VINDKRAFTEN ÄR OPÅLITLIG ÄVEN UNDER 2022

Jag roade mig i helgen med att ladda hem data för Sveriges elproduktion under januari-oktober 2022. Jag började med att studera hur produktionen för vindkraft varit under dessa 10 månader. När man säger att det ibland är vindstilla och vindkraften inte ger någon effekt så får man alltid svaret från vindkraftsförespråkare att det blåser alltid någonstans i Sverige.

Den 18 april mellan klockan 09:00-10:00 så gav alla vindkraftverk i Sverige en effekt på 73 MW och då skall man veta att den totala installerade effekten ligger på ca 13 000 MW. Det innebär 0,6 procent av installerad effekt, i princip så var alla tusentals vindkraftverk i Sverige stoppade.

Samtidigt skall man även vara medveten om att varje vindkraftverk även förbrukar elenergi till den egna utrustningen och styrningen. Det vindkraftverk som Kalmar kommun äger som startades 2013 och är på 1,5 MW förbrukar årligen ca 15 000 kWh, vilket motsvarar ungefär en villas årsförbrukning.

Den 29 oktober mellan klockan 13:00 och 14:00 så gav vindkraftverken en total effekt på 10 763 MW, vilket motsvarar ca 82 procent av installerad effekt. Det är rekordet under dessa månader.

Men under den timmen exporterade Sverige samtidigt 7 176 MW till andra länder och spotpriset var 5,4 öre/kWh. Samtidigt producerade kärnkraften ca 5 700 MW vilket i princip innebar att alla producerad elenergi vid kärnkraftverken exporterades eller att närmare 70 procent vindkraftsenergin exporterades till utlandet.

Obalansen i elsystemet är närmast likna vid ett fullständigt kaos! Vem bygger vi egentligen elproduktion för? Sverige eller andra länder?

Vad var då medeleffekten från vindkraften under dessa 10 månader? Den var 3 797 MW vilket motsvarar en kapacitetsgrad på ca 29 % om man utgår från den installerade effekten på ca 13 000 MW.

En studie vid Göteborgs universitet (2013) har kommit fram till 87 procent för kärnkraft och 28,8 procent för landbaserad vindkraft.

Vindkraften har således varierat från 73 MW upp till 10 763 MW under en enskild timma och denna variation måste övriga producenter i elsystemet kunna hantera. Det påverkar inte bara Sverige, utan alla länder som är sammankopplade genom elnätet. Vindkraften är med andra ord fullständigt oplanerbar men det begriper inte ledarskribenten Anders Lindberg på Aftonbladet, något han visat genom sina korkade tweets.

Det är minst sagt dagisnivå på Anders Lindberg. Minst sagt bisarrt av en ledarskribent!

Sedan skall man ställa sig t.ex. frågan under hur många timmar producerar vindkraften i Sverige mindre än 10 procent av den installerade effekten, det vill säga mindre än 1 300 MW av 13 000 MW.

Svaret är under närmare 1 100 timmar eller ca 46 dygn under dessa 10 månader eller 304 dygn. Vilket motsvarar ca 15 procent av drifttiden under 2022.

Kan man då lita på vindkraften som en säker och stabil energiproducent. Svaret är självklart NEJ. Vindkraften kan och skall bara vara en mindre komponent i det svenska elsystemet!

Annons

22 reaktioner på ”VINDKRAFTEN ÄR OPÅLITLIG ÄVEN UNDER 2022

 1. janne 2022-12-14 / 16:26

  Vindkraften är lika opålitlig som en sossepolitiker.Enda skillnaden är att vinden ljuger inte.

  Gilla

 2. anders gs 2022-12-14 / 10:22

  Thoralf, korruption mellan EU och Qatar. Varför tror du Qatar håller på så här? Först fotbolls VM och nu vill de ha visumfritt inom Eu?

  Gilla

 3. O` Hyra 2022-12-13 / 17:56

  Det är på horhusen i Bryssel eller Strassburg ni kan träffa dom.
  Våra ”valda EU politiker”. Ja det vill säga, om inte polisen gör tillslag och hittar resväskor fulla med kontanter.

  Gilla

 4. turrim 2022-12-13 / 17:21

  Du Thoralf vet vad som händer med ett pappersbruk som blir av med elförsörjningen under en kort tid och vad det kostar. Jag har läst om problemen i de stora bagerierna. För att inte tala om hissfobier.

  Det vore intressant att få veta fakta om konsekvenserna av elavbrott i dagens stålverk och sedan i utopin HYBRIT. Har de politiska tillskyndarna någon aning? Viker sig de som vet och som inte törs öppna munnen i dag för att de hoppas vara pensionärer utan ansvar när verkligheten slår till?

