måste vara dimensionerad för den. Inte medeleffekten. Solkraft fungerar bra på breddgrader där det finns mycket solljus, och vindkraft där det blåser mycket. Så är inte fallet i Sverige som ligger långt norrut med mycket varierande väder. Besluten fattas som vanligt på åsikter, ideologi och känslor, inte vetenskap, och säljs med propaganda.

  Gillad av 1 person

 4. Laglydig 2021-09-07 / 22:19

  Tack Thoralf för ännu en bra sammanställning!

  Jag har dock en fråga. När man summerar summorna i den första diagramstapeln så blir ju nettot noll. Men det som betecknas som ”Export” är ju egentligen ”Nettoexport”. Jag skulle vara väldigt intresserad av att bryta ner ”Nettoexport” i ”Import” som köps in till hutlösa priser när det är elbrist överallt och ”Export” (=vindkraft) som vräks ut till låga priser eller t o m negativa priser när det är elöverskott överallt.

  Jag tror att mycket ligger i att bryta ner Nettoexporten i dess två komponenter Export och Import för att hitta ännu fler argument mot den fullkomligt idiotiska politik som bedrivs av den nuvarande regimen i Sverige.

  Du har kompetensen att ta fram dessa siffror Thoralf.

  Mvh

  Laglydig

  Gilla

 5. Roland Salomonsson 2021-09-07 / 14:55

  När Sverige har överskott på vindkraft så är det inte sällan så att även omvärlden har sådant överskott. Detta innebär att liksom Tyskland ibland måste göra, så måste Sverige BETALA för att få exportera. Detta nämns förståss aldrig. Däremot är det inte vindkraftens ägare som belastas med ev kostnader för export, utan det är givetvis skattebetalare resp el-konsumenter som står för fiolerna. Vindkraften säljer alltid sin produktion till vinstgivande priser till svenskt el-nät, oavsett om kraften behövs eller inte. När produktion dras ned är det alltid vattenkraft resp kärnkraft som får dra ned. Detta är ett ”trick” som ofelbart innebär att både vattenkraft resp kärnkraft därvid blir ”olönsamma”. Detta i sin tur leder till att MP/S/C kan köra vidare på nedläggningar av den ”olönsamma” kärnkraften.

  SYSTEMET MÅSTE SJÄLVKLART GÖRAS OM SÅ ATT VARJE GÅNG VINDKRAFTEN INTE KAN PRODUCERA SIN ANDEL; SÅ BÖR DEN STRAFFSKATTAS ELLER GES STRAFFAVGIFTER, SOM ÖVERFÖRS TILL VATTEN- RESP KÄRNKRAFTPRODUKTIONEN.

  En annan detalj är att våra grannländer numera inriktar sin energiexport på andra länder än Sverige. Norge, Danmark,
  Samtidigt har EU beslutat att inom Svenskt område (i huvudsak) skall byggas ytterligare 40000 vindkraftverk på land resp till havs, som enbart skall leverera till Mellaneuropa. Det åligger Sverige att finansiera alla landkablar och exporten till Mellaneuropa, d v s svenska el-konsumenter (skattebetalare) får därvid samma el-priser som är aktuella för Mellaneuropa (typ 3-6:- kWh till en början. Detta kommer främst att belasta Syd- resp Västsverige. Och för något år sedan accepterade riksdagen detta EU-projekt. El till EU (Brussel) skall prioriteras FÖRE svenska el-konsumenter.
  Tyskland exporterar till UK resp Frankrike. Finland (kommer att) exportera till Ryssland resp Estland. Polen riktar sin export till Tyskland resp Visegradländerna. Inga länder VÅGAR koppla samman sina el-nät med det svenska eftersom Sveriges el-nät i praktiken är bortsäkrat p g a risken för svenska Black-outs. Svenskt el-nät är i grav obalans f n. Sverige tänkte sig bygga en el-kabel från östkusten via Gotland till Litauen. Men black-outs på Gotland har avskräckt dem. Litauerna exporterar istället till Lettland, Estland, Vitryssland, Polen resp Ryssland. F ö har dessa länder beslutat att satsa på KÄRNKRAFT och därmed behöver man inte längre ha med svensk el-produktion att göra. Även i energi-sammanhang isolerar sig således Sverige från omgivningen.

  Gillad av 5 personer

  • Bergman 2021-09-07 / 15:37

   Tack! Nu ramlade ett par polletter ner för mig. Jag har nog grunnat i de här riktningarna, men har inte räckt till för att förstå helheten.

   Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.