MIN DEBATTARTIKEL STOPPADES

Barometern har tackat nej till att publicera en debattartikel som jag skickade in för en dryg vecka sedan. Tidningen bestämmer givetvis vad som skall publiceras och man har självklart rätt att neka en publicering.

Debattartikeln bygger på Näringslivets medieinstituts rapport om klimatrapporteringen i fyra stora mediekanaler Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Sveriges Radio. Rapporten visar hur ensidig rapporteringen är och jag befarar att denna ensidiga rapportering påverkar beslutsfattare i samhället såväl politiker som tjänstemän på myndigheter men även inom regioner och kommuner. Vilket jag tar upp i debattartikeln och lyfter fram Kalmar kommuns arbete med en ny översiktsplan och en klimatanpassningsplan som exempel på att snedvridningen i media kan påverka utformningen av dessa dokument.

Det jag dock reagerar starkast på är Barometerns argument för att inte publicera debattartikeln. I sitt mejlsvar skriver debattredaktören att ”du kritiserar en rad namngivna medier”.

Anledningen till att den inte publiceras är att jag i artikeln kritiserar en rad namngivna medier. Det är inte jag som kritiserar utan det är Näringslivets medieinstitut som gör det i sin rapport som jag mycket kort refererar till i min debattartikel.

Jag undrar dock om det inte är budskapet om den ensidiga klimatrapporteringen som skaver hos Barometern. Tidningen har ju sin egen klimatalarmist i Jan Lindsten.

Dessutom har ju Gota Media och Bonnier News ingått en avsiktsförklaring om korsägande. Läs artikel. Dagens Nyheter ingår ju i Bonnier och Barometern kanske inte törs trampa ”storebror” på tårna.

I fredags delades Nobels fredspris ut. Det gick till två journalister för deras arbete med att försvara yttrandefriheten i sina länder. I Sverige censurerar Barometern kritik mot medierna och klimatrapporteringen. I landet som säger sig vara yttrandefrihetens försvarare och där människor döms på löpande för hets mot folkgrupp eller förtal när det använder sin rätt till yttrandefrihet.

På ledarsidan i Barometern kan man läsa Martin Tunströms hyckleri.

Samtidigt meddelade den norska Nobelkommittén att årets fredspris går till två journalister. Så hyllades alla skribenter som i går och i dag kallats i ordets tjänst. För att arbeta enligt devisen ”Vi kan inte tiga om vad vi sett eller hört”, som det står skrivet. Det gör journalister världen över – trots att villkoren för pressen försämrats i många länder.

Efter söndagens partiledardebatt skriver Martin Tunström en ledarartikel idag och han lyckas med konststycket att helt utelämna Jimmie Åkesson med namn. Såg Martin Tunström debatten?

Nu har Dagens Kalmar publicerat min debattartikel och jag hoppas att många delar den så att så många som möjligt läser den och att den skapar debatt. Ett stort tack till Dagens Kalmar! Här är en länk till artikeln i Dagens Kalmar.

Fundera gärna över varför Barometern tackade nej till artikeln.

Här nedan finns också min debattartikel.

Näringslivets medieinstitut har granskat artiklar i media angående stigande havsnivåer. De medier som granskats är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Sveriges Radio, under perioden 1 januari 2019 till 1 januari 2021 och man har hittat totalt 329 redaktionella artiklar om stigande havsnivåer.

Genomgående är att dessa artiklar nästan uteslutande tar upp de värsta scenarier som målas upp av IPCC och många gånger är någon ”klimatexpert” intervjuad som förstärker eller lägger till ännu mer dramatiska förutsägelser om flera meters havsnivåhöjningar innan århundradets slut. Men ytterst sällan framgår det av artiklarna att sannolikheten för dessa förutsägelser är mycket eller extremt låg enligt IPCC.

I endast 10 av dessa 329 artiklar lyfts bästa scenarier, med låga havsnivåhöjningar fram enligt IPCC:s prognoser. Än värre är det när det gäller kritiska artiklar angående denna klimatalarmism. Endast 5 artiklar av 329 framför någon form av kritik mot klimatrapporteringen i media och då är det ofta någon så kallad ”klimatförnekare” som skall förtalas för sina åsikter av tidningen.

Det mest anmärkningsvärda är att ”objektiva” Sveriges Radio inte publicerat en enda kritisk artikel eller någon artikel där man lyfter fram bästa scenarier, det vill säga med låga höjningar av havsnivån trots att dessa scenarier även finns i IPCC:s rapporter.