  Gillad av 3 personer

  • Thoralf A 2022-12-13 / 18:44

   Jo, jag känner till konsekvenserna för en processindustri vid korta strömavbrott. Det är inte ovanligt med upp till ett dygn innan produktionen är igång igen.

   Jag var med och byggde upp Arlas mjölkpulverfabrik i Vimmerby 2004-2007. Jag jobbade framför allt med programmering av indunstarna och spraytorkarna.

   Om anläggning var under produktion när ett strömavbrott inträffade så innebar det ett långt driftstopp. I Vimmerby har man två parallella produktionslinjer som vardera processar 40 000 liter mjölk per timma om jag kommer ihåg rätt. Jag vet att flera av de som jobbar i Vimmerby läser min blogg så de får rätta mig om jag har fel på någon punkt.

   Vid ett strömavbrott så finns det med andra ord stora mängder mjölk i processen som där med går förlorad och inte bara förlorad utan den ”smutsar” till och med ned de olika processdelarna. Följden blir att indunstare och spraytorkar måste köra speciella diskprogram med ett steg med lut och ett steg med syra och sedan skall detta sköljas bort med mängder av varmt vatten men först måste framförallt spraytorkarna ställas om för disk, vissa mekaniska omkopplingar måste göras innan diskprogrammen kan startas. Diskprogrammen tar ett antal timmar att köra men sedan måste givetvis stora delar av spraytorken där mjölkpulvret transporteras med varmluft också torkas torra från all fukt. Det görs genom att man kör varm luft genom dessa delar under ytterligare några timmar.
   Sedan kan man börja sätta tillbaka de mekaniska omkopplingarna till produktionsläge igen.

   Hela den här processen brukade ta ca 12-14 timmar innan man var klar för att starta upp produktionen på mjölk igen.

   Detta hände ibland vid t.ex. åskväder. Dessutom så förlorade man ju all mjölk som fanns i processen. Kommer inte riktigt ihåg hur mycket det var men det var säkert runt 40 000 liter i varje indunstare och spraytork och dessutom förlorade man en del mjölk även under uppstarten innan man når upp till godkänd kvalitet på mjölkpulvret.

   Så ett strömavbrott är väldigt kostsamt även för ett mejeri som producerar mjölkpulver.

   Gillad av 3 personer

 5. O` Hyra 2022-12-13 / 15:57

  För samhället som helhet är vinindustrin en gigantisk förlust. Alla förlorade fågelliv, söndersprängda skogar o.s.v. är ändå inte med i den kalkylen.

  Gillad av 1 person

 6. stigrydmark 2022-12-13 / 12:02

  Det skulle verklgen behövas ett antal debatter med opolitiska experter för att lyfta fram vindkraftens för- och nackdelar. Den har ju kommit till som en ersättning för kärnkraft, men kan ju aldrig bli en ersättare. Det krävs ett offentligt erkännande av att vindkraft är osäkert komplement, och kostar mer än vad som kommer ut i effekt. Jag håller med Thoralfs idéer. Schweiz överväger att förbjuda elbilar, realistiskt och intelligent.

  Gillad av 1 person

  • tompas11 2022-12-13 / 16:20

   ”vindkraftens för- och nackdelar”
   Jag ser inga som helst fördelar med vindkraft. Ett kraftslag som ödelägger naturen, dödar mängder av fåglar, fladdermöss och miljarder insekter samtidigt som det sprider tusentals ton cancerframkallande mikroplaster på land och till sjöss. Vindkraft utgör ett gigantiskt miljöproblem som måste stoppas omedelbart innan miljön är för evigt ödelagd.

   Gillad av 4 personer

  • Thoralf A 2022-12-13 / 11:34

   Ja men det gör det på kartan. Men där är priset i Euro per MWh men det motsvarar ungefär öre/kWh beroende lite på valutakursen.

   Gillad av 2 personer

 7. Roland Salomonsson 2022-12-13 / 10:24

  Håller inte med ang biobränslen. Vi behöver vår vedråvara inom landet och att vedjakt inte blir till rovdrift.
  Räkna på hur mycket vedråvara som behöver tas ut av svenska skogar för att täcka behoven i Sverige. Någon räknade på vad allmän vedeldning skulle innebära för Sveriges skogar för många år sedan. Som jag minns det så skulle det gå åt så mycket ved att vårt skogsbruk skulle sakna råvaror liksom byggindustrin. Kalhuggningsbruk är detsamma som skogsskövling. Dessutom behöver skogsbruket övergå till s k ”blädningsbruk”. Redan idag kan man se allt för stora kala ytor.
  Totalt förloras massor av energi vid tillverkning av biobränslen jämfört med vedeldning.

