IBLAND TAR DET TID FÖR SOSSARNA

I maj 2021 lämnade jag in en motion om att stoppa bidragen till studieförbundet Ibn Rushd. Jag hade hoppats på stöd från i varje fall Moderaterna och Kristdemokraterna men så blev inte fallet. De kunde däremot tänka sig att stödja en utredning av Ibn Rushd lokalt i Kalmar för att granska deras verksamhet.

Därför lämnade jag in en ny motion i januari 2022 med följande två att-satser.

 • Att Kalmar kommun startar en utredning av Ibn Rushds verksamhet för att utröna om studieförbundet uppfyller de krav och policydokument som Kalmar kommun har för att erhålla ett kommunalt ekonomiskt stöd.
 • Att Kalmar kommun pausar utbetalningen av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd under tiden som Kalmar kommun utreder studieförbundet Ibn Rushd och deras verksamhet i Kalmar.

När den motionen behandlades i kommunfullmäktige den 30 maj i år så fick jag bifall från SD för båda att-satserna men Moderaterna och Kristdemokraterna biföll bara den första att-satsen och yrkade avslag på den andra att-satsen. Men majoriteten avslag hela motionen.

Nu kovänder Kultur o Fritidsförvaltningen och skall granska alla studieförbund som får bidrag från kommunen enligt dagens Barometern.

”Det finns två skillnader jämfört med tidigare. Det råder politisk samsyn. Nämnden vill göra en genomlysning kopplad till Riksrevisionens rapport av Folkbildningsrådets kontrollsystem. Det är anledningen till att vi tittar på hur de kommunala medlen används. Vi har tidigare lutat oss mot Folkbildningsrådet men nu får det kritik. Då kan vi inte luta oss mot det längre, säger Henrik Nilsson Ederam, kultur- och fritidschef.”

Jag och flera av ledamöterna kritiserade just Folkbildningsrådets kontroll av studieförbunden men då lyssnade inte socialdemokraternas ordförande Maia Dahlberg i kultur o fritidsnämnden. Då skulle ett stopp för bidrag till Ibn Rushd öka segregationen och till och rasistiskt. Efter att Riksrevisionen kritiserat Folkbildningsrådet låter det nu helt annorlunda.

”Under hösten har Riks­revisionen granskat hur kontrollen, uppföljningen och styrningen av statsbidraget till studieförbunden fungerar. Resultatet blev att det finns brister i alla led, något som bland annat exemplifieras av att miljontals kronor i statsbidrag utbetalats av studieförbund i Järvaområdet men att pengarna som bland annat gått till organiserad brottslighet. Kultur och fritidsförvaltningen menar att det kommer att krävas ett omfattande arbete med extern hjälp, eventuellt med upphandling som följd, kan komma att krävas.”

Vad väljer då Socialdemokraterna att gör? Nu skall alla studieförbund granskas och man skall ta in extern hjälp. Det skall bli intressant att följa.

Annons

2 reaktioner på ”IBLAND TAR DET TID FÖR SOSSARNA

 1. anders gs 2022-12-13 / 22:37

  Moosa Assal och Abdullah As Sueidi har föreläst i Kalmar moske.

  Salafister har bara en sak i skallen och det är sharialagar.

  Gilla

 2. ivarandersson 2022-12-13 / 09:03

  S gör som vanligt, kovändning när de står på fel sida. Praktexemplet är Nato-ansökan. Först sa partikongressen nej, sedan sa Magdalena Anderssons regering nej och när den hamnat på efterkälken sa man ja för att inte hamna efter Finland.

  Gillad av 1 person

Kommentarer är stängda.