Näringslivets medieinstitut anser i sin sammanfattning att rapporteringen är ensidig och ger en missvisande bild av forskningsläget. Många gånger utelämnas osäkerheten helt som omger beräkningarna och prognoserna av de olika scenarierna. Kategoriska uttalanden utifrån osäkra data förekommer återkommande i nyhetsrapporteringen enligt rapporten.

Det som jag befarat och varnat för besannas av denna rapport. Allmänheten får en nyhetsrapportering som inte är överensstämmande med det verkliga forskningsläget och tror därmed alltmer på den rapportering som inte minst public service bedriver eller statsmedia som jag föredrar att kalla SVT och SR. Inte undra på att det finns personer som får klimatångest.

Det som jag dock ser som det mest allvarliga är att denna snedvridning och verklighetsfrånvända nyhetsrapportering om stigande havsnivåer och klimatförändringar även påverkar våra politiker och tjänstepersoner på alla myndigheter som har till uppgift att planera inför framtiden. Allt från politikerna i regering och riksdag till SMHI, Länsstyrelserna, Regionerna och de kommunala politikerna och tjänstepersonerna.

I Kalmar röstade alla partier för ca ett år sedan för att införa klimatnödläge. Jag var den enda politikern av 61 politiker i kommunfullmäktige som röstade nej till detta. Alla de övriga partierna och politikerna var utan tvekan påverkade av denna snedvridna nyhetsrapportering i media. Efter beslutet blev Socialdemokraternas vice ordförande i kommunfullmäktige uppringd och ombedd att förklara vad det innebar med ett klimatnödläge i Kalmar. Hon kunde inte svara på en enda fråga och visste uppenbarligen inte vad hon beslutat. Samtalet finns på Youtube.

Just nu arbetar Kalmar kommun med dels en ny översiktsplan, dels en klimatanpassningsplan. Jag har ställt frågor om detta till ansvariga tjänstepersoner om de utgår från verklig statistik över klimatutvecklingen i Kalmar men det är inte relevant enligt dessa tjänstepersoner. Jag tar mig för pannan. Utan man utgår från IPCC:s värsta, värsta scenarier, som är ytterst osannolika. När jag försökte ställa nya frågor vägrade Kalmar kommuns ansvariga tjänsteperson att svara på dessa och ansåg att mejlkommunikationen var avslutad.

Risken är stor att både översiktsplanen och klimatanpassningsplanen blir lika snedvriden och osannolika som medierapporteringen om det inte är verkligheten som styr besluten utan värsta, värsta scenarier i medias klimatrapportering.

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar

Annons

14 reaktioner på ”MIN DEBATTARTIKEL STOPPADES

 1. Elvis 2021-10-12 / 19:33

  Håller inte Kalmar kommuns alla byggnationer måttet? För mycket fula klossar? Läste detta i bt.se.

  https://www.bt.se/boras/boras-far-gott-omdome-for-arkitektur-79968d99/

  Fakta

  Tio-i-topp-listan

  1. Karlstad (82,6)

  2. Örebro (79,2)

  3. Skellefteå (78,5)

  4. Borås (78,3)

  5. Malmö (74,7)

  6. Tyresö (74,1)

  7. Karlshamn (73,8)

  8. Landskrona (73,7)

  9. Karlskrona (73,3)

  10. Lund (72,9)

  Placeringen bygger på en poängsättning utifrån två olika index: ett där Sveriges Arkitekters medlemmar bedömt hur bra kommunen arbetar med arkitektur, det andra med offentlig statistik som värderar kommunerna utifrån aspekter som förmåga att planera byggande i relation till befolkningsutvecklingen och hur väl planerna realiseras. Också två klimataspekter ingår.

  Siffran inom parentes är det sammanvägda indexvärdet.

  Gilla

  • Högt hårfäste 2021-10-12 / 23:17

   ”förmåga att planera byggande i relation till befolkningsutvecklingen”

   Kan det vara så att Kalmar bygger i för hög takt och i för stor utsträckning, som inte motsvarar behovet?!?

   Gilla

 2. Ò Hyra 2021-10-12 / 16:52

  Ibland på 1970-talet när min far levde, kunde man se denne ståtlige man på väg från brevlådan
  till soptunnan med något vitt i handen. Det var Barometern som ibland delades ut gratis.

