FYSISKT KOMMUNFULLMÄKTIGE IDAG

Idag var vi tillbaka vid Brofästet för ett fysiskt möte i kommunfullmäktige. Det var över två år sedan vi var där senast på grund att det byggts om till en ny stor grundskola och sedan kom även pandemin emellan.

Det var skönt att slippa digitala möten och nu kunna se alla i ögonen och se de andra ledamöternas reaktioner på mina inlägg och yrkanden.

Tyvärr så tycker jag som vanligt att Barometern missar mycket i sin artikel. Jag hade en fråga och en interpellation. Dessutom föreslog jag sänkt kommunalskatt med 40 öre. Jag var den enda som ville sänka utdebiteringen.

När det gäller majoritetens förslag om att lägga 100 miljoner kronor för att Linneuniversitetet skall satsa på en juridikutbildning. Jag yrkade avslag på majoritetens förslag och argumenterade för detta men det tycks journalisten Birgitta Hultman från Barometern missat helt och hållet i sin artikel. Personligen tror jag det var helt medvetet från hennes sida.

Jag kommer återkomma med flera blogginlägg, inte minst angående min fråga och interpellation. Jag fick många positiva reaktioner på dessa från ledamöter från andra partier. Jag inväntar till kommunens IT-avdelning lagt upp videoklippen från debatten innan jag publicerar mina inlägg.

SD hade två tomma stolar idag!

Annons