INGET KLIMATNÖDLÄGE I KALMAR LÄN

Vid dagens regionfullmäktige, som också är mitt sista möte, beslutades att det inte råder något klimatnödläge i Kalmar län. Inget parti yrkade bifall till medborgarförslaget. Tvärtemot vad samtliga partier i 7-klövern beslutade i Kalmar kommun i oktober 2020.

Det intressanta är vad som skrivs i beslutet i regionfullmäktige, betänk att beslutet i togs av samtliga partier, Miljöpartiet är inte representerade i regionfullmäktige. Så här skriver man i det beslutade yttrandet.

”Att utlysa klimatnödläge i kommuner har hitintills inte visat ge någon nämnvärd ökad handlingskraft eller engagemang i klimatfrågan. Ett klimatnödläge borde för att få tyngd och genomslagskraft vara på nationell nivå snarare än på regional eller kommunal nivå.”

Läs hela yttrandet på följande länk.

Detta är ungefär vad jag anförde under debatten i Kalmar kommunfullmäktige för två år sedan.

Socialdemokraterna är det riktigt stora partiet både i Kalmar kommun och i regionen och man sitter i den styrande majoriteten i båda fallen med ordförande i både kommunstyrelsen och regionstyrelsen.

I förra veckan lämnade jag in en ny motion i Kalmar där jag yrkar på att beslutet om att det råder klimatnödläge i Kalmar kommun skall rivas upp. Nu hoppas jag att politikerna i 7-klövern i Kalmar nu har nyktrat till och river upp beslutet.

Nu kommer jag själv inte få möjligheten att debattera min motion i kommunfullmäktige men jag kommer givetvis följa hur min motion kommer att handläggas av majoriteten och i kommunfullmäktige.

Här nedan kan du läsa min motion.

Motion riv upp beslutet om klimatnödläge i Kalmar                           2022-09-21

Den 26 oktober 2020 beslutade Kalmar kommunfullmäktige att det råder klimatnödläge i Kalmar. Jag var den enda ledamoten som röstade nej till hela beslutet.

Det handlade enbart om symbolisk plakatpolitik från vänstermajoriteten i kommunfullmäktige men även från oppositionen, utom SD som inte visste vilket ben de skulle stå på. Det mest graverande var att den socialdemokratiska ordföranden dagen efter detta kf-möte inte kunde redogöra för vad beslutet innebar och vilka åtgärder som skulle utföras på grund av klimatnödläget.

Nu har det gått närmare två år sedan beslutet togs i kommunfullmäktige och vad jag vet har inte en enda åtgärd vidtagits på grund av det beslutade klimatnödläget, förutom att ytterligare administratörer anställts.

När man dessutom studerar statistik från SMHI och SGU så föreligger inga förändringar när det gäller temperatur, nederbörd och havsnivåer, som vare sig skulle påkalla ett klimatnödläge eller några andra åtgärder. De variationer som förekommer är normala vädervariationer som alltid inträffar under vissa år. År 1868 var ett lika nederbördsfattigt sommarhalvår som 2018 och dessutom med stora skogsbränder, bara ett exempel på hur verkligheten sett ut men som ofta glöms bort.

I maj 2022 kom det Finanspolitiska rådet med en rapport till regeringen angående klimatförändringarna och i rapporten kan man läsa följande.

”De direkta effekterna av klimatförändringarna i bl.a. Sverige är därför begränsade i ett globalt perspektiv. Direkta ekonomiska effekter för de nordiska länderna blir sannolikt små eller, om något, positiva. Det beror framför allt på ett mer produktivt skogs- och jordbruk och ökad produktion av vattenkraft.”

Det innebär med stor sannolikhet även positiva effekter även för Kalmar kommun.

Beslutet om att det råder klimatnödläge tolkar jag som enbart ett försök till greenwashing från vänstermajoriteten men som även oppositionen gav sitt stöd för.

Med anledning av detta yrkar jag på följande.

 • Att kommunfullmäktige beslutar att riva upp beslutet att det råder klimatnödläge i Kalmar.

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar

Annons

7 reaktioner på ”INGET KLIMATNÖDLÄGE I KALMAR LÄN

 1. Cosmik Debris 2022-09-29 / 22:23

  Sverige befinner sig ständigt i nödläge.

  ”29 september 19:48 Enköping Skottlossning mot en bostad. Polisen får samtal om en skottlossning på Bahcovägen i Enköping. Enligt anmälaren ska ett okänt antal skott ha avlossats mot en bostad. Flera personer har befunnit sig i bostaden, och flera av dem ska ha träffats av skott. Enligt uppgifter till brottsplats Sthlm är mannen i 45 års åldern skjuten 3 gånger bla i huvudet och ryggen. Kvinnan som är i 20 års åldern är skjuten 2 gånger i ryggen”

  Gilla

 2. Kalle 2022-09-29 / 19:31

  FRIA TIDER SKRIVER

  ## Skatteverket folkbokför invandrarpolitiker ”retroaktivt” där partiet tog mandat
  Publicerad 29 september 2022 kl 09.31

  INRIKES. Skatteverket folkbokför partiet Nyans partiledare Mikail Yüksel ”retroaktivt” i Botkyrka kommun så att han kan ta ett av partiets mandat i kommunen, skriver Nyheter Idag.

  Nyansledaren hoppades först bli invald i Göteborg men när det stod klart att partiet förlorade där folkbokförde han sig istället i Botkyrka – efter valet.##

  ## Politikern anses därför ha varit valbar i Botkyrka på valnatten och kniper ett av partiets mandat.##

  https://www.friatider.se/skatteverket-folkbokfor-invandrarpolitiker-retroaktivt-dar-partiet-tog-mandat

  Är det lagligt enligt vallagen!!?? Har muslimpartiet Nyans hittat kryphål i vallagen???

  Om de hittat kryphål i vallagen så är det smarta politiker.

  Gillad av 2 personer

 3. Efraim barkbit 2022-09-29 / 19:02

  Besviken jag blir. Jag som hållit andan och inte duschat på 2 år till ingen nytta. Som Hola Bandola band sjöng: Vem i hela världen kan man lita på.

  Gillad av 2 personer

 4. ivarandersson 2022-09-29 / 13:53

  Den klimathotsreligiösa sekten är stor och mäktig. Men Kalmar läns regionfullmäktige visar sunt förnuft när de inte tror på amsagorna

  1. Kyrkokonferensen 2021 fattade beslut om att utlysa klimatnödläge och kyrkostyrelsen fick i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för klimatarbetet. https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/fred-klimat-hallbarhet/klimatnodlage/

  2. EU-parlamentet utlyser klimatnödläge
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-beslutar-eu-om-det-ar-klimatnodlage-eller-inte

  3. 11 000 forskare från 153 länder utropar nu att planeten befinner sig i ett klimatnödläge
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/11-000-forskare-utropar-klimatnodlage

  Gillad av 1 person

 5. messkalle 2022-09-29 / 13:44

  Återigen visar Thoralf att han tänker rätt och för Kalmars bästa. Det blir tystare i region- och kommunfullmäktigare utan Thoralf.

  – Jag kommer att följa din blogg, så Häng Med, ni andra, till dess Thoralf kommer tillbaka bland de folkvalda i Kalmar, Regionen och Tiksdagen där Thoralf där han hör hemma för oss som tror på en Framti för Sverige

  Gillad av 6 personer

Kommentarer är stängda.