  När min mor frågade varför han slängde tidningen utan att läsa den, svarade han:
  ” Ingen i min familj läser De Blindas Tidskrift”

  Gilla

 3. ivarandersson 2021-10-12 / 09:07

  Barometern opponerar sig inte mot husse. Då blir det inget köttben. Det går bra att prata om det fria ordet men att leva upp till det fria ordet är inte lika lätt. Hycklare.

  Gilla

 4. Ludvig 2021-10-12 / 07:07

  Vad skönt det är att slippa Barometern, den fegaste av alla tidningar. Sedan Östra Småland lades ner så har jag ingen tidning.

  Gillad av 1 person

 5. Andersson 2021-10-12 / 06:56

  DET HÄR KANSKE INTE UNDER DET HÄR ÄMNET MEN ÄNDÅ. DET FINNS JU DE SOM FÅR TYCKA TILL I PRESSEN. UTAN ATT BLI MOTSAGDA.

  ############

  Kvällsposten 2021-10-11

  Löfven: Antisemitismen sticker ut i Malmö

  Uppfattar du att problemen med antisemitism är större i Malmö än i andra svenska städer?

  – Jag kan inte säga exakta andelen i Malmö men Malmö har själv sagt det att ”jo, här finns de problemen”. Men det har vi inte bara i Malmö, det finns i andra delar av Sverige. Vi har antisemitism i en del av vänsterrörelsen, konstigt nog. Vi har den bland högerextremister och i islamistiska rörelser. Den finns i olika delar av vårt samhälle. Oavsett vilken del den är i så är det fel. Vi accepterar inte antisemitism i Sverige, därför ska den bekämpas.
  Malmö dras med en historia präglad av antisemitiska problem – inte minst inom Socialdemokraterna – men Stefan Löfven menar att staden i dag sticker ut också positivt.

  ############

  Löfven börjar backa när det det vilka som är antisemiter i Malmö. Vänsterrörelsen hamnar på första plats men han undviker nogsamt att tala om att det är socialdemokrater det handla om. Sedan pratar han om högerextremister. De är inte ett problem i det här sammanhanget. Först på tredje plats har han satt islamistiska rörelser. Det är det stora problemet – inte minst beroende på att socialdemokraterna öppnar sina hjärtan. Och våra plånböcker.

  ############

  Stats- och regeringschefer från hela världen är under veckan på plats för att delta i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.
  Statsminister Stefan Löfven (S) menar att Malmö sticker ut positivt vad gäller kampen mot antisemitism.
  – Här har man en kommunledning som vill bekämpa antisemitism och som har en bra dialog och ett bra samarbete med judiska församlingen för att göra just det, säger han till Kvällsposten.

  ############

  Malmö sticker ut men inte på det sättet Stefan Löfven (S) säger. Han kan inte ens hålla ordning på sitt eget ungdomsförbund. Landsfadern har blivit en riktig smilfink nu när slutet närmar sig. Jag undrar om Ilmar Reepalu kommer att medverka vi det internationella forumet.

  Gilla

 6. Goliat 2021-10-11 / 22:30

  Barometern styrs indirekt av Johan Persson och sossarna. Undra om Johan springer där varje dag och fikar med ”journalisterna”. Det skulle inte förvåna mig.

  Klimatnödläge råder det bara när det är symbolpolitik som gäller.

  Gilla

  • Fågel Fenix 2021-10-11 / 22:20

   Jag är dåligt insatt i storyn om Åkerlinds hus, men det verkar vara en utdragen konflikt.

   Vem har rätten på sin sida? Om Kalmar kommun gör fel, varför måste de inte rätta sig? Finns det inget kontrollorgan för hur byggnadsnämnder sköter sig? Miljö och arrendenämnden? JO?

   Gilla

   • Högt hårfäste 2021-10-11 / 23:00

    Hyres- och arrendenämnden och Mark- och miljödomstolen heter de. Den senare är väl den som varit aktuell i detta fallet. Jag förstår inte vad problemet är.

    Även Växjö kommun har varit inblandade, men inget verkar hända ändå?!?

    Gilla

  • janne 2021-10-12 / 09:15

   Unket ja,nu har jag fått förklaringen till varför det luktar unket vid våra postlådor.
   Tack hårfästet.

   Gilla

 7. Andersson 2021-10-11 / 19:18

  ”jag dock reagerar starkast på är Barometerns argument för att inte publicera debattartikeln. I sitt mejlsvar skriver debattredaktören att ‘du kritiserar en rad namngivna medier’.”

  Det var otroligt dumt skrivet. Det mest korkade jag har läst på år och dag.

  Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.