  Gilla

  • 502V8S 2022-12-13 / 15:33

   Blädning fungerar bara i granbestånd, och är arbetskrävande och oekonomiskt då det kräver ofta återkommande åtgärder som dessutom riskerar att dra in röta i beståndet. Det är en metod man kan använda på marginalen i tätortsnära bestånd avsatta mer för rekreation än ekonomiskt skogsbruk.

   Det svenska skogsbruket är hållbart, och inte alls någon skogsskövling. Jag kan dock hålla med om att det finns, eller har funnits, alldeles för stora hyggen, främst i norra Sverige, men det är uteslutande de stora skogsbolagen som är skyldiga till dem, inte privata skogsägare.

   Gilla

 8. john k 2022-12-13 / 10:09

  Kämpa på Toralf. Vi måste börja använda alla till stående medel för att rädda vårt samhälle från undergång.
  Någon modig politiker måste ta befälet och börja agera. Agera NU inte i morgon. Ta in alla experter på området idag. Ta ett beslut i morgon och kör över alla klimatnissar. Vi måste överleva som folk.
  Inte någon jävla utredning på 4 år. Kör över alla politiskt tillsatta bromsklossar. Kasta ut dom.
  Och skyll inte på EU utan tänk på medborgarna i Sverige först

  Gillad av 8 personer

  • tompas11 2022-12-13 / 11:11

   ”Någon modig politiker måste ta befälet och börja agera.”
   Ja om man fick önsketänka och drömma så vore det ju bra.
   Ännu bättre vore om det svenska folket som grupp tog befälet och agerade.
   Men det kommer, som alla förstår, inte att hända.
   Att någon eller några tillsatta politiker skulle ta befälet kommer naturligtvis inte heller att ske. Varför? Därför att landet saknar både modiga politiker och ett modigt folk. Politikerna är styrda utifrån och folket är styrda av dessa styrda politiker. Därför ser det ut som det gör och någon förändring av vikt kommer inte att ske inom rimlig tid.

   Gillad av 4 personer

 9. ivarandersson 2022-12-13 / 09:05

  Med den ”billiga” vindkraften kostar elen 553 euro per MWh (6 kr per kWh) i söder och 447 euro i norr (5 kr).

  Gillad av 2 personer

 10. Svift 2022-12-13 / 08:52

  Vad skall vi ha för elkraft innan kärnkraften är utbyggd?

  Gillad av 1 person

  • Thoralf A 2022-12-13 / 09:09

   Stoppa försäljningen av elbilar! Bygg ut energiproduktion med biobränsle, Satsa på energieffektivisering. Skriv om avtal om export av elenergi för att begränsa exporten. Vid hög förbrukning kör turbiner som körs med olja och gas.

   Börja bygga både konventionella kärnkraftsreaktorer och SMR reaktorer nu!

   Gillad av 5 personer

   • Roland Salomonsson 2022-12-13 / 10:14

    Håller inte med ang biobränslen. Vi behöver vår vedråvara inom landet och att vedjakt inte blir till rovdrift.
    Räkna på hur mycket vedråvara som behöver tas ut av svenska skogar för att täcka behoven i Sverige. Någon räknade på vad allmän vedeldning skulle innebära för Sveriges skogar för många år sedan. Som jag minns det så skulle det gå åt så mycket ved att vårt skogsbruk skulle sakna råvaror liksom byggindustrin. Kalhuggningsbruk är detsamma som skogsskövling. Dessutom behöver skogsbruket övergå till s k ”blädningsbruk”. Redan idag kan man se allt för stora kala ytor.
    Totalt förloras massor av energi vid tillverkning av biobränslen jämfört med vedeldning.

    Gilla

   • Thoralf A 2022-12-13 / 10:26

    De åtgärder som jag föreslår gäller givetvis fram till att vi har ny kärnkraft på plats och det bör vara ca 10 år och då klarar vi ett större uttag av skogsråvara under dessa år.

    Gillad av 2 personer

   • Sven d.ä. 2022-12-13 / 11:00

    Jag skulle vilja lägga till att man slutar att montera ned och sälja material från de nedlagda reaktionerna, innan vi vet vad bästa vägen framåt. Kanske man kan bygga ihop ett fungerande verk av vad som är kvar.

    Gillad av 1 person

   • messkalle 2022-12-13 / 22:38

    @Thoralf m.fl., Ska det inte först konstateras om det är möjligt att återstarta Ringhals 1 och 2?

    Vid stoppen hade var de godkända för drift i ytterliga 25? år. Nu vill ingen ta ansvar. Istället tjänar elproducenter, eldistrubutörer och statskassan mer och det är företagare och hushållen som betalar ofantligt mycket mer något som skapar obalans i kosumtionsssamhället med prisökningar och konkurser som resultat

    Gilla

   • anders gs 2022-12-13 / 23:06

    hade hellre sett stopp för muslimsk invandring från menaländer.

    Gilla

Kommentarer är stängda.